Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro učitele účetnictví na obchodních akademiích

Dotazník pro učitele účetnictví na obchodních akademiích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Beránková
Šetření:08. 02. 2015 - 22. 02. 2015
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):15 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit přístup učitelů k výuce účetnictví, obecné nedostatky výuky a jejich příčiny. Získané informace budou využity v bakalářské práci Didaktická analýza učiva o základním účtování zásob se zaměřením na integraci účetnictví s podnikovou ekonomikou, která se zabývá větší propojeností ekonomických znalostí studentů v účetnictví tak, aby chápali význam účetnictví v podniku, dokázali interpretovat, co jim získané informace říkají a byli schopni s nimi dále pracovat a prakticky je využívat.

Poskytnuté informace budou použity pouze pro účely zpracování bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Jaké jsou podle Vás největší nedostatky, které ztěžují výuku účetnictví? (Lze zaškrtnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studenti mají vytvořený návyk učit se účetnictví zpaměti.150 %50 %  
Studenti neřeší problémy logicky150 %50 %  

Graf

2. Máte dostatek materiálů pro výuku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano150 %50 %  
Ne150 %50 %  

Graf

3. Pokud jste v otázce č. 2 odpověděli c) nebo d), uveďte, jaké výukové materiály a v jaké podobě byste uvítaly.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

e learning

4. Využíváte při výuce učebnici? Pokud ne, uveďte důvod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano150 %50 %  
jsou drahé150 %50 %  
Ne150 %50 %  

Graf

5. Využíváte při výuce účetnictví mezipředmětové vazby na příbuzné ekonomické předměty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne150 %50 %  
Ne150 %50 %  

Graf

6. Které předměty nejčastěji propojujete? (Pozn.: Pokud jste odpověděli v otázce č. 7 a) nebo b)).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

podnikovou ekonomiku

7. Jaké dovednosti podle Vás absolventům ve znalostech účetnictví chybí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsou schopni interpretovat ekonomické důsledky, které z účetnictví vyplývají150 %50 %  
Nedokážou si sami vyhledat potřebné informace (např. v médiích, v odborné literatuře)150 %50 %  

Graf

8. Jaké vyučovací metody nejčastěji v předmětu účetnictví využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Problémový rozhovor150 %50 %  
Monologický výklad150 %50 %  

Graf

9. Jste spokojen/a se současným stavem české vzdělávací soustavy? (Pokud ne, uveďte důvod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano150 %50 %  
Ne150 %50 %  

Graf

10. Jak by se podle Vás dala výuka účetnictví ještě zlepšit a zefektivnit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

více se věnovat aplikovanému účetnictví

zaplatit učitele

11. Uvítal/a byste větší důraz v propojování účetnictví s ekonomickými souvislostmi a jevy v učebnicích účetnictví pro druhé ročníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano150 %50 %  
Ne150 %50 %  

Graf

12. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena150 %50 %  
Muž150 %50 %  

Graf

13. Délka pedagogické praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-10 let150 %50 %  
Více než 20 let150 %50 %  

Graf

14. Baví Vás Vaše práce? Pokud ne, uveďte důvod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano150 %50 %  
málo peněz150 %50 %  
Ne150 %50 %  

Graf

15. Uveďte název a sídlo školy, kde vyučujete.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Evropská obchodní akademie Děčín150 %50 %  
jseš magor?150 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Beránková, M.Dotazník pro učitele účetnictví na obchodních akademiích (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45619.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.