Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > DROGY

DROGY

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Dvořáčková
Šetření:11. 03. 2015 - 25. 03. 2015
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste dívka nebo chlapec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dívka5078,13 %78,13 %  
chlapec1421,88 %21,88 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 a více3351,56 %51,56 %  
16-202640,63 %40,63 %  
méně než 1557,81 %7,81 %  

Graf

3. V kolika letech jste poprvé kouřili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-14 let2843,75 %43,75 %  
15-20 let2031,25 %31,25 %  
nikdy jsem nekouřil/a1218,75 %18,75 %  
jiné46,25 %6,25 %  

Graf

4. S kým jste poprvé kouřili cigaretu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s kamarády4671,88 %71,88 %  
jiné1421,88 %21,88 %  
se sourozencem34,69 %4,69 %  
s rodiči11,56 %1,56 %  

Graf

5. Jakou z uvedených drog jste již vyzkoušeli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Marihuana3656,25 %56,25 %  
Žádné2437,5 %37,5 %  
jiné34,69 %4,69 %  
Pervitin11,56 %1,56 %  

Graf

6. Nabízel Vám někdy někdo ve škole drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4671,88 %71,88 %  
ano1625 %25 %  
nevím23,13 %3,13 %  

Graf

7. Proč užíváte drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neužívám drogy4773,44 %73,44 %  
Chci to jen zkusit1015,63 %15,63 %  
jiné710,94 %10,94 %  

Graf

8. Kolikrát v životě jste kouřili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze jsem to zkusil/a2031,25 %31,25 %  
Jsem pravidelný kuřák1929,69 %29,69 %  
Příležitostně1320,31 %20,31 %  
Nekouřil/a1218,75 %18,75 %  

Graf

9. Měli by učitelé být mladým lidem příkladem v oblasti prevence drog?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě4671,88 %71,88 %  
Je to zbytečné1421,88 %21,88 %  
jiné34,69 %4,69 %  
Ne11,56 %1,56 %  

Graf

10. Od koho jste získal/a nejvíce informací o drogách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné3148,44 %48,44 %  
Od kamarádů1929,69 %29,69 %  
Od učitelů1218,75 %18,75 %  
Od rodičů23,13 %3,13 %  

Graf

11. Znáte někoho z vašeho okolí, kdo užívá drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5179,69 %79,69 %  
ne914,06 %14,06 %  
nevím46,25 %6,25 %  

Graf

12. Jaké pocity nebo prožitky ti droga přinesla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné3453,13 %53,13 %  
Pocit uvolnění1726,56 %26,56 %  
Radost ze života710,94 %10,94 %  
Pocit strachu a deprese69,38 %9,38 %  

Graf

13. Mění se ti často vlivem alkoholu nebo drog nálada?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas2742,19 %42,19 %  
Neužívám alkohol ani drogy1320,31 %20,31 %  
Ne1117,19 %17,19 %  
Vždycky914,06 %14,06 %  
jiné46,25 %6,25 %  

Graf

14. Cítili jste někdy velikou touhu po alkoholu nebo drogách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy3351,56 %51,56 %  
Občas ano3046,88 %46,88 %  
jiné11,56 %1,56 %  

Graf

15. Užívají se na vaší škole drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím o tom3351,56 %51,56 %  
Ano2132,81 %32,81 %  
Ne1015,63 %15,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. V kolika letech jste poprvé kouřili?

 • odpověď nikdy jsem nekouřil/a:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekouřil/a na otázku 8. Kolikrát v životě jste kouřili?

4. S kým jste poprvé kouřili cigaretu?

 • odpověď jiné:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem nekouřil/a na otázku 3. V kolika letech jste poprvé kouřili?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekouřil/a na otázku 8. Kolikrát v životě jste kouřili?

5. Jakou z uvedených drog jste již vyzkoušeli?

 • odpověď Žádné:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem nekouřil/a na otázku 3. V kolika letech jste poprvé kouřili?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekouřil/a na otázku 8. Kolikrát v životě jste kouřili?

8. Kolikrát v životě jste kouřili?

 • odpověď Nekouřil/a:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem nekouřil/a na otázku 3. V kolika letech jste poprvé kouřili?

12. Jaké pocity nebo prožitky ti droga přinesla?

 • odpověď jiné:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem nekouřil/a na otázku 3. V kolika letech jste poprvé kouřili?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekouřil/a na otázku 8. Kolikrát v životě jste kouřili?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné na otázku 5. Jakou z uvedených drog jste již vyzkoušeli?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste dívka nebo chlapec?

2. Kolik vám je let?

3. V kolika letech jste poprvé kouřili?

4. S kým jste poprvé kouřili cigaretu?

5. Jakou z uvedených drog jste již vyzkoušeli?

6. Nabízel Vám někdy někdo ve škole drogy?

7. Proč užíváte drogy?

8. Kolikrát v životě jste kouřili?

9. Měli by učitelé být mladým lidem příkladem v oblasti prevence drog?

10. Od koho jste získal/a nejvíce informací o drogách?

11. Znáte někoho z vašeho okolí, kdo užívá drogy?

12. Jaké pocity nebo prožitky ti droga přinesla?

13. Mění se ti často vlivem alkoholu nebo drog nálada?

14. Cítili jste někdy velikou touhu po alkoholu nebo drogách?

15. Užívají se na vaší škole drogy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste dívka nebo chlapec?

2. Kolik vám je let?

3. V kolika letech jste poprvé kouřili?

4. S kým jste poprvé kouřili cigaretu?

5. Jakou z uvedených drog jste již vyzkoušeli?

6. Nabízel Vám někdy někdo ve škole drogy?

7. Proč užíváte drogy?

8. Kolikrát v životě jste kouřili?

9. Měli by učitelé být mladým lidem příkladem v oblasti prevence drog?

10. Od koho jste získal/a nejvíce informací o drogách?

11. Znáte někoho z vašeho okolí, kdo užívá drogy?

12. Jaké pocity nebo prožitky ti droga přinesla?

13. Mění se ti často vlivem alkoholu nebo drog nálada?

14. Cítili jste někdy velikou touhu po alkoholu nebo drogách?

15. Užívají se na vaší škole drogy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáčková, A.DROGY (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46933.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.