Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Také nenakupujete u Lidlu? (Lidl a jeho CSR)

Také nenakupujete u Lidlu? (Lidl a jeho CSR)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlina Dravecka
Šetření:16. 12. 2009 - 23. 12. 2009
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):13 / 8.65
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jedná se o seminární práci pětice studentek ekonomie. Cílem je zjistit, co ví veřejnost o CSR aktivitách (společensko-prospěšných aktivitách) společnosti Lidlu a zda se o tuto problematiku vůbec zajímá. Cílová skupina respondentů: lidé, kteří v Lidlu NEnakupují.

Odpovědi respondentů

1. Nakupujete v Lidlu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5974,68 %75,64 %  
ano2025,32 %25,64 %  

Graf

2. Prohlížíte se při vašich nákupech potravin složení / původ zboží?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4271,19 %53,85 %  
ne1728,81 %21,79 %  

Graf

3. Myslíte si, že zboží v Lidlu je kvalitní (ve srovnání s jinými prodejnami, např. Albert, Billa)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3762,71 %47,44 %  
nevím1728,81 %21,79 %  
ano58,47 %6,41 %  

Graf

4. Chová se Lidl zodpovědně k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3966,1 %50 %  
ne1932,2 %24,36 %  
ano11,69 %1,28 %  

Graf

5. Slyšel/a jste o aféře "kácení stromů" v blízkosti prodejen Lidl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3966,1 %50 %  
ne2033,9 %25,64 %  

Graf

6. Přestal/a jste díky aféře "kácení stromů" v Lidlu nakupovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3179,49 %39,74 %  
ano820,51 %10,26 %  

Graf

7. Chová se Lidl v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4372,88 %55,13 %  
ne1525,42 %19,23 %  
ano11,69 %1,28 %  

Graf

8. Myslíte si, že se Lidl chová odpověďně vůči svým zaměstnancům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3559,32 %44,87 %  
ne2338,98 %29,49 %  
ano11,69 %1,28 %  

Graf

9. Chtěla/a byste být zaměstnán/a u společnosti Lidl?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5593,22 %70,51 %  
nevím35,08 %3,85 %  
ano11,69 %1,28 %  

Graf

10. Víte, co jsou to CSR aktivity (společensky-odpovědné aktivity)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3457,63 %43,59 %  
ano2542,37 %32,05 %  

Graf

11. Znáte nějaké CSR aktivity Lidlu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2496 %30,77 %  
ano14 %1,28 %  

Graf

12. Jaké CSR aktivity znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stavba komunikací1100 %1,28 %  

Graf

13. Jste student?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4576,27 %57,69 %  
ne1423,73 %17,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Prohlížíte se při vašich nákupech potravin složení / původ zboží?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Chová se Lidl v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje?

3. Myslíte si, že zboží v Lidlu je kvalitní (ve srovnání s jinými prodejnami, např. Albert, Billa)?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Myslíte si, že se Lidl chová odpověďně vůči svým zaměstnancům?

5. Slyšel/a jste o aféře "kácení stromů" v blízkosti prodejen Lidl?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Přestal/a jste díky aféře "kácení stromů" v Lidlu nakupovat?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Jste student?

7. Chová se Lidl v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje?

 • odpověď nevím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Prohlížíte se při vašich nákupech potravin složení / původ zboží?

10. Víte, co jsou to CSR aktivity (společensky-odpovědné aktivity)?

 • odpověď ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Znáte nějaké CSR aktivity Lidlu?

11. Znáte nějaké CSR aktivity Lidlu?

 • odpověď ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Víte, co jsou to CSR aktivity (společensky-odpovědné aktivity)?

13. Jste student?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Slyšel/a jste o aféře "kácení stromů" v blízkosti prodejen Lidl?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nakupujete v Lidlu?

2. Prohlížíte se při vašich nákupech potravin složení / původ zboží?

3. Myslíte si, že zboží v Lidlu je kvalitní (ve srovnání s jinými prodejnami, např. Albert, Billa)?

4. Chová se Lidl zodpovědně k životnímu prostředí?

5. Slyšel/a jste o aféře "kácení stromů" v blízkosti prodejen Lidl?

6. Přestal/a jste díky aféře "kácení stromů" v Lidlu nakupovat?

7. Chová se Lidl v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje?

8. Myslíte si, že se Lidl chová odpověďně vůči svým zaměstnancům?

9. Chtěla/a byste být zaměstnán/a u společnosti Lidl?

10. Víte, co jsou to CSR aktivity (společensky-odpovědné aktivity)?

11. Znáte nějaké CSR aktivity Lidlu?

13. Jste student?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nakupujete v Lidlu?

2. Prohlížíte se při vašich nákupech potravin složení / původ zboží?

3. Myslíte si, že zboží v Lidlu je kvalitní (ve srovnání s jinými prodejnami, např. Albert, Billa)?

4. Chová se Lidl zodpovědně k životnímu prostředí?

5. Slyšel/a jste o aféře "kácení stromů" v blízkosti prodejen Lidl?

6. Přestal/a jste díky aféře "kácení stromů" v Lidlu nakupovat?

7. Chová se Lidl v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje?

8. Myslíte si, že se Lidl chová odpověďně vůči svým zaměstnancům?

9. Chtěla/a byste být zaměstnán/a u společnosti Lidl?

10. Víte, co jsou to CSR aktivity (společensky-odpovědné aktivity)?

11. Znáte nějaké CSR aktivity Lidlu?

13. Jste student?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dravecka, P.Také nenakupujete u Lidlu? (Lidl a jeho CSR) (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://4727.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.