Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Helena Pánková
Šetření:18. 02. 2015 - 04. 03. 2015
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Předem Vám děkuji za vyplnění mého dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11975,8 %75,8 %  
Muž3824,2 %24,2 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-35 let8151,59 %51,59 %  
16-20 let4025,48 %25,48 %  
36-50 let2717,2 %17,2 %  
51 a více let53,18 %3,18 %  
6-15 let42,55 %2,55 %  

Graf

3. Vaše dosavadní ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou8956,69 %56,69 %  
Vysoká škola3622,93 %22,93 %  
Základní škola1811,46 %11,46 %  
Střední škola s výučním list74,46 %4,46 %  
Vyšší odborná škola42,55 %2,55 %  
nedokončené ZŠ31,91 %1,91 %  

Graf

4. Chtěl/a byste si někdy osvojit dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím8856,05 %56,05 %  
Ne3723,57 %23,57 %  
Ano3220,38 %20,38 %  

Graf

5. Osvojil/a byste si někdy mentálně/zdravotně/kombinovaně postižené dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9761,78 %61,78 %  
Nevím4126,11 %26,11 %  
Ano, zdravotně postižené.95,73 %5,73 %  
Ano, kombinovaně postižené.63,82 %3,82 %  
Ano, mentálně postižené.42,55 %2,55 %  

Graf

6. Osvojil/a byste si někdy dítě jiného etnika (například romské dítě)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10466,24 %66,24 %  
Ano5333,76 %33,76 %  

Graf

7. Souhlasíte s tím, aby byla pěstounská péče zavedena jako profesionální zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8453,5 %53,5 %  
Ne7346,5 %46,5 %  

Graf

8. Chtěl/a byste se někdy stát profesionálním pěstounem?

Profesionální pěstoun je osoba, která má v pěstounské péči minimálně 4 děti a pobírá dávky pěstounské péče.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13284,08 %84,08 %  
Ano2515,92 %15,92 %  

Graf

9. Souhlasíte s osvojením dětí homosexuálními páry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, plně souhlasím.8755,41 %55,41 %  
Souhlasím, ale s výhradami.2717,2 %17,2 %  
Nesouhlasím, ale neodsuzuji to.2616,56 %16,56 %  
Nesouhlasím a odsuzuji to.1710,83 %10,83 %  

Graf

10. Souhlasíte se zrušením baby-boxů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15397,45 %97,45 %  
Ano42,55 %2,55 %  

Graf

11. Kdybyste se dozvěděl/a, že jste osvojencem, chtěl/a byste znát své biologické rodiče?

Osvojenec je dítě, které bylo osvojeno.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7145,22 %45,22 %  
Nevím6138,85 %38,85 %  
Ne2515,92 %15,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik je Vám let?

3. Vaše dosavadní ukončené vzdělání?

4. Chtěl/a byste si někdy osvojit dítě?

5. Osvojil/a byste si někdy mentálně/zdravotně/kombinovaně postižené dítě?

6. Osvojil/a byste si někdy dítě jiného etnika (například romské dítě)?

7. Souhlasíte s tím, aby byla pěstounská péče zavedena jako profesionální zaměstnání?

8. Chtěl/a byste se někdy stát profesionálním pěstounem?

9. Souhlasíte s osvojením dětí homosexuálními páry?

10. Souhlasíte se zrušením baby-boxů?

11. Kdybyste se dozvěděl/a, že jste osvojencem, chtěl/a byste znát své biologické rodiče?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik je Vám let?

3. Vaše dosavadní ukončené vzdělání?

4. Chtěl/a byste si někdy osvojit dítě?

5. Osvojil/a byste si někdy mentálně/zdravotně/kombinovaně postižené dítě?

6. Osvojil/a byste si někdy dítě jiného etnika (například romské dítě)?

7. Souhlasíte s tím, aby byla pěstounská péče zavedena jako profesionální zaměstnání?

8. Chtěl/a byste se někdy stát profesionálním pěstounem?

9. Souhlasíte s osvojením dětí homosexuálními páry?

10. Souhlasíte se zrušením baby-boxů?

11. Kdybyste se dozvěděl/a, že jste osvojencem, chtěl/a byste znát své biologické rodiče?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pánková, H.Náhradní rodinná péče (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46021.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.