Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita a bezpečnost potravin

Kvalita a bezpečnost potravin

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Janáková
Šetření:13. 04. 2015 - 16. 04. 2015
Počet respondentů:124
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jsem studentkou ekonomické fakulty Vysoké školy báňské a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku pro účely mé bakalářské práce, která se zabývá kvalitou a bezpečnosti potravin. 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7560,48 %60,48 %  
muž4939,52 %39,52 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7056,45 %56,45 %  
2721,77 %21,77 %  
odborné učiliště1512,1 %12,1 %  
86,45 %6,45 %  
VOŠ43,23 %3,23 %  

Graf

3. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-35 let7358,87 %58,87 %  
36-47 let2016,13 %16,13 %  
48-59 let1411,29 %11,29 %  
do 21 let129,68 %9,68 %  
60 a více let54,03 %4,03 %  

Graf

4. Hledíte spíše na cenu nebo kvalitu potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše na kvalitu7661,29 %61,29 %  
spíše na cenu3326,61 %26,61 %  
pouze na kvalitu118,87 %8,87 %  
pouze na cenu43,23 %3,23 %  

Graf

5. Díváte se při nákupu na složení potravin uvedené na obalu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6048,39 %48,39 %  
spíše ne3326,61 %26,61 %  
ano vždy2318,55 %18,55 %  
nikdy86,45 %6,45 %  

Graf

6. Co Vás na obale zajímá nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimální datum spotřeby8064,52 %64,52 %  
množství a druh „éček"6250 %50 %  
země původu5745,97 %45,97 %  
nutriční hodnoty (např. bílkoviny, sacharidy)4637,1 %37,1 %  
výrobce2217,74 %17,74 %  

Graf

7. Kterou z následujících značek znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
KLASA10987,9 %87,9 %  
BIO a biopotraviny9274,19 %74,19 %  
Regionální potravina5745,97 %45,97 %  
Chráněné zeměpisné označení2520,16 %20,16 %  
Zaručená tradiční specialita1814,52 %14,52 %  
žádnou118,87 %8,87 %  
Region10,81 %0,81 %  

Graf

8. Nakupujete podle těchto značek kvality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6048,39 %48,39 %  
někdy4536,29 %36,29 %  
ano1915,32 %15,32 %  

Graf

9. Kterou z těchto institucí/organizací znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká obchodní inspekce11794,35 %94,35 %  
Státní zemědělská a potravinářská inspekce9778,23 %78,23 %  
Státní veterinární správa8266,13 %66,13 %  
Evropský úřad pro potraviny (EFSA2620,97 %20,97 %  
žádnou64,84 %4,84 %  

Graf

10. Setkali jste se někdy při nákupu se závadnou potravinou ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11189,52 %89,52 %  
ne1310,48 %10,48 %  

Graf

11. V případě, že ano, jaký problém nastal ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zkažená potravina (např. plíseň)8971,77 %71,77 %  
prošlá doba použitelnosti nebo min. trvanlivosti6149,19 %49,19 %  
špatné skladování (např. hygiena)3830,65 %30,65 %  
jiný problém2520,16 %20,16 %  

Graf

12. Myslíte, že je v České republice dostatečně zajištěna ochrana před nebezpečnými potravinami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7560,48 %60,48 %  
ne4939,52 %39,52 %  

Graf

13. Využíváte některý z uvedených informačních zdrojů pro získání informací o potravinách

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dTest7459,68 %59,68 %  
Potraviny na pranýři5241,94 %41,94 %  
nevyuživám3729,84 %29,84 %  
Státní zemědělská a potravinářská inspekce108,06 %8,06 %  
RASFF75,65 %5,65 %  
Informační centrum bezpečnosti potravin43,23 %3,23 %  

Graf

14. Ovlivnily Vás při nákupu potravin nedávné kauzy odhalující falšované a nebezpečné potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8366,94 %66,94 %  
ne4133,06 %33,06 %  

Graf

15. Preferujete potraviny z ČR nebo ze zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upřednostňuji české potraviny6552,42 %52,42 %  
neberu na to zřetel5342,74 %42,74 %  
upřednostňuji potraviny ze zahraničí64,84 %4,84 %  

Graf

16. Myslíte si, že jsou české potraviny kvalitní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10483,87 %83,87 %  
ne2016,13 %16,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je vaše pohlaví?

 • odpověď žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 21 let na otázku 3. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

8. Nakupujete podle těchto značek kvality?

 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádnou na otázku 7. Kterou z následujících značek znáte?

11. V případě, že ano, jaký problém nastal ?

 • odpověď jiný problém:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Setkali jste se někdy při nákupu se závadnou potravinou ?

12. Myslíte, že je v České republice dostatečně zajištěna ochrana před nebezpečnými potravinami?

 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Myslíte si, že jsou české potraviny kvalitní?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

4. Hledíte spíše na cenu nebo kvalitu potravin?

5. Díváte se při nákupu na složení potravin uvedené na obalu ?

6. Co Vás na obale zajímá nejvíce?

7. Kterou z následujících značek znáte?

8. Nakupujete podle těchto značek kvality?

9. Kterou z těchto institucí/organizací znáte?

10. Setkali jste se někdy při nákupu se závadnou potravinou ?

11. V případě, že ano, jaký problém nastal ?

12. Myslíte, že je v České republice dostatečně zajištěna ochrana před nebezpečnými potravinami?

13. Využíváte některý z uvedených informačních zdrojů pro získání informací o potravinách

14. Ovlivnily Vás při nákupu potravin nedávné kauzy odhalující falšované a nebezpečné potraviny?

15. Preferujete potraviny z ČR nebo ze zahraničí?

16. Myslíte si, že jsou české potraviny kvalitní?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

4. Hledíte spíše na cenu nebo kvalitu potravin?

5. Díváte se při nákupu na složení potravin uvedené na obalu ?

6. Co Vás na obale zajímá nejvíce?

7. Kterou z následujících značek znáte?

8. Nakupujete podle těchto značek kvality?

9. Kterou z těchto institucí/organizací znáte?

10. Setkali jste se někdy při nákupu se závadnou potravinou ?

11. V případě, že ano, jaký problém nastal ?

12. Myslíte, že je v České republice dostatečně zajištěna ochrana před nebezpečnými potravinami?

13. Využíváte některý z uvedených informačních zdrojů pro získání informací o potravinách

14. Ovlivnily Vás při nákupu potravin nedávné kauzy odhalující falšované a nebezpečné potraviny?

15. Preferujete potraviny z ČR nebo ze zahraničí?

16. Myslíte si, že jsou české potraviny kvalitní?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janáková, I.Kvalita a bezpečnost potravin (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://48394.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.