Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Léčba nemoci motýlích křídel

Léčba nemoci motýlích křídel

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Šrytrová
Šetření:05. 03. 2015 - 11. 03. 2015
Počet respondentů:200
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení a milí,

ráda bych Vám touto cestou předložila dotazník, jehož cílem je zjistit informovanost občanů o vzácné nemoci Epidermolysis bullosa congenita, nebo-li nemoc motýlích křídel. Získané informace z tohoto dotazníku budou použity jako podklady k mé závěrečné absolventské práci na téma: Léčba motýlích křídel. Ve výsledné zpracované části budou vyhodnocena pouze statistická data na základě těchto odpovědí. Proto bych Vás ráda požádala o pravdivé vyplnění, aby výstup tohoto dotazníku byl věrohodný.

Pokyny pro vyplnění:

Dotazník obsahuje celkem 12 otázek.

Otázkami 1-3 se snažím zjistit bližší charakterizaci vaší osoby.

Otázkami 4-12 chci zjistit jaké máte povědomí o této nemoci a znáte-li nějaké organizace zabývající se touto problematikou. 

Odpovědi respondentů

1. Jsem pohlavím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16683 %83 %  
Muž3417 %17 %  

Graf

2. Uveďte Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od18 do 25 let8341,5 %41,5 %  
od 25 do 35 let6432 %32 %  
Od 35 do 45 let3015 %15 %  
nad 45 let2311,5 %11,5 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou11859 %59 %  
Vysokoškolské5427 %27 %  
Pomaturitní136,5 %6,5 %  
Učňovské105 %5 %  
Základní52,5 %2,5 %  

Graf

4. Slyšela jste už někdy o nemoci motýlích křídel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18693 %93 %  
Ne147 %7 %  

Graf

5. Pokud ano, kde?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V médiích (televize, rádio)14478,26 %72 %  
Na internetu9350,54 %46,5 %  
V časopise5630,43 %28 %  
Ve škole4826,09 %24 %  
V odborné literatuře3921,2 %19,5 %  
Od lékaře52,72 %2,5 %  
od známé10,54 %0,5 %  
V nějakém filmu10,54 %0,5 %  
Osobně jsem pomáhala při finanancni podpoře rodině s nemocným synem10,54 %0,5 %  
na plakátech10,54 %0,5 %  
měla jsem nemocného znamého10,54 %0,5 %  
v práci10,54 %0,5 %  
pracuji v nemocnici10,54 %0,5 %  
Znám člověka trpícího nemocí motýlích křídel10,54 %0,5 %  
v zaměstnání10,54 %0,5 %  
v nemocnici10,54 %0,5 %  
můj synovec takto onemocněl10,54 %0,5 %  

Graf

6. Víte, jak se nemoc projevuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16884 %84 %  
Ne3216 %16 %  

Graf

7. Myslíte si, že je nemoc motýlích křídel léčitelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12864 %64 %  
Nevím5226 %26 %  
Ano2010 %10 %  

Graf

8. Myslíte si, že je nemoc motýlích křídel:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
geneticky vrozená18994,5 %94,5 %  
nevím84 %4 %  
nakažlivá31,5 %1,5 %  

Graf

9. Znáte někoho ve Vašem okolí s touto nemocí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18291 %91 %  
Ano189 %9 %  

Graf

10. Pokud ano, popište prosím Vaše setkání a dojmy s tímto onemocněním na konci dotazníku.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V televizi, nemoc se projevuje ošklivě.. dělá z hezkých lidí ošklivé, je bezvýchodisková situace pro takto nemocného člověka. Vzbuzuje ve mě pocity lítosti. Nikomu bych takovou nemoc nepřál.19,09 %0,5 %  
desi me moznost,ze by to melo moje dite...19,09 %0,5 %  
obdiv,jak se s tím pere a zároveň-bezradnost19,09 %0,5 %  
Pro rodinu je to nekončící pece a ošetřování spousta obětování času ovlivňuje to celou rodinu slabin se v pokoře ze to zvládají o financích nemluvě 19,09 %0,5 %  
tento člověk bohužel již zemřel v 25 letech, žil v kompletní rodině, vystudoval "běžnou" ZŠ a SŠ, chodil do práce. Bylo mi líto, že neměl plnohodnotný život, ale asi si nestěžoval :)19,09 %0,5 %  
pro pacienta bolestny cely život........19,09 %0,5 %  
na praxi v nemocnici, malý 4 letý chlapeček, dojmy byly asi takové,že v tu chvíli si člověk uvědomí, že mít zdravé dítě a rodinu je opravdu to nejdůležitější19,09 %0,5 %  
Dle mého názoru musí být neskutečně těžké žít s tím, že bolest je Vaším denním chlebem a smrt čeká19,09 %0,5 %  
také chodím na VOŠ zdravotnickou a setkala jsem se na praxi v kojeneckém ústavu s chlapečkem, trpícím touto nemocí. Stále je chodím navštěvovat a obdivuji lidi kteří i s tímto problémem zvládají život.19,09 %0,5 %  
jako učitelka v MŠ jsem se setkala s dítětem s tímto onemocněním. 19,09 %0,5 %  
ostatní odpovědi V rodině jsem se s tím setkala, je to boj na dlouho, je to psychicky vyčerpávající. 19,09 %0,5 % 

Graf

11. Chtěl/a byste nějakým způsobem pomáhat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepřemýšlel/a jsem o tom11457 %57 %  
Ano, ale nevím jak4522,5 %22,5 %  
Ano2110,5 %10,5 %  
Ano, pomáhám126 %6 %  
Ne84 %4 %  

Graf

12. Znátě nějakou organizaci zabývající se tímto onemocněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13768,5 %68,5 %  
DebRA5427 %27 %  
Ano94,5 %4,5 %  

Graf

13. V jakém rozmezí jsou podle vás měsíční výdaje za léky a zdravotnické pomůcky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 500 – 20 000 Kč7437 %37 %  
3000 – 10 000 Kč6532,5 %32,5 %  
Nevím, nedovedu si představit5125,5 %25,5 %  
1000 – 3000 Kč105 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Víte, jak se nemoc projevuje?

  • odpověď Ne:
    • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Slyšela jste už někdy o nemoci motýlích křídel?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem pohlavím:

2. Uveďte Váš věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Slyšela jste už někdy o nemoci motýlích křídel?

5. Pokud ano, kde?

6. Víte, jak se nemoc projevuje?

7. Myslíte si, že je nemoc motýlích křídel léčitelná?

8. Myslíte si, že je nemoc motýlích křídel:

9. Znáte někoho ve Vašem okolí s touto nemocí?

11. Chtěl/a byste nějakým způsobem pomáhat?

12. Znátě nějakou organizaci zabývající se tímto onemocněním?

13. V jakém rozmezí jsou podle vás měsíční výdaje za léky a zdravotnické pomůcky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem pohlavím:

2. Uveďte Váš věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Slyšela jste už někdy o nemoci motýlích křídel?

5. Pokud ano, kde?

6. Víte, jak se nemoc projevuje?

7. Myslíte si, že je nemoc motýlích křídel léčitelná?

8. Myslíte si, že je nemoc motýlích křídel:

9. Znáte někoho ve Vašem okolí s touto nemocí?

11. Chtěl/a byste nějakým způsobem pomáhat?

12. Znátě nějakou organizaci zabývající se tímto onemocněním?

13. V jakém rozmezí jsou podle vás měsíční výdaje za léky a zdravotnické pomůcky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šrytrová, L.Léčba nemoci motýlích křídel (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46671.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.