Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingová komunikace výrobců strojů a zařízení

Marketingová komunikace výrobců strojů a zařízení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Píza
Šetření:29. 03. 2015 - 05. 04. 2015
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

mé jméno je Jan Píza a jsem studentem druhého ročníku navazujícího studia Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Rád bych Vás touto cestou poprosil o vyplnění krátkého a anonymního dotazníku, který je zaměřen na marketingovou komunikaci výrobců strojů a zařízení. Informace získané dotazováním budou zpracovány v mé Diplomové práci a mohou přispět ke zlepšení marketingové komunikace společnosti.

Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1191,67 %91,67 %  
Žena18,33 %8,33 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35433,33 %33,33 %  
36 - 45325 %25 %  
46 - 55216,67 %16,67 %  
18 - 25216,67 %16,67 %  
méně než 1718,33 %8,33 %  

Graf

3. jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské650 %50 %  
středoškolské s maturitou541,67 %41,67 %  
základní18,33 %8,33 %  

Graf

4. Jaké je Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborníci a technici325 %25 %  
studenti325 %25 %  
mám více profesí18,33 %8,33 %  
nezaměstnaný18,33 %8,33 %  
zástupce vedoucího směny18,33 %8,33 %  
manažeři18,33 %8,33 %  
provozní personál18,33 %8,33 %  
ředitelé a vlastníci18,33 %8,33 %  

Graf

5. Uvažujete o zakoupení tepelného čerpadla? (Vytápění pro rodinné domy, bytové domy a panelové domy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne650 %50 %  
Ano433,33 %33,33 %  
Nemůžu se rozhodnout, protože mám málo informací o tepelném čerpadlu18,33 %8,33 %  
Už vlastním tepelné čerpadlo18,33 %8,33 %  

Graf

6. Pokud neuvažujete zakoupit tepelné čerpadlo, uveďte hlavní důvod, proč tepelné čerpadlo nepreferujete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepotřebuji dlouhodobě řešit vytápění objektu433,33 %33,33 %  
Vysoká pořizovací cena216,67 %16,67 %  
Malá informovanost o této technologii216,67 %16,67 %  
uvažuji18,33 %8,33 %  
nevím co to je18,33 %8,33 %  
mám18,33 %8,33 %  
nerozumím tomu18,33 %8,33 %  

Graf

7. Je pro Vás zajímavá výše dotace z dotačního programu Nová zelená úsporám? Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda až 66.000 Kč, země-voda a voda-voda až 88.000 Kč.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano433,33 %33,33 %  
Ne325 %25 %  
Odrazuje mě administrativní zátěž při vyřizování dotace325 %25 %  
Nesplňuji podmínky216,67 %16,67 %  

Graf

8. Jakému systému tepelných čerpadel dáváte přednost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám technologii a principy545,45 %41,67 %  
Vzduch-voda (venkovní kompakt)218,18 %16,67 %  
Země-voda (vrty)19,09 %8,33 %  
Vzduch-vzduch19,09 %8,33 %  
Země-voda (plošný kolektor)19,09 %8,33 %  
Vzduch-voda (vnitřní kompakt)19,09 %8,33 %  

Graf

9. Z jaké země původu výrobce preferujete tepelné čerpadlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČR1083,33 %83,33 %  
Německo650 %50 %  
Švédsko541,67 %41,67 %  
Slovensko216,67 %16,67 %  
Japonsko216,67 %16,67 %  
Čína18,33 %8,33 %  

Graf

10. Jaké značky tepelných čerpadel znáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

grundfoss

Hotjet, Nibe, IVT, Stiebel-Eltron

Lofan Gu

neznám

11. Kritéria při výběru tepelného čerpadla? (Označte alespoň 3. odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena12100 %100 %  
Kvalita866,67 %66,67 %  
Technické parametry758,33 %58,33 %  
Servisní síť433,33 %33,33 %  
Poruchovost433,33 %33,33 %  
Reference216,67 %16,67 %  
Značka18,33 %8,33 %  
Pověst18,33 %8,33 %  
Design18,33 %8,33 %  

Graf

12. Které odborné webové stránky o bydlení, stavebnictví nejvíce navštěvujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jakékoliv

nenavštěvuji

portalsvj.cz apod.

tzb-info, estav.cz

zadne

13. Která reklama má na Vás největší vliv? (Označte alespoň 3. odpovědi)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize545,45 %41,67 %  
Odborné časopisy545,45 %41,67 %  
Leták436,36 %33,33 %  
Reklama na internetu327,27 %25 %  
Denní tisk327,27 %25 %  
Rozhlas218,18 %16,67 %  
Polepy na dopravních prostředcích19,09 %8,33 %  
reklamy vidím jen venku, nečtu noviny, na netu používám privoxy a myslím si, že venkovní reklamy ignoruji - nejsem si vědom, že by mě ovlivňovaly, i když možné to, samozřejmě, je19,09 %8,33 %  
Dobrý produkt reklamu nepotřebuje. Klišé, přesto pravdivé. Reklama o kvalitě nevypovídá.19,09 %8,33 %  
nerozhoduji se podle reklamy19,09 %8,33 %  
Reklama na lavičkách19,09 %8,33 %  
Billboardy u silnic a dálnic19,09 %8,33 %  
Reklama na plotech19,09 %8,33 %  

Graf

14. K čemu nejvíce využíváte internet? (Označte alespoň 3. odpovědi)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e-mailová komunikace981,82 %75 %  
zpravodajství, sport, bulvár654,55 %50 %  
nakupování545,45 %41,67 %  
sociální sítě545,45 %41,67 %  
vzdělání436,36 %33,33 %  
srovnávaní cen327,27 %25 %  
pracovní příležitosti327,27 %25 %  
informace o produktech19,09 %8,33 %  
skype19,09 %8,33 %  
zábava19,09 %8,33 %  
Vyhledávání infotrmaci19,09 %8,33 %  

Graf

15. Sledujete regionální televizi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne872,73 %66,67 %  
Ano327,27 %25 %  

Graf

16. Jaká je Vaše nejoblíbenější rádiová stanice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Country Radio Cro Pardubice Bossa Jazz Brazil (netradio) Audiophile Jazz (netradio)

ČRo Sever

Evropa 2

Expres radio

Neposlouchám rádio

radio fajn

radio kiss, helax

radio23

Radiožurnál

Wawe

Z/BBC

Žádná, rozhlas neposlouchám.

17. Jaký tisk čtete? (noviny, časopis, odborné časopisy)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

blesk

cosmopolitan

Denní tisk, týden,..

Mladá fronta Dnes, Reflex, Svět motorů

National Geographic, Živá historie.

nečtu

odborné knihy a časopisy z oblasti společenských věd

Respekr

18. Jaké veletrhy jste navštívili v posledních 3 letech?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

0

autosalon, stavební

Infotherma 2015

Jobs Expo

pouze cestovní ruch

veletrh hraček

zadny

žádné

žádné

žádný

Žádný.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Píza, J.Marketingová komunikace výrobců strojů a zařízení (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://47754.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.