Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy v politice

Ženy v politice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Svatava Mařáková
Šetření:29. 01. 2015 - 12. 02. 2015
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Svatava Mařáková a touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, který zkoumá pohled veřejnosti na angažování žen v politice. Dotazník a výsledky z něj budou součástí mé diplomové práce. Dotazník je určen pro osoby starší 18 let. Předem děkuji za čas, který věnujete vyplňování dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Mají ženy vstupovat do politiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4897,96 %97,96 %  
ne12,04 %2,04 %  

Graf

2. Myslíte si, že je žen v politice:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málo3265,31 %65,31 %  
přiměřeně1734,69 %34,69 %  

Graf

3. Jaké výhody přináší angažovanost žen v politice?

Ohodnoťte na škále 1-5, kdy 1-souhlasím, 2-souhlasím s pochybami, 3-nevím, 4-nesouhlasím s výhradami, 5-nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
vnášejí do politického jednání slušnost2.1841.66
vnášejí do politického jednání objektivnost2.8371.524
zajišťují rovnost pohlaví1.9181.381
jsou lepšími vyjednavačkami2.7141.347
působí důvěryhodněji před veřejností2.4081.752

Graf

4. Jaké hlavní rozdíly jsou podle Vás mezi muži politiky a ženami političkami?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

......

Hlavní rozdíl vidím v tom, že ženy obvykle mají slusnější vystupování, vědí jak se chovat a jsou cílevědomé, opravdu chtějí něčeho dosáhnout.

chování, jednání

Jiný pohled na věc, méně konfliktní přístupy k řešení problémů

každý z nich to vidí z jiného úhlu

Morálka, vnímání problémů společnosti

Muž politik není stručný a věcný. Moc mluví a málo vyřeší. Je soutěživý a zapomíná že je v politice pro své voliče a občany. Žena je v projevech stručnější a věcnější. Nemá potřebu dlouze řečnit, ale spíš se rychleji dobrat ke správnému řešení. Ženy politicky jsou také pracovitější než muži politici a jsou méně zkorumpované.

muži jsou více ambiciózní, jdou si více za svým, bohužel někdy na úkor druhých, ženy možná v tomhhle více uvažují praktičtěji a méně ,,výdělečně"

muži víc kradou

Myslím, že genderová příslušnost nemá s politickým postojem nic společného. Pouze z obecného hlediska muži i ženy nemají dostatečný vhled do problematiky a zájmů druhého pohlaví, takže si pak žana ve veřejném prostoru připadá jako levák mezi pravorukými.

Myslím, že mezi nimi není příliš velký rozdíl.

Myšlení a pohled na věc

nechci paušalizovat, jen bych řekla, že většina žen v politice má méně tvrdé lokty, méně "jsou slyšet", nepojí se s nimi tolik skandálů, jednají korektněji

Nemyslím si, že by mezi nimi byli takové rozdíly. Žena se určitě bude zaměřovat na jiné témata a podměty než muž.

neřekla bych že jsou velké rozdíly, protože do politiky většinou vstupují tvrdší ženy

nevim

Nevím, nevnímám rozdíly.

Pohlaví

Rozdíly podle mě nesou žádné.

slušnost

slušnost, racionalnost,

Tělesné

v přístupu

v oblečení :D

V přístupu k řešení otázek.

v úhlu pohledu

Ve způsobu uvažování

Zatím, co muži dělají politiku pro peníze, uskopojení ega a zviditelnění a nic tím neriskují, ženy pravděpodobně musí mít posunutý žebříček priorit. Každá žena ve vrcholné politice obětuje své soukromí a často i vztah.

žádné jedná se o osobnosti. Mohou být dobré političky a mohou být špatné političky. To samé u mužů - politiků.

žádné

žádné

Žádný mě nenapadá.

Ženy do politiky vnášejí nový pohled na problematiku, takový, jehož muži nejsou schopni.

ženy jsou citlivější, empatičtější. Muži většinou dokáží jednat rychle a radikálně.

Ženy jsou empatičtější, dokáží problémy řešit z jiného úhlu pohledu

ženy jsou praktičtější

ŽENY JSOU VÍCE INTUITIVNÍ

ženy nemají tak výraznou potřebu prosadit svůj názor, jsou daleko ochotnější ke kompromisu

Ženy neopouštějí po dosažení funkcí své manželky a nevyměňují je za nový model.

ženy političky jsou emocionálnější, spíše vidí "lidské" hledisko problému

ženy se obvykle v klidu domluví, kdežto muži jsou více impulzivnější, styl komunikace je u obou pohlaví jiný

ženy se více ovládají, při odlišných názorech se snaží věci vyargumentovat bez přílišných emocí či hádak nebo urážek, jsou důslednější

ženy si nehoní ego, ale spíše hldají kompromis a vyřešení problému

ženy sú falošné od prirozdenia a to je ich výhoda pričom muži (väčšina) sa musia oveľa viac snažiť

ženy umí lépe skrývat vlastní skorumpovanost

Ženy vnášejí do politiky více lidskosti, důvěryhodnosti. Mají více "selského" pohledu na věc, což někdy pomáhá při výběru správného rozhodnutí.

ženy vnášejí do politiky ženský prvek :-)

5. Proč je podle Vás nízké zastoupení žen ve vrcholných orgánech ČR?

Ohodnoťte na škále 1-5, kdy 1-souhlasím, 2-souhlasím s pochybami, 3-nevím, 4-nesouhlasím s výhradami, 5-nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ženy dávají přednost péči o rodinu2.6531.778
ženy nejsou dostatečně průbojné a aktivní v politických stranách2.8571.918
muži brání ženám ve vstupu do politiky2.8371.647
ženy dávají přednost kariéře v povolání3.0411.427
ženy nepovažují politiku za důležitou3.0411.917

Graf

6. Existují podle Vás bariéry vstupu žen do politiky?

Ohodnoťte na škále 1-5, kdy 1-souhlasím, 2-souhlasím s pochybami, 3-nevím, 4-nesouhlasím s výhradami, 5-nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
odlišná hodnocení mužů a žen (v politice panují rozdílná měřítka pro muže a pro ženy)2.2241.684
přetrvávající patriarchální model rodiny2.2651.542
odlišné pojetí moci muže a ženy v politice2.0821.299
vysoká fyzická i psychická zátěž3.2651.909
vysoká časová zátěž, ztráta soukromí2.8161.946

Graf

7. Zaregistrovala jste ženy v současné parlamentní politice ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3367,35 %67,35 %  
ne1632,65 %32,65 %  

Graf

8. Pokud ano, můžete jmenovat konkrétní političky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Baudyšová, Wagnerová,

Buzková, Parkanová, Roithová, Němcová, Peake, Fisherová, Bobošíková

Jaroslava Jermanová

Je jich plno!

Jírová, Marksová

jména neznám, ale jsou tam...

KAdriana Krnáčová, Marie Benešová,

Karolína Peake

Krnáčová, Bobošíková, Němcová, Parkanová, Chládková

marksova

Miloslava Vostrá, Válková, Váhalová, Semelková, Němcová

ministryně školství

Miroslava Němcová, Milada Emmerová.

Miroslava Němcová, Věra Jourová, Michaela Tominová-Marksová,... z již neaktivních např. Petra Buzková

Mohu.

ne

ne

ne

Němcová

Němcová např.

Němcová, Fischerová, Tomková,

Parkanová nekompetentní, Borůvková totální katastrofa, Roithová skvělá,

Parkanová, Buzková, Marksová-Tomiová, Válková, Roithová, Emmerová

Petra Buzková, Vlasta Parkanová, Michaela Šojdrová, Jitka Seitlová, Markéta Jourová, mimo parlament Karla Šlechtová, Adriana Krnáčová, Marie Kousalíková, Petra Kolínská

přesná jména neznám, spíše jsem občas někde v novinách či internetu viděla ženu političku v reportáži

Roithová, Bobošíková

Válková, Gajdůšková, Emmerová

Válková, Jermanová

Válková, Němcová, Jourová

Válková, Šlechtová, Marksová

Věra Jourová, Jaroslava Jermanová, Karla Šlechtová...

z ministryň Válková, Šlechtová a Marksová, z parlamentu Rujbrová, z parlamentu Havlová, Váhalová, Nyklová, Lorencová, Chalánková, Dobešová, Jermanová, Němcová

Zuzka Bebarová-Rujbrová, Milada Halíková, Miroslava Němcová, Marta Semelová, Miloslava Vostrá

9. Jste aktivní v politice nebo přemýšlíte vstoupit do politiky?

Na tuto otázku odpovídají pouze ženy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4897,96 %97,96 %  
ano12,04 %2,04 %  

Graf

10. Pokud ano, co Vás k tomu vedlo/vede?

Na tuto otázku odpovídají pouze ženy

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

účastnit se na tomto dění, pomoci spravedlnosti

11. Jaké pohnutky (motivy) vedou ženy vstoupit do politiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
touha něco změnit/ být užitečná4183,67 %83,67 %  
kariérní úspěch2346,94 %46,94 %  
touha po moci1428,57 %28,57 %  
touha po penězích918,37 %18,37 %  
touha po slávě510,2 %10,2 %  
to samé co muže12,04 %2,04 %  
U každé jiná12,04 %2,04 %  
chtějí se vyrovnat manželům12,04 %2,04 %  
Každý člověk je unikát a má své vlastní pohnutky.12,04 %2,04 %  

Graf

12. Dříve byl vstup žen do politiky spíše ojedinělý, v posledních 20 letech se stále více žen angažuje v politice. Co je podle Vás touto příčinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změna rolí ve společnosti3877,55 %77,55 %  
emancipace žen2857,14 %57,14 %  
nespokojenost se stávající situací v politice2551,02 %51,02 %  
vzestup ženských organizací24,08 %4,08 %  
demokracie12,04 %2,04 %  
Přirozený vývoj.12,04 %2,04 %  
pád komunismu12,04 %2,04 %  

Graf

13. Jaké typy žen podle Vás vstupují do politiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženy „bojovnice“ (snaha něco změnit)4183,67 %83,67 %  
kariéristky2244,9 %44,9 %  
ženy, toužící po moci1938,78 %38,78 %  
feministicky smýšlející816,33 %16,33 %  
exhibicionistky48,16 %8,16 %  
nevím12,04 %2,04 %  
nezáleží na "typu" ženy12,04 %2,04 %  
ženy co si hrají na chlapy12,04 %2,04 %  

Graf

14. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3673,47 %73,47 %  
muž1326,53 %26,53 %  

Graf

15. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-302857,14 %57,14 %  
31-501836,73 %36,73 %  
51-6536,12 %6,12 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2653,06 %53,06 %  
středoškolské2244,9 %44,9 %  
základní12,04 %2,04 %  

Graf

17. Kraj, ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2142,86 %42,86 %  
Jihomoravský kraj612,24 %12,24 %  
Středočeský kraj612,24 %12,24 %  
Moravskoslezský kraj48,16 %8,16 %  
Kraj Vysočina36,12 %6,12 %  
Karlovarský kraj24,08 %4,08 %  
Zlínský kraj24,08 %4,08 %  
Pardubický kraj24,08 %4,08 %  
Olomoucký kraj12,04 %2,04 %  
Jihočeský kraj12,04 %2,04 %  
Ústecký kraj12,04 %2,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Myslíte si, že je žen v politice:

  • odpověď málo:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi muži brání ženám ve vstupu do politiky=2 na otázku 5. Proč je podle Vás nízké zastoupení žen ve vrcholných orgánech ČR?

12. Dříve byl vstup žen do politiky spíše ojedinělý, v posledních 20 letech se stále více žen angažuje v politice. Co je podle Vás touto příčinou?

  • odpověď emancipace žen:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi přetrvávající patriarchální model rodiny=1 na otázku 6. Existují podle Vás bariéry vstupu žen do politiky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Mají ženy vstupovat do politiky?

2. Myslíte si, že je žen v politice:

3. Jaké výhody přináší angažovanost žen v politice?

5. Proč je podle Vás nízké zastoupení žen ve vrcholných orgánech ČR?

6. Existují podle Vás bariéry vstupu žen do politiky?

7. Zaregistrovala jste ženy v současné parlamentní politice ČR?

9. Jste aktivní v politice nebo přemýšlíte vstoupit do politiky?

11. Jaké pohnutky (motivy) vedou ženy vstoupit do politiky?

12. Dříve byl vstup žen do politiky spíše ojedinělý, v posledních 20 letech se stále více žen angažuje v politice. Co je podle Vás touto příčinou?

13. Jaké typy žen podle Vás vstupují do politiky?

14. Pohlaví

15. Věk

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Kraj, ve kterém žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Mají ženy vstupovat do politiky?

2. Myslíte si, že je žen v politice:

3. Jaké výhody přináší angažovanost žen v politice?

5. Proč je podle Vás nízké zastoupení žen ve vrcholných orgánech ČR?

6. Existují podle Vás bariéry vstupu žen do politiky?

7. Zaregistrovala jste ženy v současné parlamentní politice ČR?

9. Jste aktivní v politice nebo přemýšlíte vstoupit do politiky?

11. Jaké pohnutky (motivy) vedou ženy vstoupit do politiky?

12. Dříve byl vstup žen do politiky spíše ojedinělý, v posledních 20 letech se stále více žen angažuje v politice. Co je podle Vás touto příčinou?

13. Jaké typy žen podle Vás vstupují do politiky?

14. Pohlaví

15. Věk

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Kraj, ve kterém žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mařáková, S.Ženy v politice (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45284.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.