Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktivní politika zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Karásková
Šetření:02. 05. 2015 - 18. 05. 2015
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

prosím o vyplnění níže uvedeného dotazníku, jehož výstup budu zpracovávat pro seminární práci pro předmět Sociální politika. Dotazník je určen široké veřejnosti.

 

Velice děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7566,37 %66,37 %  
muž3833,63 %33,63 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 45 let4943,36 %43,36 %  
18 - 25 let2723,89 %23,89 %  
55 let a více1916,81 %16,81 %  
46 - 54 let1815,93 %15,93 %  

Graf

3. Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské5649,56 %49,56 %  
vysokoškolské4741,59 %41,59 %  
vyučen/a54,42 %4,42 %  
základní54,42 %4,42 %  

Graf

4. Byl/a jste někdy nezaměstnaný/á tzn. v evidenci Úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5750,44 %50,44 %  
ano5649,56 %49,56 %  

Graf

5. Pokud ano, jaké jsou vaše zkušenosti s jednáním pracovníků Úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám zkušenosti3941,05 %34,51 %  
Vcelku dobré (snaha pomoci, výpomoc s administrativou, omezený čas na jednání)3132,63 %27,43 %  
Špatné (nezájem, arogance, neochota pomoci s administrativou, ztráta času)1616,84 %14,16 %  
Dobré (profesionalita, individuální přístup, aktivita, dostatek času na jednání)99,47 %7,96 %  

Graf

6. Jaká byla nejdelší doba Vaší evidence na Úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem nebyl v evidenci3840 %33,63 %  
do 5 měsíců2728,42 %23,89 %  
6 - 12 měsíců1818,95 %15,93 %  
12 - 24 měsíců66,32 %5,31 %  
delší jak 24 měsíců66,32 %5,31 %  

Graf

7. Domníváte se, že Úřad práce vyvíjí dostatečnou zprostředkovatelskou aktivitu při vracení uchazeče na trh práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5355,79 %46,9 %  
nevím3334,74 %29,2 %  
ano99,47 %7,96 %  

Graf

8. Znáte nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) využívané v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4850,53 %42,48 %  
ano4749,47 %41,59 %  

Graf

9. Byl/a jste sám/a někdy podpořen/a nástrojem APZ (rekvalifikace, veřejná služba, veřejně prospěšné práce, chráněné prac. místo)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7477,89 %65,49 %  
ano2122,11 %18,58 %  

Graf

10. Znáte ve svém okolí někoho, kdo byl podpořen nástrojem APZ (rekvalifikace, veřejná služba, veřejně prospěšné práce, chráněné prac. místo)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4951,58 %43,36 %  
ano4648,42 %40,71 %  

Graf

11. V jaké výši by měla být poskytována dotace zaměstnavatelům od Úřadu práce na zaměstnance v případě dotovaného místa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 000 Kč5456,84 %47,79 %  
15 000 Kč2021,05 %17,7 %  
20 000 Kč1313,68 %11,5 %  
13 000 Kč88,42 %7,08 %  

Graf

12. Na jak dlouho by měl být zaměstnavateli poskytován mzdový příspěvek od Úřadu práce na dotované místo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12 měsíců4244,21 %37,17 %  
neměl by být poskytován vůbec3233,68 %28,32 %  
24 měsíců1212,63 %10,62 %  
18 měsíců99,47 %7,96 %  

Graf

13. Domníváte se, že aktivní politika zaměstnanosti ČR je dostatečně účelná a efektivní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5355,79 %46,9 %  
nevím3536,84 %30,97 %  
ano77,37 %6,19 %  

Graf

14. Uveďte Vaše nápady pro zlepšení míry nezaměstnanosti v ČR:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1010,75 %8,85 %  
-33,23 %2,65 %  
..22,15 %1,77 %  
?22,15 %1,77 %  
.22,15 %1,77 %  
nemám22,15 %1,77 %  
Stát vytváří nová místa, kontrola nelegálních zaměstnanců11,08 %0,88 %  
kupodivu by možná pomohl nepodmíněný základní příjem11,08 %0,88 %  
Systém je často velmi neflexibilní a často plýtvá zdroji. Pracuji na úseku dávek hmotné nouze a vidím, že rekvalifikace se často dlouhodobě nedostane lidem s příslibem místa, naopak lidé, o nichž vím, že pracovat nechtějí, jsou rekval. několikrát.11,08 %0,88 %  
adekvátní plat, žádné příspěvky, žádné podpory11,08 %0,88 %  
ostatní odpovědi Deregulace trhu práce, snížení daní.
zlepšení podmínek pro podnikání v ČR, výhody při sebezaměstnání např. daňového charakteru
Zrušit Zákoník práce
Zkrátit pracovní doby ze zákona, nejméně o pětinu. Je nesmysl, aby zaměstnaní makali 10 hodin denně a nezaměstnaní nic. Prostě tolik pracovní síly, kolik jí je, už není potřeba. To jsme přeci chtěli, ne? Technologie, méně práce a více času pro sebe.
striktně stanovené, jasně ohraničené a podmíněné poskytnutí jakéhokoliv příspěvku jednotlivcům, které zvýhodňují nezaměstnané před zaměstnanými, nejlépe formou nepeněžního plnění
Kompletní práce s klientem, ne jen ze strany ÚP, ale koplexně. Tedy ne jen hledání práce, ale začleňování do běžného života. Nucení k dodržování povinností a denním úkolům. Úklid veřejných prostranství a další.
Více míst v rekvalifikačních kurzech, více rekvalifikací,tedy více profesí, financování zkoušek pro uznávání kvalifikací, lepší a větší podpora těm, kdo chtějí začít podnikat, zvláště pro lidi nad 50 let a maminky po MD.
vice aktivity ze strany nezaměstnanych
Větší ochota a vstřícnost všech, hlavně sociálních pracovníků
Větší tvorba pracovních míst státem
větší vytváření pracovních míst
nepřemýšlela jsem o tom
stanovit jasná pravidla, nepřipouštět vyjímky pro nikoho
Lépe kontrolovat zaměstnavatele (daně, práce načerno). Až si uvědomí, že spokojený zaměstnanec je jeho největší deviza, zlepší se i trh práce.
omezit zaměstnání občanům pobírájícím starobní důchod
neznám
pokud nabídnu práci člověku ,která odpovídá jeho vzdělání a ten jí odmítne-šáhnout na podporu.Slyším kolem,proč bych pracoval,když to dostanu od státu.
spousta lidí si chodí do podniků pro razítko,že se o práci zajímaly,ale raději jsou doma na podpoře.Těchto lidí znám požehnaně
nemám žádné
nic mne nenapadá
Na 1.místo bych dala lepší kontrolu nad zaměstnavateli-všemi na zaměstnávání bez smlouvy a mnohem větší !!!!!kontrolu na obchodníky-cizince.Kromě podvodů si najímají vesměs načerno naše lidi a mají je za otroky.To dopadáme,co.....
Snížení sociálních dávek tak, aby se vyplatilo pracovat i za minimální mzdu.
podpora částečných úvazků
nevím ale určitě bych něco našla
vymést cizáky a romáky
zkvalitnění a zefektivnění vládní politiky /vytváření pracovních míst-podpora firem
Volný trh
rozdělené úvazky
Povinnost veřejných prací, alespoň 4h/denně = 20 hodin týdně, s variabilním časem. Např. jeden den 8 hodin, druhý den volno pro hledání zaměstnání.
Větší kontrola nezaměstnaných, v případě dlouhodbého nezaměstnání povinné práce pro obec (stát)
Odstehovat se
Finanční motivace - podpora v nezaměstnanosti x minimální mzda
odbornos a finance
Peníze vynakládané na podpory využít na placení prací, které jsou potřeba a pro které jsou lidé, kteří by je udělali, jen není z čeho je zaplatit. Nezaměstnanost totiž nespočívá v nedostatku práce, ale v nedostatku peněz na zaplacení za potřebnou práci, t
maximálně omezit regulaci pracovního trhu
nastavit přísnější podmínky pro čerpání, po vyčerpání dotace je zaměstnanec v 99% propuštěn a vrací se zpět do evidence ÚP
nemyslím, že by měl stát dotovat zaměstnanost a vytvářet umělá pracovní místa
zrušit minimální mzdu, snížit daně
Přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce, omezení odborů, snazší mobilita pracovní síly
víc pracovních míst, menší diskriminace pro ty co nemají praxi
zakázat agentury a tuto funkci (ale beze zisků) převést na UP + povinnost hlásit všechna volná místa na UP
změna školského systému s důrazem na ekonomickou gramotnost (zařazení předmětu rodinné finance do výuky), změna systému sociálních dávek, více veřejných prací (provozní činnosti ve školách, nemocnicích, knihovnách, divadlech)
Snížením podpory, aby lidé více hledali práci. Popřípadě jako za komunismu, práce jim bude přidělena ať chce, nebo nechce.
celková změna sociální politiky v České republice
Nezaměstnaní by měli povinně pracovat pro obec, aby nestratili prac. návyky.
snizeni transferovych plateb na zivotni minimum, mozna i snizit zivotni minimum
práce, kdo nepracuje nemá nárok na žádné
Lépe propracovat nabídku a poptávku volných míst
snížení daňové zátěže zaměstnavatelů, zrušení nebo radikální snížení sociálních podpor všeho druhu (demotivují dlouhodobě nezaměstnané, kteří reálně práci ani nechtějí), uvolnění některých ustanovení zákoníku práce ve prospěch zaměstnavatelů
Dotování středních podnikatelů místo rekvalifikací, které jsou k ničemu a doplácení nových zaměstnanců, kteří se po ukončení dotace vrací zpátky na úřad práce. Lepší prověření inzerovaných pracovních míst. Zprostředkování míst pro lidi bez praxe
Celoživotní vzdělání, rekvaliface
více pracovních míst, staré lidi nahradí mladí lidé
Na to nemám čas, ani náladu.
dostatek pracovních míst, podpora mobility (dojíždění), rekvalifikace, vyšší mzdy. Při splnění předchozího neposkytování podpory a dávek.
Aby urad prace pomahal lidem, kteri se snazi aktivne hledat a najit praci v hledani a podporoval je, ne ze je jeste bude otravovat dotazy, jakym zpusobem hledaji a zda se dostatecne snazi a proc nevezmou prvni praci, ktera se naskytne apod
plošně snížit odvody za zaměstnance, částečné pracovní úvazky se sníženými odvody, podpora zejména malého podnikání - kdyby si mohl každý živnostník dovolit alespoň jednoho zaměstnance, je po problému
zrušit agentury a v nich zaměstnané cizince
x
poskytovat menší dávky. Kdo chce pracovat, práci si vždy najde, i když to trvá někdy déle
mnohem aktivnější spolupráce ÚP se zaměstnavateli
haha :D
Omezení sociálních dávek
neví.
Smrt kapitalismu a všichni povinně pracovat (výkon rozložit rovnoměrně všem)
Od padesáti let jsem byl nëkolikrát nezaměstnaný a ve všech firmách, kde jsem se ucházel o práci, řešili můj věk a ne co umím.Slova PRO NAŠI FIRMU JSTE NEPERSPEKTIVNĪ, jsem slýchával často.Takže hlavně toto odstranit.
Více důvěryhodných nabídek.
snížení odvodů zaměstnavatele za zaměstnané pracovníky - snížilo by se nelegální zaměstnávání
zrušení minimální mzdy, snížení sociálních dávek
6873,12 %60,18 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Byl/a jste někdy nezaměstnaný/á tzn. v evidenci Úřadu práce?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vcelku dobré (snaha pomoci, výpomoc s administrativou, omezený čas na jednání) na otázku 5. Pokud ano, jaké jsou vaše zkušenosti s jednáním pracovníků Úřadu práce?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 12 měsíců na otázku 6. Jaká byla nejdelší doba Vaší evidence na Úřadu práce?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Byl/a jste sám/a někdy podpořen/a nástrojem APZ (rekvalifikace, veřejná služba, veřejně prospěšné práce, chráněné prac. místo)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 5 měsíců na otázku 6. Jaká byla nejdelší doba Vaší evidence na Úřadu práce?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatné (nezájem, arogance, neochota pomoci s administrativou, ztráta času) na otázku 5. Pokud ano, jaké jsou vaše zkušenosti s jednáním pracovníků Úřadu práce?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 000 Kč na otázku 11. V jaké výši by měla být poskytována dotace zaměstnavatelům od Úřadu práce na zaměstnance v případě dotovaného místa?
 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem nebyl v evidenci na otázku 6. Jaká byla nejdelší doba Vaší evidence na Úřadu práce?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám zkušenosti na otázku 5. Pokud ano, jaké jsou vaše zkušenosti s jednáním pracovníků Úřadu práce?

5. Pokud ano, jaké jsou vaše zkušenosti s jednáním pracovníků Úřadu práce?

 • odpověď Nemám zkušenosti:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem nebyl v evidenci na otázku 6. Jaká byla nejdelší doba Vaší evidence na Úřadu práce?

6. Jaká byla nejdelší doba Vaší evidence na Úřadu práce?

 • odpověď nikdy jsem nebyl v evidenci:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám zkušenosti na otázku 5. Pokud ano, jaké jsou vaše zkušenosti s jednáním pracovníků Úřadu práce?

9. Byl/a jste sám/a někdy podpořen/a nástrojem APZ (rekvalifikace, veřejná služba, veřejně prospěšné práce, chráněné prac. místo)?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem nebyl v evidenci na otázku 6. Jaká byla nejdelší doba Vaší evidence na Úřadu práce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Byl/a jste někdy nezaměstnaný/á tzn. v evidenci Úřadu práce?

5. Pokud ano, jaké jsou vaše zkušenosti s jednáním pracovníků Úřadu práce?

6. Jaká byla nejdelší doba Vaší evidence na Úřadu práce?

7. Domníváte se, že Úřad práce vyvíjí dostatečnou zprostředkovatelskou aktivitu při vracení uchazeče na trh práce?

8. Znáte nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) využívané v ČR?

9. Byl/a jste sám/a někdy podpořen/a nástrojem APZ (rekvalifikace, veřejná služba, veřejně prospěšné práce, chráněné prac. místo)?

10. Znáte ve svém okolí někoho, kdo byl podpořen nástrojem APZ (rekvalifikace, veřejná služba, veřejně prospěšné práce, chráněné prac. místo)?

11. V jaké výši by měla být poskytována dotace zaměstnavatelům od Úřadu práce na zaměstnance v případě dotovaného místa?

12. Na jak dlouho by měl být zaměstnavateli poskytován mzdový příspěvek od Úřadu práce na dotované místo?

13. Domníváte se, že aktivní politika zaměstnanosti ČR je dostatečně účelná a efektivní?

14. Uveďte Vaše nápady pro zlepšení míry nezaměstnanosti v ČR:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Byl/a jste někdy nezaměstnaný/á tzn. v evidenci Úřadu práce?

5. Pokud ano, jaké jsou vaše zkušenosti s jednáním pracovníků Úřadu práce?

6. Jaká byla nejdelší doba Vaší evidence na Úřadu práce?

7. Domníváte se, že Úřad práce vyvíjí dostatečnou zprostředkovatelskou aktivitu při vracení uchazeče na trh práce?

8. Znáte nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) využívané v ČR?

9. Byl/a jste sám/a někdy podpořen/a nástrojem APZ (rekvalifikace, veřejná služba, veřejně prospěšné práce, chráněné prac. místo)?

10. Znáte ve svém okolí někoho, kdo byl podpořen nástrojem APZ (rekvalifikace, veřejná služba, veřejně prospěšné práce, chráněné prac. místo)?

11. V jaké výši by měla být poskytována dotace zaměstnavatelům od Úřadu práce na zaměstnance v případě dotovaného místa?

12. Na jak dlouho by měl být zaměstnavateli poskytován mzdový příspěvek od Úřadu práce na dotované místo?

13. Domníváte se, že aktivní politika zaměstnanosti ČR je dostatečně účelná a efektivní?

14. Uveďte Vaše nápady pro zlepšení míry nezaměstnanosti v ČR:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Karásková, L.Aktivní politika zaměstnanosti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://48914.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.