Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklamní kampaň Nike Run Prague 2014

Reklamní kampaň Nike Run Prague 2014

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anzhela Kim
Šetření:28. 02. 2015 - 08. 03. 2015
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):15 / 11.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Účelem daného dotazníkového šetření je získání údajů pro vyhodnocení efektivity marketingové komunikace a reklamní kampaně běžecké akce Nike We Run Prague 2014, která proběhla v Praze 30. srpna 2014.

Cílovou skupinou výzkumu jsou jednotlivci ve věkovém rozmezí 18 – 30 let. Pokud nespadáte do dané věkové skupiny, nevyplňujte prosím daný dotazník.

Čas potřebný na vyplnění dotazníku je cca 1-4 minuty.

Mockrát předem děkuji za Vaše odpovědi a čas.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2870 %70 %  
Muž1230 %30 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2767,5 %67,5 %  
Střední s maturitou1025 %25 %  
Základní37,5 %7,5 %  

Graf

3. Vyberte prosím místo Vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2665 %65 %  
Jiné kraje České republiky922,5 %22,5 %  
Středočeský kraj512,5 %12,5 %  

Graf

4. Jaký je Váš celkový vztah ke sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportu se věnuji rekreačně1742,5 %42,5 %  
Sportu se věnuji aktivně (jsem amatér)1537,5 %37,5 %  
Sportu se vůbec nevěnuji37,5 %7,5 %  
Sportu se osobně nevěnuji, ale sleduji jej pasivně37,5 %7,5 %  
Sportu se věnuji aktivně (jsem profesionální sportovec)25 %5 %  

Graf

5. Jaký je Váš vztah k běhání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běhám jenom příležitostně1845 %45 %  
Běhání se nevěnuji1435 %35 %  
Běhání je moji podpůrnou sportovní aktivitou – běhám pravidelně512,5 %12,5 %  
Běhání je moji hlavní sportovní aktivitou – běhám pravidelně37,5 %7,5 %  

Graf

6. Zaznamenal/a jste reklamní kampaň We Run Prague?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano – nezúčastnil jsem se této akce2665 %65 %  
Ne (pokud NE, prosím neodpovídejte na další otázky)717,5 %17,5 %  
Ano – zúčastnil jsem se této akce jako sportovec512,5 %12,5 %  
Ano – zúčastnil jsem se této akce jako divák25 %5 %  

Graf

7. Jak hodnotíte celkovou zdařilost reklamní kampaně akce We Run Prague (bez ohledu na konkrétní formu reklamy)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše upoutávající1747,22 %42,5 %  
Neutrální822,22 %20 %  
Značně upoutávající719,44 %17,5 %  
Vůbec neupoutávající38,33 %7,5 %  
Spíše neupoutávající12,78 %2,5 %  

Graf

8. Kterých typů reklamy na akci We Run Prague 2014 jste si povšiml/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Venkovní reklama (billboardy, plakáty, letáky)2475 %60 %  
Reklama na sociálních sítích (např. Facebook)2268,75 %55 %  
Reklama v tištěných médiích1134,38 %27,5 %  
Videoreklama na internetovém serveru YouTube825 %20 %  
Reklama prostřednictvím venkovních tréninků pořádaných Nike Running Clubem825 %20 %  
Reklama na radiu13,13 %2,5 %  
webové stránky, internet13,13 %2,5 %  

Graf

9. Která z uvedených typů reklamy na akci We Run Prague Vás nejvíce zaujala

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Venkovní reklama (billboardy, plakáty, letáky)1033,33 %25 %  
Reklama na sociálních sítích (např. Facebook)930 %22,5 %  
Reklama prostřednictvím venkovních tréninků pořádaných NikeRunning Clubem516,67 %12,5 %  
Videoreklama na internetovém serveru YouTube26,67 %5 %  
webové stránky, internet13,33 %2,5 %  
zadna13,33 %2,5 %  
žádná13,33 %2,5 %  
Reklama v tištěných médiích13,33 %2,5 %  

Graf

10. Vyjádřete prosím svůj postoj k níže uvedeným vlastnostem kampaně We Run Prague

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Originální vs. Neoriginálníalternativní-0.6060.602
Líbivá vs. Nelíbiváalternativní-0.7270.441
Informativní vs. Neinformativníalternativní-0.3640.837
Srozumitelná vs. Nesrozumitelnáalternativní-0.6360.534
Zapamatovatelná vs. Nezapamatovatelnáalternativní-0.6970.514
Důvěryhodná vs. Nedůvěryhodnáalternativní-0.6060.602
Korespondující s celkovou image značky Nike vs. Nekorespondující s celkovou image značky Nikealternativní-0.8180.331

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

11. Vyberte prosím jednu z následujících možností, která nejvíce odráží Váš postoj ke vztahu reklamní kampaně We Run Prague a obecně značky Nike

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklamní kampaň We Run Prague nijak neovlivnila můj postoj ke znace Nike2681,25 %65 %  
Reklamní kampaň We Run Prague pozitivně ovlivnila můj postoj ke značce Nike515,63 %12,5 %  
Reklamní kampaň We Run Prague negativně ovlivnila můj postoj ke značce Nike13,13 %2,5 %  

Graf

12. Je něco, co se Vám na reklamní kampani Nike Run Prague nelíbilo nebo Vám v kampani chybělo

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3196,88 %77,5 %  
Ano13,13 %2,5 %  

Graf

13. Pokud odpověď na otázku č. 12 je ANO, uveďte prosím co konkrétně se Vám na reklamní kampani We Run Prague nelíbilo

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nike nestojí za nic

14. Je něco, co se Vám na reklamní kampani We Run Prague naopak líbilo nejvíce, resp. Vás nejvíce zaujalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2686,67 %65 %  
Ano413,33 %10 %  

Graf

15. Pokud odpověď na otázku č. 14 je ANO, uveďte prosím co konkrétně se Vám na reklamní kampani We Run Prague líbilo, co Vás nejvíce zaujalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

barva, do které byl celý tento ročník směřován

Celkově živá, příjemná, neotravná

intenzita, množství známých osobností participujích se události

volba barev

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Kterých typů reklamy na akci We Run Prague 2014 jste si povšiml/a?

 • odpověď Venkovní reklama (billboardy, plakáty, letáky):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Venkovní reklama (billboardy, plakáty, letáky) na otázku 9. Která z uvedených typů reklamy na akci We Run Prague Vás nejvíce zaujala
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama v tištěných médiích na otázku 8. Kterých typů reklamy na akci We Run Prague 2014 jste si povšiml/a?

10. Vyjádřete prosím svůj postoj k níže uvedeným vlastnostem kampaně We Run Prague

 • odpověď Srozumitelná [alternativní] Nesrozumitelná: -1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informativní [alternativní] Neinformativní: -1 na otázku 10. Vyjádřete prosím svůj postoj k níže uvedeným vlastnostem kampaně We Run Prague

11. Vyberte prosím jednu z následujících možností, která nejvíce odráží Váš postoj ke vztahu reklamní kampaně We Run Prague a obecně značky Nike

 • odpověď Reklamní kampaň We Run Prague nijak neovlivnila můj postoj ke znace Nike:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama v tištěných médiích na otázku 8. Kterých typů reklamy na akci We Run Prague 2014 jste si povšiml/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Vyberte prosím místo Vašeho bydliště:

4. Jaký je Váš celkový vztah ke sportu?

5. Jaký je Váš vztah k běhání?

6. Zaznamenal/a jste reklamní kampaň We Run Prague?

7. Jak hodnotíte celkovou zdařilost reklamní kampaně akce We Run Prague (bez ohledu na konkrétní formu reklamy)

8. Kterých typů reklamy na akci We Run Prague 2014 jste si povšiml/a?

9. Která z uvedených typů reklamy na akci We Run Prague Vás nejvíce zaujala

10. Vyjádřete prosím svůj postoj k níže uvedeným vlastnostem kampaně We Run Prague

11. Vyberte prosím jednu z následujících možností, která nejvíce odráží Váš postoj ke vztahu reklamní kampaně We Run Prague a obecně značky Nike

12. Je něco, co se Vám na reklamní kampani Nike Run Prague nelíbilo nebo Vám v kampani chybělo

14. Je něco, co se Vám na reklamní kampani We Run Prague naopak líbilo nejvíce, resp. Vás nejvíce zaujalo?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Vyberte prosím místo Vašeho bydliště:

4. Jaký je Váš celkový vztah ke sportu?

5. Jaký je Váš vztah k běhání?

6. Zaznamenal/a jste reklamní kampaň We Run Prague?

7. Jak hodnotíte celkovou zdařilost reklamní kampaně akce We Run Prague (bez ohledu na konkrétní formu reklamy)

8. Kterých typů reklamy na akci We Run Prague 2014 jste si povšiml/a?

9. Která z uvedených typů reklamy na akci We Run Prague Vás nejvíce zaujala

10. Vyjádřete prosím svůj postoj k níže uvedeným vlastnostem kampaně We Run Prague

11. Vyberte prosím jednu z následujících možností, která nejvíce odráží Váš postoj ke vztahu reklamní kampaně We Run Prague a obecně značky Nike

12. Je něco, co se Vám na reklamní kampani Nike Run Prague nelíbilo nebo Vám v kampani chybělo

14. Je něco, co se Vám na reklamní kampani We Run Prague naopak líbilo nejvíce, resp. Vás nejvíce zaujalo?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kim, A.Reklamní kampaň Nike Run Prague 2014 (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46364.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.