Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Školné na veřejných vysokých školách

Školné na veřejných vysokých školách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Tafatová
Šetření:27. 01. 2015 - 10. 02. 2015
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci, který je určen studentům vysokých škol - jak budoucím, současným i absolventům.

 

Odpovědi respondentů

1. Vadilo by Vám zavedení školného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vadilo10566,88 %66,88 %  
ne, nevadilo4830,57 %30,57 %  
nevím, nezajímá mě to42,55 %2,55 %  

Graf

2. Mělo by zavedení školného vliv na Vaše další studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mělo7749,04 %49,04 %  
ne, nemělo5937,58 %37,58 %  
nedokážu posoudit2113,38 %13,38 %  

Graf

3. Vnímáte možné zavedení školného jako sociální bariéru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11875,16 %75,16 %  
ne3924,84 %24,84 %  

Graf

4. Jak vysoké školné byste byli ochotní platit za semestr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 2000,- do 5000,-5031,85 %31,85 %  
do 2000,-4931,21 %31,21 %  
žádné2616,56 %16,56 %  
nad 10000,-1811,46 %11,46 %  
od 5000,- do 10000,-148,92 %8,92 %  

Graf

5. Ovlivnilo by školné značně Váš osobní rozpočet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano8755,41 %55,41 %  
spíše ano3824,2 %24,2 %  
určitě ne117,01 %7,01 %  
nevím117,01 %7,01 %  
spíše ne106,37 %6,37 %  

Graf

6. Studenti by školné mohli splácet i ze zvýhodněných půjček. Souhlasíte nebo nesouhlasíte s touto možností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8856,05 %56,05 %  
souhlasím6943,95 %43,95 %  

Graf

7. Studenti by mohli školné hradit až po ukončení studia a získání zaměstnání. Hodnotíte toto tvrzení do budoucna jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nereálné8151,59 %51,59 %  
reálné5736,31 %36,31 %  
nevím1912,1 %12,1 %  

Graf

8. Výši školného by si měly určovat jednotlivé školy. Jeví se vám tento přístup jako demokratický?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5333,76 %33,76 %  
spíše ne3824,2 %24,2 %  
určitě ne3723,57 %23,57 %  
nevím1610,19 %10,19 %  
určitě ano138,28 %8,28 %  

Graf

9. Je pravděpodobné, že by studenti vybírali školu podle výše školného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, raději půjdou studovat na školu, kde je nižší školné13082,8 %82,8 %  
ne, výše školného nebude mít vliv při rozhodování mezi školami, nebudou se řídit finanční stránkou2717,2 %17,2 %  

Graf

10. V jakém časovém horizontu byste preferovali splácení školného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pololetně8755,41 %55,41 %  
měsíčně4931,21 %31,21 %  
ročně2113,38 %13,38 %  

Graf

11. Zavedení školného na vysokých školách je podle mnohých nutností. Mělo by však plnit hlavně funkci regulátoru zájemců o studium. Jeví se vám tato regulační forma jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezúčelná6340,13 %40,13 %  
zbytečná3421,66 %21,66 %  
potřebná2515,92 %15,92 %  
účelná1811,46 %11,46 %  
nevím1710,83 %10,83 %  

Graf

12. Uveďte Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10969,43 %69,43 %  
muž4830,57 %30,57 %  

Graf

13. Zařaďte se do příslušné věkové kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let9560,51 %60,51 %  
26-35 let4025,48 %25,48 %  
více než 35 let1610,19 %10,19 %  
méně než 18 let63,82 %3,82 %  

Graf

14. Jaké je Vaše současné sociální postavení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student8050,96 %50,96 %  
studující zaměstnanec4226,75 %26,75 %  
jiné3522,29 %22,29 %  

Graf

15. Jaké je Vaše dosavadní nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou7749,04 %49,04 %  
vysokoškolské bakalářské3824,2 %24,2 %  
vysokoškolské magisterské3220,38 %20,38 %  
vyšší odborné74,46 %4,46 %  
vysokoškolské doktorské31,91 %1,91 %  

Graf

16. Na jaké škole a jaký obor studujete

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Již nestuduji53,18 %3,18 %  
vše31,91 %1,91 %  
gymnázium31,91 %1,91 %  
FF UK21,27 %1,27 %  
ČZU21,27 %1,27 %  
vsfs10,64 %0,64 %  
VŠB, ekonomická fakulta10,64 %0,64 %  
nestuduji10,64 %0,64 %  
UK ss10,64 %0,64 %  
už nestuduji10,64 %0,64 %  
ostatní odpovědi lf hk uk
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, obor Veterinární hygiena a ekologie
MUNI
pedagogika
VSA - personální řízení
VŠB, strojařina
státní správu MUP
ČZU, veřejná správa
žádné
Nestuduji.
Vysoká škola ekonomická - cestovní ruch
jsem absolvent, již nestuduji (FF OU)
ČZU Praha, provoz a řízení myslivosti
VŠEM - MBA
už na žádné
LOL
Střední umělecká
Technická univerzita v Liberci, konstrukce strojů a zařízení
Jihočeská univerzita, Účetnictví a finanční řízení podniku
Univerzita Hradec Králové, management cestovního ruchu
VUT počítače
Ostravská univerzita v Ostravě - Psychologie
COPt
sřední zdravotnická škola
Už na žádné.
Univerzita Tomáše ve Zlíně, sociální pedagogika
UPOL, geografie
MFF UK Praha - Obecná fyzika
Pedf UK v Praze - Psychologie
Speciální pedagogika
voš pedagogická- obor Sociální pedagogika
čzu - ekonomická fakulta, hospodářská a kulturní studia
Masarykova univerzita, filologie
právo, PFUK
UJAK
UTB FMK Marketingové komunikace
ČZU, phd studium, zootechnika
mám už dostudováno - práva na Karlově univerzitě
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ČVUT FJFI
UK - biologie
MUNI, Aplikovaná Informatika
Prf Uk
psychologie
Obchodní akademie, IT
OSU - pedagogický obor
VŠE, IT
Univerzita Karlova, sociologie
universita karlova
FF UK, psychologie
pdf up
Slezská univerzita v Opavě, informační služby
učitel TUL
vystudováno
UK, přírodovědecká fakulta, chemie a matematika se zaměřením na vzdělávání
osmileté gymnázium
Ostravská univerzita, Management pro neziskový sektor
MU
UK
ČVUT, Softwarové inženýrství
Mendelova univerzita
UTB Zlín, FaME
VŠE - FMV (MO)
czu
Vysoká škola obchodní, management leteckých podniků
VOŠ Most
VŠB Ostrava, Telekomunikační technika
PřF UK v Praze, geologie
ZČU v Plzni, Historie
VŠERS - marketing a management služeb
uz nic
Univerzita Pardubice, Gender history
ekonomka
Doktorský obor - Regionální geografie a regionální rozvoj, PřF MUNI
VŠE, MO
nechci uvést
Univerzita Pardubice - Dopravní prostředky a spoje
báňská akademie
Univerzita Tomáše Bati - animace
UK, PedF
ekologie
Vysoká škola Karla Engliše a obor Bezpečnostně právní studia
FSV UK - Ekonomie
Ujak - sociální a mediální komunikace
PEF HKS
vutbr
UK Ochrana ŽP
ČZU FAPPZ Speciální chovy
Ne
ZČU, Blízkovýchodní studia
UK - Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika
Je to 20 let, co jsem vystudoval VŠ
OA Hovorčovická
UTB, obor podniková ekonomika
UK chemie
VŠZ a SP sv, Alžbety, Mgr. ošetřovatelství
všeobecné gymnázium
ZČU FEL
ujak, management cestovního ruchu
Tul Pedagogika volného času
FŽP UJEP
VŠO - cestovní ruch.
VŠE, AP-IN
soc. práci
Jihočeská univerzita, obor bohemistika
FF UK Učitelství češtiny jako cizího jazyka
VOŠ Personální řízení
ČZU, podnikání a administrativa
energetika, ČVUT
Pedagogická fakulta-UHK, Anglický a Ruský jazyk.
Uhk
všeobecné gymnázium - chystám se na medicínu 3. LF UK
Provozně ekonomická fakulta - manažersko-ekonomický obor
UPCE filozofie
teď žádnou
vysoká - personalistika
UK - OHSD
-
Univerzita Karlova, Biologie
VŠE, fa managementu
UJAK -Lidské zdroje
ČZU, PEF, obor Veřejná správa a regionální rozvoj
Masarykova univerzita, PřF, Ekologická a evoluční biologie
Jihočeská univerzita
Všfs
vysoká škola obchodní cestovní ruch
VŠEM - marketing
FIS VSE
JČU, PÚPN
ČZU Provoz a ekonomika
Škola pedagogická
UJAK - Speciální pedagogika - vychovatelství
Vysoká škola evropských a regionálních studií, management a marketing služeb
Řízení podniku na Vysoké škole finanční a správní v Praze
UP Olomouc, USZP
UJAK - Vzdělávání dospělých
všeobecné Gymnázium T.G. Masaryka v Zastávce
13787,26 %87,26 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vadilo by Vám zavedení školného?

  • odpověď ne, nevadilo:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi potřebná na otázku 11. Zavedení školného na vysokých školách je podle mnohých nutností. Mělo by však plnit hlavně funkci regulátoru zájemců o studium. Jeví se vám tato regulační forma jako:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vadilo by Vám zavedení školného?

2. Mělo by zavedení školného vliv na Vaše další studium?

3. Vnímáte možné zavedení školného jako sociální bariéru?

4. Jak vysoké školné byste byli ochotní platit za semestr?

5. Ovlivnilo by školné značně Váš osobní rozpočet?

6. Studenti by školné mohli splácet i ze zvýhodněných půjček. Souhlasíte nebo nesouhlasíte s touto možností?

7. Studenti by mohli školné hradit až po ukončení studia a získání zaměstnání. Hodnotíte toto tvrzení do budoucna jako:

8. Výši školného by si měly určovat jednotlivé školy. Jeví se vám tento přístup jako demokratický?

9. Je pravděpodobné, že by studenti vybírali školu podle výše školného?

10. V jakém časovém horizontu byste preferovali splácení školného?

11. Zavedení školného na vysokých školách je podle mnohých nutností. Mělo by však plnit hlavně funkci regulátoru zájemců o studium. Jeví se vám tato regulační forma jako:

12. Uveďte Vaše pohlaví

13. Zařaďte se do příslušné věkové kategorie

14. Jaké je Vaše současné sociální postavení

15. Jaké je Vaše dosavadní nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vadilo by Vám zavedení školného?

2. Mělo by zavedení školného vliv na Vaše další studium?

3. Vnímáte možné zavedení školného jako sociální bariéru?

4. Jak vysoké školné byste byli ochotní platit za semestr?

5. Ovlivnilo by školné značně Váš osobní rozpočet?

6. Studenti by školné mohli splácet i ze zvýhodněných půjček. Souhlasíte nebo nesouhlasíte s touto možností?

7. Studenti by mohli školné hradit až po ukončení studia a získání zaměstnání. Hodnotíte toto tvrzení do budoucna jako:

8. Výši školného by si měly určovat jednotlivé školy. Jeví se vám tento přístup jako demokratický?

9. Je pravděpodobné, že by studenti vybírali školu podle výše školného?

10. V jakém časovém horizontu byste preferovali splácení školného?

11. Zavedení školného na vysokých školách je podle mnohých nutností. Mělo by však plnit hlavně funkci regulátoru zájemců o studium. Jeví se vám tato regulační forma jako:

12. Uveďte Vaše pohlaví

13. Zařaďte se do příslušné věkové kategorie

14. Jaké je Vaše současné sociální postavení

15. Jaké je Vaše dosavadní nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tafatová, M.Školné na veřejných vysokých školách (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45285.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.