Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kraus
Šetření:08. 02. 2015 - 18. 02. 2015
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6559,63 %59,63 %  
Muž4440,37 %40,37 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-253733,94 %33,94 %  
26-352724,77 %24,77 %  
36-452422,02 %22,02 %  
46-551311,93 %11,93 %  
65 a více65,5 %5,5 %  
56-6421,83 %1,83 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou4339,45 %39,45 %  
Vysokoškolské2724,77 %24,77 %  
Střední s výučním listem2522,94 %22,94 %  
Vyšší odborné109,17 %9,17 %  
Základní43,67 %3,67 %  

Graf

4. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem zaměstnaný/á6963,3 %63,3 %  
Studuji při zaměstnání1614,68 %14,68 %  
Jsem student1513,76 %13,76 %  
Jsem nezaměstnaný/á54,59 %4,59 %  
Jsem v důchodu43,67 %3,67 %  

Graf

5. Jaké máte povědomí o syndromu vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano. Přesně vím, o co se jedná.5550,46 %50,46 %  
Něco málo jsem o tomto pojmu slyšel/a.4541,28 %41,28 %  
Nemám tušení. Nevím, o co se jedná.98,26 %8,26 %  

Graf

6. Máte ve svém okolí někoho, koho postihl syndrom vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4036,7 %36,7 %  
Nevím3532,11 %32,11 %  
Ne3431,19 %31,19 %  

Graf

7. V jakém profesním oboru jsou lidé nejvíce náchylní k syndromu vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdělávání6660,55 %60,55 %  
Zdravotnictví6256,88 %56,88 %  
Sociální péče6155,96 %55,96 %  
Podnikání5045,87 %45,87 %  
Finance a ekonomika3431,19 %31,19 %  
Obchod2623,85 %23,85 %  
Služby2623,85 %23,85 %  
Administrativa2522,94 %22,94 %  
Ostatní1816,51 %16,51 %  
Kultura a umění109,17 %9,17 %  
Cestovní ruch87,34 %7,34 %  
Řemeslná a manuální práce87,34 %7,34 %  

Graf

8. Kdo má větší sklony k syndromu vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy6963,3 %63,3 %  
Muži4036,7 %36,7 %  

Graf

9. Myslíte si, že konkrétně pedagogičtí pracovníci na základních školách mohou mít větší předpoklad pro vznik syndromu vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7366,97 %66,97 %  
Nevím2018,35 %18,35 %  
Ne1614,68 %14,68 %  

Graf

10. Co může být největším stresorem pro pedagogické pracovníky na základních školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevhodné chování některých jedinců6963,3 %63,3 %  
Pocit frustrace6155,96 %55,96 %  
Nadměrná zodpovědnost za svěřené osoby4642,2 %42,2 %  
Nedostatečné finanční ohodnocení3431,19 %31,19 %  
Přeplněné třídy žáky3330,28 %30,28 %  
Nadměrné množství administrativy3330,28 %30,28 %  
Převážně ženský kolektiv2926,61 %26,61 %  

Graf

11. Myslíte si, že práce pedagogických pracovníků je společností dostatečně uznávána?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7770,64 %70,64 %  
Nevím1614,68 %14,68 %  
Ano1614,68 %14,68 %  

Graf

12. Co může být příčinou toho, že autorita pedagogických pracovníků ztrácí na významu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Benevolentnější výchova v rodině5954,13 %54,13 %  
Podceňování pedagogického povolání ze strany rodičů5550,46 %50,46 %  
Obviňování pedagogického pracovníka pro nezdar dítěte4944,95 %44,95 %  
Nastavení školského systému4339,45 %39,45 %  
Podceňování pedagogického povolání ze strany žáků3431,19 %31,19 %  
Menší kompetence oproti žákům a rodičům3128,44 %28,44 %  
Jiné1110,09 %10,09 %  

Graf

13. Co je důvodem toho, že současní žáci nemají takový zájem o získávání nových vědomostí a dovedností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svět virtuálních technologií6055,05 %55,05 %  
Samostatné vyhledávání informací na internetu5247,71 %47,71 %  
Pracovní zaneprázdněnost rodičů4137,61 %37,61 %  
Jiné2724,77 %24,77 %  
Sportovní vytížení žáků1614,68 %14,68 %  
Umělecké zaměření žáků76,42 %6,42 %  

Graf

14. Který z pedagogických pracovníků má k syndromu vyhoření největší předpoklad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Učitel9183,49 %83,49 %  
Výchovný poradce76,42 %6,42 %  
Vychovatel65,5 %5,5 %  
Vedení školy54,59 %4,59 %  

Graf

15. Jaká si myslíte, že je hranice pro vykonávání pedagogické praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50-55 let3532,11 %32,11 %  
65 let a více2825,69 %25,69 %  
56-60 let2623,85 %23,85 %  
61-64 let2018,35 %18,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik je Vám let?

  • odpověď 18-25:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem student na otázku 4. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

4. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

  • odpověď Jsem zaměstnaný/á:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 na otázku 2. Kolik je Vám let?

7. V jakém profesním oboru jsou lidé nejvíce náchylní k syndromu vyhoření?

  • odpověď Podnikání:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Služby na otázku 7. V jakém profesním oboru jsou lidé nejvíce náchylní k syndromu vyhoření?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

5. Jaké máte povědomí o syndromu vyhoření?

6. Máte ve svém okolí někoho, koho postihl syndrom vyhoření?

7. V jakém profesním oboru jsou lidé nejvíce náchylní k syndromu vyhoření?

8. Kdo má větší sklony k syndromu vyhoření?

9. Myslíte si, že konkrétně pedagogičtí pracovníci na základních školách mohou mít větší předpoklad pro vznik syndromu vyhoření?

10. Co může být největším stresorem pro pedagogické pracovníky na základních školách?

11. Myslíte si, že práce pedagogických pracovníků je společností dostatečně uznávána?

12. Co může být příčinou toho, že autorita pedagogických pracovníků ztrácí na významu?

13. Co je důvodem toho, že současní žáci nemají takový zájem o získávání nových vědomostí a dovedností?

14. Který z pedagogických pracovníků má k syndromu vyhoření největší předpoklad?

15. Jaká si myslíte, že je hranice pro vykonávání pedagogické praxe?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je Vaše současné sociální postavení?

5. Jaké máte povědomí o syndromu vyhoření?

6. Máte ve svém okolí někoho, koho postihl syndrom vyhoření?

7. V jakém profesním oboru jsou lidé nejvíce náchylní k syndromu vyhoření?

8. Kdo má větší sklony k syndromu vyhoření?

9. Myslíte si, že konkrétně pedagogičtí pracovníci na základních školách mohou mít větší předpoklad pro vznik syndromu vyhoření?

10. Co může být největším stresorem pro pedagogické pracovníky na základních školách?

11. Myslíte si, že práce pedagogických pracovníků je společností dostatečně uznávána?

12. Co může být příčinou toho, že autorita pedagogických pracovníků ztrácí na významu?

13. Co je důvodem toho, že současní žáci nemají takový zájem o získávání nových vědomostí a dovedností?

14. Který z pedagogických pracovníků má k syndromu vyhoření největší předpoklad?

15. Jaká si myslíte, že je hranice pro vykonávání pedagogické praxe?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kraus, M.Syndrom vyhoření (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45645.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.