Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Plýtvání potravinami

Plýtvání potravinami

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adela Maresova
Šetření:16. 03. 2015 - 13. 04. 2015
Počet respondentů:591
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k analýze plýtvání potravinami v České republice. Výzkumů na toto téma není v ČR mnoho, prosím Vás proto o vyplnění dotazníku, který napomůže k dalšímu zpracování výsledků v rámci diplomové práce. 

Předem děkuji za Váš čas a pomoct uskutečnit další analýzy.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena47580,37 %80,37 %  
Muž11619,63 %19,63 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-3035459,9 %59,9 %  
31-5917028,76 %28,76 %  
-19518,63 %8,63 %  
60 -162,71 %2,71 %  

Graf

3. Jaký stav Vás vystihuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující27546,85 %46,53 %  
Student23139,35 %39,09 %  
Na mateřské dovolené376,3 %6,26 %  
Nezaměstnaný274,6 %4,57 %  
Důchodce172,9 %2,88 %  

Graf

4. Jaký je počet osob ve Vaší domácnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-229049,24 %49,07 %  
3-423940,58 %40,44 %  
více než 46010,19 %10,15 %  

Graf

5. Kolik členů domácnosti tvoří děti? (děti do 15 let)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
041875,86 %70,73 %  
17012,7 %11,84 %  
2468,35 %7,78 %  
371,27 %1,18 %  
461,09 %1,02 %  
810,18 %0,17 %  
710,18 %0,17 %  
610,18 %0,17 %  
6542510,18 %0,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.29
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.35
Směrodatná odchylka:0.59
Medián:0
Modus:0

Graf

6. Bydlíte v

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byt35961,16 %60,74 %  
Dům se zahradou19132,54 %32,32 %  
Dům376,3 %6,26 %  

Graf

7. Myslíte si, že plýtváte potravinami?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne36461,8 %61,59 %  
Ano22538,2 %38,07 %  

Graf

8. Váš přibližný odhad vyhozených potravin za TÝDEN (v gramech):

Vyhozenou potravinou se myslí: jakákoli potravina určená pro lidskou spotřebu, která se nestihne spotřebovat (zkažená zelenina, ztvrdlé pečivo, hotové jídlo) Řadíme sem i potraviny, které se následně využijí na strouhanku či krmivo pro domácí zvířata. Nepatří sem například slupky z brambor, stopky, které se běžně nekonzumují

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50- 199 gramů16027,4 %27,07 %  
200 - 299 gramů14124,14 %23,86 %  
0 – 49 gramů13923,8 %23,52 %  
300 – 499 gramů9115,58 %15,4 %  
500 – 1000 gramů (1 kilogram)376,34 %6,26 %  
Více162,74 %2,71 %  

Graf

9. Váš odhad ceny za vyhozené potraviny během tohoto týdne (v kč):

Vyhozenou potravinou se myslí: jakákoli potravina určená pro lidskou spotřebu, která se nestihne spotřebovat (zkažená zelenina, ztvrdlé pečivo, hotové jídlo) Řadíme sem i potraviny, které se následně využijí na strouhanku či krmivo pro domácí zvířata.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-49 Kč28949,66 %48,9 %  
50 – 149 Kč20535,22 %34,69 %  
150 – 300 Kč569,62 %9,48 %  
301 – 500 Kč223,78 %3,72 %  
501 - 1000 Kč61,03 %1,02 %  
Více než 1000 Kč40,69 %0,68 %  

Graf

10. Jaké jsou nejčastější důvody, proč vyhazujete potraviny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znehodnocená – ztvrdlá, zkažená46780,8 %79,02 %  
Zbytky z hotového pokrmu na talíři17630,45 %29,78 %  
Nezkonzumované hotové, znovu uskladněné pokrmy a potraviny – uvařené brambory, maso, ...14625,26 %24,7 %  
Prošlá minimální trvanlivost10918,86 %18,44 %  
Nevhodně uskladněná potravina8514,71 %14,38 %  
Přílišné množství nakoupené (syslení zásob)5810,03 %9,81 %  
Špatná chuť nesouvisející se znehodnocením (např. nechutná nově zkoušený produkt)356,06 %5,92 %  

Graf

11. Jak často Vaší domácnosti vyhazujete dané potraviny:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Využíváte nějakým způsobem potravinový odpad?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tvrdé pečivo na strouhanku18030,77 %30,46 %  
Nevyužívám potravinový odpad13523,08 %22,84 %  
Zbytky potravin pro domácí zvířata12321,03 %20,81 %  
Zbytky na kompost7913,5 %13,37 %  
Jiné využití potravinového odpadu81,37 %1,35 %  
Tvrdé pečivo na strouhanku, zbytky pro domácí zvířata, zbytky na kompost30,51 %0,51 %  
Tvrdé pečivo na strouhanku, zbytky potravin pro domácí zvířata, zbytky na kompost20,34 %0,34 %  
platí první tři odpovědi10,17 %0,17 %  
Více výše uvedených způsobů10,17 %0,17 %  
pečivo ptactvu 10,17 %0,17 %  
Co nejvice je to možné, skoro vsechny možnosti 10,17 %0,17 %  
strouhanka, kompost10,17 %0,17 %  
pro domácí zvířata a na kompost10,17 %0,17 %  
kompost + pro domácí zvířata10,17 %0,17 %  
využívám všechny uvedené způsoby10,17 %0,17 %  
prvni i druha odpoved10,17 %0,17 %  
Tvrdé pečivo na strouhanku. Zbytky potravin pro zvířata domácí i v lese.10,17 %0,17 %  
vermikompostér, strouhanka10,17 %0,17 %  
suché pečivo na krmení labutí a ondater u Vltavy :-)10,17 %0,17 %  
kompost i strouhanka, konzumace "prošlých" potravin10,17 %0,17 %  
pro zvířata a na kompost10,17 %0,17 %  
ak sa dá, alternatívne - napr. palacinky z pokazených mlieč. výrobkov a pod. Ak sa dá.10,17 %0,17 %  
pečivo na strouhanku, pro domácí zvířata i zbytky na kompost 10,17 %0,17 %  
ztvrdlym pecivem krmim racky10,17 %0,17 %  
mělo by jít zaškrtnout více odpovědí: krmivo pro slepice, kompost10,17 %0,17 %  
lógr z kávy - do pleťové čistící masky10,17 %0,17 %  
strouhanka, zbytky zvířatům, atp...10,17 %0,17 %  
využívám, všechny tři první body10,17 %0,17 %  
využívám i potravinový odpad svých spolupracovníků a spolubydlících - nic se nesmí vyhodir10,17 %0,17 %  
pečivo na strouhanku, zbytky pro psa, kompost10,17 %0,17 %  
na strouhanku, na kompost10,17 %0,17 %  
když to jde, beru zbytky jídel pro slepice, do kompostu nebo na strouhanku10,17 %0,17 %  
něco na kompost, něco zvířatům, něco na strouhanku 10,17 %0,17 %  
vše z prvních tří uvedených10,17 %0,17 %  
NĚKOLIK VÁMI UVEDENÝCH MOŽNOSTÍ - STROUHANKA, ZVÍŘATA10,17 %0,17 %  
Např. čaje bere muž do práce kolegům10,17 %0,17 %  
zbytky pro domácí zvířata i na kompost, pečivo na strouhanku10,17 %0,17 %  
hazíme prasatům10,17 %0,17 %  
tvrdé pečivo na strouhanku, pro domácí zvířata, na kompost10,17 %0,17 %  
využívám vše výše uvedené10,17 %0,17 %  
pečivo pro kachny10,17 %0,17 %  
tvrdé pečivo kachničkám na Vltavě, jinak do popelnice10,17 %0,17 %  
první tři zde jmenovaná možnosti10,17 %0,17 %  
zbytky zeleniny na vyvar10,17 %0,17 %  
tvrdé pečivo na strouhanku a krmivo pro domácí zvířata10,17 %0,17 %  
na strouhanku i pro domácí zvířata10,17 %0,17 %  
rád bych třídil bioodpad jenže v Brně se nevybírá10,17 %0,17 %  
nic nedavame do komunalniho odpadu - kompodt, domaci zvirata apod.10,17 %0,17 %  
Tvrdé pečivo na strouhanku, Zbytky na kompost10,17 %0,17 %  
Tvrdé pečivo na strouhanku i Zbytky na kompost10,17 %0,17 %  
na strouhanku, pro zvířata- i divoká10,17 %0,17 %  
Pečivo na strouhanku, zbytek potravin pro domácí zvířata10,17 %0,17 %  
Fagani to dostávají za trest na svačinu. Občas to hážem z okna po lidech, když někdo otravuje u dvaří.10,17 %0,17 %  
První tři možnosti10,17 %0,17 %  
Tvrdé pečivo pro zvěř do lesa10,17 %0,17 %  
tvrdé pečivo na strouhanku, některé zbytky pro domácí zvířata, olej jako palivo, skořápky vajíček dávám chovatelům slepic10,17 %0,17 %  
Tvrdé pečivo na strouhanku, Zbytky potravin pro domácí zvířata, Zbytky na kompost (chybí možnost označení více odpovědí)10,17 %0,17 %  
pro zvířata,strouhanka, kompost10,17 %0,17 %  
ptakticky nemám potravinový odpad, max desítky gramů zkaženého ovoce/zeleniny do roka10,17 %0,17 %  
Tvrdé pečivo na strouhanku, Zbytky potravin pro domácí zvířata, Zbytky na kompost, Jiné využití potravinového odpadu10,17 %0,17 %  
První tři odpovědi.10,17 %0,17 %  
Všechny výše uvedené - kromě nevyužívání10,17 %0,17 %  

Graf

13. Třídíte ve Vaší domácnosti bioodpad? (Formou kompostů či speciálních popelnic, svozů)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne36962,76 %62,44 %  
Ano – odpad pouze typu zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina17529,76 %29,61 %  
Ano – odpad typu ovoce, zelenina ale také zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje,kosti, maso, kůže447,48 %7,45 %  

Graf

14. Jak byste charakterizovali Vaše nákupy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou nakupuji menší množství, častěji27847,36 %47,04 %  
Jednou za čas provedu velký nákup, poté nakupuji v menším množství25743,78 %43,49 %  
Většinou nakupuji vetší množství potraviny457,67 %7,61 %  
nakupuju ikdyž nemám cash10,17 %0,17 %  
jednou týdně10,17 %0,17 %  
Většinou nakupuji menší množství, častěji. Problém nastane třeba, když rodičové aktivně dovezou větší množství potravin.10,17 %0,17 %  
mám pocit, že nakupuji jídlo stále10,17 %0,17 %  
nakupuji cca na jeden den10,17 %0,17 %  
nakupuji menší množství potravin a poté hladovím celý měsíc10,17 %0,17 %  
Nakupuji podle předem naplánovaného seznamu potravin na konkrétní jídla, která jsou rozplánovaná na týden. 10,17 %0,17 %  

Graf

15. Nakupujete v obchodě opravdu jenom to, co potřebujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více méně ano, ale často využiji akčních nabídek39768,1 %67,17 %  
Ano, nakupuji přesně tolik, kolik je potřeba11219,21 %18,95 %  
Většinou nakupuji více, než je potřeba5910,12 %9,98 %  
Občas nakoupím zeleniny více, než pak zvládnu spotřebovat. Jinak nakupuji podle potřeby.10,17 %0,17 %  
víceméně ano, akční nabídky mě ale nechávají chladnou10,17 %0,17 %  
Více méně ano, ale občas podlehnu příliš široké nabídce10,17 %0,17 %  
Výhradne, ale občas nejakú sladkosť10,17 %0,17 %  
Více méně ano, občas se nechám zlákat vlastní chutí.10,17 %0,17 %  
nakupuji přesně tolik, kolik je potřeba + nakupuji v akci to, co potřebuji10,17 %0,17 %  
Někdy nakoupím více, pokud není menší balení. Pak se stává, že to v 1 člověku včas nespotřebuju.10,17 %0,17 %  
Ano, akční nabídky nesleduji10,17 %0,17 %  
Nakupuji tolik, kolik mi pripada akorat :) Vyhazujeme ne proto, ze by toho bylo moc, ale protoze jsme to nakonec nestihli vyuzit (moc prace, nebyla chut atd.)10,17 %0,17 %  
+/- rezerva v podobe peciva ktera casto leti do kose10,17 %0,17 %  
všecko10,17 %0,17 %  
trvanlivé potraviny (těstoviny,...) nakupuji do zásoby10,17 %0,17 %  
Více méné ano, ale občas neodhadnu potřebné množství10,17 %0,17 %  
méně10,17 %0,17 %  
akční nabídky využívám k nákupu trvanlivých potravin, čerstvé potraviny kupuji jrn v množství, které je potřeba10,17 %0,17 %  

Graf

Charakteristika Vašeho nákupního chování

16. Kontrolujete před nákupem, jaké jídlo je v ledničce/ ve špíži?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano48281,97 %81,56 %  
ne10618,03 %17,94 %  

Graf

17. Píšete si seznam nákupu, než jdete nakoupit?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano41670,99 %70,39 %  
ne17029,01 %28,76 %  

Graf

18. Plánujete si předem, jak využijete nakoupené potraviny (denní/týdenní menu)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano36662,46 %61,93 %  
ne22037,54 %37,23 %  

Graf

19. Nakupujete určitý druh potravin do zásoby?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano49985,45 %84,43 %  
ne8514,55 %14,38 %  

Graf

20. Kontrolujete V OBCHODĚ min. dobu trvanlivosti a datum spotřeby?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano43574,11 %73,6 %  
ne15225,89 %25,72 %  

Graf

21. Jak skladujete nakoupené potraviny?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

22. Souhlasíte s tvrzením, že potraviny s prošlou min. trvanlivostí jsou zdravotně nebezpečné?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne46078,63 %77,83 %  
ano12521,37 %21,15 %  

Graf

23. Využíváte zbylé, již načaté ingredience (např. otevřená majolka, hořtice, džem..) uložené na později?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, bez problémů54993,37 %92,89 %  
Ne, mám pochybnosti o zdravotní nezávadnosti183,06 %3,05 %  
Ne, nemám rád/a zbytky111,87 %1,86 %  
Ne, zapomenu na ně101,7 %1,69 %  

Graf

24. Setkali jste se v poslední době v mediích se zprávami ohledně plýtvání s potravinami?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano35861,09 %60,58 %  
ne22838,91 %38,58 %  

Graf

25. Znáte organizace typu, Zachraň jídlo či Potravinové banky?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano39166,72 %66,16 %  
ne19533,28 %32,99 %  

Graf

26. Myslíte si, že plýtvání potravinami je akutní problém?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano52288,78 %88,32 %  
ne6611,22 %11,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaký stav Vás vystihuje?

 • odpověď Student:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi -19 na otázku 2. Do jaké věkové skupiny patříte?

7. Myslíte si, že plýtváte potravinami?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 – 49 gramů na otázku 8. Váš přibližný odhad vyhozených potravin za TÝDEN (v gramech):

9. Váš odhad ceny za vyhozené potraviny během tohoto týdne (v kč):

 • odpověď 0-49 Kč:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 – 49 gramů na otázku 8. Váš přibližný odhad vyhozených potravin za TÝDEN (v gramech):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Syrové maso nechávám volně na talíři v lednici= na otázku 21. Jak skladujete nakoupené potraviny?

13. Třídíte ve Vaší domácnosti bioodpad? (Formou kompostů či speciálních popelnic, svozů)

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevyužívám potravinový odpad na otázku 12. Využíváte nějakým způsobem potravinový odpad?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Jaký stav Vás vystihuje?

4. Jaký je počet osob ve Vaší domácnosti?

5. Kolik členů domácnosti tvoří děti? (děti do 15 let)

6. Bydlíte v

7. Myslíte si, že plýtváte potravinami?

8. Váš přibližný odhad vyhozených potravin za TÝDEN (v gramech):

9. Váš odhad ceny za vyhozené potraviny během tohoto týdne (v kč):

10. Jaké jsou nejčastější důvody, proč vyhazujete potraviny?

11. Jak často Vaší domácnosti vyhazujete dané potraviny:

12. Využíváte nějakým způsobem potravinový odpad?

13. Třídíte ve Vaší domácnosti bioodpad? (Formou kompostů či speciálních popelnic, svozů)

14. Jak byste charakterizovali Vaše nákupy?

15. Nakupujete v obchodě opravdu jenom to, co potřebujete?

16. Kontrolujete před nákupem, jaké jídlo je v ledničce/ ve špíži?

17. Píšete si seznam nákupu, než jdete nakoupit?

18. Plánujete si předem, jak využijete nakoupené potraviny (denní/týdenní menu)?

19. Nakupujete určitý druh potravin do zásoby?

20. Kontrolujete V OBCHODĚ min. dobu trvanlivosti a datum spotřeby?

21. Jak skladujete nakoupené potraviny?

22. Souhlasíte s tvrzením, že potraviny s prošlou min. trvanlivostí jsou zdravotně nebezpečné?

23. Využíváte zbylé, již načaté ingredience (např. otevřená majolka, hořtice, džem..) uložené na později?

24. Setkali jste se v poslední době v mediích se zprávami ohledně plýtvání s potravinami?

25. Znáte organizace typu, Zachraň jídlo či Potravinové banky?

26. Myslíte si, že plýtvání potravinami je akutní problém?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Jaký stav Vás vystihuje?

4. Jaký je počet osob ve Vaší domácnosti?

5. Kolik členů domácnosti tvoří děti? (děti do 15 let)

6. Bydlíte v

7. Myslíte si, že plýtváte potravinami?

8. Váš přibližný odhad vyhozených potravin za TÝDEN (v gramech):

9. Váš odhad ceny za vyhozené potraviny během tohoto týdne (v kč):

10. Jaké jsou nejčastější důvody, proč vyhazujete potraviny?

11. Jak často Vaší domácnosti vyhazujete dané potraviny:

12. Využíváte nějakým způsobem potravinový odpad?

13. Třídíte ve Vaší domácnosti bioodpad? (Formou kompostů či speciálních popelnic, svozů)

14. Jak byste charakterizovali Vaše nákupy?

15. Nakupujete v obchodě opravdu jenom to, co potřebujete?

16. Kontrolujete před nákupem, jaké jídlo je v ledničce/ ve špíži?

17. Píšete si seznam nákupu, než jdete nakoupit?

18. Plánujete si předem, jak využijete nakoupené potraviny (denní/týdenní menu)?

19. Nakupujete určitý druh potravin do zásoby?

20. Kontrolujete V OBCHODĚ min. dobu trvanlivosti a datum spotřeby?

21. Jak skladujete nakoupené potraviny?

22. Souhlasíte s tvrzením, že potraviny s prošlou min. trvanlivostí jsou zdravotně nebezpečné?

23. Využíváte zbylé, již načaté ingredience (např. otevřená majolka, hořtice, džem..) uložené na později?

24. Setkali jste se v poslední době v mediích se zprávami ohledně plýtvání s potravinami?

25. Znáte organizace typu, Zachraň jídlo či Potravinové banky?

26. Myslíte si, že plýtvání potravinami je akutní problém?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Maresova, A.Plýtvání potravinami (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46188.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.