Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika internetové reklamy vol. 2

Problematika internetové reklamy vol. 2

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Pala
Šetření:06. 03. 2015 - 08. 03. 2015
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:79,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku pro mou bakalářskou práci. Ve které se zabývám problematikou internetové reklamy. Dotazník je anonymní a zabere vám jen pár minut.

Děkuji za Vaši ochotu a za Váš čas :)

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš vztah k reklamě? (obecně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální3542,17 %42,17 %  
Spíše negativní2024,1 %24,1 %  
Negativní1416,87 %16,87 %  
Spíše pozitivní1214,46 %14,46 %  
Pozitivní22,41 %2,41 %  

Graf

2. Kde myslíte, že je reklama nejúčinnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV3744,58 %44,58 %  
Internet2428,92 %28,92 %  
Tištěná (letáky, noviny, časopisy)910,84 %10,84 %  
Chytré mobilní telefony67,23 %7,23 %  
Venkovní reklama (plakáty, billboardy, dopravní prostředky)44,82 %4,82 %  
POS (prodejní místa)22,41 %2,41 %  
Rozhlas11,2 %1,2 %  

Graf

3. Všímáte si reklamy na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale nikdy ji nevěnuji větší pozornost3339,76 %39,76 %  
Ano, občas mě zaujme3339,76 %39,76 %  
Ne, zcela ji ignoruji1720,48 %20,48 %  

Graf

4. Reklamu na internetu hodnotíte jako? (Ostatní formy reklamy = v televizi, billboardy, v dopravních prostředcích, v novinách, v rádiu, prodejní místa)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejně rušivou jako ostatní formy reklamy4351,81 %51,81 %  
Více rušivou než ostatní formy reklamy2631,33 %31,33 %  
Méně rušivou než ostatní formy reklamy1315,66 %15,66 %  
Zajímavější než ostatní formy11,2 %1,2 %  

Graf

5. Čím Vás reklama na internetu nejvíce zaujme? (uveďte max. 2 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Originalitou3643,37 %43,37 %  
Grafickou stránkou, ztvárněním3440,96 %40,96 %  
Humorem2631,33 %31,33 %  
Nabízeným produktem2631,33 %31,33 %  
Doprovodnou hudbou22,41 %2,41 %  
Sexuálním podtextem22,41 %2,41 %  
Známými osobnostmi11,2 %1,2 %  

Graf

6. Přesvědčí Vás reklama na internetu si zboží koupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne4048,19 %48,19 %  
Ne2327,71 %27,71 %  
Nevím1619,28 %19,28 %  
Ano33,61 %3,61 %  
Spíše ano11,2 %1,2 %  

Graf

7. Jaký druh internetové reklamy je pro Vás nejnepříjemnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Varianta 1 (I-layer)3036,14 %36,14 %  
Varianta 6 (video reklama)2530,12 %30,12 %  
Varianta 3 (placený odkaz ve vyhledávači)1012,05 %12,05 %  
Varianta 2 (bannerová reklama)78,43 %8,43 %  
Varianta 4 (textová reklama)44,82 %4,82 %  
Varianta 7 (inText reklama)44,82 %4,82 %  
Varianta 5 (kontextová reklama)33,61 %3,61 %  

Graf

8. Který druh reklamy je pro Vás méně rušivý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Varianta 27084,34 %84,34 %  
Varianta 11315,66 %15,66 %  

Graf

9. Který druh reklamy je pro Vás méně rušivý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Varianta 27792,77 %92,77 %  
Varianta 167,23 %7,23 %  

Graf

10. Která z reklam Vás více zaujme?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Varianta 14857,83 %57,83 %  
Varianta 23542,17 %42,17 %  

Graf

11. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4655,42 %55,42 %  
Muž3744,58 %44,58 %  

Graf

12. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 254453,01 %53,01 %  
46 – 551518,07 %18,07 %  
36 – 451113,25 %13,25 %  
26 – 3589,64 %9,64 %  
56 a více56,02 %6,02 %  

Graf

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské4351,81 %51,81 %  
Vysokoškolské3339,76 %39,76 %  
Základní78,43 %8,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš vztah k reklamě? (obecně)

2. Kde myslíte, že je reklama nejúčinnější?

3. Všímáte si reklamy na internetu?

4. Reklamu na internetu hodnotíte jako? (Ostatní formy reklamy = v televizi, billboardy, v dopravních prostředcích, v novinách, v rádiu, prodejní místa)

5. Čím Vás reklama na internetu nejvíce zaujme? (uveďte max. 2 odpovědi)

6. Přesvědčí Vás reklama na internetu si zboží koupit?

7. Jaký druh internetové reklamy je pro Vás nejnepříjemnější?

8. Který druh reklamy je pro Vás méně rušivý?

10. Která z reklam Vás více zaujme?

11. Vaše pohlaví:

12. Váš věk:

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš vztah k reklamě? (obecně)

2. Kde myslíte, že je reklama nejúčinnější?

3. Všímáte si reklamy na internetu?

4. Reklamu na internetu hodnotíte jako? (Ostatní formy reklamy = v televizi, billboardy, v dopravních prostředcích, v novinách, v rádiu, prodejní místa)

5. Čím Vás reklama na internetu nejvíce zaujme? (uveďte max. 2 odpovědi)

6. Přesvědčí Vás reklama na internetu si zboží koupit?

7. Jaký druh internetové reklamy je pro Vás nejnepříjemnější?

8. Který druh reklamy je pro Vás méně rušivý?

10. Která z reklam Vás více zaujme?

11. Vaše pohlaví:

12. Váš věk:

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pala, O.Problematika internetové reklamy vol. 2 (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46666.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.