Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Role literatury

Role literatury

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Kašparová
Šetření:07. 03. 2015 - 21. 03. 2015
Počet respondentů:262
Počet otázek (max/průměr):7 / 7.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen k výzkumu pro prezentaci na téma Role literatury.

Odpovědi respondentů

1. Kolik jste za poslední rok přečetli knih?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 208833,46 %33,59 %  
11-204617,49 %17,56 %  
6-104617,49 %17,56 %  
4-53212,17 %12,21 %  
1-2259,51 %9,54 %  
3134,94 %4,96 %  
žádnou134,94 %4,96 %  

Graf

2. Je podle vás literatura důležitá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano25396,2 %96,56 %  
Ne103,8 %3,82 %  

Graf

3. Myslíte si, že se člověk tím, že nečte, o něco ochuzuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24593,16 %93,51 %  
ne186,84 %6,87 %  

Graf

4. Uveďte prosím nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními. (1-vůbec, 5-naprosto souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Čtení není aktivitou.1.6161.172
Čtením fikce se nic neučíme.1.7571.378
Můj názor na knihu není důležitý.1.9921.681
Nemám čas číst.2.4871.824
Pokud čtete (doplňte pro vás podřadný žánr), není to četba.2.2471.616

Graf

5. Jak moc je pro vás důležitá četba? (1-vůbec, 5 - maximálně)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
512548,45 %47,71 %  
47729,84 %29,39 %  
33011,63 %11,45 %  
2166,2 %6,11 %  
1103,88 %3,82 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.24
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.8
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:4
Modus:5

Graf

6. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena21280,61 %80,92 %  
muž5119,39 %19,47 %  

Graf

7. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-2512848,67 %48,85 %  
16-206022,81 %22,9 %  
26-303513,31 %13,36 %  
41-50155,7 %5,73 %  
31-40103,8 %3,82 %  
51-6083,04 %3,05 %  
Do 1572,66 %2,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik jste za poslední rok přečetli knih?

2. Je podle vás literatura důležitá?

3. Myslíte si, že se člověk tím, že nečte, o něco ochuzuje?

4. Uveďte prosím nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními. (1-vůbec, 5-naprosto souhlasím)

5. Jak moc je pro vás důležitá četba? (1-vůbec, 5 - maximálně)

6. Jsem

7. Kolik je vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik jste za poslední rok přečetli knih?

2. Je podle vás literatura důležitá?

3. Myslíte si, že se člověk tím, že nečte, o něco ochuzuje?

4. Uveďte prosím nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními. (1-vůbec, 5-naprosto souhlasím)

5. Jak moc je pro vás důležitá četba? (1-vůbec, 5 - maximálně)

6. Jsem

7. Kolik je vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kašparová, L.Role literatury (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46754.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.