Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kolové nápoje

Kolové nápoje

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Veselá
Šetření:21. 03. 2015 - 19. 04. 2015
Počet respondentů:156
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

jsem studentka druhého ročníku gymnázia a ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je zaměřen na spokojenost a oblíbenost kolových nápojů. Na základě dotazníku bych chtěla zjistit Vaše názory. Výsledky tohoto dotazníku budou použity v mé ročníkové práci.

Odpovědi respondentů

1. Pijete kolové nápoje? (pokud ne, přejďete prosím k otázce číslo 6)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13687,18 %87,18 %  
ne2012,82 %12,82 %  

Graf

2. Který z kolových nápojů kupujete nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Coca-Cola7854,93 %50 %  
Kofola5135,92 %32,69 %  
Pepsi53,52 %3,21 %  
jiné53,52 %3,21 %  
RC Cola32,11 %1,92 %  

Graf

3. Co je nejdůležitější při koupi kolového nápoje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chuť11580,99 %73,72 %  
cena2014,08 %12,82 %  
složení64,23 %3,85 %  
vzhled10,7 %0,64 %  

Graf

4. Konzumujete kolové nápoje v alkoholických nápojích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7351,41 %46,79 %  
ne6948,59 %44,23 %  

Graf

5. Jak často pijete kolové nápoje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
párkrát za měsíc5538,73 %35,26 %  
jednou týdně3121,83 %19,87 %  
vyjímečně2819,72 %17,95 %  
víckrát do týdně2819,72 %17,95 %  

Graf

6. Líbí se Vám reklamní spoty Coca-Coly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7447,44 %47,44 %  
je mi to jedno5032,05 %32,05 %  
ne1811,54 %11,54 %  
nevím127,69 %7,69 %  
neviděl/a jsem21,28 %1,28 %  

Graf

7. Ohodnoťte na škále 1-5 reklamu Coca-Coly. (1-nejlepší, 5 -nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
zábavnost2.6191.462
originalita2.41.285
zapamatovatelnost2.391.446

Graf

8. Líbí se vám reklamní spoty Kofoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10667,95 %67,95 %  
je mi to jedno3321,15 %21,15 %  
ne95,77 %5,77 %  
nevím74,49 %4,49 %  
neviděl/a jsem10,64 %0,64 %  

Graf

9. Ohodnoťte na škále 1-5 reklamu Kofoly. (1-nejlepší, 5-nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
zábavnost2.151.5
originalita2.2141.48
zapamatovatelnost2.2421.543

Graf

10. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8453,85 %53,85 %  
muž7246,15 %46,15 %  

Graf

11. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-185132,69 %32,69 %  
19-263925 %25 %  
37 a více2214,1 %14,1 %  
27-362214,1 %14,1 %  
méně jak 152214,1 %14,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Konzumujete kolové nápoje v alkoholických nápojích?

  • odpověď ne:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně jak 15 na otázku 11. Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pijete kolové nápoje? (pokud ne, přejďete prosím k otázce číslo 6)

2. Který z kolových nápojů kupujete nejčastěji?

3. Co je nejdůležitější při koupi kolového nápoje?

4. Konzumujete kolové nápoje v alkoholických nápojích?

5. Jak často pijete kolové nápoje?

6. Líbí se Vám reklamní spoty Coca-Coly?

7. Ohodnoťte na škále 1-5 reklamu Coca-Coly. (1-nejlepší, 5 -nejhorší)

8. Líbí se vám reklamní spoty Kofoly?

9. Ohodnoťte na škále 1-5 reklamu Kofoly. (1-nejlepší, 5-nejhorší)

10. Vaše pohlaví?

11. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pijete kolové nápoje? (pokud ne, přejďete prosím k otázce číslo 6)

2. Který z kolových nápojů kupujete nejčastěji?

3. Co je nejdůležitější při koupi kolového nápoje?

4. Konzumujete kolové nápoje v alkoholických nápojích?

5. Jak často pijete kolové nápoje?

6. Líbí se Vám reklamní spoty Coca-Coly?

7. Ohodnoťte na škále 1-5 reklamu Coca-Coly. (1-nejlepší, 5 -nejhorší)

8. Líbí se vám reklamní spoty Kofoly?

9. Ohodnoťte na škále 1-5 reklamu Kofoly. (1-nejlepší, 5-nejhorší)

10. Vaše pohlaví?

11. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Veselá , E.Kolové nápoje (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://47419.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.