Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přijetí eura v ČR

Přijetí eura v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:karolína Rejzková
Šetření:27. 02. 2015 - 09. 03. 2015
Počet respondentů:204
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jsem studentkou posledního ročníku ekonomického lycea a tento dotazník bych chtěla použít do mé maturitní práce Euro a jeho přijetí v ČR. Otázkami v dotazníku, bych chtěla zjistit zda Češi chtějí přijmout euro, co o něm ví a jak ho hodnotí. 

Velmi děkuji za ochotu a čas, který strávíte tímto vyplněním.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13566,18 %66,18 %  
muž6933,82 %33,82 %  

Graf

2. Souhlasíte se zavedení eura v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16480,39 %80,39 %  
ano2914,22 %14,22 %  
nevím115,39 %5,39 %  

Graf

3. Znáte kritéria, které stanovila Evropská unie pro přijetí eura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen některá7838,24 %38,24 %  
ne6431,37 %31,37 %  
ano6230,39 %30,39 %  

Graf

4. Víte, zda ČR v současné době plní kritéria stanovená Evropskou unií pro přijetí eura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plní jen některé10953,43 %53,43 %  
nevím8240,2 %40,2 %  
neplní žádné73,43 %3,43 %  
plní je všechny62,94 %2,94 %  

Graf

5. Co by podle Vás bylo největším přínosem při zavedení eura v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevidím žádný přínos v zavedení eura v ČR7034,31 %34,31 %  
Při výjezdu do zahraničí si nebudu muset směňovat peníze6230,39 %30,39 %  
Přehlednější porovnání cen výrobků a služeb s ostatními státy2612,75 %12,75 %  
Stabilnější měna2311,27 %11,27 %  
Snížení transakčních nákladů na bankovních účtech při převodu na eura125,88 %5,88 %  
Zlepšení postavení ČR73,43 %3,43 %  
...10,49 %0,49 %  
více z výše uvedených10,49 %0,49 %  
Při výjezdu do zahraničí si nebudu muset směňovat peníze10,49 %0,49 %  
Že ho budeme mít jako ostatní státy.10,49 %0,49 %  

Graf

6. Čeho se nejvíce obáváte při případném zavedení eura v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všech uvedených6933,82 %33,82 %  
Zdražování zboží a služeb6029,41 %29,41 %  
Ztráta fiskální a měnové samostatnosti3416,67 %16,67 %  
Že se po zavedení eura ČR bude muset podílet na financování dluhů státu EU188,82 %8,82 %  
Přepočítávání korun na eura136,37 %6,37 %  
Ničeho se neobávám73,43 %3,43 %  
další diktát EU10,49 %0,49 %  
všech uvedených + definitiva rozhodnutí (bude téměř nemožné od něj upustit)10,49 %0,49 %  
na příkladu ze Slovenska jakoby "ztráta" hodnoty peněz, 500 Kč je dost, ale 18 eur se zdá být mnohem míň. 10,49 %0,49 %  

Graf

7. Víte, jaký je v současné době kurz CZK/EUR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cca 27 CZK/EUR18590,69 %90,69 %  
cca 24 CZK/EUR125,88 %5,88 %  
cca 37 CZK/EUR41,96 %1,96 %  
nevím20,98 %0,98 %  
cca 19 CZK/EUR10,49 %0,49 %  

Graf

8. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-27 let13566,18 %66,18 %  
28-40 let3517,16 %17,16 %  
41 a více3416,67 %16,67 %  

Graf

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou9747,55 %47,55 %  
vysokoškolské6732,84 %32,84 %  
základní2311,27 %11,27 %  
střední bez maturity104,9 %4,9 %  
vyšší odborné73,43 %3,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 15-27 let:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Souhlasíte se zavedení eura v ČR?

3. Znáte kritéria, které stanovila Evropská unie pro přijetí eura?

4. Víte, zda ČR v současné době plní kritéria stanovená Evropskou unií pro přijetí eura?

5. Co by podle Vás bylo největším přínosem při zavedení eura v ČR?

6. Čeho se nejvíce obáváte při případném zavedení eura v ČR?

7. Víte, jaký je v současné době kurz CZK/EUR?

8. Jaký je Váš věk?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Souhlasíte se zavedení eura v ČR?

3. Znáte kritéria, které stanovila Evropská unie pro přijetí eura?

4. Víte, zda ČR v současné době plní kritéria stanovená Evropskou unií pro přijetí eura?

5. Co by podle Vás bylo největším přínosem při zavedení eura v ČR?

6. Čeho se nejvíce obáváte při případném zavedení eura v ČR?

7. Víte, jaký je v současné době kurz CZK/EUR?

8. Jaký je Váš věk?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rejzková, k.Přijetí eura v ČR (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46348.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.