Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společnost s ručením omezeným a ostatní právní formy podnikání

Společnost s ručením omezeným a ostatní právní formy podnikání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kastlová
Šetření:12. 04. 2015 - 12. 04. 2015
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím Vás o vyplnění mého dotazníku, který bude sloužit výhradně pro účely mé diplomové práce a odpovědi nebudou nikde jinde šířeny. Má práce nese název Účetní a daňové aspekty společnosti s ručením omezeným. V tomto průzkumu bych chtěla zjistit zájem o podnikání jako takové, a dále i výběr vhodné právní formy podnikání, který je pro každého z nás odlišný v závislosti na finanční situaci a podnikatelského záměru. V neposlední řadě bych se ráda dozvěděla, jaká je informovanost týkající se zákonu o obchodních korporacích a vzniklých změn.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3452,31 %52,31 %  
Muž3147,69 %47,69 %  

Graf

2. Uveďte prosím Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-352335,38 %35,38 %  
36-452233,85 %33,85 %  
18-251421,54 %21,54 %  
46 a více69,23 %9,23 %  

Graf

3. Chtěli byste podnikat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4264,62 %64,62 %  
Ne2335,38 %35,38 %  

Graf

4. Z jakého důvodu nemáte zájem podnikat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nestabilita733,33 %10,77 %  
Strach z podnikání628,57 %9,23 %  
Finanční nejistota314,29 %4,62 %  
Vysoká konkurence29,52 %3,08 %  
Administrativní náročnost29,52 %3,08 %  
zdravotní důvody (papíry na hlavu)14,76 %1,54 %  

Graf

5. Jaká by pro Vás byla v začátku podnikání největší role, pokud by se to týkalo možnosti zvolení správné formy podnikání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinace všech výše uvedených faktorů1421,54 %21,54 %  
Vložení základního kapitálu1116,92 %16,92 %  
Jistota1015,38 %15,38 %  
Komplexní výhodnost1015,38 %15,38 %  
Způsob ručení913,85 %13,85 %  
Zisk69,23 %9,23 %  
Administrativní náročnost46,15 %6,15 %  
dobrý kolega11,54 %1,54 %  

Graf

6. Pokud byste měl právo volby vlastní formy podnikání, pro kterou byste se rozhodl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společnost s ručením omezeným4264,62 %64,62 %  
Akciová společnost1218,46 %18,46 %  
Veřejná obchodní spoelčnost710,77 %10,77 %  
Komanditní společnost46,15 %6,15 %  

Graf

7. Zajímáte se aktivně o změny obecně závazných právních předpisů týkajících se Vašeho podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4467,69 %67,69 %  
Ne2132,31 %32,31 %  

Graf

8. Kde se nejčastěji dozvídáte o změnách v zákonech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet3452,31 %52,31 %  
Z rozhovorů (mezi kolegy, známými apod.)1421,54 %21,54 %  
Jiné913,85 %13,85 %  
Časopis812,31 %12,31 %  

Graf

9. Slyšeli jste o zákoně o obchodních společnostech a družstvech, resp. O zákoně obchodních korporacích, který zcela nahrazuje právní úpravu obchodních společností původně obsaženou v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3858,46 %58,46 %  
Ne2741,54 %41,54 %  

Graf

10. Zaznamenali jste změnu u společnosti s ručením omezeným, která nastala od 1.1.2014?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4569,23 %69,23 %  
Ne2030,77 %30,77 %  

Graf

11. Jaké největší změny týkající se obchodních společností, resp. Společností s ručením omezeným jste zaznamenali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Minimální základní kapitál činí 1 Kč2538,46 %38,46 %  
Podílnící ve firmě budou ručit svým soukromým majetkem a týká ser to i případných dluhů firmy1320 %20 %  
Převod podílu na jiného společníka či třetí osobu69,23 %9,23 %  
Příplatková povinnost57,69 %7,69 %  
Podíl na zisku46,15 %6,15 %  
Jiné34,62 %4,62 %  
Nové náležitosti společenské smlouvy34,62 %4,62 %  
Žádné jsem nezaznamenal.11,54 %1,54 %  
Proč je u této otázky možno zvolit jenom jednu možnost?????11,54 %1,54 %  
nezajímala jsem se11,54 %1,54 %  
ser to, per to, pendrek tomu rozumím11,54 %1,54 %  
nezaznamenala jsem ani jednu z uvedených možností11,54 %1,54 %  
1, 2, 3, 6, 711,54 %1,54 %  

Graf

12. Pokud jste odpověděl/a v předchozí otázce na bod „jiné“ uveďte prosím, které další důležité změny jste zaznamenali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jednatelé mohou tvořit kolektivní orgán (jednatelstvo)

kdo neumí krást, má smůlu - i když to pravda není nic nového...

podíl v s.r.o. může být představován cenným papírem - kmenovým listem

Proč je u otázky č. 11 možno zvolit jenom jednu možnost?????

Sankce k pohledávkám v prodlení, rozšířená možnost "podílnictví" prostřednictvím kmenových listů (už nejsou pouze akcie u akciovky), tvorba rezervního fondu již není povinná (souvisí to s bodem 2. v předchozí otázce)

Vlastně žádné

13. Myslíte si, že změna základního kapitálu v podobě 1 Kč výrazně zvýší počet založených společností v tomto roce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4976,56 %75,38 %  
Ne1523,44 %23,08 %  

Graf

14. K čemu podle Vás vedou změny společnosti s ručením omezeným, které tento rok nastaly?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více lidí dostane příležitost si založit vlastní s.r.o.3046,88 %46,15 %  
K horšímu2539,06 %38,46 %  
K lepšímu914,06 %13,85 %  

Graf

15. Přemýšlel/a jste vy osobně o založení společností s ručením omezeným díky změnám, které tento rok nastaly?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3351,56 %50,77 %  
Ne3148,44 %47,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Slyšeli jste o zákoně o obchodních společnostech a družstvech, resp. O zákoně obchodních korporacích, který zcela nahrazuje právní úpravu obchodních společností původně obsaženou v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Akciová společnost na otázku 6. Pokud byste měl právo volby vlastní formy podnikání, pro kterou byste se rozhodl/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Uveďte prosím Váš věk

3. Chtěli byste podnikat?

5. Jaká by pro Vás byla v začátku podnikání největší role, pokud by se to týkalo možnosti zvolení správné formy podnikání.

6. Pokud byste měl právo volby vlastní formy podnikání, pro kterou byste se rozhodl/a?

7. Zajímáte se aktivně o změny obecně závazných právních předpisů týkajících se Vašeho podnikání?

8. Kde se nejčastěji dozvídáte o změnách v zákonech?

9. Slyšeli jste o zákoně o obchodních společnostech a družstvech, resp. O zákoně obchodních korporacích, který zcela nahrazuje právní úpravu obchodních společností původně obsaženou v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku?

10. Zaznamenali jste změnu u společnosti s ručením omezeným, která nastala od 1.1.2014?

11. Jaké největší změny týkající se obchodních společností, resp. Společností s ručením omezeným jste zaznamenali?

13. Myslíte si, že změna základního kapitálu v podobě 1 Kč výrazně zvýší počet založených společností v tomto roce?

14. K čemu podle Vás vedou změny společnosti s ručením omezeným, které tento rok nastaly?

15. Přemýšlel/a jste vy osobně o založení společností s ručením omezeným díky změnám, které tento rok nastaly?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Uveďte prosím Váš věk

3. Chtěli byste podnikat?

5. Jaká by pro Vás byla v začátku podnikání největší role, pokud by se to týkalo možnosti zvolení správné formy podnikání.

6. Pokud byste měl právo volby vlastní formy podnikání, pro kterou byste se rozhodl/a?

7. Zajímáte se aktivně o změny obecně závazných právních předpisů týkajících se Vašeho podnikání?

8. Kde se nejčastěji dozvídáte o změnách v zákonech?

9. Slyšeli jste o zákoně o obchodních společnostech a družstvech, resp. O zákoně obchodních korporacích, který zcela nahrazuje právní úpravu obchodních společností původně obsaženou v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku?

10. Zaznamenali jste změnu u společnosti s ručením omezeným, která nastala od 1.1.2014?

11. Jaké největší změny týkající se obchodních společností, resp. Společností s ručením omezeným jste zaznamenali?

13. Myslíte si, že změna základního kapitálu v podobě 1 Kč výrazně zvýší počet založených společností v tomto roce?

14. K čemu podle Vás vedou změny společnosti s ručením omezeným, které tento rok nastaly?

15. Přemýšlel/a jste vy osobně o založení společností s ručením omezeným díky změnám, které tento rok nastaly?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kastlová, M.Společnost s ručením omezeným a ostatní právní formy podnikání (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://48329.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.