Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv kouření na těhotenství 2

Vliv kouření na těhotenství 2

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Emína Begičová
Šetření:11. 05. 2015 - 13. 05. 2015
Počet respondentů:135
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme o vyplnění dotazníku na téma "Vliv kouření na těhotenství" pro naši seminární práci ke státní závěrečné zkoušce z Hygieny a epidemiologie na 1.lékařské fakultě UK. Děkujeme za ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 3010074,07 %74,07 %  
méně než 202014,81 %14,81 %  
30-45118,15 %8,15 %  
45 a více42,96 %2,96 %  

Graf

2. Jste kuřačka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem nekuřačka9167,41 %67,41 %  
jsem bývalá kuřačka139,63 %9,63 %  
ano (do 5 cigaret denně)139,63 %9,63 %  
ano (5-10 cigaret denně)128,89 %8,89 %  
ano (10-20 cigaret denně)64,44 %4,44 %  

Graf

3. Byla jste někdy těhotná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9671,11 %71,11 %  
ano3828,15 %28,15 %  
nevím10,74 %0,74 %  

Graf

4. Pokud byste otěhotněla, přestala byste kouřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem nekuřačka7555,56 %55,56 %  
určitě ano5037,04 %37,04 %  
omezila bych to75,19 %5,19 %  
ne32,22 %2,22 %  

Graf

5. Pokud jste již byla těhotná, přestala jste během tohoto období kouřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem nekuřačka nebo jsem nebyla těhotná11585,19 %85,19 %  
ano1410,37 %10,37 %  
omezila jsem to32,22 %2,22 %  
ne21,48 %1,48 %  
jsem nekuřačka10,74 %0,74 %  

Graf

6. Víte, jaká jsou rizika kouření během těhotenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malformace plodu a porucha vývoje nervového systému10880 %80 %  
předčasný porod7152,59 %52,59 %  
spontánní potrat6951,11 %51,11 %  
karcinom plic plodu5440 %40 %  
žádná rizika42,96 %2,96 %  

Graf

7. Děti kuřaček:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mívají vyšší hladinu oxidu uhelnatého v krvi a mohou se po porodu udusit12592,59 %92,59 %  
mají vyšší porodní hmotnost než děti nekuřaček64,44 %4,44 %  
nikdy nemívají rozštěp patra32,22 %2,22 %  
mají vyšší inteligenci než děti nekuřaček10,74 %0,74 %  

Graf

8. Myslíte, že kouření může zapříčinit vznik mimoděložního těhotenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím7857,78 %57,78 %  
ano, kouření způsobí, že prostředí vejcovodu se podobá děloze3223,7 %23,7 %  
ne, s kouřením nijak nesouvisí2518,52 %18,52 %  

Graf

9. Byli jste informování o rizikách kouření v těhotenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7354,07 %54,07 %  
nepamatuji se4029,63 %29,63 %  
ano, mým gynekologem1712,59 %12,59 %  
ano, praktickým lékařem53,7 %3,7 %  

Graf

10. Myslíte si, že by měl gynekolog nebo praktický lékař pomoci při odvykání kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, rozhodně9973,33 %73,33 %  
ne3626,67 %26,67 %  

Graf

11. Pokud byste zjistila, že jste těhotná, omezila byste pobyt v zakouřených prostorech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano13297,78 %97,78 %  
ne, plod poškozuje pouze aktivní kouření32,22 %2,22 %  

Graf

12. Kouří někdo ve vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdo8260,74 %60,74 %  
někdo ano4936,3 %36,3 %  
ano, všichni42,96 %2,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Pokud byste otěhotněla, přestala byste kouřit?

  • odpověď určitě ano:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano (do 5 cigaret denně) na otázku 2. Jste kuřačka?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je vám let?

2. Jste kuřačka?

3. Byla jste někdy těhotná?

4. Pokud byste otěhotněla, přestala byste kouřit?

5. Pokud jste již byla těhotná, přestala jste během tohoto období kouřit?

6. Víte, jaká jsou rizika kouření během těhotenství?

7. Děti kuřaček:

8. Myslíte, že kouření může zapříčinit vznik mimoděložního těhotenství?

9. Byli jste informování o rizikách kouření v těhotenství?

10. Myslíte si, že by měl gynekolog nebo praktický lékař pomoci při odvykání kouření?

11. Pokud byste zjistila, že jste těhotná, omezila byste pobyt v zakouřených prostorech?

12. Kouří někdo ve vaší domácnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je vám let?

2. Jste kuřačka?

3. Byla jste někdy těhotná?

4. Pokud byste otěhotněla, přestala byste kouřit?

5. Pokud jste již byla těhotná, přestala jste během tohoto období kouřit?

6. Víte, jaká jsou rizika kouření během těhotenství?

7. Děti kuřaček:

8. Myslíte, že kouření může zapříčinit vznik mimoděložního těhotenství?

9. Byli jste informování o rizikách kouření v těhotenství?

10. Myslíte si, že by měl gynekolog nebo praktický lékař pomoci při odvykání kouření?

11. Pokud byste zjistila, že jste těhotná, omezila byste pobyt v zakouřených prostorech?

12. Kouří někdo ve vaší domácnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Begičová, E.Vliv kouření na těhotenství 2 (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://49070.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.