Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezdomovectví

Bezdomovectví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Bučková
Šetření:23. 02. 2015 - 26. 02. 2015
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentka vyšší odborné školy a jako téma své ročníkové práce jsem si zvolila bezdomovectví. Tímto Vás prosím o vyplnění mého dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6766,34 %66,34 %  
muž3433,66 %33,66 %  

Graf

2. Jaké je Vaše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4847,52 %47,52 %  
vysokoškolské2827,72 %27,72 %  
střední bez maturity109,9 %9,9 %  
základní76,93 %6,93 %  
vyšší odborné65,94 %5,94 %  
nedokončené základní21,98 %1,98 %  

Graf

3. Definujte pojem bezdomovec

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osoba nemající domov5150,5 %50,5 %  
osoba nemající domov či žijící v nejistých a nepříznivých podmínkách4645,54 %45,54 %  
osoba společensky nepřizpůsobivá43,96 %3,96 %  

Graf

4. Jaká je podle Vás nejčastější příčina bezdomovectví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ztráta zaměstnání či bydlení5453,47 %53,47 %  
závislost (drogy)1514,85 %14,85 %  
opuštění vězení, psychiatrické léčebny či dětského domova1312,87 %12,87 %  
neochota pracovat1211,88 %11,88 %  
rozpad rodiny (rozvod)76,93 %6,93 %  

Graf

5. Jaké mají podle Vás bezdomovci nejčastější vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní4948,51 %48,51 %  
střední bez maturity3837,62 %37,62 %  
nedokončené základní65,94 %5,94 %  
střední s maturitou54,95 %4,95 %  
vysokoškolské21,98 %1,98 %  
vyšší odborné10,99 %0,99 %  

Graf

6. Bezdomovci se potýkají se závislostmi ve větší míře než ostatní občané

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7372,28 %72,28 %  
nevím1817,82 %17,82 %  
nesouhlasím109,9 %9,9 %  

Graf

7. Kdo by se podle Vás měl nejvíce angažovat v pomoci lidem bez domova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stát2221,78 %21,78 %  
sami lidé bez domova2120,79 %20,79 %  
města, obce2120,79 %20,79 %  
charitativní organizace, církve1918,81 %18,81 %  
příbuzní1817,82 %17,82 %  

Graf

8. Myslíte si, že je bezdomovectví v současné době závažný problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4847,52 %47,52 %  
rozhodně ano3736,63 %36,63 %  
spíše ne1110,89 %10,89 %  
rozhodně ne32,97 %2,97 %  
nevím21,98 %1,98 %  

Graf

9. Byli byste ochotní finančně přispět organizaci, která poskytuje služby bezdomovcům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3938,61 %38,61 %  
spíše ne3130,69 %30,69 %  
rozhodně ne1918,81 %18,81 %  
rozhodně ano1211,88 %11,88 %  

Graf

10. Jakou máte osobní zkušenost s bezdomovci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativní3433,66 %33,66 %  
žádnou2928,71 %28,71 %  
spíše pozitivní2625,74 %25,74 %  
rozhodně negativní76,93 %6,93 %  
rozhodně pozitivní54,95 %4,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Jaké je Vaše vzdělání

3. Definujte pojem bezdomovec

4. Jaká je podle Vás nejčastější příčina bezdomovectví?

5. Jaké mají podle Vás bezdomovci nejčastější vzdělání?

6. Bezdomovci se potýkají se závislostmi ve větší míře než ostatní občané

7. Kdo by se podle Vás měl nejvíce angažovat v pomoci lidem bez domova?

8. Myslíte si, že je bezdomovectví v současné době závažný problém?

9. Byli byste ochotní finančně přispět organizaci, která poskytuje služby bezdomovcům?

10. Jakou máte osobní zkušenost s bezdomovci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Jaké je Vaše vzdělání

3. Definujte pojem bezdomovec

4. Jaká je podle Vás nejčastější příčina bezdomovectví?

5. Jaké mají podle Vás bezdomovci nejčastější vzdělání?

6. Bezdomovci se potýkají se závislostmi ve větší míře než ostatní občané

7. Kdo by se podle Vás měl nejvíce angažovat v pomoci lidem bez domova?

8. Myslíte si, že je bezdomovectví v současné době závažný problém?

9. Byli byste ochotní finančně přispět organizaci, která poskytuje služby bezdomovcům?

10. Jakou máte osobní zkušenost s bezdomovci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bučková, L.Bezdomovectví (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46205.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.