Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv literatury na společnost

Vliv literatury na společnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Slováková
Šetření:19. 02. 2015 - 01. 03. 2015
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:62,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

následující dotazník se týká názoru veřejnosti na úlohu literatury ve společenském životě a její vliv na formování české společnosti v historii i v současnosti. Výsledky dotazníku zapracuji do své diplomové práce. 

Dotazník je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Hraje podle vás literatura důležitou úlohu v životě společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5144,35 %44,35 %  
spíše ano4539,13 %39,13 %  
ani ano ani ne97,83 %7,83 %  
spíše ne86,96 %6,96 %  
ne21,74 %1,74 %  

Graf

2. Do jaké míry myslíte, že literatura ovlivňuje váš životní styl a život obecně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ovlivňuje5850,43 %50,43 %  
velmi ovlivňuje2521,74 %21,74 %  
spíše neovlivňuje1412,17 %12,17 %  
nevím1311,3 %11,3 %  
určitě neovlivňuje54,35 %4,35 %  

Graf

3. Kterou oblast života podle vašeho názoru ovlivňuje literatura nejvíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozvíjí fantazii9683,48 %83,48 %  
všeobecný přehled9280 %80 %  
vztah k dějinám ČR3530,43 %30,43 %  
žádnou oblast neovlivňuje21,74 %1,74 %  
mou osobnost a názory na svět10,87 %0,87 %  
Odborné znalosti. 10,87 %0,87 %  
relaxace10,87 %0,87 %  
psychika10,87 %0,87 %  
rozvíjí obecné estetické cítění, jazykovou úroveň, slovní zásobu, dotváří vnitřní svět, prověřuje hodnoty atd. 10,87 %0,87 %  
komunikační a jazykové dovednosti10,87 %0,87 %  
rozšíření slovní zásoby, volný čas - záliba, díky které se nenudím10,87 %0,87 %  
rozšiřuje slovní zásobu10,87 %0,87 %  
postoj k životu10,87 %0,87 %  
zlepšuje slovní zásobu10,87 %0,87 %  
I postoje mužů k ženám a naopak10,87 %0,87 %  
Zlepšuje\zhoršuje životní styl10,87 %0,87 %  
osobnostní rozvoj10,87 %0,87 %  

Graf

4. Proč si myslíte, že literatura ovlivňuje právě vámi zvolenou oblast života?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

..

abych měl všeobecný přehled

asd

Bez literatury naše vnímání zleniví, přestane být rozvinuté. To samé platí o fantazii.

Clovek se informuje o něčem, co nemusel znat a udělá si ucelený přehled.

Četba rozvíjí fantazii a slovní zásobu, tedy myšlení člověka. Dále pak patří k všeobecnému přehledu.

Člověk si díky literatuře rozšiřuje slovní zásobu, může získat spousty názorů, myšlenek. Literatura může změnit styl a chod života. Našeho uvažování.

fantazie - kazdy ma jinou predstavu o tom, jak budou postavy vypadat, historie CR - pokud si pectete historickou knizku, je to kolikrat lepsi, nez vyklad ucitele ve skole vseobecny prehled - z knih se dozvidame ruzne zivotni postoje, realne situace - zjistime jak se chovala postava a donuti nas to premyslet nad tim, co by jsme udelali my,....

Gramatika

Historické knihy posilují vědomí o příslušnosti k národu i zemi.

jj

Jsem knihovnice, mě ovlivňuje na každém kroku :).

Každá kniha přináší čtenáři nové informace, které prohlubují je všeobecný přehled.

kdyz ma clovek psychicky problemy tak se mu obcas chce utect do fiktivniho sveta a k tomu je literatura super

kniha dodává přibližná popis věcí, lidí a událostí, ale je na vlastní představivosti jak se děj se vším všudy dokreslí a také pomáhají v rozvinutí slovní zásoby

lepší než čumět na tv

Lepší pravopis, komunikace, slovní obraty, chápání

Literatura jednoduše tvaruje naši osobnost. Pomáhá nám měnit názory na danou věc a vidět ji i z jiných pohledů. Některým lidem také pomáhá rozvíjet se v gramatice.

Literatura ovlivňuje všechny oblasti života

ludia sa tym ucia!

Mezi základní znalosti každého průměrně vzdělaného člověka patří asociace knihy s rozvojem fantazie.

Napr. Rozsiruje slovni zasobu, fantazii, aktivni forma zabavy

nové informace

O tom přece literatura je.

odkrývá nečekané možnosti a souvislosti

otevírá mi oči

pokud nekdo hodne cte historii, tak ma lepsi prehled o dejinach a i vetsi uctu k tomu, co se delo v minulosti a k tomu, jak diky tomu zijeme ted. fantazii pak zase rozviji romany, dobrodruzna literatura..

pouhé říkanky a pohádky rozvíjejí představivost dětí, vnímání vymyšleného a reality,´rozvíjí kreativitu.

protože je tím, čím je - je psaná jazykem, utvářená slovy, přináší příběh, motivy, které vedou k zamyšlení, konfrontací s jejím světem se rozvíjí fantazie, schopnost utvářet vnitřní realitu atd.

Protože kvůli tomu jí čtu. Vybírám si takové knihy, které tuto oblast rozvinou.

protože občas myslím

protože se těchto oblastí nejčastěji týká - naučná literatura -> všeobecný přehled, beletrie -> fantazie

Protože teorii, vždy používáme k praxi

protože to tak je

Při čtení se lidé ztotožňují s postavami. Pohled na své vlastní i opačné je tedy nasnadě. Přestože knihy rozvíjí fantazii, ne u všech to je právě zdravé.

při čtení smyšlených příběhů se nám rozvíjí představivost + pokud někdo čte literaturu faktu, získává nové informace

přináší informace o mnoha oblastech života

Rozšiřuje člověku obzory, dává mu nové podněty

rozšiřuje vědomosti, vyjadřovací schopnosti, zlepšuje gramatiku, pomáhá i při orientaci při výběru povolání, její znalost se projeví i na hodnocení jejího čtenáře - rozumí se především kvalitní literatura, i když i tu nekvalitní by měl člověk minimálně rozeznat

Rozvoj fantazie dětí i dospělého - zlepšení představivosti, historie - spolčenost se má zajímat o svou historii a do ní patří také historie literatury

Řekněme, že to jsou nejčastější témata ke kterým se vyjadřuje

sečtělý člověk má větší jazykové vybavení, rozvíjí si kreativitu a rozšiřuje si obzory

Schopnost vyhledání, zpracování a použití informací.

slovní zásoba, informace

to nevím

vím to ze zkušenosti

vyplývá to z její podstaty - začtu se do knihy, představuji si to, o čem čtu - rozvíjí se moje fantazie (vzbuzuje to také nové podněty, o kterých pak přemýšlím,..); čtu - ubíhá čas - nenudím se, protože čtu, bavím se, využívám smysluplně volný čas; dozvídám se něco nového a zvlášť pokud čtu knihy historické, životopisy, atp., zvyšuje to můj všeobecný přehled; rozvoj slovní zásoby - určitě roste spolu s přečteným množstvím knih, zvlášť v dnešní době narážíme v knihách i na slova, která se už běžně třeba tolik nepoužívají a tedy i tím se rozšiřuje slovní zásoba

Ze zkušenosti - lidé kteří chodí na osm hodin denně do práce, následně si doma pustí televizi, uklidí co je třeba, dají si jídlo a jdou spát (a dokola) časem degenerují a je to znát právě na jejich slovní zásobě a přehledu o všeobecných faktech, naopak lidé, kteří mají tendenci se vzdělávat i po ukončení povinné školní docházky, jsou z velké většiny jiní.

Získávají se jejím prostřednictvím informace a podněty, dotváří se jazyk.

zlepšuje představivost, slovní zásobu, o historii se dozvídáme zábavnějším způsobem než výkladem od učitele ve škole

Zlepšuje slovní zásobu

Zvolila jsem všechny :) Myslím si, že se čtením literatury člověk vzdělává, rozšiřuje obzory atd.

5. Ve kterém období z hlediska historického vývoje České republiky měla podle vás literatura největší význam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Národní obrození7464,35 %64,35 %  
období let 1948-19891815,65 %15,65 %  
2. světová válka97,83 %7,83 %  
husitství32,61 %2,61 %  
vždy21,74 %1,74 %  
1948-1989, ale těžko říct, vždy byla důležitá10,87 %0,87 %  
vše10,87 %0,87 %  
nikdy10,87 %0,87 %  
Nevim10,87 %0,87 %  
pořád od té doby, co se rozšířila mezi běžné obyvatelstvo, tedy kromě husitství vše uvedené + vše mezi tím a po tom10,87 %0,87 %  
2. polovina 20. století a 21. století10,87 %0,87 %  
ve všech obdobích10,87 %0,87 %  
v každém období má literatura význam10,87 %0,87 %  
ve vsech10,87 %0,87 %  

Graf

6. Proč měla literatura podle vás největší vliv právě v tomto období?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

asd

Asi protože vyšlo mnoho zajímavých knih, které jsou mi svou formou blízké.

Byla masově dostupná a byla téměř stoprocentní gramotnost.

byla velká důležitost mít česky psanou literaturu

Bylo třeba ustanovit češtinu jako úřední, jasně kodifikovaný jazyk.

Důležitost českého jazyka

F.L.Hek

formulovala podobu českého národa

Hodila se jako přirozený nástroj a příklad k dosažení úsilí obrozenců.

j

ja mam v oblube tuto literaturu

Kladl se důraz na český jazyk.

literatura byla únikem z komunistického režimu

má významný vliv ve všech obodbích

málo možností k jiným aktivitám

myslím, že literatura má velký význam v každé době

Návrat k různorodosti jazyků

nemožnost vyjádřit svá přesvědčení nahlas -> šíření myšlenek literaturou

nevím

nevim :)

Nevím, domnívám se, že v této době byla česká literatura rozdělena na dva kmeny - staročechy a mladočechy

Nevím.. Nejspíš, protože v té době byli lidé dosti neinformovaní a literatura (ač byla většina zakázaná) jim pomáhala dozvědět se více. A z druhého hlediska pomáhala lidem vyjadřit svůj názor a nesouhlas.

obnovení jazyka, hlavně u knížek

posílení národního vědomí

Protože byla nejrozšířenějším prostředkem. V husitství byla nedostupná, později suplována novinami, rozhlasem, televizí,...

Protože český jazyk se znovu začal rozvíjet, obohacovat a samozřejmě více používat.

Protože lidé se skrze literaturu (českou) hlásili k českému národu. Literatura sehrála velkou roli v národní identitě.

protože pomohla k většímu rozmachu národního jazyka, napomohla národnímu uvědomění atd.

Protože se vyvíjel český jazyk a taky zde máme mnoho skvělých autorů

protože to tak bylo

Protože v tomto období (NO) se bojovalo za slovanskou kulturu celkově. Bojovalo se o zachování jazyka, kultury, literaturu....

protože vše bylo zakázáno a vztah k vlastní zemi potlačován

Protože zejména díky literatuře byl zachován (nebo "probuzen") Český jazyk, což je (dle mého názoru) důležité - zachovat národní jazyk, který je jedním ze znaků státnosti.

Psalo se o věcech, které jsou pro lidi současné doby zajímavé a možná svým způsobem záhadné.

Rozjela se tehdy emotivní nacionalistická propaganda, která zmanipulovala většinu obyvatel. Navíc tehdy kromě novin, což je vlastně taky literatura, neexistovala jiná média.

rozvíjela češtinu, hrála úlohu pro posílení národní hrdosti a emancipaci žen

rozvíjelo se písemnictví, jazyk, četbou se vzdělávali a rozvíjeli ti, kteří obrodu činili a potom prostřednictvím nich se poznatky šířily dále, v knize se daly poznatky zachytit a šířit dále, navazovat pak na to, co již bylo napsáno

rozvoj jazyka ceskeho

rozvoj národního uvědomění

Sirila se samizdatem, pod pultem, byla nedostupna, proto se vuce cetlo

šlo mj i o to jestli budeme v českých zemích mluvit česky nebo jen německy

ukazuje na minulý režim... např. " Za komunitů žádný drogy nebyli"- Memento ukazuje opak

Uvědomění si českého vlastenectví, podpora upadajícího jazyka, ztotožnění se s českou kulturou a historii

uvědomění si češství

velká cenzura zároveň ale mnohem větší možnosti

z vpředu uvedených důvodů

Začal se klást důraz na Českou literaturu i národní jazyk, vznikala díla právě s tímto zaměřením a byla to nejúspěšnější snaha českých učenců, jazykovědců a spisovatelů, co se týče snahy o navrácení národní hrdosti.

zvýšená tvorba z vlasteneckých důvodů - nebýt problémy, možná by se tolik nepsalo

7. Uveďte knížku, která zásadním způsobem ovlivnila/změnila váš život.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná taková kniha není5648,7 %48,7 %  
Bible32,61 %2,61 %  
Malý princ21,74 %1,74 %  
Harry Potter21,74 %1,74 %  
198421,74 %1,74 %  
Harry Potter, Cesty mimo tělo, Pýcha a předsudek10,87 %0,87 %  
velmi mnoho, jedna je málo10,87 %0,87 %  
Astronauti10,87 %0,87 %  
kto chyta v zite10,87 %0,87 %  
Láska v čase cholery10,87 %0,87 %  
Zdravá výživa ( autorem byl statistik p.Husák )10,87 %0,87 %  
nevyslapanou cestou, peck10,87 %0,87 %  
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Harry Potter10,87 %0,87 %  
je jich mnoho10,87 %0,87 %  
Psí poselství10,87 %0,87 %  
J.R.R.Tolkien - Pán prstenů10,87 %0,87 %  
Jana Eyrová10,87 %0,87 %  
Dita Saxova (Arnost Lustig)10,87 %0,87 %  
dalajlama - cesta ke svobodě10,87 %0,87 %  
více: "Jíst, meditovat, milovat", "Ve stínu banyánu", Bible10,87 %0,87 %  
The secret10,87 %0,87 %  
všechny knihy jsou takové, jinak nemá smysl je číst10,87 %0,87 %  
Hermann Hesse - Demian10,87 %0,87 %  
asi nemůžu uvést jednu knihu, která by mi zásadně změnila život, ovlivnila mě určitě spousta knih - některé v dětství, dodnes na ně vzpomínám (třeba Broučci, Ferda Mravenec,..), dále třeba některé knihy o událostech 2. sv. v.10,87 %0,87 %  
tajemství pavoučího domu10,87 %0,87 %  
Hrabě Monte Christo - Dumas10,87 %0,87 %  
Noční vlak do Lisabonu10,87 %0,87 %  
Slabikář10,87 %0,87 %  
neřekla bych že změnila ale určitě byly knihy, které mi spoustu věcí daly např. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Stařec a moře, Chatrč...10,87 %0,87 %  
Memento, My děti ze stanice ZOO, Spalovač mrtvol, Konec punku v Helsinkách10,87 %0,87 %  
Kořeny10,87 %0,87 %  
Bdělost10,87 %0,87 %  
Spalovač mrtvol10,87 %0,87 %  
Fight club10,87 %0,87 %  
Predcitac10,87 %0,87 %  
Je jich více, namátkou třeba My děti ze stanice Zoo, Děti z Bullerbynu, Muž, který sázel stromy.... 10,87 %0,87 %  
Jak se kalila ocel10,87 %0,87 %  
Tančím tak rychle jak dokážu10,87 %0,87 %  
Katyně (Pavel Kohout)10,87 %0,87 %  
Strmá cesta, Smrt a Blažená paní, Zaklínač10,87 %0,87 %  
Pán prstenů10,87 %0,87 %  
Pán much10,87 %0,87 %  
Paulo Coelho - Alchymista10,87 %0,87 %  
Nejedná se o jednu knihu, ale spoustu přečtených knih10,87 %0,87 %  
Schizofrenické evangelium10,87 %0,87 %  
Pýcha a předsudek10,87 %0,87 %  
-10,87 %0,87 %  
Norské dřevo - Haruki Murakami10,87 %0,87 %  
50 odstínů šedi/temnoty/svobody, malý princ, zlodějka knih10,87 %0,87 %  
Ach jo10,87 %0,87 %  
Vězení s klíčem uvnitř10,87 %0,87 %  
knihy od Paula Coelha10,87 %0,87 %  
Je jich více.10,87 %0,87 %  
Trénink je rozhovor - František Šusta10,87 %0,87 %  
Stařec a moře10,87 %0,87 %  

Graf

8. Proč vás ovlivnila právě uvedená kniha?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

"Generace Harryho Pottera"

asd

asi osud

Big brother tě vidí

Byla dobře napsaná. Přišla ve vhodnou chvíli. I když otázka byla spíč v čem mě ovlivnila. Ve vyjadřování, vlastní tvorbě, vnímání dobra a zla.

Bylo jich více, každá v jiném věku a od toho se vše odvíjí. Například Děti z Bullerbynu byla má první samotná přečtená kniha a to ve mně vypuklo velký zájem ke čtení.

Člověk se začne dívat na věci trochu jinak, je tam spoustu přísloví a moudrostí.

Existuje mnoho knih, které pro mě mají velký význam, ale že by natolik zásadně ovlivnily můj život se také říct nedá. Pokud musím jmenovat, pak asi Evžen Oněgin.

Fantazie, dobrodružství, použití nových (pro mě) slov, neznámé vztahy, historické informace, postava abbého Farii - uměl si poradit teoreticky i prakticky, stále intelektuálně pracoval

j

je na zamyslenie

Je neskutecne, ze nekteri lide se nechaji obvinit, odsuzovat druhymi, jenom proto, ze se stydi za vlastni chyby

Je o holocaustu, o hledani sama sebe, o valce, o vnitrni odpovednosti a vinne, se kterou se neda zit

je v ní mnoho věcí nutících k zamyšlení nad sebou samým

Je v ní vše, co potřebuji ke svému životu

Jíst meditova milovat - úplně jiný pohled na problémy a život Bible - zajímavý pohled do dějin lidstva a přemýšlení, co mohlo opravdu existovat a jak nás to formuje Ve stínu Banyánu - uvědomění si, že vždy může být hůř a že na tom lidé v některých koutech světa jsou a byli špatně

Jsou v nich hluboké myšlenky, které vás donutí přemýšlet sami nad sebou, vážit si toho co máme, že žádný den není všední atd.

Kniha se velmi dotkla mého cítění a přinesla mi mnoho nových informací a pohledů.

knihy z dětství - hezké vzpomínky na první objevování knížek, příběhy, které člověk četl a rád na ně vzpomíná knihy z období 2. sv. v. - člověk si lépe uvědomí, představí hrůzy války a osudy lidí knihy o osobnostech s pohnutými osudy - člověk se něco dozví, pochopí danou osobu, třeba se do ní dokáže lépe vcítit

kvůli jejímu náhledu na materialistický způsob života

náhled na události kolem mě, můj přístup v některých situacích

Nyní si myslím, že můj mrtvý pes se vtělil do mého nového psa

Probudila ve mně zájem o umělé i původní mýty, znovu zaktualizovala některé otázky, z mého pohledu podstatné.

protoze dava pohled na to, jak a proc si lide nerozumi a co udelat proto, abychom umeli komunikovat s nasimi blizkymi lepe

První scifi, kterou jsem četl. Do té doby jsem četl jen o věcech, které "už byly". Tohle bylo o budoucnosti. Naučil jsem se uvažovat o budoucnosti. Ovlivnilo to moji komunikaci s lidmi (těžko říct, zda k lepšímu) - nebaví mne mluvit o věcech minulých, což baví většinu lidí. Vlastně se chci s lidmi bavit jen o tom, co bude, plánovat.

Při četní máte pocit, že popisuje váš život

přivedla mě ke čtení

Razantně zatím žádná. Jinak myslím, že každá mě alespoň trochu ovlivnila.

Rozvoj fantazie, spojeno se vzpomínkami na mládí, ohromení nad propracovaností tématu knihy

Těžko se vysvětluje, je to především pocitové, ale naučila mě některé věci chápat, předvídat a bránit se jim (ikdyž to jde těžce)

to si musíte přečíst, soudruhu

Ukázala mi lidskou sílu v životě a že naděje je dobrá věc, a dobrá věc nikdy nezemře.

ukázka, jak pouhá idea změní názor na rodinný život a přetrhá rodinné pouto

Uvědomila jsem si při ní spoustu věcí o pohledu na život. Nemůžu sice souhlasit s životními postoji hlavního hrdiny, ale ukázalo mi to různé možnosti, jak na život nazírat.

v mládí mě nasměřovala co jíst a co ne v budoucnosti

vypovídá o tom, že lidé si staví vlastní zdi kolem sebe, zamykáme se do vlastních cel, sužují nás vlastní nedořešené problémy a většinou z toho všeho obviňujeme ostatní, přitom my vlastníme řešení, jen ho musíme umět najít

Vyvracuje tvrzení starších generací,...

z techhle knizek sem adoptovala par myslenek a zivotnich filozofii :)

Zdála se mi plná optimismu a "parádního" pohledu na svět. Poznávání nových věci a cesta za svým cílem.

Získala jsem úplně jiný náhled na výchovu a výcvik psů

zní to banálně, ale právě tato kniha mi pomohla pochopit, jak věci nejsou černé a bílé a jak se v těch odstínech šedi vyznat

9. Máte nějakého literárního hrdinu (popřípadě autora), který je vaším vzorem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný takový autor/hrdina není8573,91 %73,91 %  
JKR, Robert Monroe, Jane Austen10,87 %0,87 %  
velmi mnoho10,87 %0,87 %  
Jana Eyrová10,87 %0,87 %  
Arnost Lustig, Haruki Murakami, Erich Mario Remarque10,87 %0,87 %  
ano, ale je to postava, kterou jsem sama napsala10,87 %0,87 %  
Charles Bukowski10,87 %0,87 %  
Betty McDonaldová10,87 %0,87 %  
George Orwell10,87 %0,87 %  
Robert Fulghum-miluju jeho hůmor10,87 %0,87 %  
Alexandr Dumas10,87 %0,87 %  
Vzory nemám, ale mám oblíbené autory.10,87 %0,87 %  
Pavka Korčagin10,87 %0,87 %  
Egon Bondy10,87 %0,87 %  
je jich celá řada, např. K. Čapek, B. Kuras, hl. hrdinka knihy Černobílý svět (za boha už nevím jak se jmenovala)10,87 %0,87 %  
Hermiona Granger10,87 %0,87 %  
Kipling10,87 %0,87 %  
J. K. Rowling10,87 %0,87 %  
Ed McBain,Jane Austen,Doug Nailor10,87 %0,87 %  
Dimitri Verhulst10,87 %0,87 %  
nedá se říct, že by byl nějaký hrdina přímo mým vzorem, ale mohu ho např. obdivovat, když právě čtu nějako knihu10,87 %0,87 %  
James Harriot10,87 %0,87 %  
Robert Fulghum10,87 %0,87 %  
Neil Gaiman10,87 %0,87 %  
Richelle Mead10,87 %0,87 %  
Holden z knihy Kdo chytá v žitě10,87 %0,87 %  
Harry Potter10,87 %0,87 %  
J.K.Rowlingová10,87 %0,87 %  
Oldřich z Chlumu10,87 %0,87 %  
Jan Werich10,87 %0,87 %  
Jack Kerouac 10,87 %0,87 %  

Graf

10. Proč vás ovlivnil právě tento hrdina/autor

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

...

asd

Čapek pro své úžasné a pokrokové myšlenky, Kuras pro odvahu své myšlenky sdílet, hl. hrdinka Černobílého světu pro to, že je lidská, a přece je to hrdinka

Dílo Farma Zvířat.

j

je to autorka knih pro mládež a její styl psaní je mým vzorem pro vlastní literární činnost

Je to mnoho, např. jeho přístup k antisemitismu

Jeho styl psaní je dost výrazný a podle mě nedostižný. A potom "Whatever comes or does not come we men must not be afraid."

Když už zobrazujete otázky po jedné, proč nenecháte tyhlety sudé přeskočit, když vyplňující v předchozí zvolí ne?

Kouká na svět lidskýma očima.

Líbí se mi jeho nadhled, hůmor a přesto, že jsou jeho knihy hůmorné, tak vždy v nich najdu něco, co mě obohatí.

Má zajímavé pohledy a názory na svět. S mnohými se ztotožňuji. Navíc je zábavný.

není

Neovlivnil...

nevzpomenu si na nejakeho

přes vtipnou formu se dokázala vypořádat s mnoha obtížnými dobami svého života

udal své rodiče

Viz výše.

Vsichni tri jsou pro me zasadni, velmi ctivy, zazivni....

Začal jsem ho číst v 11 letech, vyrůstal jsem s ním a taky jsem se s ním stotožnoval

žádného nemám

11. Uveďte jakou literaturu čtete nejčastěji. Lze uvést i více variant.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
beletrie9380,87 %80,87 %  
literatura nutná pro studium/práci6960 %60 %  
praktické příručky1815,65 %15,65 %  
poezie1210,43 %10,43 %  
fantasy32,61 %2,61 %  
historie21,74 %1,74 %  
naučná10,87 %0,87 %  
pretoze sa musim ucit :)10,87 %0,87 %  
ekonomická literatura10,87 %0,87 %  
popularne naucne co nesouvisi s praci10,87 %0,87 %  
literatura faktu10,87 %0,87 %  
populárně vědecká10,87 %0,87 %  
nic10,87 %0,87 %  
Motivační10,87 %0,87 %  
naučná (vědecká + populárně naučná)10,87 %0,87 %  
literaturu faktu10,87 %0,87 %  
psychologické thrillery, fantasy literaturu10,87 %0,87 %  

Graf

12. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9481,74 %81,74 %  
muž2118,26 %18,26 %  

Graf

13. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 až 256354,78 %54,78 %  
26 až 352219,13 %19,13 %  
méně než 181210,43 %10,43 %  
více než 45108,7 %8,7 %  
36 až 4586,96 %6,96 %  

Graf

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4740,87 %40,87 %  
4640 %40 %  
1412,17 %12,17 %  
VOŠ86,96 %6,96 %  

Graf

15. Uveďte z jaké oblasti ČR pocházíte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1714,78 %14,78 %  
Moravskoslezský kraj86,96 %6,96 %  
Středočeský kraj76,09 %6,09 %  
Vysočina65,22 %5,22 %  
Královéhradecký kraj54,35 %4,35 %  
Zlínský kraj54,35 %4,35 %  
Morava43,48 %3,48 %  
jižní Morava43,48 %3,48 %  
střední Čechy43,48 %3,48 %  
Ústecký kraj43,48 %3,48 %  
ostatní odpovědi Pardubický kraj
Olomoucký kraj
brno
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Ústecko
Jižní Čechy
Hradec Králové
Čechy
Jižní morava, brno
okr. Příbram
prg
Karlovarsko
Prh
Karlovarský kraj
Haná
Královehradecko
asd
Budějovicko
.
Havířov
Středočeský kraj - Příbram
Jihomoravský kraj, Brno
Pardubicko
Ceska Lipa
Pardubice
sever
Mníšek pod Brdy a okolí
j
Ostravsko
Liberecký kraj

Slezsko-Ostrava
Ostrava
Středočeský kraj, okres Praha-východ
Litoměřice
Olomoucký kraj - Šumpersko
Královehradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou
Novojičínsko
Jihomoravský kraj
Praha - západ
Severní Čechy
5144,35 %44,35 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď :
    • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 18 na otázku 13. Jaký je váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Hraje podle vás literatura důležitou úlohu v životě společnosti?

2. Do jaké míry myslíte, že literatura ovlivňuje váš životní styl a život obecně?

3. Kterou oblast života podle vašeho názoru ovlivňuje literatura nejvíc?

5. Ve kterém období z hlediska historického vývoje České republiky měla podle vás literatura největší význam?

7. Uveďte knížku, která zásadním způsobem ovlivnila/změnila váš život.

9. Máte nějakého literárního hrdinu (popřípadě autora), který je vaším vzorem?

11. Uveďte jakou literaturu čtete nejčastěji. Lze uvést i více variant.

12. Jaké je vaše pohlaví?

13. Jaký je váš věk?

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Uveďte z jaké oblasti ČR pocházíte.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Hraje podle vás literatura důležitou úlohu v životě společnosti?

2. Do jaké míry myslíte, že literatura ovlivňuje váš životní styl a život obecně?

3. Kterou oblast života podle vašeho názoru ovlivňuje literatura nejvíc?

5. Ve kterém období z hlediska historického vývoje České republiky měla podle vás literatura největší význam?

7. Uveďte knížku, která zásadním způsobem ovlivnila/změnila váš život.

9. Máte nějakého literárního hrdinu (popřípadě autora), který je vaším vzorem?

11. Uveďte jakou literaturu čtete nejčastěji. Lze uvést i více variant.

12. Jaké je vaše pohlaví?

13. Jaký je váš věk?

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Uveďte z jaké oblasti ČR pocházíte.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Slováková, L.Vliv literatury na společnost (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46057.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.