Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spolupráca rodiny a školy v záujme starostlivosti o dieťa

Spolupráca rodiny a školy v záujme starostlivosti o dieťa

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vlasta Procházková
Šetření:03. 02. 2015 - 15. 02. 2015
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená pani / vážený pán

                Dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý sa zameriava na vzťahy medzi:

  • Rodičom – dieťaťom
  • Rodičom – učiteľom
  • Rodičom – iným odborníkom (lekárom, psychológom, sociálnym pracovníkom...)

Výsledky výskumu budú spracované v rámci diplomovej práce na tému : „Kohézia spoločnosti v záujme starostlivosti o deti a mládež“. Dotazník je dobrovoľný a anonymný.

Prosím pri vypĺňaní dotazníka zakrúžkujte  vždy len jednu odpoveď, ktorá najviac vystihuje váš názor.

 

              

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15100 %100 %  

Graf

2. V akej rodine žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v usporiadanej harmonickej – matka, otec a deti960 %60 %  
rozvrátenej – matka a deti v kontakte s otcom426,67 %26,67 %  
rozvrátenej – matka a deti bez kontaktu s otcom16,67 %6,67 %  
matka – samo živiteľka a deti16,67 %6,67 %  

Graf

3. Koľko máte detí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1853,33 %53,33 %  
2640 %40 %  
3 a viac16,67 %6,67 %  

Graf

4. Má Vaše dieťa problémy so správaním? (problémy doma, v škole, s drogami, s vyrušovaním...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie1173,33 %73,33 %  
Áno426,67 %26,67 %  

Graf

5. Ako ste postupovali pri ich riešení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dohovorením dieťaťu746,67 %46,67 %  
Iné746,67 %46,67 %  
pohovorom s učiteľom (na Vašu žiadosť)16,67 %6,67 %  

Graf

6. Riešite problémy často krát podľa už zaužívaných postupov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volím riešenie podľa konkrétneho prípadu1280 %80 %  
Áno320 %20 %  

Graf

7. Bolo Vaše riešenie efektívne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno1493,33 %93,33 %  
Nie16,67 %6,67 %  

Graf

8. Ak nie kde je podľa Vás problém?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
iné666,67 %40 %  
dieťa často krát odignoruje akékoľvek riešenie problémovej situácie222,22 %13,33 %  
všetky vyše uvedené možnosti vyhovujú111,11 %6,67 %  

Graf

9. Uveďte s akými odborníkmi riešite problémové správanie či iné problémové situácie detí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
iné960 %60 %  
Pedagogicko - psychologická poradňa (psychológ, špeciálny pedagóg) CPPPaP, CŠPPP426,67 %26,67 %  
obe možnosti sú správne213,33 %13,33 %  

Graf

10. Má Vaše dieťa poruchu učenia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie1280 %80 %  
áno320 %20 %  

Graf

11. Ak áno o akú poruchu sa jedná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemá426,67 %26,67 %  
X16,67 %6,67 %  
dyslexia16,67 %6,67 %  
dysgrafia16,67 %6,67 %  
nema poruchu16,67 %6,67 %  
nemá poruchu učenia, je len lajdák16,67 %6,67 %  
nemá diagnostikovanú žiadnu poruchu učenia16,67 %6,67 %  
žiadnu16,67 %6,67 %  
žiadna16,67 %6,67 %  
nemá žádnou poruchu16,67 %6,67 %  
m mhvkugiu16,67 %6,67 %  
máte špatně napsané otázky...nemáme problémy s dítětem16,67 %6,67 %  

Graf

12. Ako by ste hodnotili celkovú spoluprácu medzi Vami a školou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobre1173,33 %73,33 %  
veľmi dobre426,67 %26,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházková, V.Spolupráca rodiny a školy v záujme starostlivosti o dieťa (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45494.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.