Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana svědka

Ochrana svědka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Bureš
Šetření:11. 04. 2015 - 11. 04. 2015
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jmenuji se Kristýna Hegrová, jsem studentkou 3. ročníku Panevropské Vysoké školy v Ostravě, kde studuji obor právo. Momentálně pracuji na své bakalářské práci, která má název: Ochrana svědků, Program na ochranu svědků. Pro praktickou část mé práce je velice podstatnou částí dotazník, který jsem vytvořila z otázek souvisejících s mnou zvoleným tématem. 

Dotazník je tvořen 21 uzavřenými otázkami, kdy je třeba zvolit a zakroužkovat jednu z uvedených možných odpovědí. Otázky mají zjistit povědomí a důvěryhodnost institutu Ochrany svědků v České republice. Tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění mého dotazníku, pokud možno pravdivě a pozorně. Veškéré, Vámi poskytnuté informace, budou sloužit pouze pro mou bakalářskou práci. 

Celý dotazník je zcela anonymní. 

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4850,53 %50,53 %  
muž4749,47 %49,47 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-306972,63 %72,63 %  
40 a více1414,74 %14,74 %  
31-4088,42 %8,42 %  
18-2144,21 %4,21 %  

Graf

3. Momentálně jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka5557,89 %57,89 %  
zaměstnaný/á2425,26 %25,26 %  
nezaměstnaný/á99,47 %9,47 %  
OSVČ77,37 %7,37 %  

Graf

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4446,32 %46,32 %  
střední s maturitou4143,16 %43,16 %  
střední s vyučením77,37 %7,37 %  
základní33,16 %3,16 %  

Graf

5. Setkali jste se někdy s pojmem zvláštní ochrana svědka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8791,58 %91,58 %  
ne88,42 %8,42 %  

Graf

6. Kde jste se s tímto pojmem setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV4345,26 %45,26 %  
internet3334,74 %34,74 %  
škola99,47 %9,47 %  
nesetkal/a77,37 %7,37 %  
práce22,11 %2,11 %  
v konkrétní životní situaci11,05 %1,05 %  

Graf

7. Myslíte si, že má program na ochranu svědků dlouhou působnost (déle než 50 let)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6467,37 %67,37 %  
ano1616,84 %16,84 %  
ne1515,79 %15,79 %  

Graf

8. Myslíte si, že ochrana svědka má vliv na boj s organizovaným zločinem a s další závažnou trestnou činností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5760 %60 %  
nevím2930,53 %30,53 %  
ne99,47 %9,47 %  

Graf

9. Myslíte si, že právní úprava týkající se zvláštní ochrany svědka je v ČR dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5861,05 %61,05 %  
ano2021,05 %21,05 %  
ne1717,89 %17,89 %  

Graf

10. Myslíte si, že program na ochranu svědků je v USA na vyšší úrovni než v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6164,21 %64,21 %  
nevím2728,42 %28,42 %  
ne77,37 %7,37 %  

Graf

11. Myslíte si, že je ochrana svědka v podmínkách, které poskytuje ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4850,53 %50,53 %  
ano2930,53 %30,53 %  
ne1818,95 %18,95 %  

Graf

12. Jsou podle vás na ochranu svědka vybaveny jednotlivé instituce v ČR (prostor, finance)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3536,84 %36,84 %  
ano3233,68 %33,68 %  
nevím2829,47 %29,47 %  

Graf

13. Měli byste důvěru v institut zvláštní ochrany svědka v případě, že by vám hrozilo nebezpečí jako svědku závažného trestného činu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4446,32 %46,32 %  
nevím2627,37 %27,37 %  
ne2526,32 %26,32 %  

Graf

14. Říká vám něco pojem Bílý kruh bezpečí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5962,11 %62,11 %  
ne3637,89 %37,89 %  

Graf

15. Slyšeli jste někdy o Útvaru zvláštních činností služby kriminální policie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5861,05 %61,05 %  
ano3738,95 %38,95 %  

Graf

16. Myslíte si, že je při pomoci svědkům závažné trestné činnosti třeba psychologické a sociální péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7376,84 %76,84 %  
nevím2021,05 %21,05 %  
ne22,11 %2,11 %  

Graf

Závažnou trestnou činností se myslí vydírání a zastrašování s reálně hrozící újmou na životě, případy vraždy a nejzávažnější případy korupce ve státních orgánech.

17. stali jste se někdy svědkem závažné trestné činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8690,53 %90,53 %  
ano99,47 %9,47 %  

Graf

18. Dostali jste se někdy do situace, kdy jste se báli o své zdraví a bezpečí v souvislosti s fyzickým či psychickým nátlakem jiné osoby nebo osob?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9397,89 %97,89 %  
ano22,11 %2,11 %  

Graf

19. Byl jste někdy jako svědek či oběť závažné trestné činnosti ohlásit případ na Policii ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8892,63 %92,63 %  
ano77,37 %7,37 %  

Graf

20. Byli jste někdy předvolání k soudu jako svědek v trestním řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9296,84 %96,84 %  
ano33,16 %3,16 %  

Graf

21. V případě, že byste se stali svědkem závažné trestné činnosti, byli byste ochotni v případě nátlaku a hrozícího nebezpečí ze strany pachatele ohlásit tuto trestnou činnost na Policii ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5052,63 %52,63 %  
nevím4143,16 %43,16 %  
ne44,21 %4,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Jaký je váš věk?

3. Momentálně jste:

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

5. Setkali jste se někdy s pojmem zvláštní ochrana svědka?

6. Kde jste se s tímto pojmem setkali?

7. Myslíte si, že má program na ochranu svědků dlouhou působnost (déle než 50 let)?

8. Myslíte si, že ochrana svědka má vliv na boj s organizovaným zločinem a s další závažnou trestnou činností?

9. Myslíte si, že právní úprava týkající se zvláštní ochrany svědka je v ČR dostatečná?

10. Myslíte si, že program na ochranu svědků je v USA na vyšší úrovni než v ČR?

11. Myslíte si, že je ochrana svědka v podmínkách, které poskytuje ČR?

12. Jsou podle vás na ochranu svědka vybaveny jednotlivé instituce v ČR (prostor, finance)?

13. Měli byste důvěru v institut zvláštní ochrany svědka v případě, že by vám hrozilo nebezpečí jako svědku závažného trestného činu?

14. Říká vám něco pojem Bílý kruh bezpečí?

15. Slyšeli jste někdy o Útvaru zvláštních činností služby kriminální policie?

16. Myslíte si, že je při pomoci svědkům závažné trestné činnosti třeba psychologické a sociální péče?

17. stali jste se někdy svědkem závažné trestné činnosti?

18. Dostali jste se někdy do situace, kdy jste se báli o své zdraví a bezpečí v souvislosti s fyzickým či psychickým nátlakem jiné osoby nebo osob?

19. Byl jste někdy jako svědek či oběť závažné trestné činnosti ohlásit případ na Policii ČR?

20. Byli jste někdy předvolání k soudu jako svědek v trestním řízení?

21. V případě, že byste se stali svědkem závažné trestné činnosti, byli byste ochotni v případě nátlaku a hrozícího nebezpečí ze strany pachatele ohlásit tuto trestnou činnost na Policii ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Jaký je váš věk?

3. Momentálně jste:

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

5. Setkali jste se někdy s pojmem zvláštní ochrana svědka?

6. Kde jste se s tímto pojmem setkali?

7. Myslíte si, že má program na ochranu svědků dlouhou působnost (déle než 50 let)?

8. Myslíte si, že ochrana svědka má vliv na boj s organizovaným zločinem a s další závažnou trestnou činností?

9. Myslíte si, že právní úprava týkající se zvláštní ochrany svědka je v ČR dostatečná?

10. Myslíte si, že program na ochranu svědků je v USA na vyšší úrovni než v ČR?

11. Myslíte si, že je ochrana svědka v podmínkách, které poskytuje ČR?

12. Jsou podle vás na ochranu svědka vybaveny jednotlivé instituce v ČR (prostor, finance)?

13. Měli byste důvěru v institut zvláštní ochrany svědka v případě, že by vám hrozilo nebezpečí jako svědku závažného trestného činu?

14. Říká vám něco pojem Bílý kruh bezpečí?

15. Slyšeli jste někdy o Útvaru zvláštních činností služby kriminální policie?

16. Myslíte si, že je při pomoci svědkům závažné trestné činnosti třeba psychologické a sociální péče?

17. stali jste se někdy svědkem závažné trestné činnosti?

18. Dostali jste se někdy do situace, kdy jste se báli o své zdraví a bezpečí v souvislosti s fyzickým či psychickým nátlakem jiné osoby nebo osob?

19. Byl jste někdy jako svědek či oběť závažné trestné činnosti ohlásit případ na Policii ČR?

20. Byli jste někdy předvolání k soudu jako svědek v trestním řízení?

21. V případě, že byste se stali svědkem závažné trestné činnosti, byli byste ochotni v případě nátlaku a hrozícího nebezpečí ze strany pachatele ohlásit tuto trestnou činnost na Policii ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bureš, V.Ochrana svědka (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://48313.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.