Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nakolik je pro vás důležitá kariéra?

Nakolik je pro vás důležitá kariéra?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Margarita Kuznetsova
Šetření:07. 12. 2009 - 09. 12. 2009
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.61
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ten dotazník bude součastí mé seminární práce. Předem děkuju za jeho pravdivé vplnění! =)

Odpovědi respondentů

1. Posud´te důležitost těchto faktorů pro vás při výběru nového zaměstnání (1 - má to pro mne velkou sílu, 5 - na tom mně nezáleží)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ta práce má flexibilní pracovní dobu2.4061.256
Ta práce pro mne je dobře situovana2.3620.956
Má to vysoký plat1.871.128
Tá práce má mnoho zaměstnaneckých výhod2.5651.289
Pracují tam moji známí3.8841.494
Tou práci získám uznání2.7251.214
Taková práce mě baví1.7391.468
Při té práce můžu zlepšit té návyky a zkušennosti, které už mám2.5221.206
Při té práce získám užitečné zkušenosti pro mou budoucí kariéru2.2171.243
To mi pomuže růst profesionálně2.2611.294
Má to dobré příležitosti pro osobní rozvoj2.3911.485
Budu tam mít možnost kariérního růstu2.3331.353
Ta práce je nezbytná pro mou budoucí kariéru2.5221.583

Graf

2. Jak jste celkově spokojen s vašim současným zaměstnáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně spokojenotázka č. 3, spiše spokojenotázka č. 3, spiše nespokojenotázka č. 3, rozhodně nespokojenotázka č. 3, nepracujuotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepracuju2637,68 %37,68 %  
spiše spokojen2637,68 %37,68 %  
rozhodně spokojen913,04 %13,04 %  
spiše nespokojen57,25 %7,25 %  
rozhodně nespokojen34,35 %4,35 %  

Graf

3. Jak jste spokojen s jednotlivými rysy vaše současné práce? (1 - rozhodně spokojen, 5 - rozhodně nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
pracovní doba2.2382.134
lokalita2.191.678
kolegové2.51.345
plat2.7861.359
zaměstnanecké výhody3.2621.384
získávání uznání3.0711.304
bavení z té práce2.8331.472
vztah s nadřízeným2.5241.202
získání užitečných návyků2.9291.543
praxe mých zkušenosti2.691.452

Graf

4. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3043,48 %43,48 %  
bakalář2434,78 %34,78 %  
magistr913,04 %13,04 %  
střední34,35 %4,35 %  
základní22,9 %2,9 %  
doktor11,45 %1,45 %  

Graf

5. Současně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studuju na vysoké4565,22 %65,22 %  
už nestuduju2028,99 %28,99 %  
studuju na střední45,8 %5,8 %  

Graf

6. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4463,77 %63,77 %  
muž2536,23 %36,23 %  

Graf

7. Do jaké věkové skupiny patříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 254260,87 %60,87 %  
26-301521,74 %21,74 %  
30 a více1217,39 %17,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Posud´te důležitost těchto faktorů pro vás při výběru nového zaměstnání (1 - má to pro mne velkou sílu, 5 - na tom mně nezáleží)

  • odpověď Má to vysoký plat=1:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tá práce má mnoho zaměstnaneckých výhod=1 na otázku 1. Posud´te důležitost těchto faktorů pro vás při výběru nového zaměstnání (1 - má to pro mne velkou sílu, 5 - na tom mně nezáleží)
  • odpověď Taková práce mě baví=1:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při té práce můžu zlepšit té návyky a zkušennosti, které už mám=1 na otázku 1. Posud´te důležitost těchto faktorů pro vás při výběru nového zaměstnání (1 - má to pro mne velkou sílu, 5 - na tom mně nezáleží)

2. Jak jste celkově spokojen s vašim současným zaměstnáním?

  • odpověď spiše spokojen:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi získávání uznání=4 na otázku 3. Jak jste spokojen s jednotlivými rysy vaše současné práce? (1 - rozhodně spokojen, 5 - rozhodně nespokojen)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Posud´te důležitost těchto faktorů pro vás při výběru nového zaměstnání (1 - má to pro mne velkou sílu, 5 - na tom mně nezáleží)

2. Jak jste celkově spokojen s vašim současným zaměstnáním?

3. Jak jste spokojen s jednotlivými rysy vaše současné práce? (1 - rozhodně spokojen, 5 - rozhodně nespokojen)

4. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání

5. Současně

6. Jste

7. Do jaké věkové skupiny patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Posud´te důležitost těchto faktorů pro vás při výběru nového zaměstnání (1 - má to pro mne velkou sílu, 5 - na tom mně nezáleží)

2. Jak jste celkově spokojen s vašim současným zaměstnáním?

3. Jak jste spokojen s jednotlivými rysy vaše současné práce? (1 - rozhodně spokojen, 5 - rozhodně nespokojen)

4. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání

5. Současně

6. Jste

7. Do jaké věkové skupiny patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kuznetsova, M.Nakolik je pro vás důležitá kariéra? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://4572.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.