Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hazardní hry

Hazardní hry

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Toflová
Šetření:27. 03. 2015 - 10. 04. 2015
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro respondenty ve věku 20 - 65 let. Tématem je problematika hazardních her v ČR a povědomí občanů o této problematice.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7255,38 %55,38 %  
muž5844,62 %44,62 %  

Graf

2. Víte, co jsou hazardní hry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12898,46 %98,46 %  
ne21,54 %1,54 %  

Graf

3. Znáte někoho z Vašeho okolí, kdo se věnuje hazardním hrám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8263,08 %63,08 %  
ne4836,92 %36,92 %  

Graf

4. Myslíte si, že hazardním hrám propadanou především muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8968,46 %68,46 %  
ne4131,54 %31,54 %  

Graf

5. Myslíte si, že hazardním hrám propadnou většinou lidé s nižším vzděláním (neukončené vzdělání, učiliště...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7154,62 %54,62 %  
ano5945,38 %45,38 %  

Graf

6. Myslíte si, že v ČR je příliš mnoho míst k provozování hazardních her?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10379,23 %79,23 %  
ne2720,77 %20,77 %  

Graf

7. Vyzkoušel/a jste někdy hru o peníze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8666,15 %66,15 %  
ne4433,85 %33,85 %  

Graf

8. Sledujete problematiku regulace hazardních her v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7356,15 %56,15 %  
ano5743,85 %43,85 %  

Graf

9. Souhlasíte s regulací hazardních her v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10278,46 %78,46 %  
ne2821,54 %21,54 %  

Graf

10. Myslíte si, že zrušením či omezením hazardních her v ČR přijde stát o velký příjem do státního rozpočtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7759,23 %59,23 %  
ne5340,77 %40,77 %  

Graf

11. Je Vám téma hazardních her lhostejné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8968,46 %68,46 %  
ano4131,54 %31,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Sledujete problematiku regulace hazardních her v ČR?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Je Vám téma hazardních her lhostejné?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Víte, co jsou hazardní hry?

3. Znáte někoho z Vašeho okolí, kdo se věnuje hazardním hrám?

4. Myslíte si, že hazardním hrám propadanou především muži?

5. Myslíte si, že hazardním hrám propadnou většinou lidé s nižším vzděláním (neukončené vzdělání, učiliště...)?

6. Myslíte si, že v ČR je příliš mnoho míst k provozování hazardních her?

7. Vyzkoušel/a jste někdy hru o peníze?

8. Sledujete problematiku regulace hazardních her v ČR?

9. Souhlasíte s regulací hazardních her v ČR?

10. Myslíte si, že zrušením či omezením hazardních her v ČR přijde stát o velký příjem do státního rozpočtu?

11. Je Vám téma hazardních her lhostejné?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Víte, co jsou hazardní hry?

3. Znáte někoho z Vašeho okolí, kdo se věnuje hazardním hrám?

4. Myslíte si, že hazardním hrám propadanou především muži?

5. Myslíte si, že hazardním hrám propadnou většinou lidé s nižším vzděláním (neukončené vzdělání, učiliště...)?

6. Myslíte si, že v ČR je příliš mnoho míst k provozování hazardních her?

7. Vyzkoušel/a jste někdy hru o peníze?

8. Sledujete problematiku regulace hazardních her v ČR?

9. Souhlasíte s regulací hazardních her v ČR?

10. Myslíte si, že zrušením či omezením hazardních her v ČR přijde stát o velký příjem do státního rozpočtu?

11. Je Vám téma hazardních her lhostejné?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Toflová, H.Hazardní hry (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://47689.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.