Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rizikové chování

Rizikové chování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Bozděchová
Šetření:09. 04. 2015 - 14. 04. 2015
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník bude součástí mé kvalifikační práce v rámci vysoké školy. Údaje jsou zcela anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8166,94 %66,94 %  
Muž4033,06 %33,06 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-285847,93 %47,93 %  
15-212419,83 %19,83 %  
29-351814,88 %14,88 %  
43 a více119,09 %9,09 %  
36-42108,26 %8,26 %  

Graf

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské7864,46 %64,46 %  
Vysokoškolské2823,14 %23,14 %  
Základní64,96 %4,96 %  
Vyučení54,13 %4,13 %  
Vyšší odborné43,31 %3,31 %  

Graf

4. Víte co znamená pojem rizikové chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10082,64 %82,64 %  
ne2117,36 %17,36 %  

Graf

Rizikové chování je charakterizováno jako zdravotně nežádoucí a chybné chování a jednání.

5. Setkal/la jste se někdy s takovým chováním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9578,51 %78,51 %  
nevím2117,36 %17,36 %  
ne54,13 %4,13 %  

Graf

6. Které z nabízených rizikových chování se Vám zdá nejzávažnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Užívání návykových látek (drogy, alkohol, ...)5847,93 %47,93 %  
Rizikové sexuální chování3226,45 %26,45 %  
Rasismus108,26 %8,26 %  
Vandalismus75,79 %5,79 %  
Poruchy příjmu potravy75,79 %5,79 %  
Gambling75,79 %5,79 %  

Graf

7. Trpí některý z Vašich známých nějakou poruchou chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5142,15 %42,15 %  
ne3831,4 %31,4 %  
nevím3226,45 %26,45 %  

Graf

8. V případě, že by se některý z Vašich známý stal závislým, věděl/la byste jak mu pomoci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6957,02 %57,02 %  
ne5242,98 %42,98 %  

Graf

9. Znáte nějakou instituci, která se zabývá pomocí pro závislé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6251,24 %51,24 %  
ne5948,76 %48,76 %  

Graf

10. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ANO, uveďte prosím název instituce.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bohnice :)

Detox

Drop - In

Drop in

drop in

drop in

Drop in

Drop In

Drop In, K-centrum

Drop in, K-centrum

drop-in

drop-in např.

Dropin

Dropin

DropIn

Dropin

DropIn

Dům světla, různé svépomocné skupiny..

k centra

K Centrum

K centrum

K centrum

K centrum - pro drogově závislé

K- centra, terapeutické komunity, psychiatrické léčebny

K-Centrum

K-centrum

K-Centrum

K-CENTRUM

k-centrum u nás ve městě(Kroměříž)Psychiatrická nemocnice

k-centrum, psychologické a psychiatrické ambulance

konkaktní centra

Kotec Tachov

Krizová centra

KROK

Léčebny pro drogově závislé.

Magdaléna o.p.s., Sananim, Česká společnost AIDS pomoc, Rozkoš bez rizika, Anonymní alkoholici

Modrý kříž, AA, Ambulantní služby

Na internetu lze nahledat kontakty bez problémů, u nás to nikdy nebylo potřeba tak si je nepamatuji, ale vím o nich i z televize, že existují.

napadá mě DROPIN, jinak si na přesné názvy nevzpomenu, i když jsem jich určitě už slyšela hodně

Není problém v dnešní době vyhledat na internetu v případě potřeby.

Nevim

p centrum

poradny,léčebny pro drogově závislé

Psychiatrická nemocnice Praha-Bohnice

Psychiatrické léčebny, odvykací zařízení. Konkrétní názvy nevím.

Renrkon, AA, krizové centrum, psycholog,psychiatr

sananim

streetwork

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

4. Víte co znamená pojem rizikové chování?

5. Setkal/la jste se někdy s takovým chováním?

6. Které z nabízených rizikových chování se Vám zdá nejzávažnější?

7. Trpí některý z Vašich známých nějakou poruchou chování?

8. V případě, že by se některý z Vašich známý stal závislým, věděl/la byste jak mu pomoci?

9. Znáte nějakou instituci, která se zabývá pomocí pro závislé?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

4. Víte co znamená pojem rizikové chování?

5. Setkal/la jste se někdy s takovým chováním?

6. Které z nabízených rizikových chování se Vám zdá nejzávažnější?

7. Trpí některý z Vašich známých nějakou poruchou chování?

8. V případě, že by se některý z Vašich známý stal závislým, věděl/la byste jak mu pomoci?

9. Znáte nějakou instituci, která se zabývá pomocí pro závislé?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bozděchová, L.Rizikové chování (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://47422.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.