Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prevence kriminality

Prevence kriminality

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Prchalová
Šetření:11. 03. 2015 - 22. 03. 2015
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7571,43 %71,43 %  
muž3028,57 %28,57 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-354038,1 %38,1 %  
21-251918,1 %18,1 %  
36-551817,14 %17,14 %  
35-5598,57 %8,57 %  
25-3576,67 %6,67 %  
16-2065,71 %5,71 %  
56 a více43,81 %3,81 %  
20-2510,95 %0,95 %  
15-2010,95 %0,95 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou5552,38 %52,38 %  
vyučen1918,1 %18,1 %  
vysokoškolské1312,38 %12,38 %  
základní87,62 %7,62 %  
vyšší odborné54,76 %4,76 %  
střední bez maturity54,76 %4,76 %  

Graf

4. Počet obyvatel obce ve které žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50000 a více5350,48 %50,48 %  
5000-500003129,52 %29,52 %  
1000-50001716,19 %16,19 %  
0-100043,81 %3,81 %  

Graf

5. Jste si vědomi výskytu sociálně vyloučených lokalit ve vaší obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7975,24 %75,24 %  
ne2220,95 %20,95 %  
nevím43,81 %3,81 %  

Graf

6. Jaké jsou podle Vás hlavní problémy sociálně vyloučených lokalit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bordel, kriminalita

cikáni

Dobrovolná nezaměstnanost

dopravní nedostupnost, nevyhovující ubytovací prostory

Drogy

Drogy

Drogy

Drogy

DrogY

drogy, krádeže, alkohol

Drogy, kriminalita

Drogy, odpadky

Drogy, prostituce

Hlavně nezaměstnanosta nepřizpůsobivost

Hlavním problémem je podle mne dlouhodobá nezařaditelnost lidí z těchto lokalit do normálně funkční společnosti.

Hlučnost a nepořádek.

Krádež

Krádeže

krádeže, drogy

Krádeže, drogy

krádeže, drogy, špína

Kriminailta, nepřizpůsobivost

kriminalita

Kriminalita

kriminalita

Kriminalita

Kriminalita

Kriminalita

Kriminalita

Kriminalita

Kriminalita

kriminalita, drogy, prostituce

Kriminalita, nepořádek

Kriminalita, nezaměstnanost

Kriminalita, nezaměstnanost

Kriminalita, nezaměstnanost

Kriminalita, nezaměstnanost

kriminalita, odpadky

Kriminalita, odpadky, nezaměstnanost

kriminalita, špína

Kriminalita, špína, infekce

Kriminalita, uzavřenost, nezaměstnanost

kriminalita,prostituce,nezaměstnanost

Kriminalní chování, nezaměstnanost

mentalita jejich obyvatel, způsob jejich života vedoucí k zadluženosti, alkoholismu, drogovým závislostem a s nimi souvisejícími jevy

nedokážu posoudit

nechuť pracovat,drogy,kriminalita,prostituce

Nemají práci

Nemají práci

Nepojmenovatelní většinou chtějí jen práva, povinnosti je nezajímají. Sami se sdružují a svým jednáním odrazují ostatní od komunikace.

Nepořadek, kriminalita, drogy

Nepracují

Nepracují, dělají bordel

Nepracují, kradou, berou drogy

Nepřizpůsobivost, kriminalita

Nepřizpůsobivost, kriminalita, špína

neschopnost pracovat,užívání drog,kriminalita,nevzdělanost

netuším

nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevzdělanost jejich obyvatel.

Nevzdělanost, nezaměstnanost, drogy alkohol neporadek

Nezaměstananost

Nezaměstanost, kriminalita

nezamestnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost, kriminalita

Nezaměstnanost, kriminalita

Nezaměstnanost, kriminalita

Nezaměstnanost, kriminalita

Nezaměstnanost, kriminalita

Nezaměstnanost, nepřizpůsobení se společenským pravidlům

Nezaměstnanost, nepřizpůsobivost, drogy, kriminalita

Nezaměstnanost, prostituce, drogy, kriminalita, nedodržování řádu společnosti

Odpadky

Odpadky

Odpadky, nepořádek, kriminalita

Odtržení od všeobecné reality, chudoba, vznik patologické subkultury.

Především nepřizpůsobivost, nedodržování sociálnich norem a dobrovolná nezaměstnanost

Romové, degeši.

Špína, drogy, kriminalita

Vysoká kriminalita, chybí řád

Vysoká kriminalita, nezaměstnanost

vysoká kriminalita, vysoká nezaměstnanost

vyšší kriminalita

Žádné sociální návyky

Že je mnoho nepřizpůsobivých lidí kumulovaných na jednom místě, a to je vždy problém.

7. Setkal/a jste se někdy s termínem asistent prevence kriminality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5855,24 %55,24 %  
ne2422,86 %22,86 %  
nejsem si jistý/jistá2321,9 %21,9 %  

Graf

8. Setkáváte se ve svém zaměstnání/škole s někým ze sociálně vyloučené lokality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6360 %60 %  
ne3230,48 %30,48 %  
nevím109,52 %9,52 %  

Graf

9. Co by podle Vás mělo být náplní práce asistenta prevence kriminality?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi pomáhat znevýhodněným

Asi práce s dětmi

Asi práce s mládeží

Asistent prevence kriminality by měl hlavně objasnit lidem ze sociálně vyloučených lokalit, že kriminalita jim nikdy nepomůže, ale nadobro je udrží ve vyloučené lokalitě a oddělí je od normálního světa.

Besedy s dětmi

Besedy s dětmi, přednášky

Besedy, prevence, práce s mladistvými a dětmi, dohled na ně u škol

Budovat důvěru mezi "sociálně vyloucenymi" na jedné straně a policií a sociálním aparátem státu na straně druhé.

Dle mého názoru prodloužená ruka policie.

dohlížet

Empatie

měl by se pohybovat v lokalitě kde je výskyt kriminality.

netusim

Netuším.

nevím

nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím´

nevím, možná návštěvy problémových lidí, obcházení různých akcí (diskoték apod.) a zjišťování informací o podezřelých lidech

nic

nic,zbytečná pracovní pozice,která nic neřeší

Péče o děti

Pomáhat a chránit

pomáhat dětem

pomáhat ohroženým lidem

Pomáhat sociálním pracovníkům a policii

Pomáhat, starost o děti

pomoc při odhalování záškoláctví, snažit se zabránit užívání návykových látek u dětí - besedy, osvětová činnost, kontroly lokalit, kde se děti s podobnými problémy sdružují

Poskytování informaci, pomoc pri reseni problemu

Práce s dětmi

Práce s dětmi

Práce s dětmi

Práce s dětmi

Práce s dětmi

Práce s dětmi

Práce s dětmi

Práce s dětmi

Práce s detmi a mládeží

Práce s dětmi a mládeží

Práce s dětmi a mládeží

Práce s dětmi a mládeži ze sociálně vyloučených lokalit, besedy o prevenci kriminálního chování, účast na volnočasových aktivitách se sociálně slabými dětmi

Práce s dětmi, primární prevence

Práce s mládeží

Práce s mládeží a dětmi

práce v terénu

Pracovat s cikánskými dětmi a učit je žít normálně

Pracovat s mládeží

Pracovat s mládeží a vštěpovat jim pravidla slušného života

pracovat s policií

Prevence

Prevence, práce s dětmi

Prevence, práce s dětmi

Prevence, práce s dětmi a mládeží

Prevence, práce s dětmi ze soc. Vyl. Lokalit

Prevence, tedy práce s dětmi, hlavně z nepřizpůsobivých rodin

Preventivní činnost v oblasti.

primární prevence, besedy, přednášky, spolupráce s městskou policií

především práce s dětmi a mládeží

Především práce s mládeží a dětmi

Především působení na děti a mládež

Předcházet kriminalitě

Předcházet kriminalitě

Předcházet kriminalitě prácí s dětmi

Předcházet kriminalitě, pracovat s dětmi a mládeží

Předcházet kriminalitě, pracovat s romskými dětmi a mládeží

Předcházet kriminalitě, spolupracovat s policií

Předcházet kriminálnímu chování

předpokládám, že především práce v rizikových oblastech s rizikovými komunitami, zvyšování motivace k dobré praxi, předcházení sporům, apod.

Působit na děti a mládež

Působit preventivne

sledování lokality

Snaha předcházet kriminalitě praci s danymi obyvateli

spolupracovat s policií

těžko říct,zaměstnávat,dohlížet na vzdělávání a aktivity dětí

V podobě v jaké je znám, by je měli spíše zrušit...

Všímat si náznaků kriminality u dětí a mládeže. Bohužel je pravidlem, že nepojmenovatelní z vyloučené lokality děti učí zločinu, ti se potom další poznatky jak dělat binec naučí v pasťáku nebo ve vězení a už s nima nic nepohne. Takže asistent prevence by měl pracovat hlavně s dětmi a mladými.

vyhledávání rizikových skupin, cílené působení s konkrétním záměrem snižovat jejich kriminální chování

Vychovávat

vysvětlovat

Zabezpečit pro děti (mladistvé ) program na volný čas.

Zřejmě chodit do vyloučených lokat a snažit se předcházet trestné činnosti.

zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučené lokality

10. Jaký je Váš názor na úroveň služeb obce v oblasti prevence kriminality a ochranou před ní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6360 %60 %  
dobrá úroveň2120 %20 %  
špatná úroveň2120 %20 %  

Graf

11. V České republice je každoročně realizováno velké množství programů a opatření prevence kriminality a sociálně negativních jevů. Víte o nějakých preventivních akcích ve Vašem okolí? Jaké to jsou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"drogový kufr", šikana

akce ve školách

Ano, projekty Městské policie Ústí nad Labem a Člověka v tísni

Asi městská policie a policie čr, ale konkrétně nevím

Asi policie

městká policie

Městská policie

Městská policie

Městská policie

Městská policie

Městská policie

Městská policie

Městska policie

Městská policie

Mp a policie čr

MP Ústí nad Labem

Ne

Ne

ne

Ne

Ne.

Ne.

Něco tu tuším bylo, ale už to vyšumělo...

Nejsem si jistá

Nejsem si jistá, snad městská policie

Nejsem si jistý

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevim

nevim

nevím

Nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevim

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevim o ničem

Nevím o žádných

Nevím přesně

Nevím, asi policie

Nevím, jelikož se o dané téma nezajímám.

Nevím, neznám

nevím,zbytečně vyhozené peníze...

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám

Neznám , občas vidím strážníky městské policie u škol, tak možná toto

Neznám žádné

Neznám žádné

Neznám žádné akce

NZDM, centra pomoci

o žádných nevím

Oprvadu nevím.

Policie a městská policie

Policie čr a městská policie ústí nad labem

Policie, městská policie

Policie, městská policie

Prevence kriminality městské policie Ústí nad Labem

preventivní program místní policie pro seniory, program pro děti ve školkách a školách

Programy a akce města, městské policie

Programy městské policie

Programy policie a MP

Projekt Asistent prevence kriminality městké policie ústí nad labem

Projekt Asistent prevnce kriminality v rámci městské policie Ústí nad Labem

Projekty města a městské policie

Projekty městské policie a policie

Strážníci městské policie

Vídám je stát na přechodech u škol

Vím jen o městské policii, ale konkrétně nic

Vím o několika přednáškách pro žáky naší školy, kvůli prevenci proti kriminalitě mladých.

Vím, ale jsou zbytečné

12. Jakými kriminálními činy se Vy osobně cítíte být nejvíce ohroženi? Jmenujte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

přepadení, znásilnění, loupež

Daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, sociální a zdravotní pojištění. Takže krádež

Islámský stát, krádeže, znásilnění napadení

krádeře

Kradez

Kradeze, loupeže.

krádež

krádež

Krádež

Krádež

Krádež

Krádež

Krádež

Krádež

Krádež

Krádež

Krádež

Krádež

Krádež

krádež

Krádež

Krádež

Krádež

Krádež

Krádež

Krádež

Krádež

Krádež

Krádež

Krádež

Krádež majetku

krádež, loupež, znásilnění

Krádež, napadeni, ublížení na zdraví, loupežné přepadení...

Krádež, nicení majetku

Krádež, ničení majetku

krádež, přepadení

krádež, přepadení

Krádež, přepadení

Krádež, přepadení

Krádež, znásilnění

krádeže

krádeže

krádeže,

Krádeže, napadení, slovní útoky

krádeže, ničení majetku

krádeže, znásilnění

krádeže,napadání

loupež, napadení

Loupež, okradení

Loupež, přepadení

loupežné a násilnické tlupy nepřizpůsobyvých

loupežné přepadení

Majetkové trestné činy

Majetkové trestné činy

Majetkové trestné činy a přepadení

Majtekové

napadení, krádež

násilí, krádeže

Nejvíc mi vadí přepadání a okrádání na ulici. Zatím jsem tomu sice ušel, ale starší a postižení lidé jsou nepojmenovatelnými hyenami okrádáni stále a nikdo s tím nic nedělá.

Nejvíc ohrožená se cítím krádežemi.

okradeni

okradení, přepadení na ulici

Pŕepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení

Přepadení, krádež

Přepadení, krádež

Přepadení, krádež

Přepadení, krádež

Přepadení, krádež

Přepadení, krádež, znásilnění

Přepadení, loupež

Přepadení, majetková trestná činnost

Přepadení, ničení majetku

Přepadení, znásilnění

přepadení, znásilnění, okradení

Přepadení.

Tunelování.

Vykradení bytu, přepadení

Znásilnění, krádež

znásilnění, okradení,

Že mě někdo přepadne, znásilní, okrade, vykrade nám byt

13. Vadilo by Vám pracovat/studovat v místě s vysokou kriminalitou? Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

A vás by to bavilo?

Ano

Ano bala bych se o svou bezpečnost

Ano vadilo, bál bych se o auto i o sebe třeba večer

Ano vadilo, pŕesto přes tuto lokalitu musím projíždět trolejbusem a je mi to velmi nepříjemné, mám o sebe strach, i o svůj majetek

ano vadilo, strach o svoji bezpečnost

Ano, ale pracoval jsem

Ano, ale pracuji

Ano, asi bych se bála

Ano, bála bych se

Ano, bála bych se

Ano, bála bych se

Ano, bála bych se

Ano, bála bych se

Ano, bála bych se

Ano, bála bych se

Ano, bála bych se

Ano, bála bych se

Ano, bála bych se

Ano, bála bych se

Ano, bála bych se

Ano, bála bych se

Ano, bála bych se o sebe

Ano, bála bych se o sebe

Ano, bála bych se o sebe a svůj majetek

ano, bála bych se o sebe, své blízké, majetek

Ano, bálabych se o sebe

Ano, bojím se o sebe a svou rodinu

Ano, bojím se o sebe a svůj majetek

ano, hlavně ze strachu

Ano, je to ohrožující

Ano, kdo by to chtěl?

Ano, mám strach

ano, měla bych o sebe strach

Ano, měla bych o sebe strach

ano, měla bych o sebe strach.

ano, měla bych starch

Ano, měla bych starch o své bezpečí

ano, měla bych strach

Ano, měla bych strach

Ano, měla bych strach

Ano, měla bych strach

Ano, měla bych strach

Ano, měla bych strach

Ano, měla bych strach

ano, měla bych strach o sebe i o svůj majetek

Ano, měla bych strach.....ale pracuji

ano, necítila bych se bezpečně

Ano, přesto pracuji, mám strach o svůj majetek

ano, strach

Ano, strach

Ano, strach

Ano, strach

Ano, strach

Ano, strach

Ano, strach

ano, strach o bezpečnost

Ano, strach o majetek

Ano, strach o sebe

ano, strach o sebe svůj majetek

Ano, strach o svůj život a majetek

ano, strach z napadeni

Ano, vadilo, ale pracuji, přesto mám strach, o sebe i o svůj majtek

Ano, vadilo, bojím se o své zdraví a majetek

Ano. Bál bych se, že budu napaden.

Asi ano

Asi ano, bála bych se

Asi ano, bála bych se, že mě přepadnou nebo okradou

Asi ano, měla bych o sebe strach

Asi ano, měla bych starch o své bezpečí

Asi ano, z duvodu nebezpeci

Bála bych se, takže ano

Člověk si moc nemůže vybírat. Takže nevadilo, ale nadšený bych nebyl.

hrozí přepadení

kvůli osobnímu bezpečí

Mám nové auto a ráda by jsem ještě jezdila:-)

možná vadilo, měla bych asi trochu strach, ale to by mě od studia/práce neodradilo

ne

nevadilo

Nevadilo

Nevadilo

nevadilo

Nevadilo

Nevadilo

Nevadilo

Nevadilo

Nevadilo, pracuju

Protože mám strach z přepadení.

to bych opravdu nedoporučoval.

určitě, není pocit bezpečí

Vadilo

Vadilo, ale pokud by byla nabídka lákavá, asi bych ji přijala i přesto, měka bych o sebe strach, jednou už mě přepadli a okradli

Vadilo, ale pracuji tam...mám strach o svůj majetek

Vadilo, ale přesto pracuji a mám strach o svůj majetek- auto

Vadilo, bál bych se o auto

Vadilo, bal bych se o majetek

Vadilo, cikáni mi vadí

Vadilo, každému by to vadilo

Vadilo, kvůli obavám z toho že bych se já sama nebo někdo z mého blízkého okolí stala obětí kriminálního činu.

Vadilo, měl bych strach

Vadilo, přesto pracuji- obavy o majetek - auto

Vadilo, přesto pracuji, nemůžu si moc vybírat

Vadilo, strach

Vadilo,cítila bych se ohrožena.

Vadilo.

14. Stal/a jste se v posledních 12 měsících obětí nějakého kriminálního činu nebo jste byl/a alespoň jeho svědkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5855,24 %55,24 %  
ano4542,86 %42,86 %  
nevzpomínám si21,9 %1,9 %  

Graf

15. Myslíte si, že je vhodné, aby městská policie při své činnosti využívala pomoci osob s místní a osobní zkušeností ze sociálně vyloučených lokalit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9287,62 %87,62 %  
nevím109,52 %9,52 %  
ne32,86 %2,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Počet obyvatel obce ve které žijete:

  • odpověď 50000 a více:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Setkal/a jste se někdy s termínem asistent prevence kriminality?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrá úroveň na otázku 10. Jaký je Váš názor na úroveň služeb obce v oblasti prevence kriminality a ochranou před ní?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Počet obyvatel obce ve které žijete:

5. Jste si vědomi výskytu sociálně vyloučených lokalit ve vaší obci?

6. Jaké jsou podle Vás hlavní problémy sociálně vyloučených lokalit?

7. Setkal/a jste se někdy s termínem asistent prevence kriminality?

8. Setkáváte se ve svém zaměstnání/škole s někým ze sociálně vyloučené lokality?

9. Co by podle Vás mělo být náplní práce asistenta prevence kriminality?

10. Jaký je Váš názor na úroveň služeb obce v oblasti prevence kriminality a ochranou před ní?

11. V České republice je každoročně realizováno velké množství programů a opatření prevence kriminality a sociálně negativních jevů. Víte o nějakých preventivních akcích ve Vašem okolí? Jaké to jsou?

12. Jakými kriminálními činy se Vy osobně cítíte být nejvíce ohroženi? Jmenujte:

13. Vadilo by Vám pracovat/studovat v místě s vysokou kriminalitou? Proč?

14. Stal/a jste se v posledních 12 měsících obětí nějakého kriminálního činu nebo jste byl/a alespoň jeho svědkem?

15. Myslíte si, že je vhodné, aby městská policie při své činnosti využívala pomoci osob s místní a osobní zkušeností ze sociálně vyloučených lokalit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Počet obyvatel obce ve které žijete:

5. Jste si vědomi výskytu sociálně vyloučených lokalit ve vaší obci?

6. Jaké jsou podle Vás hlavní problémy sociálně vyloučených lokalit?

7. Setkal/a jste se někdy s termínem asistent prevence kriminality?

8. Setkáváte se ve svém zaměstnání/škole s někým ze sociálně vyloučené lokality?

9. Co by podle Vás mělo být náplní práce asistenta prevence kriminality?

10. Jaký je Váš názor na úroveň služeb obce v oblasti prevence kriminality a ochranou před ní?

11. V České republice je každoročně realizováno velké množství programů a opatření prevence kriminality a sociálně negativních jevů. Víte o nějakých preventivních akcích ve Vašem okolí? Jaké to jsou?

12. Jakými kriminálními činy se Vy osobně cítíte být nejvíce ohroženi? Jmenujte:

13. Vadilo by Vám pracovat/studovat v místě s vysokou kriminalitou? Proč?

14. Stal/a jste se v posledních 12 měsících obětí nějakého kriminálního činu nebo jste byl/a alespoň jeho svědkem?

15. Myslíte si, že je vhodné, aby městská policie při své činnosti využívala pomoci osob s místní a osobní zkušeností ze sociálně vyloučených lokalit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Prchalová, H.Prevence kriminality (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46934.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.