Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace žen na trhu práce

Diskriminace žen na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Zvěřinová
Šetření:11. 03. 2015 - 25. 03. 2015
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):12 / 6.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

prosím o vyplnění dotazníku k mé seminární práci. Cílem průzkumu je zjištění, kolik žen se setkalo či setkává s otevřenou či skrytou diskriminací na trhu práce z důvodu rodičovství.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 20letotázka č. 2, 20 - 25letotázka č. 2, 25 - 30letotázka č. 2, 30 - 35letotázka č. 2, 35let a víceotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 25let5741,01 %41,01 %  
25 - 30let3726,62 %26,62 %  
35let a více2115,11 %15,11 %  
30 - 35let139,35 %9,35 %  
méně než 20let117,91 %7,91 %  

Graf

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 3, středoškolské bez maturityotázka č. 3, středoškolské s maturitouotázka č. 3, vysokoškolskéotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6446,04 %46,04 %  
středoškolské s maturitou5942,45 %42,45 %  
základní96,47 %6,47 %  
středoškolské bez maturity75,04 %5,04 %  

Graf

3. V jakém prostředí žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město10877,7 %77,7 %  
vesnice3122,3 %22,3 %  

Graf

4. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9568,35 %68,35 %  
ano4431,65 %31,65 %  

Graf

5. Cítila jste se někdy diskriminována z důvodu rodičovství či plánovaného rodičovství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3167,39 %22,3 %  
ne1532,61 %10,79 %  

Graf

6. Jednalo se o přímou otázku na rodičovství či jste cítila, že by rodičovství mohl být problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byla jsem dotázána ohledně hlídání1840,91 %12,95 %  
byla jsem dotázána ohledně plánovaného rodičovství1636,36 %11,51 %  
jednalo se o můj pocit1431,82 %10,07 %  
byla jsem dotázána ohledně počtu dětí1125 %7,91 %  
byla jsem dotázána ohledně věku dětí920,45 %6,47 %  
byla jsem dotázána920,45 %6,47 %  

Graf

7. Vrátila jste se po ukončení rodičovské dovolené do stejné firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2352,27 %16,55 %  
ano1738,64 %12,23 %  
rodičovskou dovolenou jsem nečerpala, hned po mateřské jsem se vrátila na částečný úvazek na své původní místo12,27 %0,72 %  
učetní12,27 %0,72 %  
samozřejmě. Mimochodem, u otázky č. 6 nelze odpovědět zamítavě12,27 %0,72 %  
zatím jsem se ještě nevrátila12,27 %0,72 %  

Graf

8. Umožnil vám zaměstnavatel změnu pracovní doby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2454,55 %17,27 %  
ano2045,45 %14,39 %  

Graf

9. Jakou formou vám byla upravena pracovní doba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neumožnil2147,73 %15,11 %  
zkrácený úvazek818,18 %5,76 %  
pružná pracovní doba613,64 %4,32 %  
Plný úvazek a pouze ranní směna12,27 %0,72 %  
poloviční úvazek12,27 %0,72 %  
práce z domova12,27 %0,72 %  
byla jsem na brigade, tak mi dali vypoved12,27 %0,72 %  
o hodinu později12,27 %0,72 %  
odpracované hodiny12,27 %0,72 %  
posunutá pracovní doba, abych mohla děti ráno vodit do školky12,27 %0,72 %  
Přizpůsobit jsem se musela já.12,27 %0,72 %  
ještě jsem na mateřské dovolené 12,27 %0,72 %  
neměla jsem zájem12,27 %0,72 %  

Graf

10. Pokud nikoliv, je možné využít firemní hlídání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
firma spolupracuje se zařízením na hlídání dětí457,14 %2,88 %  
mám firemní školku342,86 %2,16 %  

Graf

11. Pracovala jste během rodičovské dovolené?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občasné brigády1335,14 %9,35 %  
nepracovala1335,14 %9,35 %  
pracovala jsem z domova pro svého zaměstnavatele616,22 %4,32 %  
pracovala jsem na zkrácený úvazek410,81 %2,88 %  
pracovala jsem pro jiného zaměstnavatele25,41 %1,44 %  

Graf

12. Vzdělávala jste se v průběhu rodičovské dovolené?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, věnuji/věnovala jsem se dětem1950 %13,67 %  
ano, dodělávám si vzdělání SŠ/VŠ1026,32 %7,19 %  
ano,vzdělávám se v jiné oblasti410,53 %2,88 %  
ano, navštěvuji kurzy rozvoje osobnosti25,26 %1,44 %  
ano, navštěvuji jazykové kurzy25,26 %1,44 %  
IT12,63 %0,72 %  
obchod12,63 %0,72 %  
DiS. a VŠ12,63 %0,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Máte děti?

 • odpověď ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi byla jsem dotázána ohledně hlídání na otázku 6. Jednalo se o přímou otázku na rodičovství či jste cítila, že by rodičovství mohl být problém?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi byla jsem dotázána ohledně plánovaného rodičovství na otázku 6. Jednalo se o přímou otázku na rodičovství či jste cítila, že by rodičovství mohl být problém?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi byla jsem dotázána ohledně počtu dětí na otázku 6. Jednalo se o přímou otázku na rodičovství či jste cítila, že by rodičovství mohl být problém?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednalo se o můj pocit na otázku 6. Jednalo se o přímou otázku na rodičovství či jste cítila, že by rodičovství mohl být problém?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Vrátila jste se po ukončení rodičovské dovolené do stejné firmy?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Vrátila jste se po ukončení rodičovské dovolené do stejné firmy?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Umožnil vám zaměstnavatel změnu pracovní doby?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Umožnil vám zaměstnavatel změnu pracovní doby?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumožnil na otázku 9. Jakou formou vám byla upravena pracovní doba?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracovala na otázku 11. Pracovala jste během rodičovské dovolené?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi občasné brigády na otázku 11. Pracovala jste během rodičovské dovolené?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, dodělávám si vzdělání SŠ/VŠ na otázku 12. Vzdělávala jste se v průběhu rodičovské dovolené?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, věnuji/věnovala jsem se dětem na otázku 12. Vzdělávala jste se v průběhu rodičovské dovolené?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Cítila jste se někdy diskriminována z důvodu rodičovství či plánovaného rodičovství?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 35let a více na otázku 1. Jaký je váš věk?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Cítila jste se někdy diskriminována z důvodu rodičovství či plánovaného rodičovství?

5. Cítila jste se někdy diskriminována z důvodu rodičovství či plánovaného rodičovství?

 • odpověď ano:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Vrátila jste se po ukončení rodičovské dovolené do stejné firmy?

8. Umožnil vám zaměstnavatel změnu pracovní doby?

 • odpověď ne:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumožnil na otázku 9. Jakou formou vám byla upravena pracovní doba?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš věk?

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. V jakém prostředí žijete?

4. Máte děti?

5. Cítila jste se někdy diskriminována z důvodu rodičovství či plánovaného rodičovství?

6. Jednalo se o přímou otázku na rodičovství či jste cítila, že by rodičovství mohl být problém?

7. Vrátila jste se po ukončení rodičovské dovolené do stejné firmy?

8. Umožnil vám zaměstnavatel změnu pracovní doby?

9. Jakou formou vám byla upravena pracovní doba?

11. Pracovala jste během rodičovské dovolené?

12. Vzdělávala jste se v průběhu rodičovské dovolené?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš věk?

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. V jakém prostředí žijete?

4. Máte děti?

5. Cítila jste se někdy diskriminována z důvodu rodičovství či plánovaného rodičovství?

6. Jednalo se o přímou otázku na rodičovství či jste cítila, že by rodičovství mohl být problém?

7. Vrátila jste se po ukončení rodičovské dovolené do stejné firmy?

8. Umožnil vám zaměstnavatel změnu pracovní doby?

9. Jakou formou vám byla upravena pracovní doba?

11. Pracovala jste během rodičovské dovolené?

12. Vzdělávala jste se v průběhu rodičovské dovolené?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zvěřinová, R.Diskriminace žen na trhu práce (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46209.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.