Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poruchy autistického spektra

Poruchy autistického spektra

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Zálešáková
Šetření:01. 03. 2015 - 31. 03. 2015
Počet respondentů:234
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka 3. ročníku na Vyšší odborné škole v Pardubicích a studuji zde obor Sociální práce. Vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete s vypracováním mé závěrečné absolventské práce na téma „Společnost a poruchy autistického spektra“. Dotazník Vám zabere několik málo minut a je zcela anonymní. Dotazník je určen pro osoby starší 15ti let.

Děkuji za ochotu a Váš čas.

Barbora Zálešáková

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste někdy o poruchách autistického spektra (o autismu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, slyšel/a.otázka č. 2, Ne, nikdy jsem o této nemoci neslyšel/a.otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, slyšel/a.22696,58 %96,58 %  
Ne, nikdy jsem o této nemoci neslyšel/a.83,42 %3,42 %  

Graf

2. Kde jste se o této poruše dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V médiích9542,04 %40,6 %  
Ve škole6629,2 %28,21 %  
Od známých2511,06 %10,68 %  
V práci135,75 %5,56 %  
u lékaře20,88 %0,85 %  
rodina20,88 %0,85 %  
Rain Man10,44 %0,43 %  
Filmy10,44 %0,43 %  
Netuším10,44 %0,43 %  
od psychologa/psychiatra10,44 %0,43 %  
z lékařského prostředí10,44 %0,43 %  
V kině. 10,44 %0,43 %  
Od sebe, mám poruchu.10,44 %0,43 %  
Při výkonu canisterapie10,44 %0,43 %  
Doma, bratr byl autista10,44 %0,43 %  
více zdrojů10,44 %0,43 %  
doma10,44 %0,43 %  
v rodině10,44 %0,43 %  
dítě je autista10,44 %0,43 %  
od lékaře10,44 %0,43 %  
Už vlastně nevím, kde prvně. Je to dávno.10,44 %0,43 %  
od psychiatricky meho syna ktery ma sklony k autismu10,44 %0,43 %  
samo studium, net10,44 %0,43 %  
rodičů10,44 %0,43 %  
průřezově na více místech10,44 %0,43 %  
jako dobrovolník v centru pro postižené10,44 %0,43 %  
internet (vlastní průzkum)10,44 %0,43 %  
Má příbuzného s touto poruchou10,44 %0,43 %  
V knize10,44 %0,43 %  

Graf

3. Znáte osobně někoho, kdo trpí poruchou autistického spektra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12756,19 %54,27 %  
Ano9943,81 %42,31 %  

Graf

4. Dokázali byste říct alespoň 3 projevy této nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8336,89 %35,47 %  
vyhýbání se očním kontaktu, Nikdy neprojevují city, Opakují své rituály10,44 %0,43 %  
špatně snáší změny, porucha mluvení , hraní si o samotě 10,44 %0,43 %  
Děti dělají, ze neslyší. Musí mít věci na svém místě, když se vyjadřuji, tak většinou křikem a nedokážou říct, co chtějí 10,44 %0,43 %  
neudržení očního kontaktu, výbuchy vzteku, nemají rádi blízky kontakt10,44 %0,43 %  
neschopnost chápat ironii a sarkasmus, doslovné plnění úkolů, stereotypní chování10,44 %0,43 %  
malá emocionalita, uzavřenost, pevný řád10,44 %0,43 %  
uzavřenost, neschopnost mít rád, vlastní svět10,44 %0,43 %  
geniální na určitou věc, musí mít přesný harmonogram, nesnáší změny10,44 %0,43 %  
špatná soustředěnost, špatné vycházení s kolektivem, špatné snášení rychlejších změn například hluk 10,44 %0,43 %  
asociální, poruchy pozornosti, vysoké IQ10,44 %0,43 %  
narušení sociálních vazeb, narušení komunikace, ponoření do vlastního světa, nechápání emocí10,44 %0,43 %  
asocialita, nedůvěra ve své okolí, deprese10,44 %0,43 %  
neschopnost navazovat nebo opětovat vztahy, uzavřenost do vlastního světa, velkou roli v životě autistů hrají rituály10,44 %0,43 %  
agresivita, nepřímý kontakt do očí, socializační problémy10,44 %0,43 %  
Možná10,44 %0,43 %  
neumí zapadnout do společnosti ( komunikace ), plánování, svůj svět, nechápe myšlení ostatnch 10,44 %0,43 %  
Nezařazení do kolektivu, problémy s komunikací, zejména neverbální, nahrazování obecných pravidel vlastními, 10,44 %0,43 %  
neschopnost nových návyků a změn v okolí, nechápavost metafor, nesnášenlivost fyzických doteků10,44 %0,43 %  
poruchy vnímání10,44 %0,43 %  
porucha řeči - nevýmluvnost, agresivita10,44 %0,43 %  
poruchy chování,komunikace,lhostejnost10,44 %0,43 %  
poruchy komunikace, neschopnost přiměřeného sociálního jednání, rigidní a kompulzivní jednání, nerovnoměrný vývoj10,44 %0,43 %  
vlastní svět, přesně opakování činností, agresivní záchvaty, strach z neznáma10,44 %0,43 %  
obtíže v sociální oblasti-komunikace, navazování vztahů, empatie; stereotypní chování, rituály, úzká profilace na určitou oblast10,44 %0,43 %  
problémy s komunikací, problémy s chápáním běžných mezilidských situací, u těžších poruch špatně zvladatelné chování10,44 %0,43 %  
neschopnost se soustředit, neschopnost přijmou změnu, většnou velmi úzký záběr zájmu, projevuje se často hyperaktivně10,44 %0,43 %  
nenavazování očního kontaktu, nezájem o lidi, neprožívají citové nápory10,44 %0,43 %  
potřeba stereotypu, výbuchy nálad, uzavřenost10,44 %0,43 %  
vlastní svět, musí mít pevný režim dne, nereagují na své jméno10,44 %0,43 %  
chybí oční kontakt, nezájem o soc. kontakt, porucha řeči - může být10,44 %0,43 %  
sociální neohrabanost, neschopnost číst mimiku obličeje, stravovací zvláštnosti, rituály10,44 %0,43 %  
obtíže při učení, komunikaci, při změně činností10,44 %0,43 %  
problémy s komunikací, mentální zaostalost, špatná regulace svého chování10,44 %0,43 %  
plán dne, působí nevychovaně, nemluví10,44 %0,43 %  
ocd, rezervovanost, chybejici ocni kontakt10,44 %0,43 %  
specifické uvažování, jiné tempo vývoje, nerovnoměrné rozložení inteligence10,44 %0,43 %  
potřebují na vše řád, horší přizpůsobivost, pomáhají jim piktogramy (obrázky), žijí ve "svm " světě 10,44 %0,43 %  
Oriental race na sebe, ignorování okolí, nelogické reakce na podněty. 10,44 %0,43 %  
Problémy s fyzickým kontaktem, zavedené rituály, nutnost rutiny10,44 %0,43 %  
Vlastní svět, problémy s orientací, špatné navazování kontaktů10,44 %0,43 %  
nadměrná inteligence, neschopnost projevit emoce, pohybová porucha10,44 %0,43 %  
samostatnost, odloučenost, bojácnost10,44 %0,43 %  
nechce se mi to psat10,44 %0,43 %  
uzavřenost, špatná snášenlivost změn, rychlé změny nálad, silná fixace na jednu osobu10,44 %0,43 %  
Špatné způsoby sociální interakce, vytváření rituálů, obsese týkající se přesných plánů etc.10,44 %0,43 %  
Rytmicke pohyby tela, vlastni svet, vnimani casto jen blizke osoby, bojacnost z ciho prostredi a lidi10,44 %0,43 %  
nemluvnost, svuj svet, vše na svěm místě10,44 %0,43 %  
uzavřenost ve vlastním světě, stereotypy, záliba (a srozumění) s jedním okruhem zájmů10,44 %0,43 %  
špatně se adaptuje na nové prostředí i lidi, pomalu chápe pokyny, problém se sebeobsluhou10,44 %0,43 %  
uzavřenost,nemají rádi změnu,nedívají se do očí,nemluví,porucha emocí10,44 %0,43 %  
rozdílná mysl a smýšlení, strach ze společnosti, uzavřenost10,44 %0,43 %  
emoční labilita, nepřizpůsobivost, záchvaty agrese10,44 %0,43 %  
neschopnost fyzického kontaktu, neschopnost očního kontaktu, zpravidla vysoké IQ10,44 %0,43 %  
nesoustředěnost, změna chování, nespavost.10,44 %0,43 %  
Částečná nebo úplná nesamostatnost, náladovost, strach z cizích lidí a cizího prostředí10,44 %0,43 %  
nenavazují osobní kontakt, vyžadují přesný řád, vyhýbají se očnímu kontaktu, 10,44 %0,43 %  
Uzavřenost, vlastní svět, náladovost10,44 %0,43 %  
strach z neznama, vztekani se pokud neni po jeho, svuj svet10,44 %0,43 %  
Špatná komunikace s okolím, váže se na určité věci(hračky), špatná empatie 10,44 %0,43 %  
ignoruje ostatní lidi, fixuje se na jednu hračku, málo reaguje na okolí10,44 %0,43 %  
samotářství, nesnášenlivost změn, některé zvláštní schopnosti, naopak některé základní věci nezvládá, opožděnost vývoje10,44 %0,43 %  
Specifické komíhání horní poloviny těla, minimální schopnost koncentrace, okamžité změny nálady.10,44 %0,43 %  
Nadprumerny talent v jednom smeru; Nezajem citu; Nesoustredenost10,44 %0,43 %  
Lidé mají svůj svět, nesnesou přímý oční kontakt, mají opakované pohyby10,44 %0,43 %  
opožděný vývoj řeči, neschopnost zvládat běžné situace a změny, porucha vnímání emocí10,44 %0,43 %  
přestává mluvit,nereaguje,má svůj svět,nepodívá se do očí10,44 %0,43 %  
nemluvnost, kazdodenni opakovani veci,vazba na svoje prostredi 10,44 %0,43 %  
stereotypní chování (lpění na rituálech, záliba v konkrétním), narušená komunikace (nekomunikuje, nenavazuje oční kontakt), narušená sociální interakce10,44 %0,43 %  
dodržovaní zajetých steroetypu, 10,44 %0,43 %  
maji svuj rezim, kyvave pohyby, vykyvy nalad10,44 %0,43 %  
extrovertní chování, poruchy pozornosti, většinou vynikají v nějaké věci např. dobré počty10,44 %0,43 %  
nervozitaz cizích věcí, nepřizpůsobení změnám, uzavřenost10,44 %0,43 %  
špatné sociální cítění, člověk je konzervativní- rituály, často ale velmi inteligentní a nadaní na matematiku a třeba i umění10,44 %0,43 %  
Vyhýbání se očnímu kontaktu, často minimální komunikace, samotáři nebo pasivní reagování na city. 10,44 %0,43 %  
vlastní svět, špatné vnímání změn, viditelný projev nemoci - typický obličej10,44 %0,43 %  
1. problém se adaptovat na změny- těžce je snáší, spíše nesnáší 2. nevyhledávájí oční kontakt ani osobní kontakt s lidmi 2.mluví o osbě ve třetí osobě 4. nehrají si sdětmi ale vedle dětí 5. milují detaily-fascinují je 6. stereotypní chování10,44 %0,43 %  
napr.: jiný sluch, zavislost na stereotypu, chybi socialni dovednosti a pod., ne každy autista ma stejne projevy...10,44 %0,43 %  
citová plochost, chybí skutečný úsměv, sociální izolovanost10,44 %0,43 %  
sociální izolace, emocionální problémy nedostatek empatie10,44 %0,43 %  
nevnímá okolí, hyperaktivita, odlišné sociální vazby a projevy10,44 %0,43 %  
porucha chování,v některých oblastech vysoká inteligence,v praktickém životě problém samostatného žití10,44 %0,43 %  
nemají rádi nečekané dotyky, upřený pohled do očí, nerozumí zcela lidským emocem je to pro ně obtížnější10,44 %0,43 %  
ztížená komunikace,neklid,potřeba stereotypu10,44 %0,43 %  
neklid,strach z neznáma,pomalejší myšlení10,44 %0,43 %  
porucha komunikace, imaginace, sociální chování10,44 %0,43 %  
zhoršená schopnost sociálního kontaktu, snížené IQ- nemusí být, zvýšená citlivost k různým podnětům10,44 %0,43 %  
rutinní chování, které když nemůže býti dodrženo, je dotyčný vyvozený z míry. Nevyhledávání fyzického kontaktu. Individualita.10,44 %0,43 %  
absence emocí, vnitřní svět, uzavřenost10,44 %0,43 %  
porucha komunikace, rituály, motorická neobratnost10,44 %0,43 %  
specifické zájmy, nesnáší změny, malý okruh lidí10,44 %0,43 %  
nutnost rutiny (nenášení nových věcí), nedostatečné nebo chybějící sociální dovednosti, velmi specifické a vyhraněné zájmy10,44 %0,43 %  
Uzavřenost do sebe, netradiční vnímání okolí, odlišné reakce10,44 %0,43 %  
Uzavřenost ve svém světě, nepoužitelnost v praktickém světě, stereotypní opakování návyků.10,44 %0,43 %  
uzavřený do sebe, nekomunikuje, málo se zajímá o okolí10,44 %0,43 %  
nesamostatný,depresivní,nevyrovnaný10,44 %0,43 %  
Posuneté vnímání a individuální konstrukce reaity, ritualismus, snížená až absentující adaptabilita na změny.10,44 %0,43 %  
horší "sociální zdatnost", vlastní svět, vynikání v neočekávaných oblastech10,44 %0,43 %  
neschopnos navázat oční kontakt, zaobírání se netypickými věcmi, neschopnost hrát si (každou hru berou jako práci), musí mít každodenní systém podle kterého "žijí"10,44 %0,43 %  
nemluvnost, nepřístupnost,jednostrannost10,44 %0,43 %  
minimální emoce, v některém odvětví vynikají nad ostatními )např. matematika), velmi často v kombinaci s jinými duševními onemocněními, pravidelný režim10,44 %0,43 %  
Uzavřenost do vlastního světa, nezvyklé sociální chování, s čímž souvisí taky zhoršená komunikace. (snažil jsem se volit slova abych nějak neurazil...)10,44 %0,43 %  
Lpění na denních rituálech, nemají rádi dotyky (objímání apod.), mohou pusobit uzavřeně nespolečensky10,44 %0,43 %  
potíže s komunikací, potíže s orientací, potíže ase zvládáním svých emocí10,44 %0,43 %  
opakují činnosti, některé základní se neumí naučit, poruchy chování10,44 %0,43 %  
potřebují stereotyp, bývají nadání na nějakou oblast a nerozumí emocím a neumí je dat najevo10,44 %0,43 %  
poruchy sociálního chování, záchvaty vzteku, hyperaktivita, neschopnost spolupracovat, negativismus, poruchy komunikace (nemluvnost u dětí)...10,44 %0,43 %  
snížená vnímavost, má svůj vlastní svět, vyjadřování pomocí zvuků10,44 %0,43 %  
neústupnost v zažitých postojích, negativní citové emoce, neočekávané reakce na běžné situace10,44 %0,43 %  
uzavřenost, odloučenost od společnosti, neschopnost se postarat sám o sebe10,44 %0,43 %  
porucha socializace, špatné rozpoznávání emocí, komunikační problémy10,44 %0,43 %  
clovek co zije svuj svet, nevnima sve okoli ale jen sebe..hisyericke az agresivni vybuchy.. neposeda..10,44 %0,43 %  
poruchy řeči, vnímání světa odlišné od běžného, obscesivní činnosti10,44 %0,43 %  
lpění na stálosti/uspořádanosti určitých věcí/událostí, odmítání fyzického a očního kontaktu, špatné navazování vztahů a sociálních kontaktů10,44 %0,43 %  
casty kývavý pohyb, tichost, plachost, pozbývá schopnosti socializace, vyhýbavé az tlumené reakce a pokud projeví se pak nestandardní sila projevu, vyhraněnost v zájmu a značná hloubka vedeni o tomto, mel rad úzké prostory no a neboť mluvím o sobě tak imanentní projev sebe popisu jako další osoby. úzkost v kontaktu s okolím, neschopnost pochopit vtip, sarkasmus, "dlouhé vedeni".10,44 %0,43 %  
nekomunikativnost, agresivita, stálý režim10,44 %0,43 %  
problémy se socializací, komunikací a navazováním vztahů10,44 %0,43 %  
strach z kolektivu, z nepravidelnosti, z cizích lidí a neznámých věcí10,44 %0,43 %  
poruchy chování, musí být sterotypní denní režim, těžce nesou jakékoli změny, roztržitost10,44 %0,43 %  
nepochopení sociálních zvyklostí, svůj svět, cchybí oční kontakt, potřeba řádu10,44 %0,43 %  
Stereotypy, poruchy v sociálním chování, hůře projevuje emoce 10,44 %0,43 %  
dezorientovanost v čase, dezorientovanost v prostoru, nesnášenlivost se změnami, nespolehlivost10,44 %0,43 %  
omezená možnost komunikace se světem10,44 %0,43 %  
...10,44 %0,43 %  
odlišnosti v sociálním chováním, ulpívavá pozornost (až obsedantní), problémy s komunikací10,44 %0,43 %  
Uzavřenost do sebe, nevnímá prostředí, málo mluví10,44 %0,43 %  
lpění na rituálech, opakování pohybů, agrese při nečekané změně10,44 %0,43 %  
nenavázání očního kontaktu, mentální retardace, neemocionální jednání10,44 %0,43 %  
spatna mluva, vsichni vypadaji stejne, nesvepravnost10,44 %0,43 %  
Obtíže s pochopením sociálních interakcí, obsese o konkrétní zájem/jednostranné zaměření, Potřeba mít věci přesně naplánovené a potřeba rutiny10,44 %0,43 %  
introvert, zásadovi - vše má své místo a řád, matematicky nadaní10,44 %0,43 %  
porušená schopnost vnímat nonverbální signály, poruchy vnímání emocí ostatních lidí (obtíže vcítit se do ostatních), abnormální mimika či způsob řeči, "jiný" náhled na svět, často spojeno s vyhraněnými zájmy, vyžadování stereotypu (jasného harmonogramu)..10,44 %0,43 %  
izolace od ostatních, inteligence, zvláštní pohyby10,44 %0,43 %  
nezájem o podněty z okolí, zlostné reakce na usměrňování, zacyklení aktivit10,44 %0,43 %  
trvání na stereotypech jinak scéna, fascinace kulatými, jemnými, měkkými věcmi, neprojevují city - nepláčou10,44 %0,43 %  
narušení hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti10,44 %0,43 %  
Řeknou co si myslí bez ohledu na to jestli je to vhodné, mají zvláštní koníčky (mapy) těžko navazují vztahy10,44 %0,43 %  
neschopnost očního kontaktu, žití ve vlastním světě, nechápání emocí10,44 %0,43 %  
Pry nedobra komunikace. Nechapani spolecenskych zvyku a emoci druhych.10,44 %0,43 %  
snížená schopnost sociálního kontaktu, snížená schopnost zvládat změny, neprojevování emocí10,44 %0,43 %  
Urcita asocialnost, problem s projevem emoci, nesnesitelnost fyzickeho kontaktu, nepochopeni ironie, prilis doslovne chapani (napr. ukolu)...10,44 %0,43 %  
Potřeba systému a rutiny, nepotřebnost až odpor k dotekům, slabé sociální vazby10,44 %0,43 %  
Např. třepání rukama, narušená schopnost komunikace. Žádný jedinec a PAS není stejný, každý má jiné projevy, jinou závažnost....10,44 %0,43 %  

Graf

5. Dokážete odhadnout, kolik procent dětí se u nás průměrně za rok narodí s touto diagnózou?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
54218,58 %17,95 %  
23214,16 %13,68 %  
32812,39 %11,97 %  
12711,95 %11,54 %  
10146,19 %5,98 %  
493,98 %3,85 %  
1583,54 %3,42 %  
2062,65 %2,56 %  
0.562,65 %2,56 %  
100052,21 %2,14 %  
ostatní odpovědi 200
100
0.1
8
0
6
7
500
18
10000
40
0.2
150
30
35
1.5
1.2
0.6
60
30000
2000
0.45
0.05
110
13
0.02
90
0.3
300
14
4921,68 %20,94 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:14.59
Minimum:0.45
Maximum:300
Variační rozpětí:299.55
Rozptyl:1511.33
Směrodatná odchylka:38.88
Medián:4
Modus:5

Graf

6. Víte, jakým způsobem probíhá vzdělávání autistů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na míře závažnosti nemoci a na rozhodnutí rodičů15568,58 %66,24 %  
Navštěvují speciální školy a třídy4118,14 %17,52 %  
Chodí do běžných škol s osobním asistentem177,52 %7,26 %  
Nevím114,87 %4,7 %  
Učí se doma20,88 %0,85 %  

Graf

7. Znáte nějaké organizace poskytující péči autistům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neznám11450,44 %48,72 %  
Ano, znám11249,56 %47,86 %  

Graf

8. Je podle Vás dospělý autista schopen se v dospělosti zařadit do běžného života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano12253,98 %52,14 %  
Spíše ne8939,38 %38,03 %  
Rozhodně ano104,42 %4,27 %  
Rozhodně ne52,21 %2,14 %  

Graf

9. Vnímáte autisty jako nebezpečné pro okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne12655,75 %53,85 %  
Rozhodně ne6528,76 %27,78 %  
Nevím2410,62 %10,26 %  
Spíše ano73,1 %2,99 %  
Rozhodně ano41,77 %1,71 %  

Graf

10. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17273,5 %73,5 %  
Muž6226,5 %26,5 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22229,4 %9,4 %  
21208,55 %8,55 %  
24187,69 %7,69 %  
27145,98 %5,98 %  
23125,13 %5,13 %  
25104,27 %4,27 %  
2093,85 %3,85 %  
2683,42 %3,42 %  
2983,42 %3,42 %  
1962,56 %2,56 %  
ostatní odpovědi 28
50
35
16
30
44
49
45
18
17
34
36
52
41
15
51
55
60
58
43
47
37
48
68
56
40
66
46
38
54
39
62
33
64
42
59
32
63
65
53
67
57
10745,73 %45,73 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.63
Minimum:18
Maximum:60
Variační rozpětí:42
Rozptyl:124.3
Směrodatná odchylka:11.15
Medián:26
Modus:22

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání s maturitou12051,28 %51,28 %  
Vysokoškolské vzdělání7431,62 %31,62 %  
Základní vzdělání198,12 %8,12 %  
Střední vzdělání bez maturity166,84 %6,84 %  
Vyšší odborné vzdělání52,14 %2,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste někdy o poruchách autistického spektra (o autismu)?

2. Kde jste se o této poruše dozvěděl/a?

3. Znáte osobně někoho, kdo trpí poruchou autistického spektra?

4. Dokázali byste říct alespoň 3 projevy této nemoci?

5. Dokážete odhadnout, kolik procent dětí se u nás průměrně za rok narodí s touto diagnózou?

6. Víte, jakým způsobem probíhá vzdělávání autistů?

7. Znáte nějaké organizace poskytující péči autistům?

8. Je podle Vás dospělý autista schopen se v dospělosti zařadit do běžného života?

9. Vnímáte autisty jako nebezpečné pro okolí?

10. Jste?

11. Kolik je Vám let?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste někdy o poruchách autistického spektra (o autismu)?

2. Kde jste se o této poruše dozvěděl/a?

3. Znáte osobně někoho, kdo trpí poruchou autistického spektra?

4. Dokázali byste říct alespoň 3 projevy této nemoci?

5. Dokážete odhadnout, kolik procent dětí se u nás průměrně za rok narodí s touto diagnózou?

6. Víte, jakým způsobem probíhá vzdělávání autistů?

7. Znáte nějaké organizace poskytující péči autistům?

8. Je podle Vás dospělý autista schopen se v dospělosti zařadit do běžného života?

9. Vnímáte autisty jako nebezpečné pro okolí?

10. Jste?

11. Kolik je Vám let?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zálešáková, B.Poruchy autistického spektra (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46406.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.