Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenská odpovědnost společnosti McDonald’s

Společenská odpovědnost společnosti McDonald’s

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Velká
Šetření:11. 04. 2015 - 25. 04. 2015
Počet respondentů:122
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:82,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, dovoluji si Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, který potřebuji k vypracování své seminární práce na téma „Společenská odpovědnost společnosti McDonald’s. Za Váš čas strávený nad dotazníkem Vám předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jste zákazníkem fastfoodového řetězce McDonald’s?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9376,23 %76,23 %  
ne2923,77 %23,77 %  

Graf

2. Znáte pojem „společenská odpovědnost podniku"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5862,37 %47,54 %  
ne3537,63 %28,69 %  

Graf

3. Jsem názoru, že společnost McDonald’s:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedovedu posoudit, zdali je společnost McDonald’s společensky odpovědná či nikoliv, jelikož jsme se nikdy nezajímal/a o společnost v této oblasti7075,27 %57,38 %  
je společensky odpovědná firma, jelikož vytváří takové aktivity, které jsou dobrovolné a svým charakterem odpovědné vůči lidské společnosti a okolnímu prostředí1920,43 %15,57 %  
není společensky odpovědná firma, jelikož nevytváří takové aktivity, které jsou dobrovolné a svým charakterem odpovědné vůči lidské společnosti a okolnímu prostředí44,3 %3,28 %  

Graf

4. Jaké aktivity se Vám vybaví, když se řekne McDonald’s?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
McDonald’s Cup – fotbalový turnaj pro mládež4952,69 %40,16 %  
žádné aktivity mi nejsou známy2729,03 %22,13 %  
Ronald McDonald House Charity – peněžní příspěvek do kašičky tomu určené2425,81 %19,67 %  
McHappy Day – zakoupení papírové ručičky či účelné zakoupení hranolek1212,9 %9,84 %  
Big Mac11,08 %0,82 %  
Projekt Elektromobilita – dobíjecí stanice elektro-automobilů11,08 %0,82 %  
Obezita11,08 %0,82 %  
parter Mistrovství světa v hokeji, olympijských her.....11,08 %0,82 %  

Graf

5. O aktivitách, které společnost McDonald’s podporuje, se dozvídám prostřednictvím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám žádné informace týkající se této oblasti4144,09 %33,61 %  
propagačních letáků umístěných v restauracích3941,94 %31,97 %  
zaměstnanců během návštěvy (nákupu)1212,9 %9,84 %  
webových stránek společnosti1010,75 %8,2 %  
tištěných časopisů „McSport“ a „McNoviny“22,15 %1,64 %  
ze sponzoringu11,08 %0,82 %  
billboardy11,08 %0,82 %  

Graf

6. Do společensky-odpovědných aktivit společnosti McDonald’s se zapojuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pravidelně (více než 2 krát za rok)otázka č. 7, příležitostně (méně než 2 krát za rok)otázka č. 7, v minulosti jsem se zapojoval/a, nyní již nikolivotázka č. 8, nikdy jsem se nezapojil/a do aktivit společnostiotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem se nezapojil/a do aktivit společnosti7378,49 %59,84 %  
příležitostně (méně než 2 krát za rok)1212,9 %9,84 %  
v minulosti jsem se zapojoval/a, nyní již nikoliv77,53 %5,74 %  
pravidelně (více než 2 krát za rok)11,08 %0,82 %  

Graf

7. Do jakých aktivit se zapojujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
McHappy Day – zakoupení papírové ručičky či účelné zakoupení hranolek1076,92 %8,2 %  
Ronald McDonald House Charity – peněžní příspěvek do kašičky tomu určené323,08 %2,46 %  

Graf

8. Do jakých aktivit jste se zapojoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
McDonald’s Cup – fotbalový turnaj pro mládež571,43 %4,1 %  
Ronald McDonald House Charity – peněžní příspěvek do kašičky tomu určené228,57 %1,64 %  
McHappy Day – zakoupení papírové ručičky či účelné zakoupení hranolek114,29 %0,82 %  

Graf

9. Portál „Na Rovinu!”, prostřednictvím kterého mají zákazníci možnost položit dotaz společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám, nikdy jsem o něm neslyšel/a5862,37 %47,54 %  
znám, ale prozatím jsem ho nevyužil/a3133,33 %25,41 %  
znám a již jsem ho využil/a44,3 %3,28 %  

Graf

10. Jste názoru, že společnost McDonald’s poskytuje svým zákazníkům:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nízkou kvalitu produktů a služeb za vysoké ceny4043,01 %32,79 %  
nízkou kvalitu produktů a služeb za nízké ceny1718,28 %13,93 %  
vysoce kvalitní produkty a služby za přiměřené ceny1718,28 %13,93 %  
vysokou kvalitu produktů a služeb za vysoké ceny1415,05 %11,48 %  
vysokou kvalitu produktů a služeb za nízké ceny55,38 %4,1 %  

Graf

11. Jste názoru, že společnost McDonald’s svým podnikáním vůči životnímu prostředí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedovedu posoudit – nikdy jsem se nezajímal/a o společnost v této oblasti4548,39 %36,89 %  
není šetrná, jelikož obaly na produkty jsou používány pouze na jedno použití2729,03 %22,13 %  
je šetrná, jelikož využívá recyklovatelné obaly1617,2 %13,11 %  
není šetrná, jelikož při výrobě produktů dochází k uvolňování škodlivých látek do ovzduší1010,75 %8,2 %  
je šetrná, jelikož podporuje projekt Elektromobilita, a to tím, že na svých restauracích instaluje dobíjecí stanice pro elektromobily33,23 %2,46 %  
přikláním se spíše k variantě 'není šetrná', o žádném podobně masovém fast foodu se zřejmě nedá říct, že je šetrný; ale nemám příliš informací, abych toto mohla posoudit11,08 %0,82 %  
je mi to fuk11,08 %0,82 %  

Graf

12. Společnost McDonald’s nabízí kávu pocházející z plantáží šetrných vůči životnímu prostředí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem o této skutečnosti neslyšel/a a jsem si vědom/a, že mne nijak v budoucnu neovlivní5255,91 %42,62 %  
nikdy jsem o této skutečnosti neslyšel/a nicméně od této chvíle se budu preferovat nákup kávy právě u společnosti McDonald’s2729,03 %22,13 %  
o této skutečnosti jsem slyšel/a, ale nijak mne to neovlivňuje při nákupu kávy1313,98 %10,66 %  
záměrně si z tohoto důvodu kávu v McDonald’s kupuji11,08 %0,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. O aktivitách, které společnost McDonald’s podporuje, se dozvídám prostřednictvím:

 • odpověď nemám žádné informace týkající se této oblasti:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné aktivity mi nejsou známy na otázku 4. Jaké aktivity se Vám vybaví, když se řekne McDonald’s?

6. Do společensky-odpovědných aktivit společnosti McDonald’s se zapojuji:

 • odpověď nikdy jsem se nezapojil/a do aktivit společnosti:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné aktivity mi nejsou známy na otázku 4. Jaké aktivity se Vám vybaví, když se řekne McDonald’s?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám žádné informace týkající se této oblasti na otázku 5. O aktivitách, které společnost McDonald’s podporuje, se dozvídám prostřednictvím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoce kvalitní produkty a služby za přiměřené ceny na otázku 10. Jste názoru, že společnost McDonald’s poskytuje svým zákazníkům:
 • odpověď příležitostně (méně než 2 krát za rok):
  • 10.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi McHappy Day – zakoupení papírové ručičky či účelné zakoupení hranolek na otázku 7. Do jakých aktivit se zapojujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste zákazníkem fastfoodového řetězce McDonald’s?

2. Znáte pojem „společenská odpovědnost podniku"?

3. Jsem názoru, že společnost McDonald’s:

4. Jaké aktivity se Vám vybaví, když se řekne McDonald’s?

5. O aktivitách, které společnost McDonald’s podporuje, se dozvídám prostřednictvím:

6. Do společensky-odpovědných aktivit společnosti McDonald’s se zapojuji:

7. Do jakých aktivit se zapojujete?

9. Portál „Na Rovinu!”, prostřednictvím kterého mají zákazníci možnost položit dotaz společnosti:

10. Jste názoru, že společnost McDonald’s poskytuje svým zákazníkům:

11. Jste názoru, že společnost McDonald’s svým podnikáním vůči životnímu prostředí:

12. Společnost McDonald’s nabízí kávu pocházející z plantáží šetrných vůči životnímu prostředí:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste zákazníkem fastfoodového řetězce McDonald’s?

2. Znáte pojem „společenská odpovědnost podniku"?

3. Jsem názoru, že společnost McDonald’s:

4. Jaké aktivity se Vám vybaví, když se řekne McDonald’s?

5. O aktivitách, které společnost McDonald’s podporuje, se dozvídám prostřednictvím:

6. Do společensky-odpovědných aktivit společnosti McDonald’s se zapojuji:

7. Do jakých aktivit se zapojujete?

9. Portál „Na Rovinu!”, prostřednictvím kterého mají zákazníci možnost položit dotaz společnosti:

10. Jste názoru, že společnost McDonald’s poskytuje svým zákazníkům:

11. Jste názoru, že společnost McDonald’s svým podnikáním vůči životnímu prostředí:

12. Společnost McDonald’s nabízí kávu pocházející z plantáží šetrných vůči životnímu prostředí:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Velká, A.Společenská odpovědnost společnosti McDonald’s (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://48328.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.