Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Harmonizace rodinného a pracovního života (pro ženy 45+)

Harmonizace rodinného a pracovního života (pro ženy 45+)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Čejková
Šetření:11. 03. 2015 - 23. 03. 2015
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou 3. ročníku Slezské univerzity v Opavě. Cílem dotazníku je zjistit míru spokojenosti žen středního věku (věková kategorie 45+) s harmonizací rodinného a pracovního života. Dotazník je zcela anonymní, data budou sloužit jako podklad pro výzkum v mé bakalářské práci. Výsledky budou po ukončení šetření volně dostupné.

Děkuji za Váš čas a ochotu,

Renata Čejková.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45 – 50 let2460 %60 %  
56 – 60 let922,5 %22,5 %  
51 – 55 let615 %15 %  
61 a více let12,5 %2,5 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou2050 %50 %  
vysokoškolské1230 %30 %  
vyučena v oboru37,5 %7,5 %  
střední bez maturity37,5 %7,5 %  
vyšší odborné25 %5 %  

Graf

3. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná2870 %70 %  
rozvedená512,5 %12,5 %  
vdova37,5 %7,5 %  
žijící s partnerem/druhem37,5 %7,5 %  
žijící odděleně od partnera/druha12,5 %2,5 %  

Graf

4. Jaká je Vaše současná pracovní situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem zaměstnaná3382,5 %82,5 %  
jsem nezaměstnaná410 %10 %  
jsem v důchodu25 %5 %  
pracuji jako OSVČ12,5 %2,5 %  

Graf

5. Pečujete o:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
děti1332,5 %32,5 %  
nepečuji1230 %30 %  
děti i rodiče1025 %25 %  
rodiče512,5 %12,5 %  

Graf

6. Jak zvládáte pracovní a rodinné povinnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obojí zvládám bez větších problémů2665 %65 %  
zvládám obojí napůl717,5 %17,5 %  
mám problémy v práci i v rodině, nedá se to zvládnout37,5 %7,5 %  
dobře zvládám pracovní povinnosti, šidím rodinu37,5 %7,5 %  
dobře zvládám rodinné závazky, šidím práci12,5 %2,5 %  

Graf

7. Co by Vám osobně napomohlo k lepšímu zvládání rodinných závazků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1025 %25 %  
využití placených úklidových služeb922,5 %22,5 %  
větší zapojení partnera do chodu domácnosti615 %15 %  
alternativní pracovní úvazek615 %15 %  
využití doplňkových sociálních služeb512,5 %12,5 %  
v tuto chvíli nepotřebuji zlepšení, ale to se může rychle změnit12,5 %2,5 %  
Vymahatelnost práva v tomto divném státě, jak je běžné v civilizovaných zemích. Toto NENÍ. právní stát, trestnou činnost justice nikdo neřeší.12,5 %2,5 %  
kratší pracovní doba12,5 %2,5 %  
zbavit se rodičů i dětí :-)12,5 %2,5 %  
Nyni již pečuji pouze o 1 dítě,tak nic12,5 %2,5 %  
čas12,5 %2,5 %  
jsem soběstačná12,5 %2,5 %  
úspora času dojížděním do zaměstnání12,5 %2,5 %  
pomocnice v domácnosti12,5 %2,5 %  
nemám žádný problém12,5 %2,5 %  
víc peněz12,5 %2,5 %  
dostatek míst v předškolních zařízeních12,5 %2,5 %  
delší den :-)12,5 %2,5 %  

Graf

8. Jste spokojena s mírou participace Vašeho partnera při péči o domácnost a členy rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano, partner se rovnoměrně zapojuje do péče1230 %30 %  
ano, partner se zásadním způsobem zapojuje do péče1127,5 %27,5 %  
spíše ne, partner se částečně podílí na péči820 %20 %  
ne, partner se nezapojuje do péče717,5 %17,5 %  
nevím25 %5 %  

Graf

9. Jaká je podoba péče věnovaná rodičům (či jiným starším příbuzným)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodiče o sebe pečují převážně sami, občas jim vypomáhám já nebo ostatní příbuzní1230 %30 %  
rodiče o sebe pečují převážně sami, občas jim vypomáhám především já1025 %25 %  
o rodiče nepečuji1025 %25 %  
o rodiče pečuje většinu času placený pečovatel, občas já nebo ostatní příbuzní37,5 %7,5 %  
o rodiče pečuji většinu času především já37,5 %7,5 %  
o rodiče pečuji většinu času já nebo ostatní příbuzní25 %5 %  

Graf

10. Nabízí Váš zaměstnavatel alternativní formy pracovního úvazku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nenabízí2460 %60 %  
ano, pružnou pracovní dobu922,5 %22,5 %  
ano, zkrácený pracovní úvazek717,5 %17,5 %  
jsem OSVČ, částečně mohu pracovat doma12,5 %2,5 %  
ano, možnost práce z domova12,5 %2,5 %  
nemám jsem v důchodu12,5 %2,5 %  
Momentálně nepracuji.12,5 %2,5 %  

Graf

11. Kterou formu alternativního pracovního úvazku byste ráda využila v případě, že Váš zaměstnavatel ji v současné době nenabízí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pružná pracovní doba1845 %45 %  
možnost práce z domova1230 %30 %  
zkrácený pracovní úvazek717,5 %17,5 %  
stlačený pracovní týden410 %10 %  
jsem OSVČ12,5 %2,5 %  
žádnou12,5 %2,5 %  
zaměstnavatel tyto možnosti nabízí12,5 %2,5 %  
jsem v důchodu12,5 %2,5 %  
nic12,5 %2,5 %  
praci12,5 %2,5 %  
nemám zájem o alter.úvazek12,5 %2,5 %  
sdílené pracovní místo12,5 %2,5 %  
mé zaměstnání neumožňuje alternativní pracovní úvazek12,5 %2,5 %  

Graf

12. Vychází Vám zaměstnavatel vstříc, když se naléhavě potřebujete věnovat péči o potomky anebo starší příbuzné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vždy1742,5 %42,5 %  
nemám zkušenost1537,5 %37,5 %  
ano, pouze ve velice vážných případech820 %20 %  

Graf

13. Musela jste v nedávné době kvůli péči o člena rodiny čerpat dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2665 %65 %  
ano, několikrát717,5 %17,5 %  
ano, jednou615 %15 %  
nevím12,5 %2,5 %  

Graf

14. Setkala jste se v zaměstnání či během pracovního pohovoru s diskriminací z důvodu svého věku či pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy2152,5 %52,5 %  
ano, opakovaně1230 %30 %  
nevím410 %10 %  
ano, jednou37,5 %7,5 %  

Graf

15. Vzděláváte se či jinak zvyšujete svoji kvalifikaci s ohledem na pracovní uplatnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1640 %40 %  
ano, formou školení zajišťovaných zaměstnavatelem1332,5 %32,5 %  
ano, formou kurzu celoživotního vzdělávání512,5 %12,5 %  
ano, studuji VŠ37,5 %7,5 %  
ano, samostudiem+školeními a výcviky12,5 %2,5 %  
Odpovídající práce tady není, všude požadují několikaletou praxi v daném oboru.12,5 %2,5 %  
ne, jelikož odcházím příští rok do důchodu12,5 %2,5 %  

Graf

16. Souhlasíte s tím, že náš stát vytváří dostatečné podmínky pro to, aby se lidé s pečovatelskými závazky mohli současně uplatnit i na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne1537,5 %37,5 %  
spíše ne1537,5 %37,5 %  
nevím615 %15 %  
spíše ano37,5 %7,5 %  
určitě ano12,5 %2,5 %  

Graf

17. Napadá Vás, co by stát mohl udělat pro to, aby lidé jako jste Vy mohli jednodušeji sladit pracovní a rodinné povinnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční a místní dostupnost odlehčovacích služeb a denních stacionářů pro seniory1947,5 %47,5 %  
vytváření pracovních příležitostí1640 %40 %  
finanční příspěvky/výhody na péči o závislého rodinného příslušníka1537,5 %37,5 %  
legislativa na podporu pečujících1537,5 %37,5 %  
daňové úlevy1025 %25 %  
dostatek míst ve školkách, družinách922,5 %22,5 %  
nic25 %5 %  
nemám problém sladit rodinné a prac.povinnosti12,5 %2,5 %  
vytvořit příznivé podnikatelské prostředí k poskytování tohoto druhu služeb12,5 %2,5 %  

Graf

18. Jste Vy osobně spokojena se skloubením Vašeho rodinného a pracovního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojená2357,5 %57,5 %  
ani spokojená, ani nespokojená1332,5 %32,5 %  
velmi nespokojená25 %5 %  
nespokojená12,5 %2,5 %  
nevím12,5 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik je Vám let?

  • odpověď 45 – 50 let:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi děti na otázku 5. Pečujete o:

13. Musela jste v nedávné době kvůli péči o člena rodiny čerpat dovolenou?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi o rodiče nepečuji na otázku 9. Jaká je podoba péče věnovaná rodičům (či jiným starším příbuzným)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jaký je Váš rodinný stav?

4. Jaká je Vaše současná pracovní situace?

5. Pečujete o:

6. Jak zvládáte pracovní a rodinné povinnosti?

7. Co by Vám osobně napomohlo k lepšímu zvládání rodinných závazků?

8. Jste spokojena s mírou participace Vašeho partnera při péči o domácnost a členy rodiny?

9. Jaká je podoba péče věnovaná rodičům (či jiným starším příbuzným)?

10. Nabízí Váš zaměstnavatel alternativní formy pracovního úvazku?

11. Kterou formu alternativního pracovního úvazku byste ráda využila v případě, že Váš zaměstnavatel ji v současné době nenabízí?

12. Vychází Vám zaměstnavatel vstříc, když se naléhavě potřebujete věnovat péči o potomky anebo starší příbuzné?

13. Musela jste v nedávné době kvůli péči o člena rodiny čerpat dovolenou?

14. Setkala jste se v zaměstnání či během pracovního pohovoru s diskriminací z důvodu svého věku či pohlaví?

15. Vzděláváte se či jinak zvyšujete svoji kvalifikaci s ohledem na pracovní uplatnění?

16. Souhlasíte s tím, že náš stát vytváří dostatečné podmínky pro to, aby se lidé s pečovatelskými závazky mohli současně uplatnit i na trhu práce?

17. Napadá Vás, co by stát mohl udělat pro to, aby lidé jako jste Vy mohli jednodušeji sladit pracovní a rodinné povinnosti?

18. Jste Vy osobně spokojena se skloubením Vašeho rodinného a pracovního života?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jaký je Váš rodinný stav?

4. Jaká je Vaše současná pracovní situace?

5. Pečujete o:

6. Jak zvládáte pracovní a rodinné povinnosti?

7. Co by Vám osobně napomohlo k lepšímu zvládání rodinných závazků?

8. Jste spokojena s mírou participace Vašeho partnera při péči o domácnost a členy rodiny?

9. Jaká je podoba péče věnovaná rodičům (či jiným starším příbuzným)?

10. Nabízí Váš zaměstnavatel alternativní formy pracovního úvazku?

11. Kterou formu alternativního pracovního úvazku byste ráda využila v případě, že Váš zaměstnavatel ji v současné době nenabízí?

12. Vychází Vám zaměstnavatel vstříc, když se naléhavě potřebujete věnovat péči o potomky anebo starší příbuzné?

13. Musela jste v nedávné době kvůli péči o člena rodiny čerpat dovolenou?

14. Setkala jste se v zaměstnání či během pracovního pohovoru s diskriminací z důvodu svého věku či pohlaví?

15. Vzděláváte se či jinak zvyšujete svoji kvalifikaci s ohledem na pracovní uplatnění?

16. Souhlasíte s tím, že náš stát vytváří dostatečné podmínky pro to, aby se lidé s pečovatelskými závazky mohli současně uplatnit i na trhu práce?

17. Napadá Vás, co by stát mohl udělat pro to, aby lidé jako jste Vy mohli jednodušeji sladit pracovní a rodinné povinnosti?

18. Jste Vy osobně spokojena se skloubením Vašeho rodinného a pracovního života?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čejková, R.Harmonizace rodinného a pracovního života (pro ženy 45+) (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46987.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.