Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o neziskových organizacích

Povědomí o neziskových organizacích

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Bláhová
Šetření:28. 12. 2009 - 11. 01. 2010
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):15 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentka České zemědělksé univerzity v Praze. V tomto roce ukončuji své tříleté studium bakalářskou prací s názvem "Nestátní  a neziskové organizace v ČR a zahraničí". V rámci této práce bych se chtěla seznámit s informovaností občanů České republiky o neziskovém sektoru, neziskových organizacích. Otázky jsou formulovány tak, aby Vám zabraly co nejméně času. Dotazník je anonymní.

Děkuji za Vaši ochotu a čas.

Kristýna Bláhová

Odpovědi respondentů

1. Víte, co jsou neziskové organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Organizace, které byly založeny za jiným účelem než podnikání9598,96 %98,96 %  
Organizace založené za účelem podnikání11,04 %1,04 %  

Graf

2. Co myslíte, že je cílem neziskových organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dosáhnout co nejvyššího zisku a použít jej k prospěchu druhých9497,92 %97,92 %  
Dosáhnout co nejvyššího zisku a použít jej ve svůj prospěch11,04 %1,04 %  
Dosáhnout co nejvyššího zisku bez ohledu na dopad vedlejšího efektu11,04 %1,04 %  

Graf

3. Zakroužkujte, které z těchto možností patří mezi neziskové organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadace9497,92 %97,92 %  
Občanská sdružení7881,25 %81,25 %  
Obecně prospěšné společnosti7173,96 %73,96 %  
Církve5658,33 %58,33 %  
Rozpočtové a příspěvkové organizace4142,71 %42,71 %  
Odbory1515,63 %15,63 %  
Politické strany1212,5 %12,5 %  
Profesní komory1212,5 %12,5 %  
Úřady55,21 %5,21 %  

Graf

4. Kdy myslíte, že došlo k rozvoji neziskových organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve 20. století5860,42 %60,42 %  
V 19. století2121,88 %21,88 %  
Na počátku 21. století1515,63 %15,63 %  
V 18. století22,08 %2,08 %  

Graf

5. Co zřizuje církev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hospice5658,33 %58,33 %  
Azylové domy5557,29 %57,29 %  
Denní stacionáře5355,21 %55,21 %  
Zvláštní sociální služby4748,96 %48,96 %  
Denní a kontaktní centra3132,29 %32,29 %  
Účelová zařízení2425 %25 %  
Chráněné bydlení2020,83 %20,83 %  
Poradny a krizová centra1414,58 %14,58 %  
Osobní asistence1414,58 %14,58 %  

Graf

6. Víte, kdo může zakládat občanská sdružení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1111,46 %11,46 %  
fyzická osoba99,38 %9,38 %  
nevím88,33 %8,33 %  
každý44,17 %4,17 %  
právnické osoby33,13 %3,13 %  
kdokoli33,13 %3,13 %  
právnická osoba22,08 %2,08 %  
kdokoliv22,08 %2,08 %  
občané22,08 %2,08 %  
občan22,08 %2,08 %  
ostatní odpovědi plnoletá osoba
Několik fyzických osob?
právnická nebo fyzická osoba
FO a sdružení více FO
3 lidé, jemuž alespoň jednohmu bylo 18 let
každá osoba
kterákoli fyzická osoba
každý člověk
5 občanů
fyzická osoba, právnická osoba
kdokoli starší 18 let
samozřejmě
osoba nad 18 let žijící na území ČR
Kdokoli nad 18 let
kdokoliv, ne? právnický i fyzický osoby
každý svéprávný občan starší 18-ti let
každý?
3 občané ČR
občané :)
každý dospělý
každý starší 18 let
každá FO a PO s pobytem na ČR
kazdej
každý dospělý, možná je potřeba povolení
Fyzická i právnická osoba
každá fyzická osoba
osoba starší 18 let
aspoň 3 dospělé osoby
fyzické osoby
která koliv skupina lidí s určitým počtem členů
Obcan
-
každý občan starší 18 let
každý občan
ano, alespoň tři osoby, jedna starší 18
občan starší 18ti let
více fyzických osob
3 lidé, z nichž alespoň jeden je starší 18-ti let
FO
starší 18ti let
jakákoliv fyzická osoba
církev
min. 3 občané
zletilé osoby (nejm. 3) za podmínek daných zákonem
3 občané ČR, alespoň jeden z nich starší 18 let
alespoň tři občané, znichž jeden dosáhl 18 let
fyzická osoba starší 18 let
fyzicka osoba starsi 18 let
2 a více fyzických osob
5052,08 %52,08 % 

Graf

7. Znáte některá občanská sdružení v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6163,54 %63,54 %  
nevím2425 %25 %  
ne1111,46 %11,46 %  

Graf

8. Pokud ano, napište jejich názvy:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Život dětem35,45 %3,13 %  
člověk v tísni23,64 %2,08 %  
Laxus, Sananim, Drop-in11,82 %1,04 %  
Econnect, SAOP, Charita Brno, téměř každá čtvrŤ ně11,82 %1,04 %  
Odraz, ČČK11,82 %1,04 %  
Hanousek11,82 %1,04 %  
Hnutí Duha11,82 %1,04 %  
zivot detem, 11,82 %1,04 %  
Mamahelp11,82 %1,04 %  
Nadace Terezy maxové, Naše dítě, Člověk v tísni11,82 %1,04 %  
ostatní odpovědi OS pro zdraví
několik desítek, zejména environmentálních
Myslivci v Toušeni:-D , TTC- Table Tennis Club
BORELIOZA CZ, CHLAMÝDIE O.S., ROSA,Prev-centrum
Život dětem, Havránek...
laa
Pomoc v tísni
máme otevřeno?
Vysokoškolští humanisté, K-centrum, Res Vitae
Máme otevřeno?, Klub Jahoda, Zajíček na koni...
Jahoda, Máme otevřeno, Lékořice
ARPZPD o.s., Asistence o.s., Hewer o.s.
Různé sportovní spolky, sdružení zahrádkářů,...
sdružení na ochranu spotřebitelů
Academia Via Familia o.s. a desítky dalších
Česká obec sokolskám, Divadelní soubory
DEMKA, RSGČ
Asociace průvodců
Semiramis Nymburk
ADRA
kuře, unesco, lidé v tísni...atd,
anabell
Činoherní klub, divadlo DNO, Máme otevřeno? atd
Hvězda, Strop, taneční klub fortuna
Hnutí DUHA, Sedmikráska,Strom života
Altus, Život dětem
Diakonie, Mateřské centrum
O.s. Na Křižovatce Varnsdorf
Duha
-
jahudka, jahoda, džagoda
Dobnet
Projekt Šance, Rytmus, Naděje,Dům Světla, Dona,...
brontosaurus, čka
Občanské sdružení Jurta
asi 100 - máte limitované pole, nelze rozepsat
Astoria Golf Club Cihelny
český červený kříž, sokol, klokánek
nevím
White light I, o.s.
sdružení přátel přírody pro prahu a okolí, SPEV
člověk v tísni, ADRA
4276,36 %43,75 % 

Graf

9. Znáte některé nadace?Které:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kapka naděje88,33 %8,33 %  
naše dítě33,13 %3,13 %  
nadace terezy maxové33,13 %3,13 %  
Olgy Havlové, TErezy Maxové22,08 %2,08 %  
Člověk v tísni22,08 %2,08 %  
nepamatuji si názvy22,08 %2,08 %  
ano22,08 %2,08 %  
Pomozte dětem22,08 %2,08 %  
Clovek v tisni, Nase dite11,04 %1,04 %  
Mosty, Naše dítě, Konto bariéry, adace firem11,04 %1,04 %  
ostatní odpovědi Bílá pastelka
Nadace charty 77
Unicef, Světluška,
nase dite
?
Naše dítě, nadace Dlouhá cesta
Adra, člověk v tísni
Kapka naděje, Slunečnice
Terezy Maxové, Moje dítě
Slunečnice, Kapka naděje
Nadace T. Maxové, Naše dítě, Nadace O2, Kapka nadě
kapka naděje, nadace t. maxové...
Slunečnice, Nadace Terezy Maxové...
NROS, Nadační fornd pro vydru, Partnerství, Via, V
Nadace Olgy Havlové, ADRA atd.
kuře, světluška
ADRA, DOBRÉ VŮLE, olgy havlové, naše dítě, t.maxov
Terezy Maxové, T. Kuchařové..
nadace olga havlova, kure, svetluska,...
Nadace Terezy Maxové, Klokan, Kuře, Kapka naděje
Nadace Kolečko
Konto Bariéry, Nadační fond manželů Livie a Václav
Kapka naděje, Nadace Terezy Maxové
Terezy Maxové
Slunečnice, Kapka naděje,Bariéry, Dítě v tísni
nadace Terezy Maxové, nadace pomozte dětem, Kuře
Světluška, Kapka naděje, ...
nadace Terezy Maxové, Krása pomoci, Pomozte dětem
Nadate Terezy Maxové
Člověk v tísni, Červený kříž, Kapka naděje
Nadace Naše Dítě
Nadace Kateřiny Brožové
Nadate Terezy Maxové, Naše dítě
Naše dítě, Kapka naděje, Nadace Olgy Havlové, Kuře
Nadace Terezy Maxové, Nadace Olgy Havlové
Kapka naděje, Nadace Olgy Havlové
terezy maxové, bílá pastelka
kapka, pomozte dětem
Kapka naděje, Krása pomoci
nejsem si moc jistý co z toho co znám je nadace
kapka naděje, Světluška, sluníčko, Kuře, Unicef
ČEZ, Pomoc dětem,Konto bariéry atd.
Kapka naděje, Slunečnice, Nadace Terezy Maxové, ..
Terezy Maxové, Olgy Havlové, Adra
Nadace Olgy Havlové, Slunečnice
olgy havlové
Kapka Nadeje, Nadace Terezy Maxove,...
neznám
Olgy Havlové, konto bariery,
adria nadace pro opuštěn děti nadace terezy maxo
Naše dítě, Nadace Terezy Maxové,Červený kříž
Nadace Kapka naděje
Kapka Naděje. Bílá Pastelka, Světluška
charta 77, slunecnice,olga havlova, tereza maxova
nadace olgy havlové
Konto Bariéry, Adra, Terezy Maxové
naše dítě, terezy maxové
Kapka naděje, Nadace Olgy Havlové, Paraple...
Nadace "Naše dítě"
Pomozte dětem, červený kříž
Kuře
malina, terezy maxové
Nadace Olgy Havlové, Nadace Charty 77
např. Nadace dětem Terezy Maxové, Nadace pro rozvo
Nadace Olgy Havlové, Nadace Terezy Maxové, Světluš
unicef, naše dítě, nadace Terezy Maxové,
nevím
n. t. maxové, kapka naděje,naše dítě,konto bariéry
Nadace Terezy Maxcové, N. Olgy Havlové
nadace olgy havlové, terezy maxové
7072,92 %72,92 % 

Graf

10. Přispíváte na neziskové organizace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4850 %50 %  
ne4850 %50 %  

Graf

11. Pokud ano, jakou částkou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3012,44 %1,04 %  
vlastní prací12,44 %1,04 %  
30 kč, většinou magnetky apod.12,44 %1,04 %  
do 500,-12,44 %1,04 %  
20-5012,44 %1,04 %  
100 Kč12,44 %1,04 %  
50 měsíčně12,44 %1,04 %  
25,- za vánoční přání UNICEFu12,44 %1,04 %  
několk tisíc ročně12,44 %1,04 %  
Jsem chudý studentík:-D v řádech desítkách korun12,44 %1,04 %  
ostatní odpovědi 300
vyjímečně symbolickou částkou
7.000,- Kč ročně
čas od času max 50kč
100Kč
jednu smsku DMS měsíčně
20-30 Kč
cca 100 ročně
10000-20000
cca 100kč/rok
0
300-500
50 Kč
v rámci stovek korun
nepravidelně - Unicef, jinak v podobě drobných - k
120
10000/rok
různě, spíš menší
20 kč
20-200
500
do 100 kč
cca 50 Kč
-
0 kč
1500
20/50
jak kdy, kupuji většinou předměty na ulici
do 50 Kč
sto korun
200/měsíc
3175,61 %32,29 % 

Graf

12. Pokud ne, odrazuje Vás, pokud Vás zastaví na ulici a prosí o příspěvek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4344,79 %44,79 %  
ano4142,71 %42,71 %  
nevím1212,5 %12,5 %  

Graf

13. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221717,71 %17,71 %  
211616,67 %16,67 %  
2077,29 %7,29 %  
2377,29 %7,29 %  
2566,25 %6,25 %  
1866,25 %6,25 %  
1955,21 %5,21 %  
2744,17 %4,17 %  
2433,13 %3,13 %  
4033,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi 52
45
36
28
26
22 let
48
Móc! V tuto chvíli 21
58
31
42
dvacet tři let
35
56
30
21,5
17
třicet tři
třicet osm
2222,92 %22,92 % 

Graf

14. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7173,96 %73,96 %  
Muž2526,04 %26,04 %  

Graf

15. Vaše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou6365,63 %65,63 %  
Bakalářské1010,42 %10,42 %  
Inženýrské88,33 %8,33 %  
Základní88,33 %8,33 %  
Střední s vyučením33,13 %3,13 %  
Jiné 33,13 %3,13 %  
Doktorské11,04 %1,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Zakroužkujte, které z těchto možností patří mezi neziskové organizace?

  • odpověď Církve:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Profesní komory na otázku 3. Zakroužkujte, které z těchto možností patří mezi neziskové organizace?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Politické strany na otázku 3. Zakroužkujte, které z těchto možností patří mezi neziskové organizace?

15. Vaše dosažené vzdělání

  • odpověď Střední s maturitou:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 na otázku 13. Kolik Vám je let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co jsou neziskové organizace?

2. Co myslíte, že je cílem neziskových organizací?

3. Zakroužkujte, které z těchto možností patří mezi neziskové organizace?

4. Kdy myslíte, že došlo k rozvoji neziskových organizací?

5. Co zřizuje církev?

6. Víte, kdo může zakládat občanská sdružení?

7. Znáte některá občanská sdružení v České republice?

10. Přispíváte na neziskové organizace?

12. Pokud ne, odrazuje Vás, pokud Vás zastaví na ulici a prosí o příspěvek?

13. Kolik Vám je let?

14. Jste

15. Vaše dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co jsou neziskové organizace?

2. Co myslíte, že je cílem neziskových organizací?

3. Zakroužkujte, které z těchto možností patří mezi neziskové organizace?

4. Kdy myslíte, že došlo k rozvoji neziskových organizací?

5. Co zřizuje církev?

6. Víte, kdo může zakládat občanská sdružení?

7. Znáte některá občanská sdružení v České republice?

10. Přispíváte na neziskové organizace?

12. Pokud ne, odrazuje Vás, pokud Vás zastaví na ulici a prosí o příspěvek?

13. Kolik Vám je let?

14. Jste

15. Vaše dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bláhová, K.Povědomí o neziskových organizacích (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://4811.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.