Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční gramotnost seniorů v Ústeckém kraji

Finanční gramotnost seniorů v Ústeckém kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Hantychová
Šetření:28. 01. 2015 - 28. 02. 2015
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

chtěla bych vás touto cestou požádat o vyplnění krátkého dotazníku na téma: Finanční gramotnost seniorů v Ústeckém kraji. Dotazník je určen pro seniory starší 65 let! Veškeré otázky jsou uzavřené, proto jde vyplnění dotazníku rychle a neztratíte tím mnoho času. Dotazník obsahuje 20 jednoduchých otázek a je zcela anonymní. Výsledky dotazníku budou použity k vypracování mé bakalářské práce. 

Děkuji.

Klára Hantychová, UJEP

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž457,14 %57,14 %  
žena342,86 %42,86 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
65 - 75 let342,86 %42,86 %  
76 - 85 let342,86 %42,86 %  
85 let a více114,29 %14,29 %  

Graf

3. V jakém okrese bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ústí nad Labem228,57 %28,57 %  
Louny228,57 %28,57 %  
Děčín114,29 %14,29 %  
Most114,29 %14,29 %  
Chomutov114,29 %14,29 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou228,57 %28,57 %  
střední s vyučením228,57 %28,57 %  
základní114,29 %14,29 %  
vyšší odborné114,29 %14,29 %  
vysokoškolské114,29 %14,29 %  

Graf

5. V jakém žijete prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žiji doma a pracuji228,57 %28,57 %  
Žiji v domově pro seniory228,57 %28,57 %  
Žiji doma a jsem v důchodu228,57 %28,57 %  
žiji doma a starají se o mne114,29 %14,29 %  

Graf

6. Vzděláváte se ohledně financí nějakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevzdělávám571,43 %71,43 %  
sledování finančních rubrik v médiích228,57 %28,57 %  

Graf

7. Myslíte si o sobě, že jste finančně inteligentní tzn., že dokážete kreativně řešit finanční problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jsem571,43 %71,43 %  
nedokáži posoudit228,57 %28,57 %  

Graf

8. Máte představu kolik činí v dnešní době existenční minimum, tj. minimální příjem na život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3000 Kč - 4000 Kč457,14 %57,14 %  
8000 Kč a více228,57 %28,57 %  
4000 Kč - 8000 Kč114,29 %14,29 %  

Graf

9. Sestavujete si svůj finanční plán, nebo i finanční rozpočet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %57,14 %  
ano, pravidelně228,57 %28,57 %  
ano, občas114,29 %14,29 %  

Graf

10. Zbývají Vám na konci měsíce nějaké peníze, nebo Vám chybí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nechybí, jsem v plusu457,14 %57,14 %  
ano, chybí mi, dostávám se do mínusu342,86 %42,86 %  

Graf

11. Staráte se o své finanční prostředky sami, nebo Vám je někdo spravuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spravuji si je sám/sama571,43 %71,43 %  
spravujou mi je rodinný příslušníci228,57 %28,57 %  

Graf

12. Co podle Vás nejlépe vystihuje pojem peníze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jakýkoliv prostředek směny457,14 %57,14 %  
bankovky, mince228,57 %28,57 %  
moc114,29 %14,29 %  

Graf

13. Využíváte služeb banky, jakých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám bankovní účet571,43 %71,43 %  
ne, nevyužívám114,29 %14,29 %  
mám spořící účet114,29 %14,29 %  
ano, na úvěry114,29 %14,29 %  

Graf

14. Stali jste se někdy obětí internetového či poštovního podvodu?

Nigerijské dopisy jsou dopisy nebo emaily, kdy se z Vás snaží podvodník vylákat peníze.
Phishing je druh podvodu, kdy se snaží pachatel získat hesla k účtům, kredit. kartám apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nestal/a685,71 %85,71 %  
ano, stal/a, ale jiného druhu114,29 %14,29 %  
ano, stal/a jsem se obětí tzv. phishingu114,29 %14,29 %  
ano, stal/a jsem se obětí tzv. Nigerijských dopisů114,29 %14,29 %  

Graf

15. Týkají se Vás některá z těchto finančních rizik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne228,57 %28,57 %  
růst cen a malá valorizace důchodů vnímám jako finanční riziko114,29 %14,29 %  
netýká114,29 %14,29 %  
špatné investice114,29 %14,29 %  
špatné investice114,29 %14,29 %  
hazardní hry (sázení, automaty aj.)114,29 %14,29 %  

Graf

16. Máte tendeci své finanční prostředky šetřit nebo utrácet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
šetřím si571,43 %71,43 %  
nešetřím, spíše utrácím228,57 %28,57 %  

Graf

17. Chtěli byste se o financích více vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nechci685,71 %85,71 %  
ano, chci, vím jak, ale nemám kde114,29 %14,29 %  

Graf

18. Propadli jste někdy tzv. šmejdům a jeli na předváděcí akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jednou342,86 %42,86 %  
ne, nikdy342,86 %42,86 %  
ano, jezdím pravidelně114,29 %14,29 %  

Graf

19. Obáváte se, že vás někdo o Vaše finanční prostředky okrade? Stalo se Vám to někdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, obávám se, ale nikdo mě zatím neokradl342,86 %42,86 %  
ano, obávám se a už se mi stalo, že mě okradli228,57 %28,57 %  
ne, neobávám114,29 %14,29 %  
neobávám se, i když už mě okradli114,29 %14,29 %  

Graf

20. Dotujete svými fin. prostředky své potomky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %57,14 %  
ano, příležitostně dávám své peníze dětem, vnoučatům228,57 %28,57 %  
ano, příležitostně dávám své peníze dětem, vnoučatům114,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hantychová, K.Finanční gramotnost seniorů v Ústeckém kraji (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45324.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.