Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stravovací návyky

Stravovací návyky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Antal
Šetření:04. 01. 2010 - 08. 01. 2010
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.36
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

rád bych Vás poprosil o vyplnění tohoto dotazníku o stravovacích návycích . Výsledky tohoto dotazníku nebudou sloužit k vypracování nějakých prací, ale pouze k uvědomění mých spolužáků a splnění zadaného úkolu.

 

Předem děkuji všem, kteří vyplní tento dotazník.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20810,53 %10,53 %  
22810,53 %10,53 %  
23810,53 %10,53 %  
1867,89 %7,89 %  
1956,58 %6,58 %  
2556,58 %6,58 %  
2445,26 %5,26 %  
1633,95 %3,95 %  
1733,95 %3,95 %  
3322,63 %2,63 %  
ostatní odpovědi 21
28
31
32
29
27
37
34
53
36
48
40
45
41
26
12
35
30
2431,58 %31,58 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.17
Minimum:16
Maximum:41
Variační rozpětí:25
Rozptyl:34.03
Směrodatná odchylka:5.83
Medián:23
Modus:20

Graf

2. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6078,95 %78,95 %  
Muž 1621,05 %21,05 %  

Graf

3. Kolikrát denně zhruba jíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3x2431,58 %31,58 %  
4x1925 %25 %  
5x1925 %25 %  
2x1215,79 %15,79 %  
jiné22,63 %2,63 %  

Graf

4. Snídáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4457,89 %57,89 %  
Jak kdy1823,68 %23,68 %  
Ne1418,42 %18,42 %  

Graf

5. Kde obědváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vařím si sám/sama2431,58 %31,58 %  
Střídám to2330,26 %30,26 %  
Ve školní jídelně1621,05 %21,05 %  
Neobědvám79,21 %9,21 %  
Chodím do restaurace67,89 %7,89 %  

Graf

6. Připlatíte si za kvalitní potraviny např. BIO potraviny? Nebo Vám nezáleží na kvalitě potravin.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas3242,11 %42,11 %  
Kupuji si kvalitní potraviny1823,68 %23,68 %  
Kupoval/a bych si, ale nemůžu si to dovolit1519,74 %19,74 %  
Na kvalitě mi nezáleží1114,47 %14,47 %  

Graf

7. Navštěvujete fast foody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5065,79 %65,79 %  
Ne2634,21 %34,21 %  

Graf

8. Pokud ano, jak často?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než jednou týdně4282,35 %55,26 %  
Jednou týdně713,73 %9,21 %  
Víckrát než jednou týdně23,92 %2,63 %  

Graf

9. Které fast foody navštevujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mc Donald's2446,15 %31,58 %  
KFC1223,08 %15,79 %  
Asijské bistra917,31 %11,84 %  
Jiné713,46 %9,21 %  

Graf

10. Přejídáte se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas4356,58 %56,58 %  
Ne2431,58 %31,58 %  
Ano 911,84 %11,84 %  

Graf

11. Jste spojoneni se způsobem, jakým se stravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4761,84 %61,84 %  
Ano2127,63 %27,63 %  
Nevím810,53 %10,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Navštěvujete fast foody?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi KFC na otázku 9. Které fast foody navštevujete?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mc Donald's na otázku 9. Které fast foody navštevujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Pohlaví?

3. Kolikrát denně zhruba jíte?

4. Snídáte?

5. Kde obědváte?

6. Připlatíte si za kvalitní potraviny např. BIO potraviny? Nebo Vám nezáleží na kvalitě potravin.

7. Navštěvujete fast foody?

8. Pokud ano, jak často?

9. Které fast foody navštevujete?

10. Přejídáte se?

11. Jste spojoneni se způsobem, jakým se stravujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Pohlaví?

3. Kolikrát denně zhruba jíte?

4. Snídáte?

5. Kde obědváte?

6. Připlatíte si za kvalitní potraviny např. BIO potraviny? Nebo Vám nezáleží na kvalitě potravin.

7. Navštěvujete fast foody?

8. Pokud ano, jak často?

9. Které fast foody navštevujete?

10. Přejídáte se?

11. Jste spojoneni se způsobem, jakým se stravujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Antal, M.Stravovací návyky (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://4874.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.