Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podniková etika

Podniková etika

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:janek vavrek
Šetření:25. 01. 2015 - 08. 02. 2015
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro všechny respondenty, kteří jsou zaměstnanci nebo přicházejí do styku s podnikovým prostředím, dále poté pro živnostníky, majitele firem a podniků a pro všechny zainteresované osoby (stakeholdery).

Cílem toho průzkumu je zjistit přítomnost etických kodexů v podnicích, jejich formu a dodržování.

Odpovědi respondentů

1. Společnost, ve které pracujete má:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 99 zaměstnanců (malý podnik)1329,55 %29,55 %  
1-9 zaměstnanců (mikropodnik)1125 %25 %  
500 a více (velké podniky)1125 %25 %  
100 - 499 zaměstnanců (střední podnik)920,45 %20,45 %  

Graf

2. Setkali jste se někdy s pojmem "etický kodex?"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vím co je etický kodex4193,18 %93,18 %  
ne, nikdy jsem o etickém kodexu neslyšel36,82 %6,82 %  

Graf

3. Můžete vlastními slovy naznačit, co to je Etický kodex a čím se zabývá?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

aby se nekradlo

Ano

Dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce.

Dokument; upravuje pravidla práce v organizaci

EK se zabývá chováním zaměstnanců vůči sobě a vůči firmě(loajalita,mlčenlivost apod.)

Etická pravidla a principy, které společnost uznává a jsou uplatňovány jak v interním i v externím prostředí; postoj podnikání a uplatňované postupy k dosahování základních cílů a ideí podniku

Etický kodex - je ro ramec chování zaměstnanců v dané organizaci.

Etický kodex je soubor pravidel, která zaměstnancům udává pravidla chování, pravidla zacházení a etické hodnoty, kterých se při vykonávání práce budou držet. Např. etický kodex ČT udává, co vše se v souvislosti s provozováním ČT bude dodržovat.

etikou, ne?

Chováním a celkovým vystupováním zaměstnancům vůči klientům, vůči spolupracovníkům a vůči vedení.

Jak by se měl zaměstnanec chovat v práci, ke kolegům, zaměstnavateli a stejně tak, jak by se měl chovat zaměstnavatel.

Jak se chovat ve firmě a co po nás firma požaduje. Zabývá se vztahy na pracovišti, aby vše správně fungovalo.

Nějaké správné zacházení

nemusíte respondenty zkušet, kdo chce, najde si to na webu nebo zjistí, že to jsou firemní zvyklosti chování a jednání, které běžně používá ale neví, že se tomu tak říká.

nemůžu

popis chování na pracovišti

pravidla chovani ve firme. Mezi zamestnanci a mezi zamestnancem a zakaznikem.

Pravidla slušného a morálního chování.

pravidla slušného chování v různých organizacích

pravidla, který se má člověk řídit

Slušné chování ke spolupracovníkům i organizaci. Zabývá se dodržováním pravidel.

Soubar zásad, principů a hodnot regulujících chování lidí ve firmě, společnosti, instituci....

Soubor etických pravidel

souhrn pravidel chování a přístupu ke klientům, včetně pravidel oblékání, jednání ......

Upravuje vztahy na pracovišti

upravuje vztahy zaměstnanců k zákazníkům i lidské vztahy ve uvnitř firmy

Vztahy a chování na pracovišti? Jenání firmy vůči okolí?

Způsoby chování, jednání společnosti a jejích členů ke stakeholderům a okolí.

4. Vybíráte si zaměstnavatele pouze podle toho, zda je součástí jeho firemní kultury etický kodex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rád bych pracoval tam, kde je etický kodex, ale nemohu si vybírat, práce zas tolik není1840,91 %40,91 %  
takovými zbytečnostmi se nezabývám1534,09 %34,09 %  
ne, je mi jedno, kde pracuji1022,73 %22,73 %  
ano, jdu pracovat tam, kde je etický kodex12,27 %2,27 %  

Graf

5. Jakou formu má etický kodex v podniku ve kterém pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepsanou formu1741,46 %38,64 %  
písemnou1639,02 %36,36 %  
žádný kodex819,51 %18,18 %  

Graf

6. Myslíte si, že marže firem (např. obchodních řetězců) jsou natolik velké a nechutné, že je nutné je regulovat státními zásahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podstatou podnikání je maximalizace zisku, s tím nic neuděláte, je to otázka nabídky a poptávky2352,27 %52,27 %  
rozhodně ano, obchodníci zboží zbytečně předražují1636,36 %36,36 %  
zdá se mi to drahé, ale co můžu dělat?511,36 %11,36 %  

Graf

7. Co si myslíte, že by vyřešilo korupci v našem státě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zpřísnit legislativu, za prokázání korupce zabavovat majetek, zvýšit tresty a pod.2660,47 %59,09 %  
V ČR už korupci nevyřeší nic!!!1023,26 %22,73 %  
Je netřeba to řešit, je to vlastně všude stejné511,63 %11,36 %  
Zvýšit platy zaměstnanců státu, potom nebudou mít potřebu se nechat uplácet24,65 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Společnost, ve které pracujete má:

2. Setkali jste se někdy s pojmem "etický kodex?"

4. Vybíráte si zaměstnavatele pouze podle toho, zda je součástí jeho firemní kultury etický kodex?

5. Jakou formu má etický kodex v podniku ve kterém pracujete?

6. Myslíte si, že marže firem (např. obchodních řetězců) jsou natolik velké a nechutné, že je nutné je regulovat státními zásahy?

7. Co si myslíte, že by vyřešilo korupci v našem státě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Společnost, ve které pracujete má:

2. Setkali jste se někdy s pojmem "etický kodex?"

4. Vybíráte si zaměstnavatele pouze podle toho, zda je součástí jeho firemní kultury etický kodex?

5. Jakou formu má etický kodex v podniku ve kterém pracujete?

6. Myslíte si, že marže firem (např. obchodních řetězců) jsou natolik velké a nechutné, že je nutné je regulovat státními zásahy?

7. Co si myslíte, že by vyřešilo korupci v našem státě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

vavrek, j.Podniková etika (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45231.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.