Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Památné stromy

Památné stromy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Bulková
Šetření:12. 02. 2015 - 26. 02. 2015
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o pár minutek Vašeho času za účelem zjištění, jaký má široká veřejnost vztah a názor na téma památné stromy a péči o ně. Byla bych ráda, aby byly vaše odpovědi pravdivé (rozhodně není ostuda, že o tomto tématu nic nevíte). Pokud odpověď nevíte, raději napiště NEVÍM, hloupé odpovědi mi nejsou k ničemu - děkuji. Výsledky použiji do své školní práce a budou i veřejně přístupné. 

 

Předem děkuji za vyplnění mého dotazníku.

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5160,71 %60,71 %  
muž3339,29 %39,29 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 254250 %50 %  
26 - 351922,62 %22,62 %  
36 - 451011,9 %11,9 %  
46 - 5578,33 %8,33 %  
55 - 6544,76 %4,76 %  
66 a více22,38 %2,38 %  

Graf

3. Místo bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha1720,24 %20,24 %  
Středočeský kraj1113,1 %13,1 %  
Jihočeský kraj910,71 %10,71 %  
Jihomoravský kraj910,71 %10,71 %  
Moravskoslezský kraj78,33 %8,33 %  
Královehradecký kraj67,14 %7,14 %  
Ústecký kraj67,14 %7,14 %  
Plzeňský kraj55,95 %5,95 %  
Zlínský kraj44,76 %4,76 %  
Kraj Vysočina33,57 %3,57 %  
Olomoucký kraj33,57 %3,57 %  
Pardubický kraj33,57 %3,57 %  
Liberecký kraj11,19 %1,19 %  

Graf

4. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3541,67 %41,67 %  
střední s maturitou3136,9 %36,9 %  
základní910,71 %10,71 %  
vyšší55,95 %5,95 %  
vyučen s maturitou22,38 %2,38 %  
vyučen22,38 %2,38 %  

Graf

5. Máte blízký vztah k přírodě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4148,81 %48,81 %  
spíše ano3744,05 %44,05 %  
spíše ne33,57 %3,57 %  
ne33,57 %3,57 %  

Graf

6. Jste členem nějaké organizace, spolku apod. zabývající se otázkou ochrany přírody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8196,43 %96,43 %  
ano33,57 %3,57 %  

Graf

7. Víte co je to památný strom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7791,67 %91,67 %  
ne78,33 %8,33 %  

Graf

8. Čím jsou podle vás památné stromy výjimečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věk7192,21 %84,52 %  
Historicko-kulturní spojitost6787,01 %79,76 %  
Obvod kmene4051,95 %47,62 %  
Výška2735,06 %32,14 %  
Velikost koruny2329,87 %27,38 %  
poskytovanou péčí11,3 %1,19 %  
cokoliv11,3 %1,19 %  
Každý z jiného důvodu, obvykle se jich schází víc.11,3 %1,19 %  
Záleží na stavu, vitalitě apod..11,3 %1,19 %  

Graf

9. Kolik památných stromů podle vás roste území České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101 - 10002127,27 %25 %  
1001 - 30002025,97 %23,81 %  
3001 - 60001722,08 %20,24 %  
11 - 1001012,99 %11,9 %  
6001 - 1000079,09 %8,33 %  
10000 a více22,6 %2,38 %  

Graf

10. Víte jak jsou památné stromy označovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6381,82 %75 %  
ne1418,18 %16,67 %  

Graf

11. Má smysl o památné stromy pečovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5672,73 %66,67 %  
spíše ano1924,68 %22,62 %  
spíše ne22,6 %2,38 %  

Graf

12. Proč se podle vás má/nemá o památné stromy pečovat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

__

.

....

Aby co nejdéle vydržely abyly tady i pro příští generace

Aby co nejdéle žily.

Aby déle vydržely

aby nebyly zbůhdarma pokáceny

aby tu po nás něco zůstalo pro další generace

aby zůstaly v co nejlepším stavu zachovány budoucím generacím

at tu neco zustane

dřevo je dřevo

historická hodnota

historická památka

historické povědomí okolí

historické x kultuní x přírodní dědictví - odkaz, významný krajinný prvek, přírodní hodnota

Hodně pamatují :) zasahují do dávné minulosti a při tom nic nepoví.

Je to část naší historie

je to historicka, kulturni pamatka , zlepsi to mozna vztah lidi ke stromum prirode

je to kus historie

je to kus naší historie

Je to něco starého, co už tu znovu nebude. Navíc je spjatý s kulturním prostředím a je to jakýsi monument. Něco jako socha nebo věž.

JE to něco, co tu bylo před námi a snad bude i po nás. Už jen kvůli tomu bychom ke stromům měli chovat určitou úctu.

je to součást historie,zaslouží si péči

je to stále vítaný cíl při výletě a vždy krásný pohled

Je to taková kultovní záležitost.

jelikož je to památka, a o ty se pečovat má

Jsou kulturním a přírodním dědictvím společnosti

jsou podstatnou casti urciteho mista

jsou součástí přirody

Jsou vyjímečné a jsou součástí přírody, která se v dnešní době stále ničí a zmenšuje.

kdo si hledí své minulosti je si vědom své současnosti a dokáže vidět svoji budoucnost

Kulturní bohatství

kulturní dedictví

Kvůli historii země

Má o ně pěčovat obec či město, ve kterém stojí a pravidelně je kontrolovat. Dále je potřeba zastavit masivní kácení zeleně ve městech - firmy, které rozhodují o tom, zda se vzrostlý strom pokácí, jsou placeny za kácení stromů, tudíž se musí změnit systém a zastavit zbrklé kácení.

má se o ně pečovat

mnohdy jsou orientačními body

Myslím si že se určitě má o ně pečovat , ale hlavně hlídat , aby se neopakovalo neštěstí jako bylo ve Zlíně to je raději pokácet všechny lidský život je důležitější než starý nemocný strom!!!

o krásné věci se musí pečovat

odkaz předků, jsou živé, národ má mít svoje symboly

Odkaz příštím generacím

památné stromy jsou součástí naší historie, a opravdu staré stromy mohou přitáhnout turisty

Pamatují dějiny, byly tu před námi a snad budou i po nás

pečovat = cíleně nekácet, občas prořezat

Poslední dobou je to jedinná vzrostlá zelen v okolí. Všude se provadí nové vysadby a není nad to se pozastavit u stromu co má historii a je vyjímečný svým gigantickým vzhledem. Starý strom potřebuje péči, aby tu s nimi ještě dlouho byl.

Protože jsou významným krajinným a kulturním prvkem

protože je PAMÁTNÝ

Protože je v dnešní době kácení důležité pečovat o památné stromy.

Protože jsou PAMÁTNÉ !!!

Protože tady byly již dlouho před námi a připomínají nám staré časy, ukazují nám jak člověk dokáže/nedokáže se o své okolí starat. Podle místa působí na člověka - dobrý námět na umělecké dílo či klidné místo k odpočinku.

Připomínají nám minulost.

součást kulturního dědictví a přírodní památka

tvoří dominantu krajiny

úcta k přírodě, k historii místa, kde je zasazen a má k němu vztah (u kaple, kostela...), z uchování pro budoucí generace

Uchování přírodního a kulturního dědictví

uvědomění lidí o své historii, kultuře, o procesech přírody, naučné i pro děti ve školách. děcka kolem sebe v dnešní době vidí hlavně nové výsadby, max 10-15 let staré a neumí si už pořádně představit, jak vypadá normální dospělý strom nebo dokonce 300 starý platan.

13. Je podle vás péče o památné stromy dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5571,43 %65,48 %  
spíše ne1418,18 %16,67 %  
ano45,19 %4,76 %  
ne45,19 %4,76 %  

Graf

14. Kdo podle vás tuto péči vykonává?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

__

-

.

...

AOPK ČR

asi majitelé těch stromů, možná ve spolupráci s nějakou státní institucí

Bohužel nevím, snad město či vesnice?

čsop, stát.....nevím

Dobrovolné organizace, města

Dobrovolníci, místní obyvatelé se vztahem k přírodě.

Franta

je povinností vlastníka pozemku, případně může požádat o pomoc obec

lesaci pod ktere spada obec?

lesní pracovníci

Lesníci

lidé

Lidi kteří jsou k tomu určení hlavně ti kteří tomu rozumí ne rozum od stolu který sedí na zadku ani se nejde podívat co a jak vypadá jen dá razítko že je vše v pořádku a pak se všichni strašně diví že se strom poklonil až k zemi.

majitel stromu

Majitelé ve spolupráci s orgány ochrany přírody a obcemi.

města a obce spolu s odbornými firmami

města a obce,pod které tyto stromy spadají

Město, obec -příp. její firma na to přiřazená - např. technicků služby apod.

ministerstvo kultury-památkáři

ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Nemám ponětí.

netuším

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím, ale myslím, že obec, v jejímž katastru se strom nachází

nevím, ale řekla bych že obec, kde ten strom roste

nevim, sprava zelene mesta?

Nevím.

obce

Obce

obec

obec

obec

obec

obec, nadšenci

Obec, v jehož katastru strom stojí?

obecní a krajské úřady a spolky zabývající se historii

obecní úřad

Odbor životního prostředí příslušného místního orgánu státní správy

Odborní stromolezci

odbory životního prostředí

odbory životního prostředí

ochránci přírody

ochránci přírody,obce

ochránci přírody,památkáři

organizace na ochranu přírody

Organizace ochrany přírody a památkové ústavy

Památkáři

památkáři

Pamtkari,ochranci prirody

Podle toho kde strom je, obec, kraj, lesy,

Podléhá to pod OŽP dané obce s rozšířenou působností

pracovníci CHKO, obce a města, dobrovolníci

radnice

raubíři s motorovými pilami

sdruzeni na ochranu prirody

Společnost pro ochranu přírody ČR

správci míst, kde se strom nachází, místní ( a jejich kreativní plůtky), spolky, administrativně stát

Stát

stát

Stát nebo majitel asi

stát nebo obec

Stát.

státní organizace

To je různé

úřad pro životní prostředí

Vlastník

15. Je téma Památné stromy dostatečně medializované a tedy známé mezi širokou veřejností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5264,2 %61,9 %  
ano1923,46 %22,62 %  
nevím22,47 %2,38 %  
spíše asi ne11,23 %1,19 %  
spis ne11,23 %1,19 %  
ano v regionálních poměrech11,23 %1,19 %  
Těžko říci.11,23 %1,19 %  
občas je o nich zmínka, viděla jsem i pořad přímo o těchto stromech,není to však často11,23 %1,19 %  
Nedovedu posoudit11,23 %1,19 %  
spíše ano11,23 %1,19 %  
Ano, ale mohlo by to být ještě lepší11,23 %1,19 %  
Jak v kterém městě11,23 %1,19 %  
rychle se zapomíná na neštěstí jiných11,23 %1,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Čím jsou podle vás památné stromy výjimečné?

  • odpověď Obvod kmene:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velikost koruny na otázku 8. Čím jsou podle vás památné stromy výjimečné?

15. Je téma Památné stromy dostatečně medializované a tedy známé mezi širokou veřejností?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 13. Je podle vás péče o památné stromy dostatečná?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Místo bydliště:

4. Dosažené vzdělání:

5. Máte blízký vztah k přírodě?

6. Jste členem nějaké organizace, spolku apod. zabývající se otázkou ochrany přírody?

7. Víte co je to památný strom?

8. Čím jsou podle vás památné stromy výjimečné?

9. Kolik památných stromů podle vás roste území České republiky?

10. Víte jak jsou památné stromy označovány?

11. Má smysl o památné stromy pečovat?

13. Je podle vás péče o památné stromy dostatečná?

15. Je téma Památné stromy dostatečně medializované a tedy známé mezi širokou veřejností?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Místo bydliště:

4. Dosažené vzdělání:

5. Máte blízký vztah k přírodě?

6. Jste členem nějaké organizace, spolku apod. zabývající se otázkou ochrany přírody?

7. Víte co je to památný strom?

8. Čím jsou podle vás památné stromy výjimečné?

9. Kolik památných stromů podle vás roste území České republiky?

10. Víte jak jsou památné stromy označovány?

11. Má smysl o památné stromy pečovat?

13. Je podle vás péče o památné stromy dostatečná?

15. Je téma Památné stromy dostatečně medializované a tedy známé mezi širokou veřejností?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bulková, T.Památné stromy (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45799.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.