Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dovolená

Dovolená

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Nyklová
Šetření:10. 02. 2015 - 15. 02. 2015
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím vás o chvilku času věnovanou vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky následně použiji v seminární práci ze sociologie. Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7474 %74 %  
Muž2626 %26 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-25 let5858 %58 %  
25-40 let2727 %27 %  
40+ let1515 %15 %  

Graf

3. Jak často jezdíte na dovolenou?

Jestliže jste odpověděli _NEJEZDÍM_, dále nepokračujte ve vyplňování dotazníku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maximálně 1 za rok5959 %59 %  
Více než jednou za rok4141 %41 %  

Graf

4. Co očekáváte od dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poznávání památek/kultury/přírody4040 %40 %  
Relax u vody2626 %26 %  
Aktivní odpočinek(turistika, sporty,...)2222 %22 %  
vše vyjmenované11 %1 %  
Aktivní odpočinek + poznávání ...11 %1 %  
kombinace všeho uvedeného (Proč jsou všechny otázky povinné, když je ve 3. otázce napsáno, aby někteří nepokračovali?)11 %1 %  
Relax11 %1 %  
poznávání památek a okolí i relax11 %1 %  
Kombinace druhé a třetí možnosti11 %1 %  
aktivní odpočinek - poznání přírody...11 %1 %  
pasivní odpočinek11 %1 %  
vše výše uvedené11 %1 %  
od všeho trochu,volím mix(pár dní od každého),vybíráme místa, která poskytují vše výše uvedené11 %1 %  
když jedu s rodinou tak relax, když s kamarádama tak zábava sporty atd11 %1 %  
vse vyse uvedene11 %1 %  

Graf

5. Kde trávíte dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zahraničí6565 %65 %  
Tuzemsko3535 %35 %  

Graf

6. S kým nejčastěji trávíte dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S rodinou5252 %52 %  
S partnerem3333 %33 %  
S přáteli1111 %11 %  
Sám44 %4 %  

Graf

7. Upřednostňujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Standardní ubytování6262 %62 %  
Luxusní ubytování2121 %21 %  
Camping (stan, karavan, apod.)1717 %17 %  

Graf

8. Dáváte přednost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Individuálně pojatému cestování („na vlastní pěst“)6565 %65 %  
Organizovaným zájezdům (přes cestovní kancelář)3535 %35 %  

Graf

9. Je přímá úměra mezi výší vynaložených prostředků a pocitem spokojenosti z dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4242 %42 %  
Ano, ale jen v omezené míře3434 %34 %  
Ne2424 %24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Dáváte přednost:

  • odpověď Individuálně pojatému cestování („na vlastní pěst“):
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Camping (stan, karavan, apod.) na otázku 7. Upřednostňujete:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jak často jezdíte na dovolenou?

4. Co očekáváte od dovolené?

5. Kde trávíte dovolenou?

6. S kým nejčastěji trávíte dovolenou?

7. Upřednostňujete:

8. Dáváte přednost:

9. Je přímá úměra mezi výší vynaložených prostředků a pocitem spokojenosti z dovolené?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jak často jezdíte na dovolenou?

4. Co očekáváte od dovolené?

5. Kde trávíte dovolenou?

6. S kým nejčastěji trávíte dovolenou?

7. Upřednostňujete:

8. Dáváte přednost:

9. Je přímá úměra mezi výší vynaložených prostředků a pocitem spokojenosti z dovolené?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nyklová, K.Dovolená (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45710.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.