Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana

Šikana

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Kottermanová
Šetření:11. 03. 2015 - 25. 03. 2015
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

chtěla bych Vás poprosit o pár minut Vašeho času k vyplnění mého dotazníku, který bude sloužit jako podklad do předmětu Základy společenských věd. 

Vaši pomoc velmi ocením, předem za ni děkuji a přeji hezký den. 

Odpovědi respondentů

1. Na jakou školu chodíš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4451,16 %51,16 %  
2933,72 %33,72 %  
1315,12 %15,12 %  

Graf

2. Máš ve své třídě kamaráda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5159,3 %59,3 %  
Několik2427,91 %27,91 %  
Ne1112,79 %12,79 %  

Graf

3. Patříš ve třídě do nějaké party?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3641,86 %41,86 %  
Ne3136,05 %36,05 %  
Jsme jednotní1517,44 %17,44 %  
jiné44,65 %4,65 %  

Graf

4. Byl/a jsi svědkem toho, že by někdo šikanoval tvého spolužáka nebo někoho jiného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Parkrát5260,47 %60,47 %  
Nikdy1922,09 %22,09 %  
Často1517,44 %17,44 %  

Graf

5. Byl/a jsi někdy šikanovan/á osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4552,33 %52,33 %  
Ano4147,67 %47,67 %  

Graf

6. Pokud jsi byl/a svědkem šikany, zastal/a ses šikanovaného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5260,47 %60,47 %  
Ne3439,53 %39,53 %  

Graf

7. Proč myslíš, že lidé šikanují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mají rádi moc2832,56 %32,56 %  
Rádi se posmívají2225,58 %25,58 %  
Připadají si slabší a tím se brání1820,93 %20,93 %  
Z nudy1011,63 %11,63 %  
Jiné89,3 %9,3 %  

Graf

8. Pokud jsi byl/a svědkem šikany, jak to vypadalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychický nátlak (nadávky, posměchy, vyhrožování)5159,3 %59,3 %  
Obojí2326,74 %26,74 %  
Jiné89,3 %9,3 %  
Tělesné ublížení (strkání, mlácení)44,65 %4,65 %  

Graf

9. Jaké znáš další druhy šikany?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

,

.

.

.

.

..

...

...

...

....

.............

Asi jen psychicke a fyzicke

formule 1, natrhnutí prdele

fyzická a psychická

Fyzická a psychická šikana

fyzická, psychická

fyzická, psychycká

Fyzické útoky, cyber-šikana

Fyzické, psychické.

hadice do zadku na dílně a nafukování, tak se to dělá u nás na učňáku

Internetová šikana

Kiber šikana, Stalking

kiberšikana

kiberšikana

kiberšikana

Kromě toho, co už bylo vyjmenováno, ještě záměrnou ignoraci oběti a kyberšikanu (která ale asi spadá pod ty nadávky a posměchy).

kyber

kybernetické

Kybersikana, psychická a fyzická. Psychickou jsem si prošla a není o co stát.

kyberšikana fyzická šinaka psychická šikana

kyberšikana

kyberšikana

kyberšikana

Kyberšikana

kyberšikana

kyberšikana

kyberšikana

Kyberšikana

Kyberšikana

kyberšikana

kyberšikana

kyberšikana

kyberšikana

kyberšikana

kyberšikana

Kyberšikana

kyberšikana

Kyberšikana

Kyberšikana

kyberšikana

kyberšikana

kyberšikana, fyzická šikana, psychická šikana

kyberšikana, mobbing, stalking

kyberšikana, sexuální násilí

kyberšikana, stalking

kyberšikana, stalking

kyberšikana, šikana na pracovišti, policejní šikana ...

kyberšikana, tělesná, psychická, domácí

na facebooku

nadávky

nevím

neznám

Neznám

neznám

Psychciký, fyzický, sexuální

Psychická

psychická a fyzická

psychická a fyzická

Psychicka fyzicka materialni

psychická, fyzická

psychické

Psychické

psychické, fyzické, kyberšikana

slovní, fyzická

stolking

šikana v práci (jmenuje se to myslím mobbing), kyberšikana

školní, pracovní, v kroužku, na dětském hřišti

tělesné, psychické

V práci ze strany zaměstnavatele, lidi to snášejí protože mají obavy ze ztráty zaměstnání a finanční nouze. Znám takové případy, bohužel. Nebo i ze strany soudů, úředníků, policie i lékařů, porušují se zákony i profesní etika.

vydírání

Vydirani

xxxxxxxxxxxx

10. Kdyby jsi byl/a šikanovan/á, věděl/a bys co dělat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6879,07 %79,07 %  
Ne1820,93 %20,93 %  

Graf

11. Komu by ses svěřil/a, že jsi šikanovan/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné3844,19 %44,19 %  
Rodičům3540,7 %40,7 %  
Třídnímu učiteli89,3 %9,3 %  
Sourozenci55,81 %5,81 %  

Graf

12. Co si myslíš o útočnících?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nenávidím ho3237,21 %37,21 %  
Lituji ho2630,23 %30,23 %  
Jsou mi lhostejní2630,23 %30,23 %  
Mám ho ráda22,33 %2,33 %  

Graf

13. Jsi chlapec či dívka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dívka6777,91 %77,91 %  
chlapec1922,09 %22,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na jakou školu chodíš?

2. Máš ve své třídě kamaráda?

3. Patříš ve třídě do nějaké party?

4. Byl/a jsi svědkem toho, že by někdo šikanoval tvého spolužáka nebo někoho jiného?

5. Byl/a jsi někdy šikanovan/á osobně?

6. Pokud jsi byl/a svědkem šikany, zastal/a ses šikanovaného?

7. Proč myslíš, že lidé šikanují?

8. Pokud jsi byl/a svědkem šikany, jak to vypadalo?

9. Jaké znáš další druhy šikany?

10. Kdyby jsi byl/a šikanovan/á, věděl/a bys co dělat?

11. Komu by ses svěřil/a, že jsi šikanovan/á?

12. Co si myslíš o útočnících?

13. Jsi chlapec či dívka?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na jakou školu chodíš?

2. Máš ve své třídě kamaráda?

3. Patříš ve třídě do nějaké party?

4. Byl/a jsi svědkem toho, že by někdo šikanoval tvého spolužáka nebo někoho jiného?

5. Byl/a jsi někdy šikanovan/á osobně?

6. Pokud jsi byl/a svědkem šikany, zastal/a ses šikanovaného?

7. Proč myslíš, že lidé šikanují?

8. Pokud jsi byl/a svědkem šikany, jak to vypadalo?

9. Jaké znáš další druhy šikany?

10. Kdyby jsi byl/a šikanovan/á, věděl/a bys co dělat?

11. Komu by ses svěřil/a, že jsi šikanovan/á?

12. Co si myslíš o útočnících?

13. Jsi chlapec či dívka?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kottermanová, A.Šikana (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46584.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.