Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přijímací pohovor

Přijímací pohovor

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Taptičová
Šetření:10. 03. 2015 - 16. 03. 2015
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

prosím  o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, týkajícího se chování uchazeče na přijímacím pohovoru.

Moc děkuji :)

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 35 let3440,96 %40,96 %  
do 25 let2327,71 %27,71 %  
46 let a více1619,28 %19,28 %  
36 – 45 let1012,05 %12,05 %  

Graf

2. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6375,9 %75,9 %  
Muž2024,1 %24,1 %  

Graf

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitní zkouškou4048,19 %48,19 %  
Vysokoškolské3542,17 %42,17 %  
Střední s výučním listem56,02 %6,02 %  
Základní33,61 %3,61 %  

Graf

4. Kladli Vám v průběhu pohovoru někdy nějaké z tzv. diskriminačních otázek, například jestli plánujete v dohledné době založit rodinu apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5869,88 %69,88 %  
Ano2530,12 %30,12 %  

Graf

5. Pokud se Vás tazatel na pohovoru zeptá, PROČ JSTE OPUSTIL(A) /NEBO PROČ CHCETE OPUSTIT SVÉ MINULÉ / SOUČASNÉ MÍSTO, odpovíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při odpovědi se vyhnu veškerému obviňování druhých či kritice, i když by mohla být i opodstatněná. Podám pouze věcné argumenty, proč chci změnit práci, jako například zájem o získání větší zodpovědnosti apod.7590,36 %90,36 %  
Řeknu vše, co bylo špatně, o tom co mi zaměstnavatel nasliboval, ale nesplnil, o tom jak špatný byl kolektiv, že si šéf na mě zasedl, apod., prostě jim to pořádně osolím.89,64 %9,64 %  

Graf

6. Pokud se Vás tazatel na pohovoru zeptá V ČEM VYNIKÁTE:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zmíním pár svých vlastností, o kterých vím, že v nich jsem lepší než ostatní. Tyto vlastnosti volím v souvislosti s tím, co bylo uvedeno v profilu kandidáta v textu inzerátu nabídky práce, tedy takové, jež jsou v souladu s úkoly a požadavky nabízené práce6881,93 %81,93 %  
Odpovím něco neutrálního, například že to musí posoudit ostatní, protože se nechci vychloubat.1214,46 %14,46 %  
Řeknu pravdu… v ničem.33,61 %3,61 %  

Graf

7. Pokud se Vás tazatel na pohovoru zeptá JAKÉ JSOU VAŠE SLABÉ STRÁNKY:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpovím přímo a pravdivě.3643,37 %43,37 %  
Nepříjemná otázka, ale jsem na ni připraven(a), nevyvede mě z míry.3339,76 %39,76 %  
Odpovím politicky, nejlépe tak, že svou silnou stránku odprezentuji jako slabou.2226,51 %26,51 %  
Je to velice nepříjemná otázka, nejsem na ni připraven(a) a rozruší mě to.78,43 %8,43 %  

Graf

8. Při otázce týkající se budoucího platového ohodnocení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řeknu platové rozmezí, za co jsem ochotný(á) pracovat.3946,99 %46,99 %  
Tato otázka je mi nepříjemná.2530,12 %30,12 %  
Řeknu raději více, než za co jsem ochotný(á) pracovat.1922,89 %22,89 %  
Řeknu přesnou výši platu, kterou si představuji.1619,28 %19,28 %  
Tato otázka mi není nepříjemná.1012,05 %12,05 %  
Řeknu raději méně, než za co jsem ochotný(á) pracovat.56,02 %6,02 %  

Graf

9. Připravujete se předem na pohovor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zjistím si vždy předem co nejvíce informací o firmě, ve které se ucházím o místo.6173,49 %73,49 %  
Ano, přemýšlím i nad dalšími možnými otázkami (které nesledují pouze doplnění mezer či upřesnění mého životopisu), které by mi mohl budoucí zaměstnavatel položit.2631,33 %31,33 %  
Ano, podle svého životopisu se snažím odhadnout, které „nepříjemné“ či doplňující otázky by mi mohl zaměstnavatel klást.1922,89 %22,89 %  
Ne, nepřipravuji se předem.1113,25 %13,25 %  

Graf

10. Při pohovoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem sice nervózní, ale snažím se působit přirozeně.6072,29 %72,29 %  
Kontroluji nejen to, co říkám, ale soustředím se i na to, jak působím neverbálně.3036,14 %36,14 %  
Vystupuji velice sebevědomě, na otázky odpovídám bez zaváhání.910,84 %10,84 %  
Jsem velice nervózní a myslím si, že je to i vidět.33,61 %3,61 %  

Graf

11. Četl(a) jste někdy nějakou odbornou literaturu či články týkající se úspěšného zvládnutí přijímacího pohovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5566,27 %66,27 %  
Ano2833,73 %33,73 %  

Graf

12. Víte, co znamená pojem „řeč těla“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím.7084,34 %84,34 %  
Spíše jen tuším, co to znamená.1214,46 %14,46 %  
Ne, nikdy jsem se s tímto pojmem nesetkal(a).11,2 %1,2 %  

Graf

13. Četl(a) jste někdy nějakou odbornou literaturu či články týkající se tzv. řeči těla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4453,01 %53,01 %  
Ano3946,99 %46,99 %  

Graf

14. Jste ochoten(a) na pohovoru zalhat, aby jste se více zalíbil(a) potencionálnímu zaměstnavateli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5161,45 %61,45 %  
Ano3238,55 %38,55 %  

Graf

15. Jste ochoten(a) na pohovoru zamlčet určité informace, protože si myslíte, že by mohli ovlivnit názor budoucího zaměstnavatele na Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6375,9 %75,9 %  
Ne2024,1 %24,1 %  

Graf

16. Zalhal(a) jste již někdy na pohovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6679,52 %79,52 %  
Ano1720,48 %20,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Četl(a) jste někdy nějakou odbornou literaturu či články týkající se tzv. řeči těla?

  • odpověď Ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše jen tuším, co to znamená. na otázku 12. Víte, co znamená pojem „řeč těla“?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

4. Kladli Vám v průběhu pohovoru někdy nějaké z tzv. diskriminačních otázek, například jestli plánujete v dohledné době založit rodinu apod.?

5. Pokud se Vás tazatel na pohovoru zeptá, PROČ JSTE OPUSTIL(A) /NEBO PROČ CHCETE OPUSTIT SVÉ MINULÉ / SOUČASNÉ MÍSTO, odpovíte:

6. Pokud se Vás tazatel na pohovoru zeptá V ČEM VYNIKÁTE:

7. Pokud se Vás tazatel na pohovoru zeptá JAKÉ JSOU VAŠE SLABÉ STRÁNKY:

8. Při otázce týkající se budoucího platového ohodnocení:

9. Připravujete se předem na pohovor?

10. Při pohovoru:

11. Četl(a) jste někdy nějakou odbornou literaturu či články týkající se úspěšného zvládnutí přijímacího pohovoru?

12. Víte, co znamená pojem „řeč těla“?

13. Četl(a) jste někdy nějakou odbornou literaturu či články týkající se tzv. řeči těla?

14. Jste ochoten(a) na pohovoru zalhat, aby jste se více zalíbil(a) potencionálnímu zaměstnavateli?

15. Jste ochoten(a) na pohovoru zamlčet určité informace, protože si myslíte, že by mohli ovlivnit názor budoucího zaměstnavatele na Vás?

16. Zalhal(a) jste již někdy na pohovoru?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

4. Kladli Vám v průběhu pohovoru někdy nějaké z tzv. diskriminačních otázek, například jestli plánujete v dohledné době založit rodinu apod.?

5. Pokud se Vás tazatel na pohovoru zeptá, PROČ JSTE OPUSTIL(A) /NEBO PROČ CHCETE OPUSTIT SVÉ MINULÉ / SOUČASNÉ MÍSTO, odpovíte:

6. Pokud se Vás tazatel na pohovoru zeptá V ČEM VYNIKÁTE:

7. Pokud se Vás tazatel na pohovoru zeptá JAKÉ JSOU VAŠE SLABÉ STRÁNKY:

8. Při otázce týkající se budoucího platového ohodnocení:

9. Připravujete se předem na pohovor?

10. Při pohovoru:

11. Četl(a) jste někdy nějakou odbornou literaturu či články týkající se úspěšného zvládnutí přijímacího pohovoru?

12. Víte, co znamená pojem „řeč těla“?

13. Četl(a) jste někdy nějakou odbornou literaturu či články týkající se tzv. řeči těla?

14. Jste ochoten(a) na pohovoru zalhat, aby jste se více zalíbil(a) potencionálnímu zaměstnavateli?

15. Jste ochoten(a) na pohovoru zamlčet určité informace, protože si myslíte, že by mohli ovlivnit názor budoucího zaměstnavatele na Vás?

16. Zalhal(a) jste již někdy na pohovoru?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Taptičová, K.Přijímací pohovor (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46898.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.