Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální služby

Sociální služby

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Ticháčková
Šetření:23. 03. 2015 - 21. 04. 2015
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění mého krátkého dotazníku k bakálřské práci na téma Efektivita sociálních pobytových služeb. 

Předem děkuji za odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je sociální pobytová služba?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7474,75 %74,75 %  
ne2525,25 %25,25 %  

Graf

2. Jaký typ sociálních pobytových služeb znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
azylové domy88,08 %8,08 %  
žádný66,06 %6,06 %  
azylový dům55,05 %5,05 %  
Neznám33,03 %3,03 %  
domovy pro seniory22,02 %2,02 %  
.22,02 %2,02 %  
nevím22,02 %2,02 %  
ambulantní,pobytová,terénní11,01 %1,01 %  
dům na půl cesty, domovy pro seniory, domovy pro hendikepované11,01 %1,01 %  
azylové domy, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domov pro seniory, dům na půl cesty11,01 %1,01 %  
ostatní odpovědi domovy pro seniory, azylové domy, dětské domovy
Azylové služby
domovy dětí, různé azylové domy apod.
dětské domovy, domy pro seniory,..
Domov důchodců
ubytovna
domov pro seniory, dům s pečovatelskou službou
Hospic, Domov důchodců,
pomoc nemocným, starým lidem
Neznám žádný
ambulantni, terenni,...
Domov seniorů, Dům dětí a mládeže, Sirius - pobytové služby pro postižené děti v Opavě, Azylové domy
Domov pro seniory, Hospicové domy, Azylové domy, Domovy s pečovatelskou službou, Denní stacionáře, Domy na půl cesty,...
pro matky s dětmi, pro ženy v nouzi
domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, týdenní stacionář, chráněné bydlení
ubytovny pro bezdomovce, pro matky s dětmi
azylovy dum, domov pro seniory, nocleharna, hospic, stedisko vychovne pece, dum na puli cesty
ubytovny?
pobytové, ambulanční
azylové, domy důchodců, dětské domovy
Azylové domy, stacionáře, domovy důchodců
myslím, že to jsou pro svobodné matky s dětmi, důchodce
chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, domov pro seniory
xxxc
nevím, co to je, takže žádné neznám
domov pro seniory
asi pro bezdomovce, azyláky
domov seniorů
nevím, co to je
-vzkaz pro autora - dotazník je fakt hrozný, vzkázat soudružce vedoucí ;)
Nevím Co to je
domov na rekonvalescenci
všechny
odlehčovací služba, domovy pro seniory, azylové domy
Domov pro seniory, zdravotně postížené
azylové domy, ubytovny pro bezdomovce
Stacionáře, domovy pro seniory, azylové domy,...
kurvy
domov pro seniory, azylovým dům, dům na půl cesty, podporované bydlení, omovy pro osoby s postižením, noclehárny, terapeutické komunity
domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, dozp
terapeutickå komunita , chráněné bydlení, týdenní stacionáře,
domov pro seniory,domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zzdravotním postižením, týdenní stacionáře, domy na půl cesty
Domovy pro seniory, pro mentálně/tělesně/kombinovaně znevýhodněné, azylové domy pro matky s dtěmi, pro ženy, pro muže
Krátkodobé, dlouhodobé pouze přespání krizové v zimě př. na židli
Azyl pro matky s dětmi.
domovy pro seniory, azylove domy
pro seniory
hospis, domov duchodcu
respitni,dlouhodoba, trvala,zdravotně sociální
domovy se zvláštním režimem, domovy sociálních služeb, týdenní stacionáře, domovy pro seniory,
nerozumím otázce - jsou myšleny pobytové služby pro seniory, zdravotně postižené atd.?
ústav sociální péče, chráněné bydlení, domov důchodců
péče o děti, seniory, různá zařízení...
de,ldn,hospic
azylové domy,ubytovny,a pod.
Týdenní stacionář, domov pro seniory, azylové domy, domovy se zvláštím určením...
nic
na vozíku
dps, cerorocni pobytové služby pro mentálně postižené
domov důchodců,domov pro mentálně postižené
domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, dětský domov
domov pro seniory, azylové domy
denní stacionář
azylový dům, chráněné bydlení
dd
domov seniorů, ústav pro lidi s mentálním postižením....
domov pro seniory, domov pro osoby s mentálním postižením, domov se zvláštním režimem, dětský domov,
Dětský domov, domov pro seniory, domov s peč. službou...
6868,69 %68,69 % 

Graf

3. Myslíte si, že jsou tyto služby prospěšné pro společnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7878,79 %78,79 %  
nevím1818,18 %18,18 %  
ne33,03 %3,03 %  

Graf

4. Na území ČR je dostatek zařízení poskytující tyto služby.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3535,35 %35,35 %  
spíše nesouhlasím3434,34 %34,34 %  
spíše souhlasím2020,2 %20,2 %  
nesouhlasím77,07 %7,07 %  
souhlasím33,03 %3,03 %  

Graf

5. Jaký názor máte na rušení a spojování pobytových služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím s rušením, naopak bych jich vybudoval/a více4343,43 %43,43 %  
Nevím2929,29 %29,29 %  
Nesouhlasím s rušením, není jich moc ani málo2424,24 %24,24 %  
Souhlasím s jejich slučováním a rušením, je jich v ČR příliš33,03 %3,03 %  

Graf

6. Jedním z typů sociálních pobytových služeb jsou azylové domy. Na jaké klienty by se dle Vás měly nejvíce zaměřovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maminky s dětmi5757,58 %57,58 %  
Ženy v tísni1111,11 %11,11 %  
Muži v tísni55,05 %5,05 %  
Nevím33,03 %3,03 %  
pro lidi v tíživé životní situaci, bez střechy nad hlavou11,01 %1,01 %  
Seniory11,01 %1,01 %  
na všechny11,01 %1,01 %  
Matky, ženy i muži11,01 %1,01 %  
Na pomoc lidem v nouzi.11,01 %1,01 %  
bez rozdílu11,01 %1,01 %  
nemohou se více zaměřovat, prostě pro ty kdo tu pomoc skutečně potřebují a zároveň ji chtějí11,01 %1,01 %  
na osoby v tísni bez ohledu na to, zda mají děti či ne. Debilní systém například zcela vylučuje muže, který zůstal sám s malým dítětem a nemá kde bydlet.11,01 %1,01 %  
všechny stejně11,01 %1,01 %  
všechny vypsané11,01 %1,01 %  
především rodiče s dětmi a pronásledované osoby11,01 %1,01 %  
Myslím, že je málo azylových domů, kde by mohly být rodiny s dětmi. 11,01 %1,01 %  
na rodiny11,01 %1,01 %  
dle potřeby v regionu11,01 %1,01 %  
Jakékoli lidi v tísni (nejenom matky s dětmi, jini jsou na tom mnohdy hůř), stát toho pro takové lidi moc nedělá, i když jim situaci mnohdy zavinil (nezákonná soudní rozhodnutí nebo průtahy, neoprávněné exekuce atd.).11,01 %1,01 %  
všechny uvedené kategorie potřebných11,01 %1,01 %  
matky s dětmi, ženy a muže v tísni11,01 %1,01 %  
na všechny potřebné11,01 %1,01 %  
na všechny,co potřebují pomoci11,01 %1,01 %  
lidé v tísni11,01 %1,01 %  
bezdomovci11,01 %1,01 %  
pro osoby v tísni bez ohledu na rasu, náboženství i pohlaví11,01 %1,01 %  
všechny potřebné skupiny11,01 %1,01 %  

Graf

7. Víte kolik je v Pardubickém kraji azylových domů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevím7373,74 %73,74 %  
Možná bych dokázal/a odhadnout, ale přesné číslo nevím2020,2 %20,2 %  
Ano, vím přesné číslo55,05 %5,05 %  
Ne, nev11,01 %1,01 %  

Graf

8. Tušíte, kdo je hlavním sponzorem azylových domů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6464,65 %64,65 %  
ano3535,35 %35,35 %  

Graf

9. Je ve vašem okolí někdo, kdo využívá služeb azylového domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdo8282,83 %82,83 %  
Znamý1212,12 %12,12 %  
Příbuzný55,05 %5,05 %  
Já osobně33,03 %3,03 %  
Soused22,02 %2,02 %  

Graf

10. Víte, kde je nejbližší azylový dům u vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5757,58 %57,58 %  
ano4242,42 %42,42 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7474,75 %74,75 %  
Muž2525,25 %25,25 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-256464,65 %64,65 %  
26-351515,15 %15,15 %  
36-451010,1 %10,1 %  
46-5566,06 %6,06 %  
0-1533,03 %3,03 %  
55-více11,01 %1,01 %  

Graf

13. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6464,65 %64,65 %  
Vysokoškolské2626,26 %26,26 %  
Základní77,07 %7,07 %  
Vyučení22,02 %2,02 %  

Graf

14. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student6262,63 %62,63 %  
Zaměstnaný2727,27 %27,27 %  
Nezaměstnaný88,08 %8,08 %  
Senior22,02 %2,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je sociální pobytová služba?

3. Myslíte si, že jsou tyto služby prospěšné pro společnost?

4. Na území ČR je dostatek zařízení poskytující tyto služby.

5. Jaký názor máte na rušení a spojování pobytových služeb?

6. Jedním z typů sociálních pobytových služeb jsou azylové domy. Na jaké klienty by se dle Vás měly nejvíce zaměřovat?

7. Víte kolik je v Pardubickém kraji azylových domů?

8. Tušíte, kdo je hlavním sponzorem azylových domů?

9. Je ve vašem okolí někdo, kdo využívá služeb azylového domu?

10. Víte, kde je nejbližší azylový dům u vašeho bydliště?

11. Pohlaví

12. Věk

13. Vzdělání

14. Zaměstnání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je sociální pobytová služba?

3. Myslíte si, že jsou tyto služby prospěšné pro společnost?

4. Na území ČR je dostatek zařízení poskytující tyto služby.

5. Jaký názor máte na rušení a spojování pobytových služeb?

6. Jedním z typů sociálních pobytových služeb jsou azylové domy. Na jaké klienty by se dle Vás měly nejvíce zaměřovat?

7. Víte kolik je v Pardubickém kraji azylových domů?

8. Tušíte, kdo je hlavním sponzorem azylových domů?

9. Je ve vašem okolí někdo, kdo využívá služeb azylového domu?

10. Víte, kde je nejbližší azylový dům u vašeho bydliště?

11. Pohlaví

12. Věk

13. Vzdělání

14. Zaměstnání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ticháčková, Z.Sociální služby (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://47479.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.