Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výukové metody

Výukové metody

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Weiserová
Šetření:04. 03. 2015 - 18. 03. 2015
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):32 / 30.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku na téma výukové metody. Otázky se týkají pouze teoretických odborných předmětů. Dotazník slouží pro účely diplomové práce.

Odpovědi respondentů

1. Které formě výuky dávají učitelé při vyučování přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Frontální výuce - učitel hromadně pracuje se všemi žáky5386,89 %86,89 %  
Skupinové výuce - třída je rozdělena na menší skupiny (většinou 3-5 členné)58,2 %8,2 %  
Partnerské výuce - spolupráce dvou žáků (nejčastěji sousedů v lavici)34,92 %4,92 %  

Graf

2. Jak často pracujete ve skupinách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2134,43 %34,43 %  
občas2134,43 %34,43 %  
často1524,59 %24,59 %  
vždy23,28 %3,28 %  
nikdy23,28 %3,28 %  

Graf

3. 2. Jakou četnost byste zvolili vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
častěji2744,26 %44,26 %  
stejně často2540,98 %40,98 %  
méně často914,75 %14,75 %  

Graf

4. Jak často pracujete ve dvojicích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2439,34 %39,34 %  
zřídka1727,87 %27,87 %  
často1422,95 %22,95 %  
vždy46,56 %6,56 %  
nikdy23,28 %3,28 %  

Graf

5. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně často3049,18 %49,18 %  
častěji2236,07 %36,07 %  
méně často914,75 %14,75 %  

Graf

6. Jak často vyžaduje učitel po studentech, aby si samostatně zjistili nějaké informace? Např. z internetu, z knih…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2134,43 %34,43 %  
zřídka1727,87 %27,87 %  
často1321,31 %21,31 %  
vždy813,11 %13,11 %  
nikdy23,28 %3,28 %  

Graf

7. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně často2845,9 %45,9 %  
častěji1727,87 %27,87 %  
méně často1626,23 %26,23 %  

Graf

8. Jak často v hodině pracujete samostatně s textem? Např. učebnicí, odbornou literaturou…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často1931,15 %31,15 %  
občas1829,51 %29,51 %  
zřídka1219,67 %19,67 %  
vždy711,48 %11,48 %  
nikdy58,2 %8,2 %  

Graf

9. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně často3760,66 %60,66 %  
méně často1321,31 %21,31 %  
častěji1118,03 %18,03 %  

Graf

10. Vypracováváte ve výuce projekty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2134,43 %34,43 %  
zřídka1524,59 %24,59 %  
často1118,03 %18,03 %  
nikdy914,75 %14,75 %  
vždy58,2 %8,2 %  

Graf

11. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně často3252,46 %52,46 %  
častěji1626,23 %26,23 %  
méně často1321,31 %21,31 %  

Graf

12. Nosí učitel do hodiny názorné pomůcky? Např. obrazy, předměty…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2134,43 %34,43 %  
často1931,15 %31,15 %  
zřídka1118,03 %18,03 %  
nikdy58,2 %8,2 %  
vždy58,2 %8,2 %  

Graf

13. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně často3557,38 %57,38 %  
častěji2337,7 %37,7 %  
méně často34,92 %4,92 %  

Graf

14. Využívá učitel v hodině moderní technologie? Např. interaktivní tabuli, počítač, dataprojektor…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často2134,43 %34,43 %  
vždy1931,15 %31,15 %  
občas1422,95 %22,95 %  
nikdy46,56 %6,56 %  
zřídka34,92 %4,92 %  

Graf

15. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně často3252,46 %52,46 %  
častěji2642,62 %42,62 %  
méně často34,92 %4,92 %  

Graf

16. Využívají učitelé v hodinách metodu vysvětlování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často2134,43 %34,43 %  
vždy2032,79 %32,79 %  
občas1727,87 %27,87 %  
nikdy23,28 %3,28 %  
zřídka11,64 %1,64 %  

Graf

17. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
častěji2947,54 %47,54 %  
stejně často2642,62 %42,62 %  
méně často69,84 %9,84 %  

Graf

18. Využívají učitelé v hodinách metodu diskuse?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2540,98 %40,98 %  
často1829,51 %29,51 %  
zřídka1016,39 %16,39 %  
vždy69,84 %9,84 %  
nikdy23,28 %3,28 %  

Graf

19. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně často2947,54 %47,54 %  
častěji2540,98 %40,98 %  
méně často711,48 %11,48 %  

Graf

20. Jak často učitelé využívají v hodině hry nebo soutěže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2642,62 %42,62 %  
nikdy1829,51 %29,51 %  
občas1524,59 %24,59 %  
často11,64 %1,64 %  
vždy11,64 %1,64 %  

Graf

21. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
častěji3354,1 %54,1 %  
stejně často2337,7 %37,7 %  
méně často58,2 %8,2 %  

Graf

22. Využívají učitelé v hodinách inscenační metody? Jde o simulací nějaké události, v nichž se kombinuje hraní rolí s řešením problémů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2236,07 %36,07 %  
zřídka1931,15 %31,15 %  
nikdy1626,23 %26,23 %  
často34,92 %4,92 %  
vždy11,64 %1,64 %  

Graf

23. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně často2947,54 %47,54 %  
častěji2337,7 %37,7 %  
méně často914,75 %14,75 %  

Graf

24. Využívají učitelé v hodinách situační metody? Jde o popis a rozbor konkrétní reálné situace ze života.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2744,26 %44,26 %  
často1626,23 %26,23 %  
zřídka914,75 %14,75 %  
nikdy711,48 %11,48 %  
vždy23,28 %3,28 %  

Graf

25. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně často3354,1 %54,1 %  
častěji2439,34 %39,34 %  
méně často46,56 %6,56 %  

Graf

26. Jak často učitelé v hodině využívají problémové metody? Studenti se snaží řešit daný problém pomocí pokusu a omylu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2032,79 %32,79 %  
zřídka1829,51 %29,51 %  
nikdy1321,31 %21,31 %  
často711,48 %11,48 %  
vždy34,92 %4,92 %  

Graf

27. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně často3049,18 %49,18 %  
častěji2337,7 %37,7 %  
méně často813,11 %13,11 %  

Graf

28. Využívají učitelé v hodině dramatické metody? Divadelní scénky apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy3252,46 %52,46 %  
zřídka1727,87 %27,87 %  
občas914,75 %14,75 %  
vždy23,28 %3,28 %  
často11,64 %1,64 %  

Graf

29. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně často2947,54 %47,54 %  
méně často1727,87 %27,87 %  
častěji1524,59 %24,59 %  

Graf

30. Jaká výuková metoda z výše uvedených je Vaše nejoblíbenější?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
situační813,33 %13,11 %  
vysvětlování58,33 %8,2 %  
diskuse58,33 %8,2 %  
Inscenační46,67 %6,56 %  
Diskuze46,67 %6,56 %  
situační metody23,33 %3,28 %  
dramaticke metody 23,33 %3,28 %  
hra23,33 %3,28 %  
skupinová23,33 %3,28 %  
Zeměpis11,67 %1,64 %  
ostatní odpovědi Nadiktovat co mám umět, vyzkoušet a zapomenout.
inscenační metoda
Situační metoda.
moderní technologie
Situační metodu
situacni
nevím
Diskuze, projekty
interaktivní tabule
dramatická
z pohledu studenta frontální, z pohledu učitele skupinová prace
práce ve dvojicích
žádná
Dramatická metoda- zasmějeme se a zapamatujeme si více z hodiny
kombinovaná
metoda diskuse, metoda vysvětlování, práce s moderními technologiemi.
frontálka
situační metoda
Diskuze, inscenacni metoda
diskuzí
inscenační metody
Tohle je naprosto špatně sestavený dotazník - pro koho je dotazník určen? Jsem studentka na vysoké škole, je to pro mne? Nebo pro středoškoláky? Žáky ZŠ? Nevím. Jinak, kdybych si musela vybrat, tak asi situační metoda...
situace ze života
Přednes
frontální
2541,67 %40,98 % 

Graf

31. Využívá učitel i jiné metody, které nebyly zmíněny v dotazníků?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne650 %9,84 %  
asi ne18,33 %1,64 %  
ano18,33 %1,64 %  
žadné18,33 %1,64 %  
nevím18,33 %1,64 %  
Využívá i zapojejí studujících, aby si relevantní zdroje získali na internetu,18,33 %1,64 %  
tresty18,33 %1,64 %  

Graf

32. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, vypište jaké:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysvětlování látky studentovi před tabulí (čti: zesměšňování )125 %1,64 %  
nic125 %1,64 %  
Google, Seznam, Yandex, částečně Wikipedia,125 %1,64 %  
referáty125 %1,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

28. Využívají učitelé v hodině dramatické metody? Divadelní scénky apod.

  • odpověď nikdy:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně často na otázku 9. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které formě výuky dávají učitelé při vyučování přednost?

2. Jak často pracujete ve skupinách?

3. 2. Jakou četnost byste zvolili vy?

4. Jak často pracujete ve dvojicích?

5. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

6. Jak často vyžaduje učitel po studentech, aby si samostatně zjistili nějaké informace? Např. z internetu, z knih…

7. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

8. Jak často v hodině pracujete samostatně s textem? Např. učebnicí, odbornou literaturou…

9. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

10. Vypracováváte ve výuce projekty?

11. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

12. Nosí učitel do hodiny názorné pomůcky? Např. obrazy, předměty…

13. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

14. Využívá učitel v hodině moderní technologie? Např. interaktivní tabuli, počítač, dataprojektor…

15. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

16. Využívají učitelé v hodinách metodu vysvětlování?

17. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

18. Využívají učitelé v hodinách metodu diskuse?

19. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

20. Jak často učitelé využívají v hodině hry nebo soutěže?

21. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

22. Využívají učitelé v hodinách inscenační metody? Jde o simulací nějaké události, v nichž se kombinuje hraní rolí s řešením problémů.

23. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

24. Využívají učitelé v hodinách situační metody? Jde o popis a rozbor konkrétní reálné situace ze života.

25. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

26. Jak často učitelé v hodině využívají problémové metody? Studenti se snaží řešit daný problém pomocí pokusu a omylu.

27. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

28. Využívají učitelé v hodině dramatické metody? Divadelní scénky apod.

29. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které formě výuky dávají učitelé při vyučování přednost?

2. Jak často pracujete ve skupinách?

3. 2. Jakou četnost byste zvolili vy?

4. Jak často pracujete ve dvojicích?

5. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

6. Jak často vyžaduje učitel po studentech, aby si samostatně zjistili nějaké informace? Např. z internetu, z knih…

7. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

8. Jak často v hodině pracujete samostatně s textem? Např. učebnicí, odbornou literaturou…

9. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

10. Vypracováváte ve výuce projekty?

11. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

12. Nosí učitel do hodiny názorné pomůcky? Např. obrazy, předměty…

13. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

14. Využívá učitel v hodině moderní technologie? Např. interaktivní tabuli, počítač, dataprojektor…

15. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

16. Využívají učitelé v hodinách metodu vysvětlování?

17. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

18. Využívají učitelé v hodinách metodu diskuse?

19. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

20. Jak často učitelé využívají v hodině hry nebo soutěže?

21. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

22. Využívají učitelé v hodinách inscenační metody? Jde o simulací nějaké události, v nichž se kombinuje hraní rolí s řešením problémů.

23. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

24. Využívají učitelé v hodinách situační metody? Jde o popis a rozbor konkrétní reálné situace ze života.

25. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

26. Jak často učitelé v hodině využívají problémové metody? Studenti se snaží řešit daný problém pomocí pokusu a omylu.

27. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

28. Využívají učitelé v hodině dramatické metody? Divadelní scénky apod.

29. 1. Jakou četnost byste zvolili vy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Weiserová, P.Výukové metody (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46616.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.