Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Organizovaný zločin v České republice

Organizovaný zločin v České republice

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Gálová
Šetření:02. 04. 2015 - 12. 04. 2015
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás o chvíli Vašeho času pro vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad k mé bakalářské práci.

Odpovědi respondentů

1. Vyberte definici organizovaného zločinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je typem mnohostranné, systematické a dlouhodobě páchané trestné činnosti zločineckou skupinou.6198,39 %98,39 %  
je typem krátkodobé, nahodilé činnosti jedné osoby.11,61 %1,61 %  

Graf

2. Která země je podle Vás nejvíce spojována s organizovaným zločinem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rusko3962,9 %62,9 %  
Itálie1625,81 %25,81 %  
Nevím58,06 %8,06 %  
Česká republika23,23 %3,23 %  

Graf

3. Považujete organizovaný zločin jako jednu ze současných největších bezpečnostních hrozeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4572,58 %72,58 %  
Ne1727,42 %27,42 %  

Graf

4. Která činnost je podle Vás nejvíce spojovaná s organizovaným zločinem v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny možnosti2235,48 %35,48 %  
Korupce2235,48 %35,48 %  
Obchod s drogami1016,13 %16,13 %  
Obchod se zbraněmi46,45 %6,45 %  
Krádeže aut46,45 %6,45 %  

Graf

5. Existuje v ČR nějaká instituce, které se zabývá odhalováním organizovaného zločinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3454,84 %54,84 %  
úooz1219,35 %19,35 %  
Policie 11,61 %1,61 %  
urad pro odhalovani organizovaneho zlocinu11,61 %1,61 %  
kobra-danove uniky11,61 %1,61 %  
útvar pro odhalovani organizovaneho zlocinu11,61 %1,61 %  
mám to na jazyku :)11,61 %1,61 %  
ÚOOZ, částečně i Celní správa, BIS11,61 %1,61 %  
útvar pro odhalování org.zl.11,61 %1,61 %  
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu11,61 %1,61 %  
ÚOOZ, Ústav pro odhalování organizovaného zločinu11,61 %1,61 %  
utvar pro odhal. org. zločinu11,61 %1,61 %  
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (teoreticky, jak funguje v praxi to nevím, vzhledem k prorůstání org. zločinu do justice - soudy, policie).11,61 %1,61 %  
název nevím11,61 %1,61 %  
Útvar odhalování organizovaného zločinu11,61 %1,61 %  
PČR11,61 %1,61 %  
Policie,ale presne nevim 11,61 %1,61 %  
útvar odhalovani organizovaneho zlocinu11,61 %1,61 %  

Graf

6. Myslíte si, že organizovaný zločin proniká co české společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5588,71 %88,71 %  
Nevím711,29 %11,29 %  

Graf

7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, tak do jaké oblasti nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Politika3759,68 %59,68 %  
Ekonomika1625,81 %25,81 %  
Justice711,29 %11,29 %  
Sdělovací prostředky23,23 %3,23 %  

Graf

8. Znáte nějaké případy organizovaného zločinu v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2540,32 %40,32 %  
Ne1117,74 %17,74 %  
Mrázek23,23 %3,23 %  
Berdychuv gang23,23 %3,23 %  
berdychův gang,LTO,orlické vraždy,kauza Mrázek11,61 %1,61 %  
Mrázek, Orlické vraždy11,61 %1,61 %  
methalonova afera s alkoholem11,61 %1,61 %  
orlicti vrazi, tofluf gang11,61 %1,61 %  
tofluv gang11,61 %1,61 %  
Starka, Pitr, Mrázek, Hadamczyk, ruská mafie v ČR, vietnamské gangy11,61 %1,61 %  
Berdychuv, gang, orlicti vrazi11,61 %1,61 %  
Mrázek, Berdychův gang11,61 %1,61 %  
tunelování firem11,61 %1,61 %  
Uplácení soudců i policistů, podivná soudní rozhodnutí, zametání případů pod koberec, diskreditace a kriminalizace svědků.11,61 %1,61 %  
Methanolová aféra11,61 %1,61 %  
Orlické vraždy11,61 %1,61 %  
berdychův gang, mrázek, ruská mafie11,61 %1,61 %  
kauza mrazek11,61 %1,61 %  
drogy v krabici od banánů v obchodě11,61 %1,61 %  
Rittig, Janoušek a spol...11,61 %1,61 %  
Podivná soudní rozhodnutí, podivné způsoby vyšetřování (obojí v rozporu se zákonem), drogy, prostituce, ovlivňování a kupování politiků a úředníků atd. atd. atd.11,61 %1,61 %  
Berdychův Gang,LTO11,61 %1,61 %  
LTO11,61 %1,61 %  
Kauza s alkholem 11,61 %1,61 %  
Mrazek, Tofluv gang, Berdichuv gang, drogy, prostituce11,61 %1,61 %  
konkrétně si ted nevzpomenu11,61 %1,61 %  

Graf

9. Myslíte si, že organizovaný zločin tu byl i před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5487,1 %87,1 %  
Nevím69,68 %9,68 %  
Ne23,23 %3,23 %  

Graf

10. Ovlivnila revoluce v roce 1989 rozvoj organizovaného zločinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4674,19 %74,19 %  
Nevím1422,58 %22,58 %  
Ne23,23 %3,23 %  

Graf

11. V kterých letech si myslíte, že byl největší nárůst organizovaného zločinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V 90. letech minulého století3962,9 %62,9 %  
Po roce 20002337,1 %37,1 %  

Graf

12. Myslíte si, že se ČR dostatečně zabývá problematikou organizovaného zločinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3251,61 %51,61 %  
Nevím1829,03 %29,03 %  
Ano1219,35 %19,35 %  

Graf

13. Kde získáváte informace o organizovaném zločinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Média2845,16 %45,16 %  
Internet2641,94 %41,94 %  
Nezajímám se812,9 %12,9 %  

Graf

14. Myslíte si, že je veřejnost o organizovaném zločinu dostatečně informovaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4775,81 %75,81 %  
Nevím812,9 %12,9 %  
Ano711,29 %11,29 %  

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3454,84 %54,84 %  
Muž2845,16 %45,16 %  

Graf

16. Vaše věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-303759,68 %59,68 %  
Nad 301930,65 %30,65 %  
Do 2069,68 %9,68 %  

Graf

17. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou2641,94 %41,94 %  
Vysoká škola1422,58 %22,58 %  
Střední škola s vyučením914,52 %14,52 %  
Vyšší odborná škola812,9 %12,9 %  
Základní škola58,06 %8,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Existuje v ČR nějaká instituce, které se zabývá odhalováním organizovaného zločinu?

  • odpověď Nevím:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Znáte nějaké případy organizovaného zločinu v ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyberte definici organizovaného zločinu:

2. Která země je podle Vás nejvíce spojována s organizovaným zločinem?

3. Považujete organizovaný zločin jako jednu ze současných největších bezpečnostních hrozeb?

4. Která činnost je podle Vás nejvíce spojovaná s organizovaným zločinem v České republice?

5. Existuje v ČR nějaká instituce, které se zabývá odhalováním organizovaného zločinu?

6. Myslíte si, že organizovaný zločin proniká co české společnosti?

7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, tak do jaké oblasti nejvíce?

8. Znáte nějaké případy organizovaného zločinu v ČR?

9. Myslíte si, že organizovaný zločin tu byl i před rokem 1989?

10. Ovlivnila revoluce v roce 1989 rozvoj organizovaného zločinu?

11. V kterých letech si myslíte, že byl největší nárůst organizovaného zločinu?

12. Myslíte si, že se ČR dostatečně zabývá problematikou organizovaného zločinu?

13. Kde získáváte informace o organizovaném zločinu?

14. Myslíte si, že je veřejnost o organizovaném zločinu dostatečně informovaná?

15. Jste:

16. Vaše věková skupina:

17. Dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyberte definici organizovaného zločinu:

2. Která země je podle Vás nejvíce spojována s organizovaným zločinem?

3. Považujete organizovaný zločin jako jednu ze současných největších bezpečnostních hrozeb?

4. Která činnost je podle Vás nejvíce spojovaná s organizovaným zločinem v České republice?

5. Existuje v ČR nějaká instituce, které se zabývá odhalováním organizovaného zločinu?

6. Myslíte si, že organizovaný zločin proniká co české společnosti?

7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, tak do jaké oblasti nejvíce?

8. Znáte nějaké případy organizovaného zločinu v ČR?

9. Myslíte si, že organizovaný zločin tu byl i před rokem 1989?

10. Ovlivnila revoluce v roce 1989 rozvoj organizovaného zločinu?

11. V kterých letech si myslíte, že byl největší nárůst organizovaného zločinu?

12. Myslíte si, že se ČR dostatečně zabývá problematikou organizovaného zločinu?

13. Kde získáváte informace o organizovaném zločinu?

14. Myslíte si, že je veřejnost o organizovaném zločinu dostatečně informovaná?

15. Jste:

16. Vaše věková skupina:

17. Dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gálová, T.Organizovaný zločin v České republice (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://47976.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.