Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama

Reklama

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Valentina Gavrilina
Šetření:27. 02. 2015 - 01. 03. 2015
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!

Tento dotazník je zcela anonymní a data budou sloužit jako podklad pro moji bakalářskou práci, jejíž téma je: "Analýza reklamy".

Cílem průzkumu je zjistit poměr mezi vlivem emocionálních a racionálních hodnocení spotřebitelem.

Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4263,64 %63,64 %  
Muž2436,36 %36,36 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-304872,73 %72,73 %  
31-451015,15 %15,15 %  
starší než 45812,12 %12,12 %  

Graf

3. Vaše dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou3654,55 %54,55 %  
Vysokoškolské2639,39 %39,39 %  
Základní46,06 %6,06 %  

Graf

4. Jak často nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vícekrát za týden4669,7 %69,7 %  
1 x za týden1522,73 %22,73 %  
1 x za měsíc34,55 %4,55 %  
1 x za 14 dní23,03 %3,03 %  

Graf

5. Kupujete výrobky (služby) stejného výrobce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3857,58 %57,58 %  
Spíše ne1624,24 %24,24 %  
Nevím46,06 %6,06 %  
Určitě ne46,06 %6,06 %  
Určitě ano46,06 %6,06 %  

Graf

6. Častěji nakupujete na základě impulsu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
“potřebuji to, protože …”5380,3 %80,3 %  
“to se mi líbí, to chci!”1319,7 %19,7 %  

Graf

7. Hlavním motivem ve výběru zboží pro mě je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena5786,36 %86,36 %  
Kvalita5684,85 %84,85 %  
Značka2334,85 %34,85 %  
Obal812,12 %12,12 %  
Reklama710,61 %10,61 %  

Graf

8. Který z druhů informačních médií nejčastěji sledujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet5075,76 %75,76 %  
Televizi1319,7 %19,7 %  
Rozhlas23,03 %3,03 %  
Noviny11,52 %1,52 %  

Graf

9. Kde se reklamou nejčastěji setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V televizi3045,45 %45,45 %  
Na internetu2436,36 %36,36 %  
Letáky812,12 %12,12 %  
Venkovní reklama (billboardy, plakáty)46,06 %6,06 %  

Graf

10. Přepínáte sledovaný program, když je přerušen reklamním blokem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3248,48 %48,48 %  
Občas2842,42 %42,42 %  
Ne69,09 %9,09 %  

Graf

11. Věnujete pozornost billboardům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen těm, které jsou pro mě zajímavé3654,55 %54,55 %  
Ne2233,33 %33,33 %  
Ano812,12 %12,12 %  

Graf

12. Pročítáte reklamní letáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen povrchně3045,45 %45,45 %  
Ano2334,85 %34,85 %  
Ne1319,7 %19,7 %  

Graf

13. Máte rádi reklamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen některou4365,15 %65,15 %  
Ne1827,27 %27,27 %  
Ano57,58 %7,58 %  

Graf

14. Jaké reklamy se vám líbí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kreativní4263,64 %63,64 %  
Na věci, které mě zajímají2537,88 %37,88 %  
Zapamatovatelná (s chytlavou písní/sloganem)2030,3 %30,3 %  
Informativní1319,7 %19,7 %  
Žadné812,12 %12,12 %  
Erotické57,58 %7,58 %  

Graf

15. Máte oblíbenou reklamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4060,61 %60,61 %  
Ne2639,39 %39,39 %  

Graf

16. Domníváte se, že se necháváte reklamou ovlivnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3857,58 %57,58 %  
Spíše ano1218,18 %18,18 %  
Určitě ano69,09 %9,09 %  
Určitě ne57,58 %7,58 %  
Nevím57,58 %7,58 %  

Graf

17. S jakou formou podpory prodeje z níže uvedených jste se již někdy setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kupony na slevy5481,82 %81,82 %  
Věrnostní odměny - odměny za opakované využití služem či nákupů5177,27 %77,27 %  
Zvýhodněná balení5075,76 %75,76 %  
Ochutnávky, výstavky, vzorky výrobků4974,24 %74,24 %  
Soutěže, loterie, slosování a hry3045,45 %45,45 %  
Reklamní suvenýry2842,42 %42,42 %  

Graf

18. Ovlivnila podpora prodeje někdy Vaše rozhodnutí při nákupu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4263,64 %63,64 %  
Nevím1725,76 %25,76 %  
Ne710,61 %10,61 %  

Graf

19. Seřaďte postupně jednotlivé formy propagace podle míry, do jaké jsou Vás schopny ovlivnit:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Věrnostní programy3.4395.489
Vzorky, kupóny, slevy2.9394.754
Zvýhodněná balení3.3944.178
E-mailing, newslettery5.6215.114
Televizní reklama5.1673.927
Reklama na internetu5.474.007
Rozhlasová reklama6.7884.228
Bannery6.4855.735
Letáky5.6976.787

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Kupujete výrobky (služby) stejného výrobce?

  • odpověď Spíše ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Pročítáte reklamní letáky?

15. Máte oblíbenou reklamu?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama na internetu=5 na otázku 19. Seřaďte postupně jednotlivé formy propagace podle míry, do jaké jsou Vás schopny ovlivnit:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Vaše dokončené vzdělání?

4. Jak často nakupujete?

5. Kupujete výrobky (služby) stejného výrobce?

6. Častěji nakupujete na základě impulsu:

7. Hlavním motivem ve výběru zboží pro mě je:

8. Který z druhů informačních médií nejčastěji sledujete?

9. Kde se reklamou nejčastěji setkáváte?

10. Přepínáte sledovaný program, když je přerušen reklamním blokem?

11. Věnujete pozornost billboardům?

12. Pročítáte reklamní letáky?

13. Máte rádi reklamu?

14. Jaké reklamy se vám líbí?

15. Máte oblíbenou reklamu?

16. Domníváte se, že se necháváte reklamou ovlivnit?

17. S jakou formou podpory prodeje z níže uvedených jste se již někdy setkal/a?

18. Ovlivnila podpora prodeje někdy Vaše rozhodnutí při nákupu?

19. Seřaďte postupně jednotlivé formy propagace podle míry, do jaké jsou Vás schopny ovlivnit:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Vaše dokončené vzdělání?

4. Jak často nakupujete?

5. Kupujete výrobky (služby) stejného výrobce?

6. Častěji nakupujete na základě impulsu:

7. Hlavním motivem ve výběru zboží pro mě je:

8. Který z druhů informačních médií nejčastěji sledujete?

9. Kde se reklamou nejčastěji setkáváte?

10. Přepínáte sledovaný program, když je přerušen reklamním blokem?

11. Věnujete pozornost billboardům?

12. Pročítáte reklamní letáky?

13. Máte rádi reklamu?

14. Jaké reklamy se vám líbí?

15. Máte oblíbenou reklamu?

16. Domníváte se, že se necháváte reklamou ovlivnit?

17. S jakou formou podpory prodeje z níže uvedených jste se již někdy setkal/a?

18. Ovlivnila podpora prodeje někdy Vaše rozhodnutí při nákupu?

19. Seřaďte postupně jednotlivé formy propagace podle míry, do jaké jsou Vás schopny ovlivnit:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gavrilina, V.Reklama (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46354.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.