Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Vaníčková
Šetření:26. 02. 2015 - 25. 03. 2015
Počet respondentů:307
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Záleží Vám na tom, co kupujete? Vybíráte si své výrobky a záleží Vám na tom, jaký vliv má činnost firmy na okolí?

Vyplňte prosím můj dotazník, který se zabývá problematikou společenské odpovědnosti a bude součástí mé diplomové práce. Ráda bych zjistila, zda české veřejnosti záleží na dopadu firemního působení a zda to ovlivňuje to, jaký obraz si o podniku udělá.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se již s pojmem společenská odpovědnost firem, popř. Corporate Social Responsibility (CSR)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16553,75 %53,75 %  
Ne14246,25 %46,25 %  

Graf

2. Víte, co znamená pojem Společenská odpovědnost firem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13277,65 %43 %  
Ne3822,35 %12,38 %  

Graf

3. Napište prosím, co pro vás pojem společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility) představuje.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

...

3P - planet, people, profit.

aktivní snahu firem minimalizovat negativní externality svého působení, event. prospívat společnosti

buzzword

Celostní pohled na přístup firem ke svému okolí z různých perspektiv (ekologických, společenských, ekonomických,...)

Cílem firmy není jen tvorba maximálního zisku. Chování a nastavené firemní procesy minimalizují škodlivý vliv firmy na životní prostředí a/nebo společnost.

CSR firem - firma by mala niest zodpovednost za svoju cinnost, nielen ekonomicku ale aj ekologicku naprilad. Preto firmy, ktoré dbajú na csr robia činnosti, ktorými napr. šetria životné prostredie a pod.

Činosti ve prospěch "civilizace" (společnost, prostředí, zaměstnanci) nad rámec ekonomické aktivity.

dobrovolné sociální a ekologická odpovědnost firmy

Dodržování ekonomických, ekologických, sociálních pravidel.

Dodržování lidských práv, podpora nadaci, charit, třídění odpadu, životní prostředí.

Dodržování prac. norem, filantropie, pomoc ostatním, dobré vztahy s okolím.

dohoda firem, kdy se firmy snaží myslet na ekologii a dobré sociální prostředí

Dopad chování firmy (výroba, transport, prodej apod.) na společnost (sociální postavení zaměstnanců, rozvoj měst, životní prostředí).

ekologická odpovědnost, zaměstnávání handicapovaných, poskytnutí finančního příspěvku různým organizacím

Etika, ekologie, péče o své okolí, firemní filantropie, ... může mít mnoho podob

firemní charita, odvádění části zisku na dobročinnost

Firemní kultura - forma vyjadřování a chování

Firma bere ohledy na ekologicke a spolecenske principy.

firma by měla být, svým provozem, šetrná k životnímu prostředí firma by měla přispívat na rozvoj infrastruktury v jejím okolí zaměstnanci by měli pár dní v roce, za plnou mzdu, pomáhat v charitat.organizacích

firma do svých aktivit zapojuje ekologická a sociální hlediska, čímž se i prezentuje a nabádá ke stejném společensky odpovědnému chování

Firma do svých strategií zahrne i společenské a environnentální aspekty (bude se chovat ekologicky, bude dodržovat lidská práva apod.)

Firma nebaží jen po vlastním zisku, ale přináší užitek např. životnímu prostředí, neziskovým organizacím, městu, ve kterém funguje a lidem v něm apod.

Firma při výrobě produktů či poskytování služeb zohledňuje i dopad na životní prostředí či sociální politiku např. svých zaměstnanců. (např. dodržování lidských práv při výrobě oděvů v nerozvinutýcvh zemích, atd.)

firma přispívá část zisku na dobrou věc - charitu, obnovu okolí,...

firma se chová odpovědně ke svému okolí - neníčí přírodu, stará se o zaměstnance, podporuje charitu

Firma se chová zodpovědně nejen ke svým zaměstnancům, ale také ke svému okolí - snaží se udržovat a rozvíjet zaměstnanost v regionu a nezvyšovat náhle nezaměstnanost, spolupracuje s poctivými dodavateli, kteří nevyužívají dětskou práci apod. Firma se chová ekologicky. Financuje neziskové projekty a nadace v okolí. Komunikuje s lidmi a úřady v okolí - upozorňuje na změny, omezení při stavbách apod.

Firma se zajímá např. o životní prostředí (a snaží se minimalizovat svůj případný negativní vliv na životní prostředí, fungovat ekologicky), o své okolí, podporuje dobrovolnictví, rozvoj regionu, ve kterém působí atd.

Firma se zajímá například kromě svých výsledků i o životní prostředí, snaží se neustále podporovat svoje zaměstnance ..

Firma se zajímá o své okolí a v rámci své činnosti dělá aktivity pro dobro společnosti.

Firma zodpovědná ke svým zaměstnancům, komunitě, životnímu prostředí a sociálně slabším občanům v místě svého podnikání.

Firmám nejde jen o sebe a o největší zisky, ale starají se i o věci kolem. Životní prostředí atd.

Firmu nezajímá pouze zisk, ale i další věci jako je například životní prostředí.

Firmy investují do svého okolí, či dávají dary potřebným (charita)

Firmy mají vliv na společnost, proto by se vůči ní měly chovat zodpovědně.

firmy pouze nehromadí zisk, ale jednají tak, aby nepoškozovaly životní prostředí, aby šetřily energie, aby dbaly na blaho svých zaměstnanců, podporují neziskový sektor, dodržují platné zákony, podporují komunitní život v místě, kdy působí, odvádějí daně v ČR a nikoliv v zahraničí atd.

firmy se dobrovolně kromě základní výroby zaměřují i na oblast životního prostředí a sociální oblast ( sponzorství, podpora a spolupráce se školami...)

firmy se chovají zodpovědně vůči svému okolí, např. životnímu prostředí,svým zaměstnancům, dodržují určité kodexy,

Forma PR - kdy podnik dělá prospěšnou věc, upozorňuje na ní a tím si snaží vylepšit svou reputaci.

Hláčení korupce či jiné nelegalní činnosti, podpora kultury, EcoDesign...

http://cs.wikipedia.org/wiki/Společenská_odpovědnost_firem

chování a odpovědnost firmy nad rámec zákonných povinností

chování firmy nad rámec zákona

i když lidem kurvím život, rád sypu peníze, abych jim ho v něčem zase zlepšil.

integrace soicálních a ekologických hledisek do každodenních činností firmy

Jaky vliv či přímý dopad ma produkce dane společnosti na své okolí respektive, jak se k tomu tato firma staví. Jak komunikuje, jaké provadí opatření pro minimalizovani skodilvych dopadu. Prostě čím si zlepšuje karmu:)... a image v mysli svých zakazníků a dalších subjektu ovlivnujicich jeji činnost.

Je dobrovolné integrování soc. a ekolog. hledisek do každodenních firemních operací. Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie firmy (vedle primární orientace na vytváření zisku) se nazývá také trojí zodpovědnost.

je to dobrovolný závazek dodržovat zásady odpovídající politice firmy řekněme očekakávané společností. Jsou zde hlavní tři pilíře: ekonomický, enviromentální a společenský (jak vůči zaměstnancům, tak externím)..ha teď to čtu u otázky č. 5, dobře já :)

Je to určitá forma solidárnosti firmy vůči společnosti a prostředí ve kterých žijeme.

Jedná se o přístup, kdy se společnost snaží nejen svými aktivitami negativně nezatěžovat okolí, ale i přispět ke zlepšení

jedná se o to, že společnost se chová zodpovědně k živ. prostředí, zaměstnancům, poskytuje dobrovolné finanční prostředky či služby neziskovým organizacím a pod.

jedná se o zahrnutí sociálních a ekologických hledisek do podnikání firmy

kdyz firma krome sve vlastni hlavni cinnosti vyviji i spolecensky prospesne aktivity (prispiva na charitu, podporuje fair trade, bojuje proti obezite apod.) myslim si ale taky, ze vetsina firem to dela jen pro zlepseni vlastni image.

když firma jako formu zviditelnění se, poukazuje i navenek to, že je dobrým sousedem... snaží se na lidi kolem působit dobře, aby si zlepšila svou image.

když firma sleduje jaký má její činnost dopad na chod společnost, životní prostředí, atd. asnaží se zmírňovat negativní dopady a naopak fungovat prospolečensky

klamání firem

Marketingový nástroj pro firmy

Mimopracovní činnost firem ve jménu blaha :) podpora charit, péče o životní prostřední atp.

Myslím si, že taková firma má nabízet nezávadné a poctivé výrobky. Stará se o své zaměstnance (dostávají různé odměny, když si je zaslouží, výhody). Tato firma, poznává své zaměstnance, ne jako v řetězových firmách, kde ani vedoucí neví, jak se jmenujete.

Nad rámec působení. něco navíc, co může kraj, měst, ... kdokoliv provést. ne za účelem zisku

např ekologicky štrné hospodaření, aj

někdy řeší za stát to, co by měl řešit on, podporují charitativní a jiné společensky prospěšné projekty, aby pomohli a zároveň se zviditelnili v dobrém

netřeba vysvětlovat - odpovědnost - české slovo, společenská - české slovo, firma také nepřeba vysvětlovat, co si pod tímto představit. Každá firma má svoji společenskou odpovědnost - jen málo které si to uvědomují.. a diskriminují, netolerují, uráží či vydírají a to nejen zaměstnance ale i přírodu a okolí..

Odpovědné chování firmy,dodržování zákonů,morálních principu i zájem na ekologické udržitelnosti.plus sponzoring a charitativní činnost

Odpovědné vedení firmy vůči společnosti a prostředí

odpovednost firem starat se o o neco jineho nez o vydelky - prirodu, spolecnost atd.

odpovědnost firem vůči společnosti

Odpovědnost firem z celkového hlediska vůči zaměstnancům, společnosti a zemi (ekologie, sociální chování atd)

Odpovědnost firmy vs. společnost, Tři pilíře: Eko-Enviromentální, Ekonomicko-Úporný, Sociální-Lidské zdroje

Odpovědnost firmy za následky svého podnikání - ekologické, ekonomické, sociální

Odpovědnost firmy za rozvoj regionu, firma se nesoustředí pouze na vlastní zisk.

Odpovědnost vůči životnímu prostředí, investice do obnovitelných zdrojů, sociální programy pro zaměstnance.

Odpovednost za eticke chovani

odpovědnost za kvalitu, za kvalitní zaměstnávání, vztahy a kulturu na pracovišti, odpovědnost za životní prostředí v kontextu s činností firmy

ohleduplnost k okolí, ke slabšímu

Ochota firem podílet se na zlepsovani životní prostředí, ochota pomáhat socialne ohroženým, atd.

Ochranu práv, zavádění nových subjektů pro zaměstnance vysloužilé či stávající.

Podnikání nemá své rozhraní s okolím pouze vyjádřitelné v ekonomických kategoriích, ale také v sociálních vazbách. Řízení a péče o tyto sociální vazby, ale také péče a rozvoj sociálního kapitálu podniku považuji za součást CSR.

Podpora neziskovrk, slusne chování vůči zaměstnancům, apod.

prestiž firmy

Pro mě to představuje, že se firma snaží budovat jakousi svojí "odpovědnou" image, která bude imponovat jejich zákazníkům.

prosazování Pozitivních společensko-ekonomických kroků i mimo primární oblast působnosti dané firmy.

Reklama, firma se snaží odvést pozornost od negativních činností své firmy.

responsibility of company's effects on the environment and impact on social welfare.

řídit organizace tak, aby byly ohleduplné ke společnosti a jejímu trvale udržitelnému rozvoji (k lidem i k přírodě)

snaha firmy angažovat se v nějaké veřejně/obecně prospěšné záležitosti, aby tím své zlepšila vnímání zákazníky a dalšími důležitými skupinami

Snaha vypadat, že se chovám hezky k okolí, zaměstnancům, místní komunitě, přírodě...

Sociálně prospěšná činnost vykonávaná určitou firmou za dobrým účelem. Například Avon - pochod proti rakovině.

Socialne-medialni konstrukt

Solidní a férové jednání se zákazníky, partnery a zaměstnanci, převzít plnou odpovědnost za své závazky

Soubor pravidel vedoucí k dodržování trvale udržitelného rozvoje.

Společenská odpovědnost firem = dodržování platných předpisů a norem při své činnosti. Tzn. v oblasti životního prostředí (př. efektivní využívání energetických zdrojů, ochrana ŽP - neznečišťování ovzduší, vodních zdrojů apod.), v oblasti lidských zdrojů - zaměstnanci ( př. jejich pracovní prostředí, zvyšovat kvalifikaci, dbát o jejich zdraví - př. zaplacení očkování proti chřipce, příspěvek na sportovní aktivity, masáže apod., zajištění kulturních akcí), sponzoring - oddělení v nemocnici, podpora dětí v dětském domově, příspěvek na zvířata v ZOO.

Společenská odpovědnost firem je zohledňování ekologických a sociálních požadavků okolí. Zahrnuje pojmy jako šetrné zacházení s prostředky, ne lživá reklama, transparentnost podniku.

Společenská odpovědnost firem vyjadřuje vztah a přínos firmy pro společnost, ve které daná firma působí. Příkladem je, že firma zaměstnává lidi s handicapem nebo finančně přispívá ústavu pro postižené děti atd.

Společenská odpovědnost firmy je dobrovolný koncept, kdy se činnost podniku nesoustředí jen na maximalizaci zisku, ale zároveň se chová odpovědně k prostředí a společnosti, ve které působí. Př. přijetí etického kodexu, snižování negativního dopadu na životní prostředí, péče a rozvoj zaměstanců, finanční i nefinanční podpora neziskové organizace, apod.

Společenskou odpovědnost firem vnímám jako nepsané pravidlo chovat se v ekonomickém prostoru rozumně (rozumné marže, neničit zákazníky zabijáckými úvěry,... čili neprodávat "za každou cenu") a současně také podporovat společensko-ekonomické klima "mimo účetní knihy" firmy. Tj aktivity nad rámec svého "byznysu".

společnost dělá aktivity, kterým se snaží dát najevo že se zajímá o dění kolem seb (žuivotní prostředí, sociální aktivity)

Společnost se zajímá o sociální a environmentállní principy a snaží se je zahrnout do své strategie.

společnost ve svém programu mimo výdělečné činnosti podporuje projekty např. na ochranu životního prostředí, podpora vzdělání, podpora dětských domovů...

Společnosti se kromě uspokojování svých primárních zájmů soustřeďují i na etickou stránku podnikových aktivit a na spokojenost svých pracovníků. Dále vyvíjejí činnosti/postupy/přístupy v rámci sociálního a environmentálního pilíře - často v okolí své působnosti.

Sponzoring, práce a zvýhodnění pro zvolenou komunitu, naplňování některého státního sociálního programu.

Starání se nejenom o firmu, ale také o okolí. (což samozřejmě přispěje image firmy.) :-)

strategický přístup nad legislativní rámec ve všech 3 pilířich pro dlouhodobě udržitelný rozvoj

strategie pro posileni konkurencnich vyhod na trhu, ktera se nesoustredi pouze na zisk - prostredi, zamestnanci

takový způsob vedení, který je nápomocen k zvyšování důvěryhodnosti podniku

těžko popsat. Vícemnéně asi to, že firma by se měla starat o své zaměstnance. Klade důraz na jejich spokojenost, vyrovnanost, vztah zaměstnanec/firma. Adekvátní platové ohodnocení, zaměstnanecké výhody. Zároveň také dbá na životní prostředí, které společnost ovlivňuje.

to, že firmě záleží na okolí kolem ní (příroda, lidé..) a vynakládá prostředky na to, aby pro ně něco dělala

tvářit se jak jste hodní, ale stejně jde jen o zisk

určitý závazek firem, že se budou chovat " slušně" ke svým zaměstnancům, vůči životnímu prostředí, obchodním partnerům a dodržovat etické zásady

Vedení firem, které mají zisk... by měli část z něj věnovat na pomoc potřebným. Vyjádření lidskosti.

vedení firmy se rozhodne investovat finance na charitu, do obnovy životního prostředí, na podporu zaměstnanců

většinou bohužel jen trochu jiné PR

Vynakládání výdajů na projekty/organizace/činnosti, které mají nějaké hodnotný společenský dopad.

vztah společnosti k okolí, aktivní zájem o společenské téma (nemocné děti, svobodné matky, atd..)

X

Zabývat se dopadem na společnost a životní prostředí - jaký firma vytváří obraz, co si z toho společnost bere, jak je to vnímáno a následně promítáno do života. Chová se také ohleduplně k životnímu prostředí, minimalizuje její ničení a podobně.

Začlenění sociálních a ekologických aspektů do činnosti firmy.

Zahrnutí i jiných aspektů do firemních operací (sociální, životní prostředí,..) kvůli firemní strategii.

Zahrnuti socialnich a environmentálních hledisek do strategie firmy

Zaměření firemních aktivit i na společensky prospěšné a odpovědné cíle, kromě čistě podnikatelských (např. zvýšená snaha o ochranu životního prostředí - opatření přímo ve výrobě, distribuci,... nebo samostatná snaha o obnovu prostředí apod., spolupráce se ZTP nebo jinak znevýhodněnými zaměstnanci,...).

zapojení enviromentálních a sociálních problematik do strategie firmy

Zapojeni firmy do oblasti socialni ci enviromentalni..

Závazek vůči společnosti, který jde nad rámec povinností firmy daných zákonem. Typicky ve třech oblastech: people (péče o lidi), planet (péče o environment) a profit (odpovědné rozdělování zisku).

Zodpovědné chování firem ke svému okolí, společnosti, přírodě, zaměstnancům...

Zodpovědnost firmy vůči zaměstnancům (vzdělávání a rozvoj), životnímu prostředí.

zodpovědnost vůči společnosti, životnímu prostředí apod

Že firmě nejde jen o zisk, ale má snahu se angažovat a angažuje se i ve společensky prospěšných (charitativních) projektech

Že se firma nesnaží jen o co největší zisk, ale zohledňuje ekonomická, ekologické a sociální dopady svého podnikání a snaží se v těchto oblastech "konat dobré skutky"

že se snaží mít za cíl nejen zisk, ale jde jim i o zaměstnance, životní prostředí, město, ve kterém sídlí atd...

4. Odkud jste se o konceptu dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve škole, zaměstnání8867,18 %28,66 %  
Z médií2720,61 %8,79 %  
Při studiu odborné literatury64,58 %1,95 %  
Od přátel/ známých43,05 %1,3 %  
z těchto dotazníku - dříve k vyplnění10,76 %0,33 %  
Z informačních materiálů firem, které CSR praktikují...10,76 %0,33 %  
nevím, znám to asi "odjakživa"10,76 %0,33 %  
od vás10,76 %0,33 %  
v rámci zavádění ISO norem10,76 %0,33 %  
znám tento pojem10,76 %0,33 %  

Graf

Společenská odpovědnost firmy je dobrovolný koncept, kdy se činnost podniku nesoustředí jen na maximalizaci zisku, ale zároveň se chová odpovědně k prostředí a společnosti, ve které působí. Př. přijetí etického kodexu, snižování negativního dopadu na životní prostředí, péče a rozvoj zaměstanců, finanční i nefinanční podpora neziskové organizace, apod.

5. Zabývá se firma, ve které pracujete, vedle soustředění se na ekonomickou výkonnost i sociálními a environmentálními aktivitami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11035,83 %35,83 %  
Ne8226,71 %26,71 %  
Nepracuji6420,85 %20,85 %  
Nevím5116,61 %16,61 %  

Graf

6. Vyjádřete míru souhlasu s následujícím výrokem: Firma by měla vedle své ekonomické činnosti soustředit i na podporu a rozvoj společnosti, životního prostředí a svých zaměstnanců.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela souhlasím17958,31 %58,31 %  
Spíše souhlasím9430,62 %30,62 %  
Spíše nesouhlasím227,17 %7,17 %  
Zcela nesouhlasím123,91 %3,91 %  

Graf

7. Jak na Vás působí firmy, které se zabývají konceptem CSR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně, pokud se o takové firmě dozvím, využívám jejich služeb.8226,71 %26,71 %  
Pozitivně, oceňuji jejich přístup a využívám jejich služeb7424,1 %24,1 %  
Pozitivně, avšak jejich služeb nevyužívám5919,22 %19,22 %  
Neutrálně, je mi to jedno5016,29 %16,29 %  
Negativně, domnívám se, že takové firmy nemají čestné úmysly a jde jim jen o vlastní zviditelnění144,56 %4,56 %  
Pozitivně, vyhledávám takové firmy a využívám jejich služeb82,61 %2,61 %  
Pozitivně20,65 %0,65 %  
záleží na konkrétním...10,33 %0,33 %  
pozitivně, ale nevím jestli fi. které využívám služby vykonává takovéto aktivity10,33 %0,33 %  
neutrálně, na mě tahle vábnička neplatí, ale chápu, že na spoustu lidí ano10,33 %0,33 %  
Pozitivně, pokud dělají opravdu něco dobrého zajímavého10,33 %0,33 %  
Vnima mje pozitivne, ale vyuzivam sluzeb firem podle pomeru cena/vykon/pridana hodnota10,33 %0,33 %  
Pozitivně, nicméně nevyhledávám je. Pokud si mám vybrat mezi dvěma firmami, vyberu si tu s CSR10,33 %0,33 %  
ve smyslu podnikání naší společnosti toto nemohu řešit, nemám často na výběr a ani tuto skutečnost o firmách nevím10,33 %0,33 %  
již dlouhou dobu vyhledávám a dávám přednost firmám, které se tímto konceptem zabývají, i za cenu toho, že jsou jejich služby dražší10,33 %0,33 %  
nevím o takové firmě10,33 %0,33 %  
většinou je to jen reklama, ale možná že jedno procento firem, které CSR prezentují jako svoji prioritu, možná i něco dobrého někdy udělá, ale jsem velmi skeptický10,33 %0,33 %  
Velmi negativně, od komerčního subjektu je to zrada účelu podnikání, a zbytečná podpora socálního státu. 10,33 %0,33 %  
případ od případu - do tohoto konceptu se skryjí věci (podporované projekty), s kterými z duše nesouhlasím.10,33 %0,33 %  
Neznám takovou firmu10,33 %0,33 %  
Neznala jsem vůbec pojem CSR.10,33 %0,33 %  
Pozitivně, ale netuším o jaké firmy se jedná.10,33 %0,33 %  
Má vliv pouze při stejné ceně služeb...10,33 %0,33 %  
Pozitivně, avšak jejich služby nevyhledávám10,33 %0,33 %  
nevím10,33 %0,33 %  

Graf

8. Upřednostňujete výrobky/ služby, jež jsou produkovány společnostmi angažujícími se v CSR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano12440,39 %40,39 %  
Nevím7323,78 %23,78 %  
Spíše ne5016,29 %16,29 %  
Rozhodně ne309,77 %9,77 %  
Určitě ano309,77 %9,77 %  

Graf

9. Doporučil/a byste firmu zabývající se společenskou odpovědností svým přátelům a známým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano14647,56 %47,56 %  
Určitě ano7524,43 %24,43 %  
Nevím5216,94 %16,94 %  
Spíše ne185,86 %5,86 %  
Rozhodně ne165,21 %5,21 %  

Graf

10. Upřednostnil/a byste při výběru zaměstnavatele toho, jehož firma by se zabývala společenskou odpovědností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano14246,25 %46,25 %  
Určitě ano5818,89 %18,89 %  
Nevím5718,57 %18,57 %  
Spíše ne309,77 %9,77 %  
Určitě ne206,51 %6,51 %  

Graf

11. Myslíte si, že CSR je výhodou v boji s konkurencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano11136,16 %36,16 %  
Spíše ne6922,48 %22,48 %  
Nevím4915,96 %15,96 %  
Ano4915,96 %15,96 %  
Ne299,45 %9,45 %  

Graf

12. Myslíte si, že CSR posiluje image firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše Ano13443,65 %43,65 %  
Ano13243 %43 %  
Nevím185,86 %5,86 %  
Spíše Ne123,91 %3,91 %  
Ne113,58 %3,58 %  

Graf

13. Má dle Vašeho názoru společenská odpovědnost vliv na ekonomickou výkonnost firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano12540,72 %40,72 %  
Spíše ne6320,52 %20,52 %  
Ano5216,94 %16,94 %  
Nevím4113,36 %13,36 %  
Ne268,47 %8,47 %  

Graf

14. Je dle Vašeho názoru společenská odpovědnost nezbytná pro ekonomický úspěch firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše Ne11035,83 %35,83 %  
Ne9430,62 %30,62 %  
Spíše Ano4414,33 %14,33 %  
Nevím3712,05 %12,05 %  
Ano227,17 %7,17 %  

Graf

15. Pokud by byly dva konkurenční produkty za srovnatelnou cenu a u jednoho z nich by bylo napsáno, že zakoupením podpoříte určitou nadaci, dal/a byste mu přednost před druhým produktem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano12340,07 %40,07 %  
Určitě ano11938,76 %38,76 %  
Nevím278,79 %8,79 %  
Spíše ne237,49 %7,49 %  
Naopak – zakoupil/a bych jiný produkt154,89 %4,89 %  

Graf

16. Jaká oblast společenské odpovědnosti je dle Vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny9631,27 %31,27 %  
Sociální – péče o zaměstnance6922,48 %22,48 %  
Environmentální – podpora životního prostředí5116,61 %16,61 %  
Ekonomická – př. boj s korupcí, přijetí etických standardů268,47 %8,47 %  
Sociální – př. přispívání na charitu, dobrou věc268,47 %8,47 %  
Nevím227,17 %7,17 %  
žádná30,98 %0,98 %  
environmentální, ve smyslu, jak málo jsou koše na tříděný odpad, jak se plýtvá papírem a celkově obaly považuji za naprosté minimum10,33 %0,33 %  
b, d, trosku a10,33 %0,33 %  
enviromentální, protože věřím, že ve zdravém prostředí, jsou pozitivně ovlivňovány i ty další oblasti10,33 %0,33 %  
ono jde spíš o to - podle možností. Co třeba pronajímat večer své prázdné prostory za symbolickou cenu k něčemu prospěšnému? Umožnit využití třeba svých soustruhů pro kroužek techniků? Jenže to nejde, co kdyby se někdo zranil, že :-(10,33 %0,33 %  
Sociální a Enviromentální10,33 %0,33 %  
Vždy to musí být vyvážený mix.10,33 %0,33 %  
ovlivňování tvroby legislativy a vzdělávání populace10,33 %0,33 %  
pro firmy je nejdůležitější být při tom vidět, ale o tom by starání se a pomáhání mělo být nejmíň. 10,33 %0,33 %  
zbytečný parametr 10,33 %0,33 %  
Každá sranda něco stojí, tedy i CSR má určité hranice a je nutné vše zvažovat ekonomicky...10,33 %0,33 %  
ekonomická = efektivní plnění přání zákazníků10,33 %0,33 %  
je to jen trik pro zviditelnění firmy, nemá reálný pozitivní vliv10,33 %0,33 %  
žádná, je to jen klamání lidí, kteří všemu věří.10,33 %0,33 %  
pro firmu záleží na vhodné kombinaci10,33 %0,33 %  

Graf

17. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15650,81 %50,81 %  
Muž15149,19 %49,19 %  

Graf

18. Kraj

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha5417,59 %17,59 %  
Středočeský4414,33 %14,33 %  
Moravskoslezský3110,1 %10,1 %  
Jihomoravský309,77 %9,77 %  
Zlínský247,82 %7,82 %  
Ústecký247,82 %7,82 %  
Olomoucký154,89 %4,89 %  
Plzeňský144,56 %4,56 %  
Pardubický134,23 %4,23 %  
Královéhradecký134,23 %4,23 %  
Vysočina123,91 %3,91 %  
Liberecký123,91 %3,91 %  
Jihočeský123,91 %3,91 %  
Karlovarský92,93 %2,93 %  

Graf

19. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2512540,72 %40,72 %  
26-358628,01 %28,01 %  
36-454314,01 %14,01 %  
46-553611,73 %11,73 %  
56 -65123,91 %3,91 %  
66 a více51,63 %1,63 %  

Graf

20. Status

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec18459,93 %59,93 %  
Student9530,94 %30,94 %  
OSVČ3611,73 %11,73 %  
Zaměstnavatel154,89 %4,89 %  
Nezaměstnaný144,56 %4,56 %  
Podnikatel144,56 %4,56 %  

Graf

21. Ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou11236,48 %36,48 %  
Vysokoškolské (titul Mgr., Ing., MBA)9530,94 %30,94 %  
Vysokoškolské (titul bakalář), vyšší odborné6521,17 %21,17 %  
Vysokoškolské (titul Mgr.)134,23 %4,23 %  
Doktorské103,26 %3,26 %  
SŠ bez maturity72,28 %2,28 %  
51,63 %1,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkal/a jste se již s pojmem společenská odpovědnost firem, popř. Corporate Social Responsibility (CSR)?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve škole, zaměstnání na otázku 4. Odkud jste se o konceptu dozvěděl/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z médií na otázku 4. Odkud jste se o konceptu dozvěděl/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Víte, co znamená pojem Společenská odpovědnost firem?

2. Víte, co znamená pojem Společenská odpovědnost firem?

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve škole, zaměstnání na otázku 4. Odkud jste se o konceptu dozvěděl/a?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z médií na otázku 4. Odkud jste se o konceptu dozvěděl/a?

5. Zabývá se firma, ve které pracujete, vedle soustředění se na ekonomickou výkonnost i sociálními a environmentálními aktivitami?

 • odpověď Ne:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zcela nesouhlasím na otázku 6. Vyjádřete míru souhlasu s následujícím výrokem: Firma by měla vedle své ekonomické činnosti soustředit i na podporu a rozvoj společnosti, životního prostředí a svých zaměstnanců.

8. Upřednostňujete výrobky/ služby, jež jsou produkovány společnostmi angažujícími se v CSR?

 • odpověď Rozhodně ne:
  • 10.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 9. Doporučil/a byste firmu zabývající se společenskou odpovědností svým přátelům a známým?

11. Myslíte si, že CSR je výhodou v boji s konkurencí?

 • odpověď Ne:
  • 10.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Myslíte si, že CSR posiluje image firmy?

14. Je dle Vašeho názoru společenská odpovědnost nezbytná pro ekonomický úspěch firmy?

 • odpověď Ne:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Myslíte si, že CSR posiluje image firmy?

17. Pohlaví

 • odpověď Muž:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Naopak – zakoupil/a bych jiný produkt na otázku 15. Pokud by byly dva konkurenční produkty za srovnatelnou cenu a u jednoho z nich by bylo napsáno, že zakoupením podpoříte určitou nadaci, dal/a byste mu přednost před druhým produktem?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podnikatel na otázku 20. Status
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Myslíte si, že CSR posiluje image firmy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 10. Upřednostnil/a byste při výběru zaměstnavatele toho, jehož firma by se zabývala společenskou odpovědností?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se již s pojmem společenská odpovědnost firem, popř. Corporate Social Responsibility (CSR)?

2. Víte, co znamená pojem Společenská odpovědnost firem?

4. Odkud jste se o konceptu dozvěděl/a?

5. Zabývá se firma, ve které pracujete, vedle soustředění se na ekonomickou výkonnost i sociálními a environmentálními aktivitami?

6. Vyjádřete míru souhlasu s následujícím výrokem: Firma by měla vedle své ekonomické činnosti soustředit i na podporu a rozvoj společnosti, životního prostředí a svých zaměstnanců.

7. Jak na Vás působí firmy, které se zabývají konceptem CSR?

8. Upřednostňujete výrobky/ služby, jež jsou produkovány společnostmi angažujícími se v CSR?

9. Doporučil/a byste firmu zabývající se společenskou odpovědností svým přátelům a známým?

10. Upřednostnil/a byste při výběru zaměstnavatele toho, jehož firma by se zabývala společenskou odpovědností?

11. Myslíte si, že CSR je výhodou v boji s konkurencí?

12. Myslíte si, že CSR posiluje image firmy?

13. Má dle Vašeho názoru společenská odpovědnost vliv na ekonomickou výkonnost firmy?

14. Je dle Vašeho názoru společenská odpovědnost nezbytná pro ekonomický úspěch firmy?

15. Pokud by byly dva konkurenční produkty za srovnatelnou cenu a u jednoho z nich by bylo napsáno, že zakoupením podpoříte určitou nadaci, dal/a byste mu přednost před druhým produktem?

16. Jaká oblast společenské odpovědnosti je dle Vás nejdůležitější?

17. Pohlaví

18. Kraj

19. Věk

20. Status

21. Ukončené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se již s pojmem společenská odpovědnost firem, popř. Corporate Social Responsibility (CSR)?

2. Víte, co znamená pojem Společenská odpovědnost firem?

4. Odkud jste se o konceptu dozvěděl/a?

5. Zabývá se firma, ve které pracujete, vedle soustředění se na ekonomickou výkonnost i sociálními a environmentálními aktivitami?

6. Vyjádřete míru souhlasu s následujícím výrokem: Firma by měla vedle své ekonomické činnosti soustředit i na podporu a rozvoj společnosti, životního prostředí a svých zaměstnanců.

7. Jak na Vás působí firmy, které se zabývají konceptem CSR?

8. Upřednostňujete výrobky/ služby, jež jsou produkovány společnostmi angažujícími se v CSR?

9. Doporučil/a byste firmu zabývající se společenskou odpovědností svým přátelům a známým?

10. Upřednostnil/a byste při výběru zaměstnavatele toho, jehož firma by se zabývala společenskou odpovědností?

11. Myslíte si, že CSR je výhodou v boji s konkurencí?

12. Myslíte si, že CSR posiluje image firmy?

13. Má dle Vašeho názoru společenská odpovědnost vliv na ekonomickou výkonnost firmy?

14. Je dle Vašeho názoru společenská odpovědnost nezbytná pro ekonomický úspěch firmy?

15. Pokud by byly dva konkurenční produkty za srovnatelnou cenu a u jednoho z nich by bylo napsáno, že zakoupením podpoříte určitou nadaci, dal/a byste mu přednost před druhým produktem?

16. Jaká oblast společenské odpovědnosti je dle Vás nejdůležitější?

17. Pohlaví

18. Kraj

19. Věk

20. Status

21. Ukončené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaníčková, M.Společenská odpovědnost firem (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46309.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.