Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Metody získávání zaměstnanců

Metody získávání zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Rozmahelová
Šetření:10. 02. 2015 - 02. 03. 2015
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentka 3. ročníku na Veřejně správní akademii v Brně a studuji zde obor personální řízení. Vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete s vypracováním mé závěrečné absolventské práce na téma „Metody získávání pracovníků a jejich uplatnění v podnikové praxi“. Dotazník Vám zabere několik málo minut a je anonymní. U každé otázky je možná pouze jedna odpověď. Dotazník je určený pro osoby starší 15ti let.

Děkuji Vám za spolupráci a ochotu.

Nikola Rozmahelová

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9870,5 %70,5 %  
muž4129,5 %29,5 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46 let a více5741,01 %41,01 %  
19 – 26 let4129,5 %29,5 %  
27 – 35 let2316,55 %16,55 %  
36 – 45 let1510,79 %10,79 %  
15 – 18 let32,16 %2,16 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání6949,64 %49,64 %  
vysoké vzdělání5035,97 %35,97 %  
vyšší odborné vzdělání1510,79 %10,79 %  
základní vzdělání53,6 %3,6 %  

Graf

4. Nyní jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á10071,94 %71,94 %  
nezaměstnaný/á2719,42 %19,42 %  
OSVČ128,63 %8,63 %  

Graf

5. Kolik jste již vystřídal/a zaměstnavatelů/zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám nebo měl/a jsem tři až pět zaměstnavatelů4633,09 %33,09 %  
mám nebo měl/a jsem dva zaměstnavatele4330,94 %30,94 %  
zatím mám nebo jsem měl/a jen jednoho zaměstnavatele3021,58 %21,58 %  
mám nebo měl/a jsem šest a více zaměstnavatelů139,35 %9,35 %  
nebyl/a jsem ještě zaměstnaný/á75,04 %5,04 %  

Graf

6. Jakou metodu k získávání zaměstnanců dle Vaší zkušenosti používají zaměstnavatelé nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
inzerce (noviny, rádio, TV, internet)5136,69 %36,69 %  
ústní dotaz či nabídka (síť známostí)3021,58 %21,58 %  
personální agentury2316,55 %16,55 %  
doporučení stávajícího pracovníka1913,67 %13,67 %  
spolupráce s úřady práce42,88 %2,88 %  
vývěsky v podniku nebo mimo něj42,88 %2,88 %  
spolupráce se vzdělávacími institucemi21,44 %1,44 %  
záleží od velikosti a typu podniku10,72 %0,72 %  
zaměstnají svoje známé, nehledí na kvalifikaci10,72 %0,72 %  
zasláním mailu cílové skupině10,72 %0,72 %  
protekce10,72 %0,72 %  
záleží na instituci, nelze jednoznačně odpovědět10,72 %0,72 %  
asi kombinace zverejneni nabidky na internetu, vyveskach UP, atp. a osobni ziskavani (pres zname, pribuzne,..)10,72 %0,72 %  

Graf

7. Jaká z těchto metod je podle Vás nejvhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
inzerce (noviny, rádio, TV, internet)4028,78 %28,78 %  
ústní dotaz či nabídka (síť známostí)2517,99 %17,99 %  
doporučení stávajícího pracovníka2014,39 %14,39 %  
personální agentury1812,95 %12,95 %  
spolupráce s úřady práce139,35 %9,35 %  
spolupráce se vzdělávacími institucemi139,35 %9,35 %  
vývěsky v podniku nebo mimo něj21,44 %1,44 %  
kombinace vyse uvedeneho10,72 %0,72 %  
Liší se podle typu pracovního místa10,72 %0,72 %  
záleží od velikostii a typu podniku, nedá se paušalizovat10,72 %0,72 %  
intuícia10,72 %0,72 %  
nevím jestli pro zaměstnavatele nebo zaměstnance -pro každou skupinu jiná10,72 %0,72 %  
regulerlni výběrové řízení10,72 %0,72 %  
v časopise OSK -oblastní stom. komora10,72 %0,72 %  
kombinace více druhů10,72 %0,72 %  

Graf

8. Pokud jste si již někdy zaměstnání hledali, zvolte, prosím, jakou metodu hledání zaměstnání jste využili nejvíce - nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hledali jste inzerci firem ve sdělovacích prostředcích (noviny, rádio, TV, internet)5841,73 %41,73 %  
ústní dotaz (síť známostí)2316,55 %16,55 %  
byli jste někým doporučeni2215,83 %15,83 %  
zaměstnání jsem zatím nehledal/a1410,07 %10,07 %  
spolupráce s úřady práce85,76 %5,76 %  
personální agentury64,32 %4,32 %  
spolupráce se vzdělávacími institucemi32,16 %2,16 %  
vždy jsem byl sám osloven, nehledal jsem10,72 %0,72 %  
dosud jsem nehledala10,72 %0,72 %  
rozesílání emailu, životopisu vytipovaným zaměstnavatelům10,72 %0,72 %  
kombinace dotazů a hledání10,72 %0,72 %  
všímali jste si vývěsek v podnicích10,72 %0,72 %  

Graf

9. Poptávali jste někdy práci pomocí sdělovacích prostředků – hledali jste práci pomocí veřejné inzerce (internet, tisk)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11, už nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7352,52 %52,52 %  
ano6244,6 %44,6 %  
už nevím42,88 %2,88 %  

Graf

10. Pokud ano, oslovil Vás na základě Vaší poptávky nějaký zaměstnavatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4266,67 %30,22 %  
ne1828,57 %12,95 %  
už nevím34,76 %2,16 %  

Graf

11. Jste a nebo byl/a jste již někdy zaregistrován/a u nějaké personální agentury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13, uvažuji nad tímotázka č. 13, nikdy mě to nenapadlootázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9669,06 %69,06 %  
ano3625,9 %25,9 %  
nikdy mě to nenapadlo42,88 %2,88 %  
uvažuji nad tím32,16 %2,16 %  

Graf

12. Pokud ano, našla pro Vás personální agentura vhodné zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatím ne2261,11 %15,83 %  
ano1438,89 %10,07 %  

Graf

13. Pomohl Vám úřad práce s hledáním zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem pomoc úřadu práce nepotřeboval/a6647,48 %47,48 %  
ne6446,04 %46,04 %  
ano96,47 %6,47 %  

Graf

14. Myslíte si, že je v současnosti nejpoužívanější metoda získávání zaměstnanců metoda „přes známé“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7755,4 %55,4 %  
nevím3827,34 %27,34 %  
ne2417,27 %17,27 %  

Graf

15. Setkal/a jste se již s nabídkami práce, ve kterých firma podávala nepravdivé informace o nabízené pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6446,04 %46,04 %  
ne4935,25 %35,25 %  
nevím2618,71 %18,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Poptávali jste někdy práci pomocí sdělovacích prostředků – hledali jste práci pomocí veřejné inzerce (internet, tisk)?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Pokud ano, oslovil Vás na základě Vaší poptávky nějaký zaměstnavatel?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Pokud ano, oslovil Vás na základě Vaší poptávky nějaký zaměstnavatel?
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnání jsem zatím nehledal/a na otázku 8. Pokud jste si již někdy zaměstnání hledali, zvolte, prosím, jakou metodu hledání zaměstnání jste využili nejvíce - nejčastěji?

11. Jste a nebo byl/a jste již někdy zaregistrován/a u nějaké personální agentury?

 • odpověď ano:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Pokud ano, našla pro Vás personální agentura vhodné zaměstnání?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zatím ne na otázku 12. Pokud ano, našla pro Vás personální agentura vhodné zaměstnání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Nyní jste:

5. Kolik jste již vystřídal/a zaměstnavatelů/zaměstnání?

6. Jakou metodu k získávání zaměstnanců dle Vaší zkušenosti používají zaměstnavatelé nejčastěji?

7. Jaká z těchto metod je podle Vás nejvhodnější?

8. Pokud jste si již někdy zaměstnání hledali, zvolte, prosím, jakou metodu hledání zaměstnání jste využili nejvíce - nejčastěji?

9. Poptávali jste někdy práci pomocí sdělovacích prostředků – hledali jste práci pomocí veřejné inzerce (internet, tisk)?

10. Pokud ano, oslovil Vás na základě Vaší poptávky nějaký zaměstnavatel?

11. Jste a nebo byl/a jste již někdy zaregistrován/a u nějaké personální agentury?

12. Pokud ano, našla pro Vás personální agentura vhodné zaměstnání?

13. Pomohl Vám úřad práce s hledáním zaměstnání?

14. Myslíte si, že je v současnosti nejpoužívanější metoda získávání zaměstnanců metoda „přes známé“?

15. Setkal/a jste se již s nabídkami práce, ve kterých firma podávala nepravdivé informace o nabízené pozici?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Nyní jste:

5. Kolik jste již vystřídal/a zaměstnavatelů/zaměstnání?

6. Jakou metodu k získávání zaměstnanců dle Vaší zkušenosti používají zaměstnavatelé nejčastěji?

7. Jaká z těchto metod je podle Vás nejvhodnější?

8. Pokud jste si již někdy zaměstnání hledali, zvolte, prosím, jakou metodu hledání zaměstnání jste využili nejvíce - nejčastěji?

9. Poptávali jste někdy práci pomocí sdělovacích prostředků – hledali jste práci pomocí veřejné inzerce (internet, tisk)?

10. Pokud ano, oslovil Vás na základě Vaší poptávky nějaký zaměstnavatel?

11. Jste a nebo byl/a jste již někdy zaregistrován/a u nějaké personální agentury?

12. Pokud ano, našla pro Vás personální agentura vhodné zaměstnání?

13. Pomohl Vám úřad práce s hledáním zaměstnání?

14. Myslíte si, že je v současnosti nejpoužívanější metoda získávání zaměstnanců metoda „přes známé“?

15. Setkal/a jste se již s nabídkami práce, ve kterých firma podávala nepravdivé informace o nabízené pozici?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rozmahelová, N.Metody získávání zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45730.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.