Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hypermarket Albert

Hypermarket Albert

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Viktorová
Šetření:07. 02. 2015 - 23. 02. 2015
Počet respondentů:271
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ V HYPERMARKETU ALBERT HB

Vážení zákazníci,

formou tohoto anonymního dotazníku bych Vás ráda požádala o jeho vyplnění. Jedná se o marketingový výzkum v havlíčkobrodském hypermarketu Albert. Pomůžete tím ke zmapování názorů na zboží a služby prodejny, čímž také především přispějete ke zpracování mé bakalářské práce. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 2, mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19270,85 %70,85 %  
muž7929,15 %29,15 %  

Graf

2. Uveďte prosím Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 20 letotázka č. 3, 21 až 30 letotázka č. 3, 31 až 40 letotázka č. 3, 41 až 50 letotázka č. 3, 51 až 60 letotázka č. 3, 61 až 70 letotázka č. 3, nad 70 letotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 až 30 let15557,2 %57,2 %  
31 až 40 let5219,19 %19,19 %  
do 20 let248,86 %8,86 %  
41 až 50 let217,75 %7,75 %  
61 až 70 let103,69 %3,69 %  
51 až 60 let72,58 %2,58 %  
nad 70 let20,74 %0,74 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 4, středoškolské bez maturityotázka č. 4, středoškolské s maturitouotázka č. 4, vyšší odbornéotázka č. 4, vysokoškolskéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou15757,93 %57,93 %  
vysokoškolské6724,72 %24,72 %  
středoškolské bez maturity207,38 %7,38 %  
základní145,17 %5,17 %  
vyšší odborné134,8 %4,8 %  

Graf

4. Uveďte prosím Vaše současné povolání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [studentotázka č. 5, zaměstnanecotázka č. 5, nezaměstnanýotázka č. 5, podnikatelotázka č. 5, důchodceotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec12245,02 %45,02 %  
student9133,58 %33,58 %  
nezaměstnaný259,23 %9,23 %  
podnikatel228,12 %8,12 %  
důchodce114,06 %4,06 %  

Graf

5. Počet členů ve Vaší domácnosti?

prosím uveďte číslo

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
48029,52 %29,52 %  
36624,35 %24,35 %  
26624,35 %24,35 %  
5259,23 %9,23 %  
1145,17 %5,17 %  
662,21 %2,21 %  
tři41,48 %1,48 %  
čtyři31,11 %1,11 %  
dva20,74 %0,74 %  
Jeden10,37 %0,37 %  
ostatní odpovědi Ctyri
šest
7
8
41,48 %1,48 % 

Graf

6. Jak přibližně často nakupujete v prodejně Albert?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [každý denotázka č. 7, 1x do týdneotázka č. 7, 2x až 3x do týdneotázka č. 7, 1x do měsíce nebo méněotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x do měsíce nebo méně11542,44 %42,44 %  
1x do týdne7628,04 %28,04 %  
2x až 3x do týdne6222,88 %22,88 %  
každý den186,64 %6,64 %  

Graf

7. Jak přibližně často nakupujete v jiných prodejnách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [každý denotázka č. 8, 1x do týdneotázka č. 8, 2x až 3x do týdneotázka č. 8, 1x do měsíce nebo méněotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x až 3x do týdne11241,33 %41,33 %  
1x do týdne10739,48 %39,48 %  
1x do měsíce nebo méně279,96 %9,96 %  
každý den259,23 %9,23 %  

Graf

8. Sledujete akční zboží v letácích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, vždy podle toho nakupujiotázka č. 9, ano, občasotázka č. 9, zřídkakdyotázka č. 9, ne, letáky si neprohlížímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas13148,34 %48,34 %  
ano, vždy podle toho nakupuji5921,77 %21,77 %  
zřídkakdy5721,03 %21,03 %  
ne, letáky si neprohlížím248,86 %8,86 %  

Graf

9. Navštěvujete prodejnu Albert z důvodu:

uveďte pro Vás jeden nejdůležitější důvod

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [prodejna je blízko mého bydlištěotázka č. 10, kvůli akčním cenámotázka č. 10, kvůli zbožíotázka č. 10, přehlednosti prodejnyotázka č. 10, prostornosti při nákupuotázka č. 10, vzhledu prodejnyotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prodejna je blízko mého bydliště12044,28 %44,28 %  
kvůli akčním cenám6523,99 %23,99 %  
kvůli zboží5520,3 %20,3 %  
přehlednosti prodejny114,06 %4,06 %  
prostornosti při nákupu114,06 %4,06 %  
vzhledu prodejny93,32 %3,32 %  

Graf

10. Kolik v průměru utratíte za jeden nákup v prodejně Albert?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 200 Kčotázka č. 11, 201 až 500 Kčotázka č. 11, 501 až 800 Kčotázka č. 11, 801 až 1.100 Kčotázka č. 11, 1.101 až 1.400 Kčotázka č. 11, 1.401 až 1.700 Kč → konec dotazníku, 1.701 až 2.000 Kčotázka č. 11, nad 2.000 Kčotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201 až 500 Kč10538,75 %38,75 %  
do 200 Kč6222,88 %22,88 %  
501 až 800 Kč5018,45 %18,45 %  
801 až 1.100 Kč2810,33 %10,33 %  
1.101 až 1.400 Kč155,54 %5,54 %  
1.701 až 2.000 Kč51,85 %1,85 %  
1.401 až 1.700 Kč31,11 %1,11 %  
nad 2.000 Kč31,11 %1,11 %  

Graf

11. Zde prosím seřaďte jednotlivé faktory a vlivy, kterých si při nákupu všímáte:

Hodnocení je od pro Vás nejméně důležitých vlivů – známka 1, až po ty nejvíce důležité – známka 5

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
cena3.7161.696
kvalita a čerstvost4.061.922
sortiment3.5781.348
rychlost obsluhy3.3661.314
přehlednost úseků3.3281.355
vzhled prodejny31.44
umístění prodejny3.2571.587
možnost parkování3.2572.206
otevírací doba3.4071.764

Graf

12. Uveďte prosím, jak jste spokojen/a s následujícími body v prodejně Albert:

Hodnocení je od pro Vás nejméně důležitých vlivů – známka 1, až po ty nejvíce důležité – známka 5

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
cena3.1491.045
kvalita a čerstvost3.2911.259
šíře sortimentu3.4481.091
rychlost obsluhy3.2090.941
ochota zaměstnanců3.311.109
přehlednost zboží3.3771.033
vyznačení cen a slev3.4141.235

Graf

13. Dříve byly v prodejně samoobslužné pokladny, chtěl/a byste je znovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, často mám malý nákup a nechce se mi čekatotázka č. 14, ano chtěl/a, ale neumím s nimi pracovatotázka č. 14, ne, raději mám osobní přístupotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, často mám malý nákup a nechce se mi čekat13951,87 %51,29 %  
ne, raději mám osobní přístup10438,81 %38,38 %  
ano chtěl/a, ale neumím s nimi pracovat259,33 %9,23 %  

Graf

14. Napadá Vás něco, co Vám v prodejně Albert schází, nebo k čemu máte připomínky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11944,4 %43,91 %  
nic134,85 %4,8 %  
-62,24 %2,21 %  
nenapadá51,87 %1,85 %  
nemám51,87 %1,85 %  
nic mě nenapadá31,12 %1,11 %  
Nemám žádné připomínky20,75 %0,74 %  
Ani ne 20,75 %0,74 %  
nevím20,75 %0,74 %  
rybí maso pouze ve čtvrtek a v pátek je málo10,37 %0,37 %  
ostatní odpovědi Fronty u pokladen
nelíbí se mi nové košíky :-D
více čerstvých potravin - viz ryby či maso
online nákupy
Nic, jsem spokojená
cena
obecně mám často problém s kvalitou zboží, ale to je problém celé kultury potravinových obchodů v čr (resp. kultury jejich zákazníků)
solidní personál
opravdu velmi malá nabídka celozrnného pečiva
širší výběr bezmasého sortimentu (vegan strava)
Většinou se na prodejnách setkávám s arogantním přístupem vedoucích pracovníků, pokud je nějaká stížnost, kterou nemůže řešit řadový zaměstnanec.
albert nesnasim, chodim tam jenom kdyz danou vec nemuzu sehnat jinde... vadi mi naprosto nekvalitni a drahe maso a pecivo, neochotny personal a predevsim to ze alberty jsou VSUDE ackoli skutecne nechapu kdo tam chodi nakupovat
v naší prodejně rozhodně schází dobrý manažer - jsou zde viditelné nedostatky v řazení zboží, vznikají prostoje u pokladen, chaotické doplňování zboží atd.
Líbí se mi automat na kávu, vodu..
akční zboží není vždy k dispozici
sec určitý
čerstvé pečivo
Po několika letech jsem obchody Albert ZAVRHL
nedostatek prodavačů,kterých bych se mohla optat
Dříve byl v prodejně Albert širší sortiment zboží
lepší kvalita všeho, nejvíce masa a ovoce a zeleniny
atraktivnost
žádné připomínky
nic :)
Asi ne.
.....
teď nic
nnevím
často cena u zboží neodpovídá skutečnosti
jsem celkem spokojená
pokladní jsou často nepříjemné
zrychlit doplňování žboží , zvyšil kvalitu ovoce a zeleniny, obecně zlepšit vzhled prodejny
teď nevim
žádné nemam
ginger tonic,cerstva zelenina a ovoce
dětský koutek
vse o.k
Například si ráda kupuji Extra hořké Kaštany, v Albertu je ale nemají v sortimentu.
trapne srovnani s cenami v kauflandu
Brala bych větší dětský sortiment
u mě dobrý
Nechutně špinavé vozíky, člověk se jich štítí dotknout, natož do nich posadit dítě!
nn
Dřívější uspořádání prodejny bylo pro mě přehlednější.Nebaví mě neustále něco hledat.
jediné co mi schází je zvonek na informacích pro přivolání paní jež tam má být.
je to tam hnusný, drahý, smrdí to tam - naprosto nejhorší hypermarket a ještě ty hajzlové zkurví Interšpar!!!
když je zboží v akci tak mají jen některé velikosti nebo vše jen na holky:-(
vc
kvalita a čerstvost
Schází mi více exotických a zahraničních surovin.
menší výběr jogurtů
ne, jsem spokojena
V tuto chvíli ani ne
ovoce a zelenina jsou poslední dobou často určeny spíš pro prasata než pro lidi
udržovat čistotu toalet
Dříve byla větší přehlednost
lepsi prehlednost
nicemu jsem spokojena
Zboží v regále označené jako slevněné pak na pokladně žádnou slevu neukáže !!!!!!!!!!!!!
čerstvé zboží. stop plesnivé zelenině.
Fronty u pokladen. Líbí se mi vydávání časopisu, který je volně k odběru v prodejnách.
nekvalitní maso, někdy i zkažené.
.
čerstvé zákusky
větší sortiment v supermarketech
/
kvalita masa a pečiva = bída
k doprave do prodejny (MHD)
Akceptování stravenek i v hypermarketech, často není k dispozici Albert magazín.
kvalita ovoce a zeleniny
asi ne
větší sortiment co se týče zdravých potravin a ovoce
samoobslužne pokladny
Často se mi stává, že je vyznačena u produktu "akce" či "sleva", ale na pokladně mi je započtena plná cena. Opakovaně.
lepší vzhled, prijemnejsi prodavacky, nebo napr. kdyz je akce do utery tak v utery vecer uz zbozi nesezenu protoze je pripravene na stredu. nebo kolikrat zbozi nedovezou
rychlejší obsluha, lépe kontrolovat čerstvost ovoce a zeleniny
Větší nabídka bio produktů
inspirujte se v globusu, místní Ahold je fakt hnus
Minimální kvalita zboží
Shnilé brambory
obleceni
nemám připomínky
postrádám ochotné paní pokladní v Albertu Rakovník, také se tu nemohou odnaučit podvádět s označením cen a slev
ne. jen se občas stane, že si koupím pečivo a doma při jeho konzumaci zjistím, že je nedopečené
nekalé praktiky, špatná kvalita
místy otřesná kvalita ovoce a zeleniny!! Nedůstojné fronty!!
vše je OK
nie
nekvalitní maso ( již několikrát jsem měla maso zkažené... :(
obměna sortimentu
Nelíbí se mi neochota prodavaček v Albertu Přerov u nádraží. Hlavně na informacích, když něco potřebuji dlouho to trvá a jsou protivné. Pokladní vykecávají mezi sebou a neobsluhují zákazníky. Když do prodejny chcete vstoupit deset minut před koncem otevír
Přes kvalitnější zboží preferuji levnější obchody, z důvodu přemrštěných cen, některých položek sortimentu.
různost slev v supermarketech a hypermarketech
přliš mnoho "akčních cedulí", skoro všechno j tzv. "v akci" a pak se špatně orientuju, zda je toto zboží skutečně levnější, nebo jde o trvalou "slevu"
supermarkety Albert jsou velmi malé, špatně prostorné a nevyhovující velmi krátké pásy u pokladen na zboží
jako všude: fronty u pokladen, ikdyž jich je spousta, ale jsou zavřené
Někdy jsem v hepermartetu dlouho a uvítala bych velké hodiny a pak v Ostravské prodejně u Úřadu práce kouří prodavačky i někteří zákazníci u dveří, hlavně v zimě, se to vtáhne do mezidveří a je to opravdu výdech nádech při průchodu
Coca Cola Light
na nas Albert supermatket nekolik stiznosti, uzeniny casto okorale, obsluha neschopna, pultove syry spatne skladovane, eidam tvarohovati po jednom dni skladovani, pecivo je casto nedopecene nebo spalene
příliš mnoho polského zboží
Klamavé ceny (něco jiného u regálu, něco jiného na pokladně), zelenina a ovoce nebývají vždy v nejlepším stavu
hodnotím jinou prodejnu - Praha 13:) + minulá otázka (hodnocení 1-5) není jednoznačná (popisek ohledně stejný jako u minulé, tj. není jasné jestli 1 nebo 5 je nejlepší známka)
Více kvalitních a ochotných zaměstnanců ;)
chtěla bych více veganských produktů a nižší ceny
ochotní a příjemní zaměstnanci
Lépe označené zboží, které je ve slevě. Občas se mi stává, že vezmu z regálu zboží, které je označené "Sleva", ale nakonec u pokladny zjistím, že se "Sleva" vztahovala pouze na konkrétní např. příchuť.
ani ne
větší sortiment produktů bez palmového oleje, větší kvalita masa
ne, jen zlepšit přístup k zákazníkovi na pokladnách
zrušit ten hnus
11041,04 %40,59 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Uveďte prosím Vaše současné povolání:

  • odpověď student:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 20 let na otázku 2. Uveďte prosím Váš věk:

9. Navštěvujete prodejnu Albert z důvodu:

  • odpověď prodejna je blízko mého bydliště:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi každý den na otázku 6. Jak přibližně často nakupujete v prodejně Albert?

11. Zde prosím seřaďte jednotlivé faktory a vlivy, kterých si při nákupu všímáte:

  • odpověď kvalita a čerstvost=5:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přehlednost úseků=5 na otázku 11. Zde prosím seřaďte jednotlivé faktory a vlivy, kterých si při nákupu všímáte:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Uveďte prosím Váš věk:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Uveďte prosím Vaše současné povolání:

5. Počet členů ve Vaší domácnosti?

6. Jak přibližně často nakupujete v prodejně Albert?

7. Jak přibližně často nakupujete v jiných prodejnách?

8. Sledujete akční zboží v letácích?

9. Navštěvujete prodejnu Albert z důvodu:

10. Kolik v průměru utratíte za jeden nákup v prodejně Albert?

11. Zde prosím seřaďte jednotlivé faktory a vlivy, kterých si při nákupu všímáte:

12. Uveďte prosím, jak jste spokojen/a s následujícími body v prodejně Albert:

13. Dříve byly v prodejně samoobslužné pokladny, chtěl/a byste je znovu?

14. Napadá Vás něco, co Vám v prodejně Albert schází, nebo k čemu máte připomínky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Uveďte prosím Váš věk:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Uveďte prosím Vaše současné povolání:

5. Počet členů ve Vaší domácnosti?

6. Jak přibližně často nakupujete v prodejně Albert?

7. Jak přibližně často nakupujete v jiných prodejnách?

8. Sledujete akční zboží v letácích?

9. Navštěvujete prodejnu Albert z důvodu:

10. Kolik v průměru utratíte za jeden nákup v prodejně Albert?

11. Zde prosím seřaďte jednotlivé faktory a vlivy, kterých si při nákupu všímáte:

12. Uveďte prosím, jak jste spokojen/a s následujícími body v prodejně Albert:

13. Dříve byly v prodejně samoobslužné pokladny, chtěl/a byste je znovu?

14. Napadá Vás něco, co Vám v prodejně Albert schází, nebo k čemu máte připomínky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Viktorová, P.Hypermarket Albert (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45608.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.