Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingová komunikace značky Fair Trade u společnosti DM drogerie

Marketingová komunikace značky Fair Trade u společnosti DM drogerie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Cvachová
Šetření:11. 02. 2015 - 09. 03. 2015
Počet respondentů:158
Počet otázek (max/průměr):14 / 9.88
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, z kterého budu čerpat výsledky pro moji bakalářskou práci. Cílem práce je zjistit, jak využívá DM drogerie markt marketingovou komunikaci pro značku Fair Trade (pod pojmem „marketingová komunikace“ si můžete představit reklamu a další nástroje, pomocí kterých se podnik snaží propagovat své výrobky a tím zvyšovat jejich prodej). Tento dotazník je zcela anonymní a výsledky budou použity pouze pro účely spojené s bakalářskou prací. Vždy označte pouze jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak.

Děkuji za Váš čas.

Denisa Cvachová

Studentka JČU v Českých Budějovicích

Odpovědi respondentů

1. Znáte značku Fairtrade, vyobrazenou nad otázkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO10063,29 %63,29 %  
NE5836,71 %36,71 %  

Graf

2. Znáte pojem „spravedlivý obchod“ Fair Trade?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO11874,68 %74,68 %  
NE4025,32 %25,32 %  

Graf

3. Koupil/a jste někdy výrobky označené Fair Trade v DM drogerie markt, s. r. o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, NEotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE10868,35 %68,35 %  
ANO5031,65 %31,65 %  

Graf

4. Z jakého důvodu jste nikdy nekoupil/a výrobky označené Fair Trade v DM drogerie markt, s. r.o.? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, že drogerie DM tyto produkty nabízí7972,48 %50 %  
Nenakupuji tyto výrobky vůbec2321,1 %14,56 %  
Nenakupuji tyto produkty, protože jsou drahé1614,68 %10,13 %  
Nakupuji tyto výrobky v jiných prodejnách76,42 %4,43 %  

Graf

5. Co by Vás vedlo k tomu, abyste začal/a nakupovat produkty označené Fair Trade v prodejnách DM? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zviditelnění těchto produktů v prodejně6257,41 %39,24 %  
Akční ceny5550,93 %34,81 %  
Informace ze strany společnosti o nabídce těchto produktů4440,74 %27,85 %  
Častější zařazování těchto produktů do slevových knížek2825,93 %17,72 %  
Dlouhodobě nízké ceny2523,15 %15,82 %  
Ochutnávky2220,37 %13,92 %  
Nezačal/a bych nakupovat tyto produkty, protože je neznám1211,11 %7,59 %  
Rozšíření sortimentu87,41 %5,06 %  
Nezačal/a bych nakupovat tyto produkty v prodejnách drogerie DM54,63 %3,16 %  

Graf

6. Odkud jste se dozvěděli, že drogerie DM nabízí produkty označené Fair Trade? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V prodejně drogerie DM4386 %27,22 %  
Z magazínu Active Beauty, který DM vydává918 %5,7 %  
Ze slevové knížky čerpané z věrnostního programu Active beauty510 %3,16 %  
Z akčního letáku drogerie DM48 %2,53 %  
Z jiných internetových stránek, než jsou webové stránky drogerie DM36 %1,9 %  
Na webových stránkách drogerie DM36 %1,9 %  
Od známých nebo příbuzných24 %1,27 %  
Z jiných časopisů nebo novin12 %0,63 %  

Graf

7. Dělá Vám obtíže najít produkty označené Fair Trade v prodejnách drogerií DM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE NE2550 %15,82 %  
SPÍŠE ANO1224 %7,59 %  
NE1122 %6,96 %  
ANO24 %1,27 %  

Graf

8. Byli byste raději, kdyby produkty označené Fair Trade měly samostatný stojan či regál a byly všechny na stejném místě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2856 %17,72 %  
Ne, jsem spokojen se současným vystavením produktů2244 %13,92 %  

Graf

9. Jak jste spokojeni s tím, jak Vás společnost DM informuje o její nabídce produktů označených jako Fair Trade?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně spokojen2550 %15,82 %  
Zcela spokojen1224 %7,59 %  
Částečně nespokojen918 %5,7 %  
Zcela nespokojen48 %2,53 %  

Graf

10. Jaké změny byste v nabídce produktů označených jako Fair Trade přivítal/a? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Akční ceny2550 %15,82 %  
Zviditelnění těchto produktů v prodejně2550 %15,82 %  
Častější zařazování těchto produktů do slevových knížek2346 %14,56 %  
Ochutnávky1836 %11,39 %  
Rozšíření sortimentu1632 %10,13 %  
Dlouhodobě nízké ceny1530 %9,49 %  
Nic bych neměnil/a24 %1,27 %  

Graf

11. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA14189,24 %89,24 %  
MUŽ1710,76 %10,76 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou8855,7 %55,7 %  
Vysokoškolské5232,91 %32,91 %  
Střední bez maturity85,06 %5,06 %  
Vyšší odborná škola53,16 %3,16 %  
Základní53,16 %3,16 %  

Graf

13. Váš průměrný čistý měsíční příjem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 10 000 Kč7148,63 %44,94 %  
10 001 - 15 000 Kč3020,55 %18,99 %  
15 001 – 20 000 Kč1711,64 %10,76 %  
30 001 Kč a více128,22 %7,59 %  
20 001 – 25 000 Kč96,16 %5,7 %  
25 001 – 30 000 Kč74,79 %4,43 %  

Graf

14. Vaše věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let8453,16 %53,16 %  
26 - 35 let4427,85 %27,85 %  
36 - 45 let159,49 %9,49 %  
46 - 55 let63,8 %3,8 %  
méně než 18 let (včetně)63,8 %3,8 %  
56 a více let31,9 %1,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte značku Fairtrade, vyobrazenou nad otázkou?

 • odpověď ANO:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 8. Byli byste raději, kdyby produkty označené Fair Trade měly samostatný stojan či regál a byly všechny na stejném místě?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zviditelnění těchto produktů v prodejně na otázku 10. Jaké změny byste v nabídce produktů označených jako Fair Trade přivítal/a? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)
 • odpověď NE:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezačal/a bych nakupovat tyto produkty, protože je neznám na otázku 5. Co by Vás vedlo k tomu, abyste začal/a nakupovat produkty označené Fair Trade v prodejnách DM? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

3. Koupil/a jste někdy výrobky označené Fair Trade v DM drogerie markt, s. r. o.?

 • odpověď ANO:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi V prodejně drogerie DM na otázku 6. Odkud jste se dozvěděli, že drogerie DM nabízí produkty označené Fair Trade? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 7. Dělá Vám obtíže najít produkty označené Fair Trade v prodejnách drogerií DM?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi SPÍŠE ANO na otázku 7. Dělá Vám obtíže najít produkty označené Fair Trade v prodejnách drogerií DM?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi SPÍŠE NE na otázku 7. Dělá Vám obtíže najít produkty označené Fair Trade v prodejnách drogerií DM?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, jsem spokojen se současným vystavením produktů na otázku 8. Byli byste raději, kdyby produkty označené Fair Trade měly samostatný stojan či regál a byly všechny na stejném místě?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 8. Byli byste raději, kdyby produkty označené Fair Trade měly samostatný stojan či regál a byly všechny na stejném místě?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Částečně spokojen na otázku 9. Jak jste spokojeni s tím, jak Vás společnost DM informuje o její nabídce produktů označených jako Fair Trade?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zcela spokojen na otázku 9. Jak jste spokojeni s tím, jak Vás společnost DM informuje o její nabídce produktů označených jako Fair Trade?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Akční ceny na otázku 10. Jaké změny byste v nabídce produktů označených jako Fair Trade přivítal/a? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Častější zařazování těchto produktů do slevových knížek na otázku 10. Jaké změny byste v nabídce produktů označených jako Fair Trade přivítal/a? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dlouhodobě nízké ceny na otázku 10. Jaké změny byste v nabídce produktů označených jako Fair Trade přivítal/a? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochutnávky na otázku 10. Jaké změny byste v nabídce produktů označených jako Fair Trade přivítal/a? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšíření sortimentu na otázku 10. Jaké změny byste v nabídce produktů označených jako Fair Trade přivítal/a? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zviditelnění těchto produktů v prodejně na otázku 10. Jaké změny byste v nabídce produktů označených jako Fair Trade přivítal/a? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

6. Odkud jste se dozvěděli, že drogerie DM nabízí produkty označené Fair Trade? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

 • odpověď V prodejně drogerie DM:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 7. Dělá Vám obtíže najít produkty označené Fair Trade v prodejnách drogerií DM?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zcela spokojen na otázku 9. Jak jste spokojeni s tím, jak Vás společnost DM informuje o její nabídce produktů označených jako Fair Trade?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšíření sortimentu na otázku 10. Jaké změny byste v nabídce produktů označených jako Fair Trade přivítal/a? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Častější zařazování těchto produktů do slevových knížek na otázku 10. Jaké změny byste v nabídce produktů označených jako Fair Trade přivítal/a? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte značku Fairtrade, vyobrazenou nad otázkou?

2. Znáte pojem „spravedlivý obchod“ Fair Trade?

3. Koupil/a jste někdy výrobky označené Fair Trade v DM drogerie markt, s. r. o.?

4. Z jakého důvodu jste nikdy nekoupil/a výrobky označené Fair Trade v DM drogerie markt, s. r.o.? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

5. Co by Vás vedlo k tomu, abyste začal/a nakupovat produkty označené Fair Trade v prodejnách DM? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

6. Odkud jste se dozvěděli, že drogerie DM nabízí produkty označené Fair Trade? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

7. Dělá Vám obtíže najít produkty označené Fair Trade v prodejnách drogerií DM?

8. Byli byste raději, kdyby produkty označené Fair Trade měly samostatný stojan či regál a byly všechny na stejném místě?

9. Jak jste spokojeni s tím, jak Vás společnost DM informuje o její nabídce produktů označených jako Fair Trade?

10. Jaké změny byste v nabídce produktů označených jako Fair Trade přivítal/a? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

11. Vaše pohlaví:

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

13. Váš průměrný čistý měsíční příjem:

14. Vaše věková kategorie:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte značku Fairtrade, vyobrazenou nad otázkou?

2. Znáte pojem „spravedlivý obchod“ Fair Trade?

3. Koupil/a jste někdy výrobky označené Fair Trade v DM drogerie markt, s. r. o.?

4. Z jakého důvodu jste nikdy nekoupil/a výrobky označené Fair Trade v DM drogerie markt, s. r.o.? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

5. Co by Vás vedlo k tomu, abyste začal/a nakupovat produkty označené Fair Trade v prodejnách DM? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

6. Odkud jste se dozvěděli, že drogerie DM nabízí produkty označené Fair Trade? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

7. Dělá Vám obtíže najít produkty označené Fair Trade v prodejnách drogerií DM?

8. Byli byste raději, kdyby produkty označené Fair Trade měly samostatný stojan či regál a byly všechny na stejném místě?

9. Jak jste spokojeni s tím, jak Vás společnost DM informuje o její nabídce produktů označených jako Fair Trade?

10. Jaké změny byste v nabídce produktů označených jako Fair Trade přivítal/a? (MŮŽETE OZNAČIT VÍCE MOŽNOSTÍ)

11. Vaše pohlaví:

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

13. Váš průměrný čistý měsíční příjem:

14. Vaše věková kategorie:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cvachová, D.Marketingová komunikace značky Fair Trade u společnosti DM drogerie (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45779.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.