Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele se zaměřením na informovanost zákazníka

Ochrana spotřebitele se zaměřením na informovanost zákazníka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Háková
Šetření:25. 01. 2015 - 01. 02. 2015
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, čímž přispějete ke zpracování mé diplomové práce.

Odpovědi respondentů

Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4778,33 %78,33 %  
Muž1321,67 %21,67 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let4066,67 %66,67 %  
26-50 let1728,33 %28,33 %  
51+46,67 %6,67 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3050 %50 %  
střední s maturitou2846,67 %46,67 %  
vyšší odborné23,33 %3,33 %  

Graf

4. Nejdůležitější základní právní úprava ochrany spotřebitele vychází ze zákona:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o ochraně spotřebitele813,33 %13,33 %  
nevim813,33 %13,33 %  
zákon o ochraně spotřebitele711,67 %11,67 %  
Občanský zákoník46,67 %6,67 %  
občanského35 %5 %  
?23,33 %3,33 %  
Občanského Zákoníku23,33 %3,33 %  
o ochrane spotrebitele23,33 %3,33 %  
ústava11,67 %1,67 %  
občanský zákoník ?11,67 %1,67 %  
ostatní odpovědi z občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele
ZoOS
práv a svobod
netuším...
o ochrany spotřebitele
na ochranu spotřebitele
Spotřebitelského zákoníku
Ochrany spotřebitele
Spotřebitelský zákon
lisina základních práv a svobod
...
Právo na ochranu spotřebitele
Obchodního
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
zákona o cenách
o ochraně spotřebitelů
zakon o ochrane spotrebitele
634/1992
obchodního zákoníku
zakona o ochrane spotrebitele
Zákon o ochraně potřebitele
zakladni listina prav a svobod CR???
2236,67 %36,67 % 

Graf

5. Základní právní úprava ochrany spotřebitele vychází také z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občanského zákoníku4473,33 %73,33 %  
Obchodního zákoníku2236,67 %36,67 %  

Graf

6. Mezi další zákony, které řeší ochranu spotřebitele, patří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákon o České obchodní inspekci3253,33 %53,33 %  
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků2948,33 %48,33 %  
Zákon o technických požadavcích na výrobky1931,67 %31,67 %  
Zákon o cenách1626,67 %26,67 %  

Graf

7. Setkali jste se osobně s porušením Vašich práv jako spotřebitele?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4473,33 %73,33 %  
ano1626,67 %26,67 %  

Graf

8. Víte, jaká státní instituce Vám může pomoci k dosažení Vašeho práva jako spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká obchodní inspekce5388,33 %88,33 %  
Státní potravinářská a zemědělská inspekce2135 %35 %  
Spotřebitelský ombudsman1118,33 %18,33 %  
Ministerstvo průmyslu a obchodu58,33 %8,33 %  
Ministerstvo spravedlnosti11,67 %1,67 %  
Ministerstvo financí11,67 %1,67 %  

Graf

9. Máte přehled o tom, v jakém případě je možné se obrátit na Českou obchodní inspekci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výrobek není bezpečný4778,33 %78,33 %  
Chybí informace o materiálu, složení4473,33 %73,33 %  
Nevyřízení reklamace v dohodnutém termínu3558,33 %58,33 %  
Chybné účtování2236,67 %36,67 %  

Graf

10. Máte přehled o tom, co není v kompetenci České obchodní inspekce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tvorba a struktura cen energií2135 %35 %  
Účtování vysokých poplatků a úroků z poskytnuté půjčky1728,33 %28,33 %  
Nesouhlas s rozúčtováním nákladů týkajících se bydlení1525 %25 %  
Jakost potravinářských, zemědělských a tabákových výrobků711,67 %11,67 %  

Graf

11. O kterých organizacích na ochranu spotřebitele jste slyšeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Časopis DTEST5083,33 %83,33 %  
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky2948,33 %48,33 %  
Občanské sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele1626,67 %26,67 %  
Sdružení českých spotřebitelů1525 %25 %  
Spotřebitel net58,33 %8,33 %  
Generation Europe23,33 %3,33 %  
Asociace občanských poraden23,33 %3,33 %  
žádné11,67 %1,67 %  

Graf

12. Obrátily jste se osobně na spotřebitelskou organizaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5998,33 %98,33 %  
ano11,67 %1,67 %  

Graf

13. Základní práva spotřebitele v souvislosti s nákupem zboží jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Právo reklamovat zboží5388,33 %88,33 %  
Právo vznést dotaz prodávajícímu3456,67 %56,67 %  
Právo podat stížnost2236,67 %36,67 %  

Graf

14. Má spotřebitel právo na ukázku kupovaného výrobku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokaždé, kdy o to požádá3965 %65 %  
Ano, vždy2135 %35 %  
Ne11,67 %1,67 %  

Graf

15. Slyšeli jste o „Deseti základních pravidlech“ spotřebitele, které byly vytvořené Evropskou komisí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5693,33 %93,33 %  
ano46,67 %6,67 %  

Graf

16. Základní povinnosti prodávajícího v oblasti ochrany spotřebitele jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informační povinnost5591,67 %91,67 %  
Záruka a odpovědnost za vady5185 %85 %  
Vyřizování reklamací4066,67 %66,67 %  
Pozdravit zákazníka23,33 %3,33 %  

Graf

17. Co se zařazuje mezi informační povinnosti prodávajícího?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Označení výrobce a země původu5388,33 %88,33 %  
Údaj o materiálu, složení4981,67 %81,67 %  
Informace o ceně4473,33 %73,33 %  

Graf

18. Jaké základní údaje musí být uvedeny na dokladu o zakoupeném zboží?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- datum prodeje zboží - druh zboží - cena zboží - identifikační údaje - jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo nebo místo podnikání - evidenční číslo daňového dokladu, - základní nebo sníženou sazbu daně

...

cena a zboží

Cena datum ochod

Cena s DPH, cena bez DPH, datum vystavení, datum splatnosti, název, kus, cena za kus

cena zboží,zeměpúvodu,údaje o složení zboží,

cena, datum

Cena, datum, místo, název společnosti

cena, datum, označení zboží, identifikace společnosti

cena, doba záruky, dal nevim

cena, druh zboží, datum, cas, provozovatel zivnosti, adresa

cena, druh zboží, počet kusů, IČO, adresa společnosti, název společnosti

Cena, info o prodávajícím, datum

cena, místo, čas, o jaký se jedná výrobek

Cena, název zboží, datum

Cena, název, ... divnej test, delate si asdi z lidi prdel.

cena, počet kusů, předmět, prodejce, datum

Cena, prodejce

Co je koupeno za zboží, v jaké ceně, kde, kdy, od koho

Co to je za zboží, prodejna kde bylo koupeno, datum kdy bylo zboží zakoupeno....

Datum zakoupení, cena, výrobek, adresa obchodu

datum, cena

datum, cena s daní, sazba dph, kontaktní údaje prodejce

datum, cena, dph, nazev jednotky, druh tovaru, sadzba dph,

Datum, cena, DPH, prodejce, zboží

Datum, cena, druh zbozi

Datum, cena, název firmy

datum, cena, o jaké zboží se jedná

datum, částka, způsob úhrady, název zboží, počet kusů

datum, druh zboží, cena, prodejce

datum, identifikace prodavajiciho, cena, mnozstvi

datum, místo, cena

Datum, místo, údaje o prodávajícím, předmět nákupu, částka, zda je s daní či ne

Datum, typ zboží, prodejce, cena, podpis

Datum,nazev zbozi,castka,misto

druh zboží, cena, datum, podpis, razítko

IČO, seznam zboží - jednotlivé druhy - konkrétně, nemělo by tam být napsáno např: Kniha/literatura, ale přesny nazev knihy..

identifikace prodávajícího, cena vč. DPH, datum prodeje

identifikace prodávajícího, cena, DPH

identifikace prodávajícího, cena, o jaké zboží se jedná, datum prodeje

identifikace prodávajícího, podle povahy zboží i informace o budoucí smlouvě (prodeji zboží), název zboží, cena, datum, jméno obsluhy a podpis

identifikace prodejce, zboží a počet ks, cena, dph

Kde,kdy a kdo co vystavil,za kolik,do kdy lze zbozi vratit

kdo a co prodal a zakolik

Nadpis dokladu o zakoupeném zboží, iniciály prodejce (popř. nakupujícího), název zboží, cena zboží, podíl DPH, celková cena a DPH, místo a datum prodeje/nákupu, případně podpis

název firmy, cena,

název firmy,datum prodeje,množství,cena,název zboží

název konkrétního zboží, cena, datum, údaj o určité společnosti (místo nákupu)

Název zboží a jeho kód, výrobce, velikost či jakost, barva, materiál

název zboží, cena, datum

název zboží, cena, DPH, prodejce, datum, podpis/razítko

nevim

Nevim

nevim

nevím

o jaké zboží se jedná, kdy bylo zakoupeno, cena, DPH, prodejce, místo prodeje

označení výrobce, země pvůdou, složení výrobku

položka či číslo položky, cena, kontakt na prodávajícího, jeho adresa, sazba DPH

typ zbozi, cena, datum nakupu

Typ zboží,cena,datum nákupu

19. Zákonná záruka na zboží trvá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky5591,67 %91,67 %  
1 rok46,67 %6,67 %  
3 roky23,33 %3,33 %  

Graf

20. Lhůta pro vyřízení reklamace prodejcem je ze zákona:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 dní5591,67 %91,67 %  
90 dní35 %5 %  
60 dní23,33 %3,33 %  

Graf

21. Zboží zakoupené přes internet je možné vrátit do:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14ti dní5388,33 %88,33 %  
30ti dní610 %10 %  
60ti dní23,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Dosažené vzdělání

5. Základní právní úprava ochrany spotřebitele vychází také z:

6. Mezi další zákony, které řeší ochranu spotřebitele, patří:

7. Setkali jste se osobně s porušením Vašich práv jako spotřebitele?

8. Víte, jaká státní instituce Vám může pomoci k dosažení Vašeho práva jako spotřebitele?

9. Máte přehled o tom, v jakém případě je možné se obrátit na Českou obchodní inspekci?

10. Máte přehled o tom, co není v kompetenci České obchodní inspekce?

11. O kterých organizacích na ochranu spotřebitele jste slyšeli?

12. Obrátily jste se osobně na spotřebitelskou organizaci?

13. Základní práva spotřebitele v souvislosti s nákupem zboží jsou:

14. Má spotřebitel právo na ukázku kupovaného výrobku?

15. Slyšeli jste o „Deseti základních pravidlech“ spotřebitele, které byly vytvořené Evropskou komisí?

16. Základní povinnosti prodávajícího v oblasti ochrany spotřebitele jsou:

17. Co se zařazuje mezi informační povinnosti prodávajícího?

19. Zákonná záruka na zboží trvá:

20. Lhůta pro vyřízení reklamace prodejcem je ze zákona:

21. Zboží zakoupené přes internet je možné vrátit do:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Dosažené vzdělání

5. Základní právní úprava ochrany spotřebitele vychází také z:

6. Mezi další zákony, které řeší ochranu spotřebitele, patří:

7. Setkali jste se osobně s porušením Vašich práv jako spotřebitele?

8. Víte, jaká státní instituce Vám může pomoci k dosažení Vašeho práva jako spotřebitele?

9. Máte přehled o tom, v jakém případě je možné se obrátit na Českou obchodní inspekci?

10. Máte přehled o tom, co není v kompetenci České obchodní inspekce?

11. O kterých organizacích na ochranu spotřebitele jste slyšeli?

12. Obrátily jste se osobně na spotřebitelskou organizaci?

13. Základní práva spotřebitele v souvislosti s nákupem zboží jsou:

14. Má spotřebitel právo na ukázku kupovaného výrobku?

15. Slyšeli jste o „Deseti základních pravidlech“ spotřebitele, které byly vytvořené Evropskou komisí?

16. Základní povinnosti prodávajícího v oblasti ochrany spotřebitele jsou:

17. Co se zařazuje mezi informační povinnosti prodávajícího?

19. Zákonná záruka na zboží trvá:

20. Lhůta pro vyřízení reklamace prodejcem je ze zákona:

21. Zboží zakoupené přes internet je možné vrátit do:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Háková, L.Ochrana spotřebitele se zaměřením na informovanost zákazníka (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45260.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.