Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neverbální komunikace

Neverbální komunikace

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Siskova
Šetření:02. 04. 2015 - 07. 04. 2015
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží jako podklad pro práci absolventskou práci. Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8775,65 %75,65 %  
Muž2824,35 %24,35 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let7060,87 %60,87 %  
26-36let2118,26 %18,26 %  
37-47 let1613,91 %13,91 %  
47+ let86,96 %6,96 %  

Graf

3. Co je to neverbální komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neverbální komunikace je řeč těla10793,04 %93,04 %  
Neverbální komunikace je to, jak na nás lidé působí.86,96 %6,96 %  

Graf

4. Součástí neverbální komunikace je proxemika (vzdálenost, kterou si udržujeme, když mluvíme s lidmi). Kolik prostoru si ponecháváte při rozhovoru s cizím člověkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1,5m6960 %60 %  
1m3631,3 %31,3 %  
2m108,7 %8,7 %  

Graf

5. K neverbální komunikaci řadíme i podání ruky. Setkali jste se s lidmi, kteří mají stisk "leklé ryby"? (leklá ryba - žádný stisk, vlhká nebo studená dlaň)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10490,43 %90,43 %  
Ne119,57 %9,57 %  

Graf

6. Myslíte si, že lidé s drtivým stiskem ruky jsou sebevědomí a arogantní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7666,09 %66,09 %  
Ano3933,91 %33,91 %  

Graf

7. Víte, co je to dominance?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3933,91 %33,91 %  
nadřazenost1412,17 %12,17 %  
převaha65,22 %5,22 %  
nadvláda43,48 %3,48 %  
ne43,48 %3,48 %  
ano. 32,61 %2,61 %  
převládání21,74 %1,74 %  
nadřazenost, nadvláda10,87 %0,87 %  
Povyšování se nad ostatními.10,87 %0,87 %  
přesila?10,87 %0,87 %  
ostatní odpovědi převaha jednoho jedince nad druhým
vím
převaha, nadvláda
příliš velké sebeprosazování
myslím si, že to vím
Ano, převaha jednoho člověka nad druhým.
hlavní role (nemusí to být přímo vůdčí postavení)
"vudci chovani"
Ano, samozřejmě.
převaha, nadřazenost
převaha nad někým/něčím
hraní domina?
Cilevedomost, clovek, který je akční a ví co chce
prosazování vlastní vůle jiným osobám
Když má jedinec vůdčí postavení, ostatní se mu podřizují.
Líbivý pocit nadřazenosti
ano :)
převaha, panovačnost
vrozená vlastnost nebo charakterový rys člověka, který ho předurčuje k výraznému působení na ostatní. Může být využita například při řízení a organizování lidí.
jo
Ano, v dnešním světě nutnost.
vyčnívání sebevědomím a "sílou"
nadradenost
převaha; výrazná osobnost-sociální,egocentrická,extrovertní...;
převládání nad něčím
nadřazenost, dominantni člověk chce udávat tempo
potřeba jedince být nad ostatními, ovládat je atd. (opak - submisivita)
ten kdo převažuje- otáčí svou ruku....
Ano, je to určitá forma nadřazenosti
potřeba člověka nebo zvířete vlastnit nebo mít vliv
snaha o nadřazenost, vůdčí postavení nad ostatními jedinci ve skupině
Nevím, myslím si však, že je to nadřazené chování, z jakéhokoli důvodu.
nadřazené postavení
je to stav, kdy má člověk převahu nad druhým
nevím
síla osobnosti
Projevování se tak, že jedinec dává najevo svou "nadvládu".
Převaha, nutnost nadřazenosti, vyšší postavení
Nadřazené postavení nad ostatními (např. ve smečce má dominantní postavení alfa samec, ostatní samci se ve skupině buď nevyskytují nebo jsou mu podřízeni, jako první se páři on, apod.)
tendence vést, podřídit si ostatní, nadřazenost
4034,78 %34,78 % 

Graf

8. Pro jaké povolání se znalost neverbální komunikace hodí nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální pracovník5648,7 %48,7 %  
Manažer3833,04 %33,04 %  
Jiné povolání1210,43 %10,43 %  
Lékař97,83 %7,83 %  

Graf

9. Člověk používá gesta, kterými doprovází svou řeč. Používáte hodně gestikulace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7262,61 %62,61 %  
Ne4337,39 %37,39 %  

Graf

10. Jste člověk, který vždy přistoupí na kompromis, nerad se hádá, vždy pomáhá ostatním, dává rady a nerozkazuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6960 %60 %  
Ne4640 %40 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Co je to neverbální komunikace?

4. Součástí neverbální komunikace je proxemika (vzdálenost, kterou si udržujeme, když mluvíme s lidmi). Kolik prostoru si ponecháváte při rozhovoru s cizím člověkem?

5. K neverbální komunikaci řadíme i podání ruky. Setkali jste se s lidmi, kteří mají stisk "leklé ryby"? (leklá ryba - žádný stisk, vlhká nebo studená dlaň)

6. Myslíte si, že lidé s drtivým stiskem ruky jsou sebevědomí a arogantní?

7. Víte, co je to dominance?

8. Pro jaké povolání se znalost neverbální komunikace hodí nejvíce?

9. Člověk používá gesta, kterými doprovází svou řeč. Používáte hodně gestikulace?

10. Jste člověk, který vždy přistoupí na kompromis, nerad se hádá, vždy pomáhá ostatním, dává rady a nerozkazuje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Co je to neverbální komunikace?

4. Součástí neverbální komunikace je proxemika (vzdálenost, kterou si udržujeme, když mluvíme s lidmi). Kolik prostoru si ponecháváte při rozhovoru s cizím člověkem?

5. K neverbální komunikaci řadíme i podání ruky. Setkali jste se s lidmi, kteří mají stisk "leklé ryby"? (leklá ryba - žádný stisk, vlhká nebo studená dlaň)

6. Myslíte si, že lidé s drtivým stiskem ruky jsou sebevědomí a arogantní?

7. Víte, co je to dominance?

8. Pro jaké povolání se znalost neverbální komunikace hodí nejvíce?

9. Člověk používá gesta, kterými doprovází svou řeč. Používáte hodně gestikulace?

10. Jste člověk, který vždy přistoupí na kompromis, nerad se hádá, vždy pomáhá ostatním, dává rady a nerozkazuje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Siskova, L.Neverbální komunikace (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://47992.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.