Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled na skauting

Pohled na skauting

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alžběta Remešová
Šetření:02. 03. 2015 - 01. 04. 2015
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o pár minut k vyplnění tohoto dotazníku, velmi mi pomůže při psaní ročníkové práce.

Předem děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš postoj ke skautské organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdy jsem o ní neslyšel/a → konec dotazníku, Neutrálníotázka č. 2, spíše negativníotázka č. 2, negativníotázka č. 2, spíše pozitivníotázka č. 2, pozitivníotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní4135,96 %35,96 %  
spíše pozitivní3328,95 %28,95 %  
Neutrální2925,44 %25,44 %  
negativní54,39 %4,39 %  
spíše negativní54,39 %4,39 %  
Nikdy jsem o ní neslyšel/a10,88 %0,88 %  

Graf

2. Byl/a jste někdy na akci pořádané skauty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 5, Nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5851,33 %50,88 %  
Ne4640,71 %40,35 %  
Nevím97,96 %7,89 %  

Graf

3. Na jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

advent

bambiriáda

Blanické hry, Jaraslavení, Skautský tábor, atp...

družinovky, oddílovky, výpravy, tábory, setkání k výročí....

hemžení

Jamboree

Ježdění na lodích na přehradě

Jsem osoba dříve narozená, takže mládí jsem prožila v době, kdy skaut u nás oficiálně neexistoval, nicméně jsem chodila do turistického oddílu, který vedli bývalí skautští vedoucí z let šedesátých a po roce 1989 se opět část oddílu vrátila i oficiálně ke skautským kořenům. Například i v té době se organizoval zimní přechod Brd, stejně jako dnes, a i tehdy končil na Kytínské louce, jen to nebyla oficiální skautská akce.

letní tábor

Myslím, že to byl dětský den nebo čarodějnice...

Na mnoha - jsem skautem (ač již neaktivním).

Na různých, sama chodím do oddílu

Na skautském táboře

Navigamus 2012, Obrok 2013

Nepočítám-li ty, které jsem sama pořádala, tak kupříkladu 22. Jamboree 2011 a krvácí mi oči- slovo "členkyně" neexistuje. píšeme "členka" jako "žena", skloňujeme 7.p. "členkou" ;)

otvírání řeky po zimě s vodáky

ples, oslava výročí, tábor

Pomáhal jsem kamarádce, která byla vedoucí, s promítáním fotek a prezentací činnosti jejího oddílu rodičům.

Rozdávání Betlemskeho svetla, uklid potoka

Ruznych

Sautský tábor, schůzky, mikkulášská nadílka, vánoční nadílka, rozvoz betlémského světla, drakiáda...

skautské Vánoce

skautský tábor, den dětí, různé hry pořádané skauty

stavba a bourání skautských táborů, kterých se zúčastnil můj syn

tabor

Tábor

Tábor

Tábor

Tábor

tábor

Tábor

tábor, výročí

Tábory

Těch bylo... Orbis, Obrok (4x), Navigamus... Místní akce v Brně...

všechny možné, např tábor

Výročí skautské organizace v Říčanech

Závody, tábory, výlety

4. Máte osobní zkušenosti se skautingem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale v nynější době již nejsem členem/členkyní2543,1 %21,93 %  
ne2136,21 %18,42 %  
ano, jsem aktivním členem/členkyní1220,69 %10,53 %  

Graf

5. Dal/a byste své dítě/děti do skautského oddílu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ne, nikdyotázka č. 6, neotázka č. 6, anootázka č. 6, ano, pokud by samo chtělootázka č. 6, nevímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokud by samo chtělo8171,68 %71,05 %  
ano1513,27 %13,16 %  
ne87,08 %7,02 %  
ne, nikdy65,31 %5,26 %  
nevím32,65 %2,63 %  

Graf

6. Myslíte, že by skauting mohl něčím přispět do života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 8, Anootázka č. 7, Nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9886,73 %85,96 %  
Ne97,96 %7,89 %  
Nevím65,31 %5,26 %  

Graf

7. Čím konkrétně by mohl přispět?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

absolutně nejvšestranější náplň volného času

aby k sobě lidi chovali jako lidi a ne jako anonymní stroje (přítelštější chování lidí k sobě navzájem)

Člověk je připraven na neobvyklé situace, má cit k přírodě

Dá dětem tásady chování, naučí je žít v souladu s přírodou a naučí se spousty praktických věcí

Děti se učí úctě k přírodě

dítě se naučí chránit přírodu, první pomoc, spolupracovat, je víc venku než u počítače, více samostatnosti, poradit si v různých situací

dovednosti, znalosti, kolektiv

chování v přírodě, samostatnost

kamarádství

Kamarády, procvičování motorických i intelektových schopností, zážitky

Kontaktem s ostatními dětmi, naučení se spolupráce.

Leccos.. uzly, táboření..

lepší chování k přírodě, naučení se dovednostem (rozdělání ohně apod.), změna žebříčku hodnot

Lepší znalostí přírody a otužilostí ducha i těla.

Lesní moudrost, kamarádství

Lesní moudrost, kamarádství, umět se pohybovat v přírodě a umět se v ní o sebe postarat, dobrý vztah ke zvířatům.

Mladého člověka "skautský režim" (e.g. tábory v "polním" podmínkách (tedy ne někde v hotelu atp)) svým způsobem zocelí, naučí nebýt natolik závislý na civilizačních výdobytcích, naučí prakticky řešit problémy, zacházet s nářadím, lépe se orientovat v přírodě a chápat ji v širších souvislostech. Dalo by se do určité míry asi i říci, že klukům nahradí částečně vojnu (i když toto berte s rezervou - nikdy jsem ji neabsolvoval :-) ).

napomáhat pochopení životních hodnot vytvářet kladný vztah k přírodě učit v praxi sebeovládání, sociální dovednosti, chování v kolektivu

Naučením tolerance Všestranný rozvoj Nalezením kamarádů podobných dotyčnému Konkrétními znalostmi

naučí děti spolupráci, samostatnosti a zodpovědnosti

Naučí se samostatnosti, získá kamarády

naučit dítě spolupráce, pomáhat si a naučit se novým věcěm

naučit samostatnosti, rozhodování, první pomoci

Noví kamarádi, zkušenosti do života, které se budou hodit.

parta a příležitost :D naše organizace je ve své podstatě přímo zaměřená na to, aby podporovala své členy v jejich jednotlivých potřebách a zálibách, v řádně vedených oddílech a družinách si děti vyzkouší "od všeho trochu" - přes nejrůznější sportovní aktivity, dozvědí se něco o historii, biologii, českém jazyce... jednotliví vedoucí pomáhají dětem nacházet směr, který je potáhne do budoucna. Učíme děti samostatnosti, přijímaní zodpovědnosti, rozhodování, kritickému myšlení, toleranci a starší členy také organizačním dovednostem.

Poznani prirody,přežití v prirode,blizsi vztah ke vsemu zivemu,traveni casu venku

poznání přírody, přenesení skautských hodnot do budoucího života (přátelství, příroda)

Rozšíření znalostí o přírodě, životu v přírodě bez moderních vymožeností

Rozvoj dovedností

rozvoj komunikace, postoj k přírodě, omezení vlivu masmedií

rozvoj zručnosti a fyzické odolnosti rozvoj smyslu pro týmovou práci rozvoj vztahu k ochraně přírody

Řád.

Samostatnost dětí, získání dovedností

Schopností přežít v horších podmínkách. "Já jim dám ty jejich počítače!"

skaut všude bratra má

Skautské oddíly učí mladé spolupracovat a také čestnému životu a férovému jednání

soběstačnost, schopnostu umět si poradit v různých situacích

socializace, kvalitní hodnotová orientace, život v kolektivu, láska k přírodě

spolupráce, samostatnost, rozhodování

Stmelování kolektivu, nové dovednosti

Tak já byla jiskřička a bavilo mě to. Hráli jsme hry, pobývali v přírodě a o přírodě se spoustu věcí dozvídali, takže to samé bych čekala od skautingu. (K osmé otázce - pokud by skautingem procházela celá společnost, určitě by přispěl. V tuto chvíli ale neznám poměr skautů a neskautů mezi dětmi, takže si to opravdu nedovolím odhadnout.)

Terennich znalosti - postavit stan apod.. Hry, tymova spoluprace, popr. I rozvoj koordinacnich a intelektualnich vlastnosti..

úcta k přírodě a celému stvoření

učením samostatnosti

Učí děti a mladé lidi samostatnosti, zodpovědnosti, odvaze, lásce k přírodě, spolupráci s ostatními, slušnému chování, praktickým zkušenostem do života (rozdělat oheň, postavit stan, základy vaření...). Současně učí i vytrvalosti a napomáha lepší fyzické kondici.

Učí děti samostatnosti a zároven spolupráci. Učí životu v přírodě a dává lidem schopnosti, které i v moderním přetechnizovaném světe potřebujeme.

upevnit charakter

Určitě se v něm děti naučí spoustu zajímavých věcí.

Vedení člena k morálním hodnotám, soběstačnosti, kamarádství a práci v kolektivu.

všeobecnému rozvoji a zájmu o přírodu, pohyb, tábory, výlety - poznávání kamarádů s podobnými hodnotami

Vštěpováním hodnot typických pro skauting (pravdomluvnost, pomoc druhým apod.). Učením dětí postarat se sám o sebe.

Vštěpovat dítěti morální hodnoty, podílet se na jeho výchově a naučit ho lásce k vlasti a přírodě...

vztah k přírodě, normální dovednosti (zacházení s nožem, dřevem, vaření, pobyt v přírodě, kolektivu), rozvoj sociálních dovedností, zážitky, přátelství

Zásady práce v kolektivu, vztah k přírodě, znalost první pomoci.

Změnil by se pohled na život a lidi by byli lepší

Znalostmi, zkušenostmi

8. Myslíte, že skauting přispěl svou existencí vývoji české společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 10, Anootázka č. 9, Nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6560,75 %57,02 %  
Nevím3229,91 %28,07 %  
Ne109,35 %8,77 %  

Graf

9. Čím konkrétně myslíte, že přispěl?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

část populace má pozitivní vztah k přírodě, ovládá výše uvedené, je spolehlivý a osvědčený pro rodiče - jak morálně, tak skrze normální sociální vazby a normální dětství (ne sám, ne u počítače nebo Tv)

čestnost, pomáhání si, prostě ze skautů vyrostou většinou dobří lidé

Je to symbol svobody a utisku

Možností trávit čas smysluplně s podobně zaujatými lidmi, rozvíjet sebe i společnost svou činností.

Myslím, že vychoval samostatné lidi, kteří jsou schopni jít za užitečnými cíli pro společnost.

Nauka o přírodě, první pomoci a prostě větší přehled. Děti nesedí doma, ale seznamují se a aktivně se zapojují.

Noví čestní občané! Nezávadná a skvělá zábava pro děti a mládež...

Obecně mne zaujala historie dívčího skautingu, samozřejmě - jsem matka mladé skautky. Nejen v české společnosti, ale celosvětově rozvoj dívčích sekcí skauta napomohl emancipaci žen, a to i v tradičně mužských teritoriích. Kromě toho v našem prostředí pravděpodobně skauting napomohl i k našemu specifiku - k růstu trampských osad a obecně poměrně velké zálibě naší populace ve výpravách do přírody.

osamostatnil své členy, získali si spoustu přátel

Pomohl k rozvoji mnoha jiných kroužků. ogranizací a polečneství.

práce s mládeží se po pádu socialismu podstatně zhoršila, skauting je nadějí, že se zase zlepší - demokracie bez odvážných a pokorných lidí je deformována

Pro mnoho dětí představoval a představuje vhodnou volnočasovou aktivitu

řada významných českých osobností (od politiků přes vojáky, autory vážné i krásné literatury, vědců, lékařů, sociálních pracovníků, duchovních ... ) ve skautu vyrostla, část z nich stále ještě je aktivními členy skautského hnutí. Mj. vděčíme skautu za to, že v naší společnosti stále ještě jsou lidi, kteří pomáhají ostatním bez ohledu na vlastní prospěch; ve stále se vynořující "komunistické bolístce" nám skauti dali příklad že tvrzení "já musel když jsem chtěl kariéru" jsou skutečně jen výmluvy, což ostatně platí dodnes. Měníme svět a začínáme od sebe.

socializece mládeže

sounáležitost

Stejně jako tramping, byli tam lidi kteří vzdorovali a stáli si za svým v dobách temna, aby z nich nebyli estébáci, udavači, prospěcháři a podobní degeneráti.

viz výše otázka č. 7

Vlastenectvi/nacionalismus, vztah k přírodě.

Výchova tehdejší mládeže, čaśtečně dopomohl ke zrušení komunismu

zavedením srozumitelných morálních pravidel ve spojení s vhodnými aktivitami pro všechny věkové skupiny

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-305652,34 %49,12 %  
18 a méně2018,69 %17,54 %  
31-451816,82 %15,79 %  
46-601312,15 %11,4 %  

Graf

11. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7267,29 %63,16 %  
muž3532,71 %30,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaký je Váš postoj ke skautské organizaci?

  • odpověď pozitivní:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, jsem aktivním členem/členkyní na otázku 4. Máte osobní zkušenosti se skautingem?

2. Byl/a jste někdy na akci pořádané skauty?

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale v nynější době již nejsem členem/členkyní na otázku 4. Máte osobní zkušenosti se skautingem?
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, jsem aktivním členem/členkyní na otázku 4. Máte osobní zkušenosti se skautingem?
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Máte osobní zkušenosti se skautingem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš postoj ke skautské organizaci?

2. Byl/a jste někdy na akci pořádané skauty?

4. Máte osobní zkušenosti se skautingem?

5. Dal/a byste své dítě/děti do skautského oddílu?

6. Myslíte, že by skauting mohl něčím přispět do života?

8. Myslíte, že skauting přispěl svou existencí vývoji české společnosti?

10. Jaký je Váš věk?

11. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš postoj ke skautské organizaci?

2. Byl/a jste někdy na akci pořádané skauty?

4. Máte osobní zkušenosti se skautingem?

5. Dal/a byste své dítě/děti do skautského oddílu?

6. Myslíte, že by skauting mohl něčím přispět do života?

8. Myslíte, že skauting přispěl svou existencí vývoji české společnosti?

10. Jaký je Váš věk?

11. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Remešová, A.Pohled na skauting (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46472.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.